85 search results for "cholesterol"

Hoog cholesterol juist goed voor je

Erg veel mensen slikken, soms al heel veel jaren achtereen, cholesterolverlagende medicijnen, de zogeheten statines.

Mensen krijgen te horen dat slecht cholesterol samengaat met een hoog risico op een hartinfarct. Als gevolg daarvan nemen mensen massaal statines en vermijden ze voedsel dat verzadigd vet en cholesterol bevat.

Verzadigd vet zou het cholesterolgehalte verhogen waardoor onze aderen verstopt zouden raken, met een hartaanval als gevolg. Dit wordt ook wel de verzadigd vethypothese van cardiovasculaire ziekten genoemd.

Enkele studies in de jaren zeventig toonden aan dat een verhoogd LDL-gehalte samengaat met een hoog risico op hart- en vaatziekten. Al deze studies werden betaald én gehouden door de farmaceutische industrie die cholesterolverlagende medicijnen maakt en verkoopt.

Inmiddels betwist menig arts de waarheid van deze onderzoeken. Uit de nieuwste onderzoeken blijkt onder meer het volgende:

Mensen met een hoog cholesterol leven vaak langer
Mensen die lijden aan een hartziekte hebben vaak een laag cholesterol
Cholesterolverlagende medicijnen leiden niet tot een vermindering van het aantal hartaandoeningen.
Ondanks wijdverspreid gebruik blijken statines de levensverwachting in de meeste gevallen niet te verhogen. Het verlagen van cholesterol is een gigantische wereldwijde industrie geworden, waar ieder jaar tenminste 29 miljard dollar (22 miljard euro) in omgaat.

Zijn de feiten over hartziekten, cholesterol en cholesterolverlagende medicijnen bewust verdraaid door farmaceutische bedrijven en levensmiddelenfabrikanten om meer winst te maken?

Bekijk hieronder de eerste 13 minuten van de film

Bron: Statinnation.net

Cholesterol en kanker

Overbodig, schadelijk en levensgevaarlijk.

Cholesterolverlagende medicijnen zijn schadelijk

Cholesterolverlagende voedingsmiddelen en medicamenten zijn volgens professor Hartenbach – en andere belangrijke wetenschappers – overbodig, schadelijk en vaak zelfs levensgevaarlijk.

Het gaat hier om een miljardenbusiness van de voedings- en farmaceutische industrie, die de handel levendig houden door misleiding.
Er wordt zelfs gesproken van de cholesterolmaffia.
Gemanipuleerde statistieken, die ten onrechte ‘onderzoeken’ worden genoemd en die als ‘bewijzen’ worden gepresenteerd, zijn in strijd met de feiten.

(Hebt u Facebook en vindt u het interessant wat er in dit blog staat, voeg Alie Wouda dan toe als vriend, om direct op de hoogte gebracht te worden van tips, voeding’s adviezen wetenswaardigheden etc..
https://www.facebook.com/natuurpraktijkaurora)

Onderstaand volgen enkele voorbeelden van niet naar buiten gebrachte, voor de industrie ongunstige, resultaten van enkele onderzoeken:

• De roemruchte Symvastatin Study. Onderzoek op 4444 personen. Conclusie: Een verhoogde cholesterolspiegel heeft géén invloed op de ontwikkeling van arteriosclerose of het hartinfarct. Verlaging van de cholesterolspiegel is zinloos!

Meer hartinfarct en sterfgevallen dan in de controlegroep
• Uit de Finse Multifactorial Study, waarbij de cholesterolspiegel van meer dan 2000 personen werd gemeten, kwam een hartinfarct drie keer zo vaak voor onder de proefpersonen die met cholesterolverlagende middelen waren behandeld.

Verder waren er ruim dertig procent meer sterfgevallen dan in de onbehandelde groep. ( De cholesterolmedicijnen blokkeren niet alleen de productie van cholesterol in de lever, maar ook de productie van Coënzym Q10, een stof, die nodig is voor de werking van het hart)

Meer dodelijke bijwerkingen dan in de controlegroep
• Bij de Helsinki Heart Study (1987; 700 proefpersonen) bleken de dodelijke bijwerkingen van cholesterolverlagende middelen 40 procent hoger te zijn dan in de controlegroep.
In 1993 leverde een tweede onderzoek een percentage van zelfs 50 procent op.

