Artrose

Artrose de meest voorkomende gewrichtsaandoening

Arthrose is de meest voorkomende gewrichtsaandoening. Op basis van bevolkingsonderzoek is de schatting dat artrose van de heup in 2000 bij ongeveer 257.400 personen boven de 55 jaar voorkwam (71.100 mannen en 186.300 vrouwen). Artrose van de knie kwam voor bij ongeveer 335.700 personen boven de  55 jaar (72.900 mannen en 262.800 vrouwen). Er werden in 2000 door huisartsen naar schatting 20.000 nieuwe gevallen van heupartrose gediagnosticeerd. 31.800 van knieartrose en 27.600 gevallen van overige vormen van artrose van de ledematen. In 2000 zijn 77 sterfgevallen ten gevolge van artrose geregistreerd.

In mijn praktijk zie ik deze verschijnselen dan ook geregeld die, als je er op tijd bent gemakkelijk verholpen kunnen worden, door enkel alleen de voeding aan te passen, de zuurgraad te verbeteren en orthomoleculaire middelen te geven

Komt u er zelf niet uit? Maak dan snel een afspraak

 

Hoe gezond is onze bodem Astma

Astma

  1. Ruim half miljoen Nederlanders heeft astma In 2003 hadden 519.800 mensen astma: 236.800 mannen en 283 vrouwen. Het aantal nieuwe patiënten met astma werd in 2003 geschat op 117.300 personen. Het aantal mensen met luchtwegklachten in Nederland is in vergelijking met de ons omringende landen, alleen het Verenigd Koninkrijk en andere Engelstalige gebieden wijken af: daar is het aantal mensen met luchtwegklachten beduidend hoger. Aan astma sterven weinig mensen: 76 in 2003, daarmee behoort Nederland internationaal (EU) gezien tot de landen met de laagste mortaliteit als gevolg van astma.De oorzaak van de wereldwijde stijging van het aantal mensen met astma is nog steeds onderwerp van discussie. Een verbeterde diagnostiek en een toegenomen bewustzijn bij artsen en patiënten kan deze stijging waarschijnlijk voor een deel verklaren. Een ander deel van de stijging wordt toegeschreven aan verandering in leefstijl die gepaard gaan met een toenemende welvaart, zoals verandering in blootstelling aan voeding, leefomgeving en het doormaken van minder infecties. Men veronderstelt dat deze welvaartsfactoren vooral een rol spelen rond de geboorte. Dit zou verklaren waarom de stijging vooral bij kinderen optrad.                    

Onze voeding wat is er mis

De Nederlandse overheid stelt dat een gevarieerde voeding voldoende vitamines en mineralen bevat en heeft zelfs in de weAfbeeldingt vastgelegd dat dit op elke verpakking van voedingssupplementen moet staan. Grootschalig wetenschappelijk onderzoek toont echter het tegendeel aan. Onze voeding bevat volgens dit onderzoek te weinig Selenium, chroom, vitamine A, magnesium, B6 en zink. En voor bevolkingsgroepen ook weinig foliumzuur en ijzer. Dat is niet zo verwonderlijk. Tomaten worden bijvoorbeeld niet in aarde maar op piepschuim bolletjes gekweekt. Bovendien is de hoge productie, die van het boerenbedrijf vereist wordt om winstgevend te kunnen zijn, een aanslag op de bodemgesteldheid waardoor de bodem sterk verarmd is. Hierdoor is o.a. de hoeveelheid selenium in de Europese bodem de laatste 25 jaar schrikbarend terug gelopen. Dit Selenium tekort wordt in verband gebracht met de hogere incidentie van kanker. Bovendien is de balans tussen de verschillende essentiële vetzuren, door een jaren lange verkeerde voorlichting, ernstig verstoord.

Milieuverontreiniging veroorzaakt extra deficiënties

Als ook  rekening gehouden wordt met de toename in milieuverontreiniging dan is het plaatje compleet. We worden als Nederlander dagelijks blootgesteld aan luchtverontreiniging, bodemverontreiniging en verontreiniging in onze voeding. PCB’s dioxines, zware metalen en fijn stof zijn maar enkelen voorbeelden. Met de luchtverontreiniging is het in Nederland al zo slecht gesteld dat er op bepaalde locaties niet eens meer gebouwd mag worden. Dat zou gevaarlijk zijn voor de toekomstige bewoners.

