Zelfhulpboek infecties en ontstekingen met natuurlijke middelen

Infectieziekten en ontstekingen

Een ontsteking is een plaatselijke afweerreactie die volgt op beschadiging van het weefsel of het binnendringen van micro-organismen in het lichaam. Kenmerken van een ontsteking zijn roodheid, zwelling, warmte en pijn. Voorbeelden van een ontsteking zijn een abces en keelontsteking.

Een infectieziekte is de reactie van het hele lichaam op het binnendringen en vermeerderen van micro-organismen. Voorbeelden van infectieziekten zijn griep en de ziekte van Pfeiffer. De micro-organismen die infecties veroorzaken, kunnen op verschillende manieren worden overgebracht. De meest voorkomende manieren zijn door druppelinfectie (infectie door druppeltjes in de lucht door hoesten of niezen) en door rechtstreeks contact (kussen). Wanneer u eenmaal besmet bent, duurt het enige tijd voordat de micro-organismen zo talrijk zijn geworden dat ze symptomen gaan veroorzaken. De tijd tussen het binnendringen en het ontstaan van de klachten noemen we de incubatietijd. Deze is bij alle ziekten verschillend en kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden.

De symptomen van een infectieziekte worden niet alleen veroorzaakt door de micro-organismen, maar ook door reacties van uw eigen lichaam. Uw afweersysteem stelt zich teweer tegen de infectie, uw witte bloedlichaampjes proberen de binnendringers te vernietigen of te absorberen en sommige bloedlichaampjes zullen antistoffen tegen de specifieke organismen produceren. De gevolgen van deze `strijd’ in uw lichaam maken deel uit van de symptomen die u voelt.

Een kijkje in het boek

Het E boek bestellen?

E-Book bestellen?

Alie Wouda van der Tuin                                                                                                                

Natuurpraktijk AURORA

Appen voor vragen ?                                                                                 

 Of een afspraak maken? 

Vreedepeelweg 4
5986 NW Beringe

Waarom een griepspuit niet werkt

Fragment uit PlaceboNocebo 35 (Belgisch magazine met interessante informatie: ‘Sinds januari 2014 moet een nieuw griepvaccin niet meer getest worden op veiligheid en werkzaamheid’).

Waarom het griepvaccin niet werkt’

Griep is een luchtweginfectie die veroorzaakt kan worden door drie stammen van het influenzavirus: influenza A, B en C. Deze stammen komen voor in verschillende variaties en elk jaar zijn er andere virussen in omloop. Influenza A-virussen hebben op hun oppervlak eiwitten: hemagglutinine (H) en neuraminidase (N).

Hemagglutinine zorgt ervoor dat een virus zich kan vasthechten aan de cellen van de gastheer. Neuraminidase stelt een virus in staat om zich te vermenigvuldigen. Er zijn tot nog toe 18 vormen van hemagglutinine en 11 vormen van neuraminidase bekend. Influenzavirussen krijgen daarom de aanduiding H1N1, H3N2, enz. Griepvaccins bevatten meestal influenza A/H1N1 en H3N2 en twee stammen van influenza B. Maar er circuleren elk jaar andere vormen van influenzavirussen.

Het duurt vier tot zes maanden om een griepvaccin te maken. Vervolgens duurt het ook nog een paar maanden om het te verdelen en toe te dienen. Dat betekent dat het vaccin snel goedgekeurd moet worden om op tijd beschikbaar te zijn.

Voor het griepvaccin wordt daarom een speciale, versnelde goedkeuringsprocedure gehanteerd. Sinds januari 2014 moet een nieuw (aangepast) griepvaccin niet meer getest worden op veiligheid en werkzaamheid voor het op de markt gebracht wordt.

Dat wil ook zeggen dat men in januari al moet bepalen welke stammen van het griepvirus men gaat gebruiken voor het vaccin. Men moet dus gokken welke vorm van het griepvirus op het einde van het jaar griep zal veroorzaken en of er al dan niet een pandemie zal uitbreken (Weir JP, 2016).