Opvallend veel sterfte door kanker
Opvallend was de toename (43 procent) van de sterfte aan kanker onder invloed van cholesterolverlagende middelen. ( Cholesterol is nodig voor de opbouw van de celwand.
Bij onvoldoende functie van de celwand kan de cel zijn giftige afvalstoffen, die ontstaan  bij de normale verbrandingsprocessen, niet meer kwijt, waardoor de cel zijn functie niet meer kan uitoefenen)

Toename van sterfte door kanker
• Ook bij de Framingham Study met 4500 proefpersonen bleek bij behandeling met cholesterolverlagende middelen een aanzienlijketoename van het aantal sterfgevallen als gevolg van kanker.

• Tijdens de Clofibrat Study, waaraan 1000 proefpersonen meededen, ontdekte men eveneens ‘een schrikbarende stijging van het aantal sterfgevallen door kanker’!

Geen invloed op de ontwikkeling van arteriosclerose of hartinfarct.
• Het Amerikaanse National Heart, Lung and Blood Institute deed een onderzoek van enkele tientallen jaren met 650.000 proefpersonen. Er bleek geen invloed van cholesterol op de ontwikkeling van arteriosclerose of een hartinfarct.

Wél bleek: hoe hoger de cholesterolspiegel, hoe geringer de kans op kanker en hoe kleiner het aantal sterfgevallen als gevolg van andere aandoeningen.

Wijd verbreide misverstanden, die de aandacht vragen:

We krijgen verkeerde informatie over cholesterol

• Er bestaat maar één soort cholesterol.
Er kan niet worden gesproken van ‘goed’ of ‘slecht’ cholesterol.
LDL en HDL zijn géén cholesterol maar eiwitten (proteïnen) die cholesterol vervoeren.

Het zogenoemde HDL-lipoproteïne zorgt voor het transport naar de lever van het met het voedsel opgenomen cholesterol.
Het cholesterol wordt daar gebruikt voor de vorming van de noodzakelijke galzuren.

Het LDL-lipoproteïne brengt het door de lever gemaakte cholesterol (ruim 80% van alle cholesterol) naar de biljarden lichaamscellen, die het nodig hebben voor hun groei en de vele functies.
(dus het LDL cholesterol, dat in de volksmond het “slechte” cholesterol genoemd wordt is juist een belangrijke vitale stof, die nodig is voor herstel van de celwanden, waardoor we bespaard blijven van ernstige ziektes)

• Voeding kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een stijging van de cholesterolwaarden.
De door voeding bewerkstelligde schommelingen zijn maximaal 5 procent.
Bovendien grijpt de lever bij een verhoogde of verlaagde cholesterolopname ogenblikkelijk in door de eigen productie van cholesterol te verlagen respectievelijk te verhogen.
(we zouden ongeveer 20 eieren per dag moeten eten om aan onze cholesterolbehoefte te komen. Als we één ei per dag eten, maakt de lever gelukkig de cholesterol aan uit de andere voeding, zodat we geen 20 eieren per dag hoeven te eten.

Op het moment dat we een totaal cholesterolvrij dieet volgen wordt de lever geactiveerd om meer cholesterol aan te maken.
Vaak maakt de lever dan juist meer aan dan nodig is.
Om de productie van cholesterol in de lever een beetje te kalmeren is met mate roomboter een goed medicijn.
De cholesterol in de boter brengt de lever tot rust, omdat nu niet alle cholesterol door dit orgaan geleverd hoeft te worden.)

• Een binnen bepaalde families verhoogd cholesterol, gekoppeld aan het veelvuldig voorkomen van hart- en vaatziekten, zoals we zo vaak horen, is volkomen uit de lucht gegrepen.
Cholesterolafzettingen in de bloedvaten ontstaan pas in het eindstadium nadat andere organen zijn verzadigd.
Onzin dus om te veronderstellen en te beweren, dat cholesterol bij zoveel mensen de bloedvaten zou aantasten.
Professor Hartenbach heeft tijdens honderden operaties bovendien vastgesteld, dat het percentage cholesterol in arteriosclerotische plaques (verkalkte lagen) in bloedvaten, slechts 1 procent bedraagt.

