Wateraders en Aardstralen

Wat zijn wateraders en aardstralen?.

Water wat op de aarde terechtkomt, verzamelt zich in de minst vaste
grondlagen van de aarde, en stroomt met een enorme kracht naar het laagste punt: de zee. (wet van communicerende vaten!) De kracht waarmee dit gepaard gaat is meetbaar met een wichelroede. Wateraders lopen altijd van oost naar west, en aardstralen van noord naar zuid. Vandaar dat het erg belangrijk is dat, als vanaf een bouwtekening wordt gekeken hoe de stralen liggen, een duidelijke en precieze kompasrichting is aangegeven.
Aardstralen zijn eveneens grondlagen van een minder vaste structuur, die het water op hun beurt weer naar de waterader doet stromen.

Wat doen wateraders en aardstralen?
Wateraders en aardstralen zijn enorm schadelijk voor mens en dier. De kracht die vrij komt door de straling die ontstaat, geeft vaak – dus niet altijd! – een disharmonisch karakter aan de omgeving van mens en dier. Het is zaak om te zorgen dat in ieder geval een bed vrij staat van wateraders of aardstralen.
Op dit moment zijn er veel zogenaamde ‘hulpmiddelen’ op de markt, die de schadelijke invloeden van wateraders of aardstralen teniet zouden moeten doen, of minstens verminderen. Niets is minder waar, alleen het bed verzetten helpt! Ik heb jarenlange ervaring als wichelroedeloper, en heb meerdere malen moeten konstateren dat niets van deze ‘hulpmiddelen’ echt helpen. Vaak werd mijn hulp ingeroepen op plaatsen waar een dynamo, rubberen mat, koperen staven of platen, glasplaten, spiegels, zelfs lagen plastic werden aangebracht om de straling tegen te houden.
Dit bleek niet altijd afdoende te zijn: mensen hadden dan wellicht even minder klachten, kinderen bleven even droog. Maar steeds bleek dat er enkel sprake was van hooguit een suggestieve werking, die helaas maar even aanhield. De klachten waren snel weer merkbaar. Hoe weet je of wateraders en aardstralen je leven beinvloeden?
Meestal is het snel duidelijk of iemand boven een waterader of aardstraal slaapt, eet of werkt. Men is eerder moe, slaapt slecht, is gespannen zonder duidelijke aanwijsbare oorzaken. Maar vooral een ‘niet naar bed kunnen gaan’ en ‘s morgens niet op kunnen staan zijn symptomen die wijzen dat wateraders of aardstralen in het geding zijn. Zelfs ziektes kunnen ontstaan als men boven wateraders of aardstralen ligt, eet of werkt. Meestal komt men hier na een jaar of vijf tot tien achter; klachten zijn niet of nauwelijks medisch te diagnosticeren; medicijnen helpen niet; zelfs kruiden of een paranormale behandelingen lijken geen baat te geven.

https://www.facebook.com/aliewouda
(voeg me toe als vriend dan krijg je direct alle informatie)