De aanwezigheid van antistoffen tegen de in het vaccin aanwezig virussen maakt het lichaam niet immuun voor andere stammen van het virus of voor gemuteerde vormen van het virus. Een griepvaccin met het influenza A/H1N1 virus, belet niet dat je griep krijgt door infectie met andere stammen van het influenzavirus.

Influenzavirussen muteren constant. Sommige wetenschappers vermoeden dat deze mutaties versterkt worden door jaarlijkse vaccinatie en dat daardoor epidemieën in de hand gewerkt worden (Chong Y, 2017).

Influenzavirussen muteren zelfs tijdens de productie van vaccins. Dat betekent dat bepaalde stammen die voor het vaccin uitgekozen worden al tijdens het maken van de vaccins muteren (Skowronski DM, 2014).

Het griepvaccin vermindert de weerstand tegen griep in het volgende griepseizoen. Het vermindert ook de effectiviteit van de volgende vaccinatie. Jaarlijkse vaccinatie tegen griep vermindert de weerstand tegen griep en vermindert de werking van vaccinatie. Natuurlijke infectie met het influenzavirus (dus het krijgen van griep) beschermt wel tegen griep in het volgende seizoen (Saito N, 2017).

Zowel de ontwikkeling van vaccins als het toedienen van vaccins heeft ervoor gezorgd dat virussen niet alleen sneller muteren, maar ook virulenter (schadelijker) kunnen worden. Zo kunnen influenzavirussen (en andere levende virussen) in het vaccin zelf virulenter worden (door mutatie tijdens de productie). Het vaccineren van grote groepen van de bevolking zou er ook voor zorgen dat de natuurlijke virussen die in omloop zijn (de wilde varianten) andere, virulentere vormen aannemen (Hanley KA, 2011).

Men krijgt griep niet onder controle, ondanks jaarlijkse vaccinatie. Griep kan niet uitgeroeid worden en het is waarschijnlijk ook niet wenselijk om dat te doen. Hoewel griep bij kwetsbare personen ernstige en dodelijke complicaties kan hebben, heeft griepinfectie ook positieve gevolgen. Het versterkt bijvoorbeeld de immuunrespons tegen kankercellen (Iheagwara UK, 2014).

Afspraak maken hoe je dan wel jezelf kan beschermen tegen de griep:

Vaccinatie

Niet tegen vaccineren, wel tegen schadelijke toevoegingen in vaccins

Vaccinatieraad in gesprek met Patricia, 35 jaar, moeder

Vaccineren, maar dan zonder toevoegingen graag

Onze dochter

Ik heb in mijn jeugd veel in het buitenland gewoond en daardoor ontstond er bij mij een achterstand in ‘de’ prikken. Die moesten worden ingehaald op een leeftijd waarop ik het bewust meemaakte en wat ik niet fijn vond. Daarna heb ik zelf veel gereisd en daarbij worden bepaalde prikken aangeraden. Ik nam die vaccinaties wel, deels omdat ik toen nog niet wist van de schadelijke stoffen/toevoegingen en deels omdat ik volwassen ben.

De overweging om mijn dochter van acht maanden (nog) niet te laten inenten is omdat ze zo ontzettend jong is. Ik kan niet met logisch verstand beredeneren dat we onze baby’s met het toedienen van de vaccines ook allemaal schadelijke toevoegingen, zoals metalen, geven. Vanuit de moeder krijgen kindjes de eerste paar maanden bescherming mee en daarnaast geef ik borstvoeding. Nu schijnt dit laatste niet volledig te beschermen, maar het is wel het beste dat je je kindje kan geven. Het geven van borstvoeding wil ik minimaal blijven volhouden tot onze dochter één jaar is.