• De juiste doorsneewaarde van de cholesterolspiegel voor volwassenen is 250 mg/dl of 6,36 mmol/l. Waarden van 300 – 350 mg/dl of 7,63 – 8,90 mmol/l komen veel voor en kunnen als normaal worden beschouwd omdat het cholesterol, evenals zovele stoffen in het lichaam, aan schommelingen onderhevig is door een grotere behoefte in het lichaam.

Dit wordt merkbaar tijdens het transport via het bloed.
De lever is het productiecentrum van het zo noodzakelijke cholesterol en het orgaan dat de behoefte eraan nauwkeurig reguleert.
Het is gevaarlijk de cholesterolspiegel te willen verlagen en het is onverantwoordelijk om dalingen tot onder 200 mg/dl of 5,09 mmol/l na te streven.
Een verlaging van het cholesterolgehalte leidt tot een bedenkelijke vermindering van de mentale en fysieke prestatievermogens en vergroot de kans op kanker.

De rest van je leven patiënt?
Door het verlagen van de zogenaamde toelaatbare grenswaarde zijn steeds meer mensen, geheel ten onrechte, afhankelijk gemaakt van cholesterolverlagende voedingsmiddelen en/of medicamenten.
Tegelijkertijd zijn daardoor deze, in wezen gezonde, mensen veroordeeld om levenslang als patiënt hun leven te slijten.

De belangrijkste functies van cholesterol:

• Cholesterol is de grondstof voor de steroïde cortisol, het belangrijkste stresshormoon.
Het belang ervan bestaat uit het activeren van de energiestof glucose en het mineraal kalium, twee substanties die al onze mentale en fysieke activiteiten reguleren.
Cortisol is verder werkzaam tegen ontstekingen en allergieën; ook remt het het ontstaan van kanker.

• Cholesterol is de stof waaruit de vrouwelijke en mannelijke geslachtshormonen worden gevormd, substanties die verantwoordelijk zijn voor specifieke vitale functies, voor de opbouw van spieren en botten en voor de regulering van de slaapbehoefte.

• Cholesterol is de grondstof voor galzuren, die de vetverbranding en stoelgang reguleren.

• Cholesterol is de grondstof voor vitamine D, verantwoordelijk voor de gezonde opbouw van botten en gewrichten.

• Cholesterol is de grondstof voor celstructuren waardoor de specifieke functies van alle organen worden gegarandeerd.

Aderverkalking

Het eerste ontstekingseiwit: CRP
Wat echt belangrijk is met betrekking tot aderverkalking en dichtslibben van de bloedvaten is de hoogte van CRP. Als deze waarde chronisch licht verhoogd is, ontstaat er een toestand in de bloedvaten, waarbij normale voedingsstoffen zoals eiwitten en vetten zich gaan afzetten in en aan de bloedvatwand. Niet de vetten en eiwitten zijn de boosdoeners, maar het langdurig verhoogde gehalte van het CRP. Op de eiwit,- vetafzettingen nestelen zich microörganismen, waardoor ontstekingen in de bloedvaten ontstaan.

Een verhoging van het CRP ontstaat door geraffineerde voedingsproducten, toxische stoffen, chemische blokkerende medicijnen, toxische stoffen in vaccinaties, amalgaam- en andere kwikbelastingen, stralingsfactoren, aanhoudende stress. Kortom alle belastende factoren voor ons immuunsysteem, zie de 40 slopers van onze gezondheid.
De optelsom van al deze belastingen moet gezien worden als de oorzaak voor dit probleem.
Geen enkele factor alleen is de schuldige, maar wel het totaal aan belastende factoren, alhoewel de geraffineerde voeding een zeer belangrijk deel voor zijn rekening neemt met de chemische conserveringsmiddelen en derivaten van pesticiden.

Met al deze punten moet rekening gehouden worden bij de behandeling van de bloedvaten. Daarom zou het een goede zaak zijn, als de statines (cholesterolverlagers) niet meer vergoed zouden worden door de ziekenfondsen

Conclusie: indien u statines gebruikt om het cholesterol gehalte te verlagen, zou u zich beter kunnen inlezen op de gevaren van de statines en dit met uw arts moeten bespreken.
Blijft u statines toch gebruiken, wordt uw gezondheid direct beter als u Q10 gaat slikken, want dat wordt in uw lichaam afgebroken door de statines.
Q10 is een stof, die onmisbaar is voor de werking van het hart.