Resumerend:

  1. De voeding is sterk verarmd in vitamines, mineralen en spoorelementen door over productie en bodemverarming
  2. Milieuverontreiniging vormt een extra aanslag op onze vitaminen en mineralen reserves
  3. De lifestyle keuze voor roken maakt de situatie alleen maar erger. Hierdoor ontstaan ook tekorten aan belangrijke nutriënten. Voor meerokers heb ik slecht nieuws: dat is bijna net zo schadelijk als roken.

 

De basis suppletie

De basis suppletie is op met behulp van wetenschappelijk onderzoek ontworpen om de tekorten in de voeding op een effectieve manier aan te vullen waardoor de kans op hart en vaatziekten, kanker en diabetes sterk wordt verkleind. Bovendien vergroot de basis suppletie de weerstand tegen infecties en wordt het lichaam gestimuleerd meer bio-energie te produceren zodat vermoeidheid minder snel kan optreden.

Vet verbranden

Hoe komt het dat de meeste mensen over meer dan genoeg vet beschikken, maar dit toch niet verbranden bij dagelijkse activiteiten en zelfs bij veel sport

1. Vet wordt alleen gemobiliseerd, als er voldoende verbrandingscapaciteit in relatie met de behoefte aan energie aanwezig is. Veel mensen verliezen spieractiviteit en hun mitochondria (energiefabriekjes binnen de cellen) door ze simpel weg niet te gebruiken – if you don’t use it, you’ll lose it. Door middel van de juiste training (bewegingsintensiteit), in combinatie met de juiste voeding (energiebronnen), de tijd wanneer je eet en drinkt (nuchter bewegen, bulk drinking & eating), kan de mitochondriale capaciteit binnen 3 maanden met ca. 600% worden vergroot!

2. Stress gaat gepaard met de productie van adrenaline (bijnieren – sympaticus activatie) en dit stimuleert de anaerobe (zonder zuurstof) koolhydraatverbranding, resulterend in melkzuurwaardes van boven de 2 mmol/l. Boven 2 mmol/l melkzuur is vetverbranding niet meer mogelijk.

3. Mitochondriale processen hangen af van tal van essentiële nutriënten zoals:
– B-vitamines
– Magnesium
– O.a. zink en ijzer
– Een voedingspatroon (junk food), waarin deze substanties ontbreken, zal aanleiding geven tot een ‘noodstofwisseling’ binnen de cel.
– De carrier in de mitochondrienmembraam voor vetten is L-carnitine (een eiwit uitsluitend in vlees). 
(bron: o.a. Natura Foundation).

Extra info:
Om al onze lichaamsprocessen draaiende te houden (zonder benzine loopt de motor niet) is brandstof nodig. We verbruiken dus constant energie dat zal moeten worden aangevuld. De enige manier om dit te kunnen aanvullen is via het voedsel. Koolhydraten, vetten en eiwitten uit ons voedsel zijn de belangrijkste energie leverende voedingsstoffen (de brandstof voor ons lichaam). Ze bevatten chemische gebonden energie, die vrij komt bij verbranding. De ene brandstof levert meer energie dan de andere. Bij een volledige verbranding van koolhydraten gemeten in het laboratorium met behulp van calorimeter komt 4,2 kcal energie vrij. Bij eiwit respectievelijk 5,6 en 9,4 kcal.

In het lichaam worden de voedingsstoffen afgebroken tijdens spijsverteringsproces. De hoeveelheid energie (ook wel verbrandingswaarde genoemd) die bij verteringsproces vrijkomt, wordt uitgedrukt in kilojoules (KJ) of kilocalorieen (Kcal) en is voor de verschillende voedingsstoffen:

1 gr. koolhydraat levert gemiddeld 4 kcal (17 kjoule) energie
1 gr. eiwit levert gemiddeld 4 kcal (17 kjoule) energie
1 gr. vet levert gemiddeld 9 kcal (37 kjoule) energie
1 gr. alcohol levert gemiddeld 7 kcal (29 kjoule) energie
1 gr. voedingsvezel levert gemiddeld 2 kcal (8 kjoule) energie

Samengevat:
Nuchter bewegen, juiste intake van voeding (energie) resulteert in vet verbranding en een beter energieverdeling van lichaam en hersenenergie…