Dat wij niet willen vaccineren, werd op het consultatiebureau geaccepteerd. Dit verbaasde me overigens omdat ik veel verhalen hoorde van ouders die een totaal andere ervaring hadden. Wat me soms wel onzeker maakt is dat je niet in de toekomst kunt kijken en je niet weet welk gevaar je kind loopt of waar het mee in aanraking komt en wat eventuele gevolgen zullen zijn. Ik ben wel van mening dat je kinderziektes gewoon moet kunnen krijgen, maar het blijft lastig. Als voorbeeld: toen onze dochter vier maanden was, heeft ze een tijd heel erg gehoest. We dachten toen dat ze wellicht kinkhoest had en we gingen toen twijfelen aan onze keuze. Gelukkig bleek het geen kinkhoest te zijn.

Ik ben op zich niet tegen vaccineren, maar ik vind het niet logisch om een klein kindje in te spuiten met stoffen die zogenaamd nodig zijn om een vaccin effectief te laten zijn. Mijn man gaat hierin mee tot zolang onze dochter borstvoeding krijgt en dan vindt hij haar groot genoeg om te laten vaccineren. We hebben hier in het verleden wel discussies over gevoerd en voor mij is de keuze nog steeds niet gemaakt.

Hoe ben jij voorgelicht over vaccinaties?

Toen ik zelf een kindje kreeg kwam het vraagstuk over vaccineren om de hoek kijken. Ik werd geprikkeld door een folder van de Vereniging Kritisch Prikken die ik kreeg via een homeopaat. Naar aanleiding hiervan ben ik me er verder in gaan verdiepen. Ik ben hierin niet voorgelicht door het consultatiebureau maar ben gaan praten met andere ouders en homeopaten en kwam er zo achter dat er meer mensen zijn die er zoals ik over denken en dat het ook anders kan.

Wat vind je van het burgerinitiatief om bijsluiters verplicht te stellen?

Voor mij was een bijsluiter niet het punt, hoewel ik wel vind dat ze er moeten komen alleen al omdat ik denk dat meer mensen zich er dan bewust van zullen worden wat hun kindje toegediend krijgt. Ik vraag me echter af of het zin heeft, want de farmaceutische industrie heeft zo ontzettend veel macht, dat is gewoon niet normaal. Het gaat om de gezondheid van mensen en dat argument zullen zij ook aandragen in hun standpunt om juist wel te vaccineren. Echter ik geloof eerder dat het om geld gaat.

Wat zit er in vaccins qua toevoegingen: metalen, kippen eiwitten, menselijk DNA? Hoe worden de virussen gekweekt en wat zijn de gevolgen van vaccinaties? Daar hoor en lees je verschillende dingen over. Ik zou wel willen weten of er verband is met de schadelijke toevoegingen en bijvoorbeeld wiegendood en/of kanker. Het kan gewoon niet goed zijn en al helemaal niet voor zulke kleine kindjes. Ik ben dus niet tegen vaccineren maar tegen de toevoegingen. Als er een vaccin zou zijn zoals vroeger het koepokkenvaccin met enkel het virus en dus geen schadelijke toevoegingen, dan zou ik het meteen doen. Om deze reden overwegen wij homeopathische preventie. Hierbij worden dezelfde virussen toegediend als bij de vaccins maar dan zonder de schadelijke toevoegingen. Deze methode is afkomstig van de Australiër Isaac Golden, maar is in Nederland nog niet heel bekend.

Heb je het burgerinitiatief al getekend?

Nee, nog niet, maar dat ga ik wel doen.

Wat zou je tegen ouders willen zeggen die nu hun zoektocht beginnen?

De waarheid bestaat niet. Je moet je eigen waarheid zoeken en vormen. Dat kun je doen door zoveel mogelijk te lezen op internet, er is genoeg te vinden, en door met mensen te praten. Uiteindelijk moet je zelf de keuze maken wat voor jou de waarheid is en waar jij je het prettigst bij voelt. Probeer achter je keuze te blijven staan. Niet iedereen zal het begrijpen, want vaccineren is nu eenmaal “gemeen goed”. Ook zal het soms best moeilijk zijn als je kindje ziek wordt. Hopelijk komen mensen nooit in de situatie dat ze moeten zeggen “had ik maar”.

Bron: http://www.vaccinatieraad.nl/2014/01/vaccineren-schadelijke-toevoegingen/