Maak geen gebruik van cholesterolverlagende “boter”. Ten eerste is de boter geen boter en heeft zelfs nooit een koe gezien, maar een vetproduct, wat maar 1 molecuul verwijdert is van plastic.

Eet een avocado.
Wilt u de cholesterol verlagen, eet dan een halve avocado per dag en schraap vooral het hele vruchtvlees er goed uit, want in het groene deel zitten zeer veel natuurlijke salvestrolen. Na een paar weken is uw gehalte weer normaal.

Maak een kopie van dit bericht en stuur dit rond naar vrienden en kennissen, die mogelijk de gevaren van statines niet kennen en ze gewoon jaar in jaar uit gebruiken, zonder enige nacontrole door hun arts.

 

Statines, fibraten of omega-3 vetzuren bij te hoog cholesterol

Regelmatig eten van vis en noten zijn goed voor hart en bloedvaten,
(het immuunsysteem en de hersenen).
Fibraten zijn reguliere cholesterol verlagers; LDL (slechte) daalt en HDL stijgt. Maar hebben ook bijwerkingen;
spierpijnen,
erectiestoornissen,
lever en galstoornissen en
ze verhogen de homocysteine spiegels.
Homocysteine zorgt weer voor verhoging voor hart en vaatziekten.

Statines verlagen de mortaliteit bij hart patiënten maar hebben ook bijwerkingen;
spierafbraak,
leverstoornissen,
slaap en geheugen stoornissen   of
erectiestoornissen en
remmen de aanmaak van cholesterol.
Cholesterol is een belangrijk onderdeel van de celwanden van al onze cellen, ze maken de celwand

0001Tu

soepeler, maar vooral in spiercellen en zenuwcellen.  Statines zorgen dus voor starre celwanden, dus zwakte en krachtsverlies, geheugenproblemen en zenuwpijnen. Maw ouderdomskwaaltjes. Sporten verergert dit dus alleen maar.

Omega 3 vetzuren zijn goed voor hart en bloedvaten (DHA EPA) , kun je hypertriglyceridemie mee behandelen, komen het beste uit het onderzoek heeft geen bijwerkingen hebben eerder een meer voedend effect op vooral de cellen.
Samenvatting van een artikel van pubmed: en andere artikelen 

Waarom zoveel NEGATIVITEIT rond CHOLESTEROL!!!!

Cholesterol wordt al jaren in een steeds slechter daglicht gezet. Vroeger moest het beneden de 10 mmol/ltr zijn, maar dit getal wordt steeds lager gesteld. Cholesterol wordt in alle cellen van het lichaam gevormd, maar grotendeels in de lever, darmen, bijnieren, voortplantingsorganen en placenta. Voor een klein deel krijgen we het via de voeding binnen. De indruk wordt gewekt dat cholesterol een z
waar vergif is waar we aan kunnen sterven. Dit is een grote misvatting. Bij een tekort aan cholesterol worden we ernstig ziek of sterven we aan hartzwakte of kanker. Daarom is cholesterol onontbeerlijk voor een goede gezondheid.
Een teveel aan cholesterol is een teken van ziekte, zoals koorts bij een infectie en niet de oorzaak. Bij onderdrukking van koorts kan men geen longontsteking genezen en zo zal men de gezondheid niet verbeteren door het cholesterolniveau kunstmatig te verlagen met vergif.Eigenschappen van cholesterol
Cholesterol is een belangrijk sterol in het menselijk lichaam en een onderdeel van het plasma en de intracellulaire membranen. We vinden het in de myeline structuren van de hersenen en het centrale zenuwstelsel en in kleine hoeveelheden in de membranen van mitochondria.In de lever wordt cholesterol omgezet tot galzouten, nodig voor de opname van vetten en de vetoplosbare vitaminen (vitamine A, E, D en K).Cholesterol is van belang voor de vorming van steroid hormonen. Dit zijn hormonen van de bijnieren en de voortplantingsorganen.
De hormonen van de bijnieren zijn de corticosteroïden en de mineralo-corticosteroïden.
De geslachtshormonen zijn de hormonen die gevormd worden door de eierstokken, de testikels, de placenta (en voor de placenta). Ze zijn van belang voor de zwangerschap, bij de bevalling, de borstvoeding, het mineralen evenwicht en de energie die vrij komt bij de stofwisseling van de vetten, suikers en eiwitten.

Uit cholesterol komt het ergosterol dat onder invloed van het ultraviolet van de zon omgezet wordt in vitamine D2, van belang voor onze kalkstofwisseling.

Cholesterol wordt in het lichaam gevormd uit Acetyl CoA, dat op zijn beurt gevormd wordt uit de suikers, vetten, eiwitten en vitaminen ( vooral B5) die we eten. Dit Acetyl CoA wordt stapsgewijs omgezet in mevalonaat. Deze stof wordt weer omgezet in:
– Cholesterol.
– Coenzym Q 10
Selenoproteïnen, selenoproteïne N, glutathionperoxidase, deiodinase.
Het Coenzym Q 10 is noodzakelijk voor het functioneren van de kernen van de cellen. Zonder deze stof kunnen onze spieren en zenuwen niet hun werk doen. Vooral de hartspier heeft voor zijn energie veel Coenzym Q10 nodig.

De cholesterolverlagende medicijnen, statinen genoemd, blokkeren de vorming van mevalonaat. Daardoor krijgen we een daling van cholesterol, Coenzym Q 10 en Selenoproteïnen.
De Selenoproteïnen zijn van belang voor de vorming van selenoproteïne N en glutathionperoxidase. Laatstgenoemde stof beschermt het lichaam door handhaving en vorming van spierweefsel (2). Bij een tekort ontstaat pijn aan de skeletspieren, spierzwakte en vermoeidheid. Deze Selenoproteïnen hebben ook een anti-kankerwerking.
Naar boven

De gevolgen van het gebruik van cholesterolverlagende middelen

Coenzym Q 10 tekort: onze spieren worden zwakker. Bij jonge mensen zal dit niet direct plaats vinden, maar wel op de lange duur. Door zwakte van de spieren zullen deze sneller pijn gaan doen bij inspanning. De zwakte van het hart zal kortademigheid en extreme vermoeidheid veroorzaken.
Volgens Langsjoen ontstaat bij 70% van de statinen gebruikers een afwijking aan het hart. Ook in Canada werden de artsen gewaarschuwd voor het gebruik van lipitor in verband met hartfalen.

De zenuwbanen zijn ook afhankelijk van een adequate Coenzym Q10 voorziening. Grotere gevoeligheid van ons gehele lichaam zal plaats vinden, maar ook ons centrale zenuwstelsel heeft er van te lijden. De astronaut Graveline beschrijft in zijn boek: “Lipitor- dief van ons geheugen”, hoe hij vlagen van geheugenverlies kreeg door het gebruik van lipitor.
De hersencellen en de zenuwbanen hebben voor hun wanden cholesterol nodig. Bij een tekort in de hersencellen ontstaan psychische bijwerkingen, zoals depressie, slaapproblemen en geheugenverlies. Bij een tekort aan cholesterol in de zenuwbanen krijgen we zenuwbeschadiging (perifere polyneuropathie) die wordt gekenmerkt door zwakte, gevoelloosheid, pijn en tintelingen in de voeten. Door afname van de weerstand (coenzym Q 10 is ook van belang voor onze weerstand) kan ontsteking van de zenuwbanen ontstaan.

Bij oudere mensen (70 en ouder) blijkt een hoger cholesterolgehalte juist samen te hangen met een langer leven, voornamelijk doordat ze minder kanker en infectieziekten kregen. Bij gebruik van cholesterolverlagende middelen is bij hun de kans groot dat een afname van de spierfunctie of het denkvermogen plaats vindt, wat een bedreiging is voor de kwaliteit van het leven en voor overleven in het algemeen.

Het LDL-cholesterol: deze stof is onontbeerlijk voor ons lichaam omdat het een drager is van coenzym Q 10 en bètacaroteen. Deze stof is dus ook niet gevaarlijk voor ons lichaam, anders zou het niet gevormd worden. Bij te weinig LDL-cholesterol ontstaat een tekort aan antioxidanten, waardoor de kankercellen niet meer geremd worden in hun groei.
LDL-cholesterol is een voorloper van pregnenolone, DHEA en progesteron. Dit zijn hormonen die het verouderingsproces remmen en van belang voor onze gezondheid.
Samen met cholesterol werkt het als antioxidant bij de verwijdering van giftige stoffen uit ons lichaam.
Een teveel aan LDL-cholesterol (het zogenaamde slechte cholesterol) wijst op een stoornis en dit kan met voeding en vitaminen goed geregeld worden. Het LDL-cholesterol moet in evenwicht zijn met het HDL-cholesterol en het gewone cholesterol.

LDL-cholesterol en de transvetzuren:
De LDL-deeltjes in het bloed hebben een bepaalde grote. Zijn ze te klein, dan is er een vergroot risico op vaataandoeningen. De grote LDL-deeltjes doen ons geen kwaad. Het ontstaan van de kleine LDL-deeltjes is een gevolg van het eten van transvetzuren die kunstmatig verkregen zijn door het verharden van onverzadigde vetzuren in geharde verzadigde vetzuren. Bij dit verhardingsproces wordt waterstof bij een verhoogde temperatuur door olie geleid. Deze vetten zitten in frituurvet, kant en klaar maaltijden, koek, gebak, margarine en vele andere industriële vetten. Deze kunstmatig gevormde transvetzuren zijn schadelijk voor ons, terwijl roomboter de goede transvetzuren voor ons heeft. Deze onnatuurlijke transvetzuren hebben ook de eigenschap om het LDL-cholesterol te doen stijgen en het HDL-cholesterol te doen dalen.

Squaleen tekort: squaleen is een voorloper van cholesterol, maar wordt ook gebruikt in ons lichaam voor de vorming van vitamine A, E, D en K. Vitamine A is voor onze weerstand tegen infecties en vooral in de winter samen met vitamine D van belang om extra in te nemen. Vitamine D en K zijn belangrijk voor de botvorming, dus tegen osteoporose. Vitamine E is voor zeer veel processen in ons lichaam van belang als vrije radicalenvanger.
Naar boven

Cholesterol tekort: uit cholesterol worden de geslachtshormonen, galzouten en vitamine D gevormd en is cholesterol een onderdeel van de celwand. Samen met een tekort aan Coenzym Q10 veroorzaakt het rhabdomyolyse, d.w.z. dat spieren neigen om op te lossen en te verzwakken, inclusief uw hartspier. Deze rhabdomyolysis kan een nierbeschadiging doen ontstaan en door het vrijkomen van giftige spiercomponenten een levensbedreigende nierinsufficiëntie veroorzaken.
Een daling van de geslachtshormonen zal uw liefdesleven niet ten goede komen (in de meeste gevallen).

Selenoproteïnen tekort: uit Selenoproteïnen ontstaan glutathionperoxidase, selenoproteïne N en deiodinase. Een tekort veroorzaakt een vergrote kans op kanker. Een selenoproteïne N tekort geeft spierpijnen, spierzwakte en vermoeidheid. Coenzym Q10 is dus niet het enige middel dat bij een tekort deze symptomen geeft.

Andere bijwerkingen: de volgende bijwerkingen kunnen ontstaan door inname van cholesterolverlagende middelen: longontstekingen, leververgiftiging, fatale colitis ulcerosa, pancreatitis (alvleesklierontsteking), peesontstekingen, vertroebeld zicht, hoofdpijn, huiduitslag, misselijkheid en andere maagdarm problemen, afwijkingen bij het ongeboren kind.

Conclusie:

Cholesterol is een belangrijke stof voor het lichaam. Een te hoog cholesterolgehalte zegt dat er mogelijk tekorten zijn aan vitamine B3 of B6, maar dit is niet gevaarlijk voor het lichaam. Statines zijn veel gevaarlijker.
Cholesterolgehalte heeft niets te maken met atherosklerose, hartaandoeningen, hersenbloedingen of herseninfarcten.
Cholesterolverlaging kan je leven verkorten en ellendig maken.
Vergelijkend onderzoek van statinen en placebo gaf geen verbetering te zien van hart en vaataandoeningen bij gebruik van statinen.
Cholesterolverlagers verzwakken het immuunsysteem.
Cholesterolverlagers verhogen de bloeddruk, met name de onderdruk.

Wat kunnen we doen om ons hart en bloedvaten goed te houden?

Indien u toch nog angstig bent en niet overtuigt over het onschuldige
cholesterol, dan kunt u bij een hoog gehalte vitamine B3 (=niacine), vitamine B6 en taurine gebruiken. De niacine geeft warmte opvliegers gedurende half uur. Neem het in na de warme maaltijd. Er is ook een langzaam opneembare vorm, die geen flushes geeft. Bij leverstoornissen moet u maar heel weinig innemen (25 mgr/dag) of eerst het gehalte aan vitamine B3 in het bloed laten meten. Vitamine B6 is altijd goed.
Dagelijks gebruik van Coenzym Q 10 doet uw hart en spieren versterken en verhoogt uw levenskans met 75% .
Om geoxideerd cholesterol (oxysterolen) zo min mogelijk binnen te krijgen (dit is niet zo goed) moet u dierlijke eiwitten mijden, met name vlees en melk. Gebruik veel vitamine C, bètacaroteen en Coenzym Q 10.

Heel belangrijk is het meten van het homocysteïne-gehalte in uw bloed in combinatie met vitamine B12, foliumzuur en magnesium. Een te hoog homocysteïne-gehalte (boven 7 micromol/ltr) is schadelijk en wijst op een tekort aan vitamine B12, foliumzuur, magnesium en bètaïne HCL.
Drink geen melk, want deze remt de opname van de nodige stoffen.

Schema wat u het beste kunt innemen voor uw hart en bloedvaten:

Eet veel fruit en groenten, liefst uit eigen tuin en niet uit kassen. Doordat er teveel met kunstmest is gewerkt, bevat de groente in 10 jaar tijd nog maar de helft aan vitamine en mineralen (1986-1996). In groenten en fruit zitten vitamine C, vitamine A, carotenoïden, tannine, flavonoïden en fyto-oestrogenen, allemaal verlagen zij het cholesterolgehalte. Door de vezels verlagen zij ook de bloeddruk, maar doe een goede buikademhaling om de opname te bevorderen.
Overgewicht vergroot uw kans om een beroerte te krijgen aanzienlijk, vooral als dit gepaard gaat met suikerziekte en/of verhoogde bloeddruk. Laat u nakijken wat de oorzaak van uw overgewicht is. Tekorten aan mineralen, vitaminen of een insulineresistentie kunnen aanwezig zijn.
Chronische infecties en een slecht gebit veroorzaken een verhoogde bezinking en meer kans op het dichtslibben van uw vaten. Poets uw tanden goed en laat uw kwikvullingen vervangen.
Een zittend leven en veel roken verhogen uw kansen voor een beroerte. Doe dagelijks lichaamsoefeningen en bij een zittend leven elk uur in beweging komen. Roken en koffie veroorzaken een kortdurende vaatverwijding en daarna een langdurige vaatvernauwing. Daardoor ontstaan vaatbeschadigingen waarin vetten zich ophopen wat weer een vaatvernauwing tot gevolg heeft.

Dat artsen en specialisten toch cholesterolverlagende middelen voorschrijven komt door de reclame van de farmaceutische industrie die onjuiste gegevens laat zien en bij onderzoek de cijfers die niet in hun straatje past weglaat.
Cholesterolverlagende middelen kunnen uw dood worden en dat lukt u niet met de middelen die hierboven aangegeven zijn.

alie woudaMeer weten of een afspraak maken? info@natuurpraktijkaurora.nl of appen naar 0641979844

Vreedepeelweg 4 Beringe

12 weken durend programma fit en gezond

In Nederland hebben miljoenen mensen chronische ziektes zoals diabetes type 2 of hart- en vaatziektes. Aandoeningen die deels worden veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Met medicijnen wordt geprobeerd de schade te beperken, terwijl aanpassingen zoals gezonder eten en regelmatig bewegen deze ziektes kunnen omkeren of zelfs helemaal kunnen voorkomen.

  • Heb jij een hoge bloeddruk
  • een verhoogd cholesterol gehalte en of
  • diabetes type 2?

Of terwijl het metaboolsyndroom x ?

Volg dan dit 12 weken durend programma. Beweging d.m.v. beweegcoach en  voeding voor 12 weken lang voedings adviezen. Na deze 12 weken voel jij je een stuk fitter en gebruik je misschien geen medicijnen meer. Doe jij ook mee?

Opgave via onderstaand formulier

%d bloggers liken dit: