Hoogsensitiviteit lastig maar epigenetisch te beïnvloeden

Het begrip HSP of hoog sensitief persoon hoor je meer en meer vallen. Dit begrip is sedert 1992 geïntroduceerd door de Amerikaanse psychotherapeute Elaine Aron. Hooggevoeligheid komt volgens haar onderzoek onder 15-20% van de bevolking voor, zowel bij mannen als vrouwen. Hooggevoeligheid is geen aandoening en zeker geen ziekte, het is een karaktereigenschap, die met al zijn voordelen gebruikt kan worden. Deze mensen hebben een aanzienlijk gevoeliger, sterker ontwikkeld centraal zenuwstelsel, waardoor dagelijkse prikkels moeilijker verwerkt kunnen worden en belastende gevolgen kunnen hebben. De herkenning van hoogsensitiviteit vormt een omslagpunt in het leven van hoogsensitieve personen. Het is voor hen een eyeopener om te begrijpen hoe dit van invloed is op hun dagelijks functioneren. Deze mensen worden gemakkelijk overprikkeld door hun omgeving en trekken zich vaak terug om hun batterij weer op te laden en een soort inwendige rust te ervaren. Hun zenuwstelsel filtert de prikkels op een andere manier, waardoor zij ineens een wisselende stemming vertonen. Zij resoneren vaak met de stemming van mensen om hen heen. Er zijn veel kenmerken van HSP te noemen, maar drie aspecten zijn kenmerkend voor hoogsensitieven, namelijk veel en heel subtiel waarnemen, diep nadenken alvorens te handelen en snel overprikkeld zijn.

Kan HSP gemeten worden?

De HSP-schaal is een zelftest die bestaat uit een 23-tal vragen. De zelftest werd ontwikkeld door Elaine Aron en Arthur Aron (1997). Dit gebeurde aan de hand van kwalitatieve interviews met hoogsensitieve personen. Er is een versie voor kinderen en volwassenen. De vragenlijst is ontworpen om de individuele verschillen te meten bij hooggevoeligheid en meet de gevoeligheid aan verschillende stimuli zoals pijn, cafeïne, honger, hevige films en hevig lawaai. In verschillende wetenschappelijke onderzoeken werden de psychometrische eigenschappen van de HSP-schaal onderzocht. De resultaten toonden aan dat deze schaal valide en betrouwbaar is om het concept hooggevoeligheid te meten. Welke actoren of oorzaken spelen mee in hooggevoeligheid Een Hoog Sensitief Persoon is een individu die gevoeliger is voor indrukken en subtieler nuances waarneemt dan gemiddeld. De grondoorzaak is van psychologische aard. Hooggevoeligheid blijkt aangeboren en genetisch bepaald te zijn. Blijkbaar hebben HSP’s een gevoeliger zenuwstelsel en worden hierdoor intern en extern sterker geprikkeld dan de doorsnee mens. De mensen rond een hooggevoelige persoon hebben er wellicht moeite mee, doordat zij afwijken van de gemiddelde norm. Een HSP krijgt aldus te verwerken dat zij niet zichzelf mogen zijn. Dat is in vrijwel alle gevallen één van de grondoorzaken van de huidige problemen van een hooggevoelig persoon, het idee van de buitenwereld (ouders, familie, vrienden, leraren) niet te mogen zijn wie je bent. Indien dit idee van nietok-zijn maar lang genoeg voortduurt en door jezelf automatisch wordt gelooft, kan het zelfs zo zijn dat je op een gegeven moment helemaal niet meer weet wie je bent. HSP’s zijn door de externe indrukken automatisch de aandacht gaan richten op die anderen, op de buitenwereld, met als gevolg dat zij als hooggevoelig persoon ‘buitenstebinnen’ zijn gaan leven. Niet verwonderlijk dat heel de buitenwereld zomaar binnenkomt en hen dan parten speelt. Elk moment van de dag doen zij, zowel bewust als onbewust, indrukken op via hun vijf zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Een HSP beleeft deze sensaties intenser dan de gemiddelde ander. Zij worden over het algemeen ‘fijnbesnaarder’ geboren. Het zenuwstelsel neemt meer details waar en deze prikkels worden intensiever en uitgebreider gefilterd. Ook een moeilijke jeugd of latere traumatische ervaringen kunnen leiden tot een hoge gevoeligheid. Hoogsensitieve personen ontvangen veel meer omgevingssignalen dan anderen vanwege hun overontwikkelde zintuiglijke waarnemingsvermogen. Daardoor worden externe prikkels zoals geluiden, gesprekken, geuren, spanningen, stress en emoties extreem duidelijk en intens waargenomen. Doordat de hersenen van hooggevoelige personen veel frequenter en intenser worden geprikkeld, kan mentale en emotionele overbelasting ontstaan. Verkeerde omgang met hooggevoeligheid kan leiden tot vermoeidheidsklachten, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, overspannenheid of zelfs een burn-out. Deze mentale en emotionele overbelasting veroorzaakt een emotionele of limbische stress, die van een heel andere aard is dan de bijnierstress. Hooggevoeligheid kan een grote kwaliteit worden indien je het positief kan integreren in je leven. Je kan intenser genieten, je beter afstemmen op en inleven in anderen en sneller gevaren signaleren. Vaak ben je heel creatief niet alleen in kunst en muziek, maar ook in het bedenken van verrassende ideeën en oplossingen. In heel wat gevallen gaat hooggevoeligheid ook samen met hoogbegaafdheid. De valkuilen van hoog gevoeligheid zijn overprikkeling, faalangst en een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Het is voor ouders en leerkrachten van groot belang dat zij dit vroegtijdig herkennen en kinderen daarin begeleiden om de kans op leer- en gedragsproblemen te voorkomen of te verkleinen. Omgaan met hoogsensitiviteit Epigenetische factoren Uit de epigenetica weten wij dat genen en DNA positief kunnen beïnvloed worden. HSP’s moeten zich bewust worden van hun aangeboren eigenschap en hun levenswijze zoveel mogelijk daaraan aanpassen. Dit kan je bereiken door meer rust te nemen, vaker alleen te zijn of de natuur en de stilte op te zoeken en vooral elke overprikkeling beperken. Vermijd aldus drukke, competitieve mensen en omgevingen, minder proberen om ‘erbij te horen’, dichter bij je gevoel komen en je eigen weg gaan. Probeer ook schuld- of minderwaardigheidsgevoelens los te laten en vooral niet in competitie te gaan met of conformatiegedrag te toon te spreiden met niet-HSP’s. Al deze overtuigingen beïnvloeden zeer sterk de expressie van de genen en zullen positieven effecten nalaten. Door deze positieve overtuigingen van de aangeboren kwaliteiten en beter leren omgang met de hoogsensitieve eigenschappen zullen veel HSP’s daarom een gelukkiger geestelijk leven kunnen leiden. Hooggevoeligheid brengt volgens Elaine Aron veel waardevolle eigenschappen met zich mee, waardoor een HSP vaak een ‘ideale werknemer’ is: consciëntieus, loyaal, gericht op kwaliteit en met een hoog inzicht in mensen en processen. Aron stelde ook uit onderzoek vast dat HSP’s zich meer dan gemiddeld aangetrokken voelen tot wetenschappen, kunst en adviserende of verzorgende taken. HSP’s zouden in mindere mate geschikt zijn voor allerhande leidinggevende functies en/of competitieve beroepen. Vraag naar hoogsensitieve mensen Deze wereld vraagt heel veel van hoogsensitieve mensen. Voor sommige HSP’s is het contrast zo groot dat ze zich afvragen of het ze ooit gaat lukken. Als je die andere dimensie helemaal tot jouw wereld maakt, dan kom je echt thuis. Probleem is alleen dat je dan niet meer kan werken op de manier zoals deze maatschappij dat van je verwacht. Daar raak je dan acuut overspannen van.Een HSP heeft drie troeven in handen om vanuit zijn eigen wereld in de samenleving te functioneren: 1.De mogelijkheid zich enorm te kunnen afstemmen op andere mensen; 2.Het bezit van een groot creatief potentieel; 3.Het hebben van een sterke spirituele verbinding. Dit zijn de drie wegen waarmee een HSP’er zijn eigen plek kan vinden. Neem voldoende tijd en ruimte De hoogsensitieve persoon heeft veel tijd en ruimte nodig voor zichzelf. Als die er in een relatie of op de werkvloer onvoldoende aanwezig is dan krijgt men al snel angst en is men niet meer constructief. Samenwonen, kinderen krijgen of samen werken met andere mensen zijn belangrijke situaties waarover men erg goed moet nadenken. Dat kan een zware belasting zijn en leiden tot energie-uitputting, burn-out of zelfs bijnieruitputting.

Activeer het helend vermogen van je eigen lichaam Ons lichaam is veel krachtiger om zichzelf te genezen dan we denken, op voorwaarde dat we het lichaam in de juiste toestand kunnen brengen, de ervaring van transcenderen. Meditatie wordt meer en meer overwogen om stress onder controle te houden, maar de echte ervaring van transcenderen doet veel meer. Met de juiste techniek kan door iedereen de ervaring van transcenderen eenvoudig bereikt worden, omdat het volledig natuurlijk en moeiteloos gebeurt. Transcenderen wordt door de oudste geschriften ter wereld beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een ervaring die eigenlijk essentieel is voor onze volledige ontwikkeling. Vandaag kan men dit wetenschappelijk bevestigen, door objectief te meten wat er in het lichaam en de hersenen gebeurt tijdens Transcendente Meditatie beoefening: 1. Een uitzonderlijk diepe toestand van rust, zelfs veel dieper dan slaap. Op de grafiek van een onderzoek aan Harvard University, zien we dat bij TM-beoefening de patiënt bijna onmiddellijk in een toestand van lichamelijke ontspanning komt, die veel dieper gaat dan zelfs de diepste rust die meestal pas na enkele uren slaap bereikt wordt. Hier gemeten door een daling van zuurstofverbruik [2]. schermafbeelding-2017-01-14-om-01-51-19

2. Een diep innerlijk gevoel van vrede en geluk, meetbaar via sterke dalingen van stresshormonen en stijging van gelukshormonen. Na 3 maanden TM-beoefening stelt men een significante verbetering vast voor zowel posttraumatische stressstoornis (PTSS), angst, depressie had 70% van de patiënten geen verdere behandeling nodig. Bij een controlegroep die de standaard psychotherapie behandeling kreeg, was er geen verbetering merkbaar [3].

schermafbeelding-2017-01-14-om-01-52-14

3. Een meer efficiënt werken van de hersenen, meetbaar via EEG-metingen. Een te lage serotonine productie wordt gerelateerd aan heel wat problemen, zoals hoogsensitiviteit, emotioneel stabieler, depressie, verslaving, migraine, insomnia, Alzheimer, woede uitbarstingen, eetstoornissen enz.. Door transcenderen gebeurt een volledig spontane verbetering [4].

Referenties 1. Aron E. Hoog sensitieve Personen. Bruna Uitgevers B.V., A.W. 2013; 2. Science 27 Vol. 167 no. 3926 pp. 1751-1754 1970 Scientific American 226:84-90 1972; 3. Journal of Counseling and Development 64: 212– 215; 4. Bujatti M, Riederer, P. Serotonin, noradrenaline, dopamine metabolites in Transcendental Meditation technique. Journal of Neural Transmission 39: 257– 267,1976; 5. JC Management VOF. Feedback over deze site: webmaster@transcendentemeditatie.be.

img_2777Meer weten? neem contact op met Alie Wouda info@natuurpraktijkaurora.nl

 

 

 

 

Bron: mijn opleiding Ortomoleculaire geneeskunde bij Walter Fache te Laarne

Overprikkeld

zenuwstelsel
Herken je dat: je bent snel leeg, moe of lusteloos? Langdurige vermoeidheid is iets waar circa 5% van de bevolking last van heeft.

Dit kan onder andere worden veroorzaakt door:

 • Fysieke zaken
 • Emotionele zaken
 • En mentale zaken
 • Een onderschatte oorzaak van vermoeidheid is een overprikkeling van het
 • zenuwstelsel. Bij overprikkeling zijn er teveel prikkels of indrukken bij je binnengekomen…

Wat zijn prikkels?
Prikkels of indrukken kunnen van veel dingen afkomstig zijn, zoals:

 • Geluid
 • Licht
 • Geur
 • Eten
 • Drinken
 • Temperatuur
 • Schoeisel, kleding
 • Emoties

Gesprekken
Informatie uit een boek
Sommige mensen zijn bijvoorbeeld bekaf na een middagje shoppen, een dag werken of uitgaan. Dit kan komen doordat je overprikkeld bent.

Wat is overprikkeling?
Overprikkeling ontstaat als er meer informatie (van bijvoorbeeld de zintuigen) wordt ontvangen, dan dat er aan informatie verwerkt kan worden. Deze informatie worden ook wel indrukken of prikkels genoemd.

Als je hersenen en zenuwstelsel overprikkeld zijn, komt alles extra binnen.

Overprikkeld zenuwstelsel symptomen
Door overprikkeling kunnen er allerlei klachten optreden, zoals:

Allerlei soorten vermoeidheid, bijvoorbeeld op lange termijn chronische vermoeidheid en burn-out
Lusteloosheid
prikkel-reactie

Stress verschijnselen, zoals spanning in je lijf, of een ‘vol hoofd’ hebben en daardoor moeilijk kunnen slapen
Stemmingswisselingen, verdrietig zijn
Onzekerheid
Een depressief gevoel
Een kort lontje, snel geïrriteerd zijn
Ongeduldigheid zijn
Geen prikkels zoals van TV of radio kunnen verdragen
Een vergrote gevoeligheid voor verslavingen ervaren
Slechte concentratie hebben
Door overprikkeling is het bovendien vaak lastig om inzicht in jezelf te krijgen, waardoor je in een vicieuze cirkel kan belanden.

Er kunnen allerlei oorzaken zijn waarom iemand overprikkeld raakt. Sommige zaken kunnen ertoe leiden dat je snel overprikkeld bent.

Overprikkeling autisme
Een mogelijke oorzaak van overprikkeling is autisme, ongeveer 1 op de 100 mensen heeft dit.

Er bestaan diverse soorten autisme, waaronder Klassiek autisme, PDD NOS en Asperger. Mensen met autisme hebben vaak baat bij structuur, zoals schema’s waarop de dag staat, of tekeningen waarop situaties worden uitgelegd. Zie ook dit filmpje van Klokhuis:
Kinderen met autisme beginnen vaak later met praten. Ze vinden het prettig om alleen (vaak dezelfde spelletjes) te spelen. Hier kun je dit filmpje van Klokhuis waarin verder wordt ingegaan op autisme en overprikkeling bij kinderen bekijken.

Hooggevoeligheid
Een onderschatte oorzaak van overprikkeling is hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit. Ongeveer 15-20% van de bevolking is een hoogsensitief persoon of Highly Sensitive Person (HSP). Hooggevoeligheid kan samen gaan met autisme, maar dat hoeft niet. Er bestaat veel verwarring over beide termen. Zo krijgen hooggevoelige mensen soms ten onrechte de diagnose ‘autisme’.

Deze blog gaat over wat hooggevoeligheid is en hiermee te maken kan hebben én hoe er in het geval van hooggevoeligheid gewerkt kan worden aan een oplossing. Want je kunt leren om energieker te zijn en om te bloeien!

Wat is HSP?
De term hooggevoelig is bedacht door de Amerikaanse Psychotherapeute en universitaire docent Elaine Aron. Zij heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar gevoeligheid. De conclusie: 15%-20% van de bevolking bezit een meer dan gemiddelde gevoeligheid: hooggevoeligheid, ook wel hypersensitiviteit genoemd. HSP herkennen zich vaak in deze HSP kenmerken.

Waardoor raak je overprikkeld en vermoeid?overstimulatie
Hoog gevoelige personen hebben een zeer gevoelig zenuwstelsel. Hooggevoeligheid is waarschijnlijk grotendeels erfelijk en een karaktertrek, hierdoor verloopt de informatieverwerking door de hersenen nauwkeuriger en uitgebreider dan bij een gemiddelde persoon.

Er ontbreekt als het ware een selectiefilter waardoor je subtielere verschillen merkt die anderen voorbijgaan. Dit proces is voor een groot deel onbewust en lichamelijk.

2 soorten overprikkeling
Als HSPer vang je meer prikkels op. Als je je hooggevoeligheid nog niet goed beheerst kun je overprikkeld of overvoerd raken op allerlei vlakken. Er bestaan 2 soorten overprikkeling, namelijk op korte en lange termijn;

Korte termijn overprikkeling is bijvoorbeeld wanneer een HSP een feest heeft gehad en graag naar huis wilt omdat het ‘genoeg’ is geweest en hij last heeft van muziek of stemmingen van mensen.
Bij lange termijn overprikkeling is sprake van ingesleten patronen/gewoontes die niet goed voor een HSP zijn. Gevolgen van deze vorm kunnen chronische vermoeidheid, stemmingswisselingen, verslavingen en/of een burn-out zijn.
HSP hebben vaak meer tijd nodig om alle indrukken (lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel) te verwerken. Het lichaam kan op een gegeven moment een signaal, zoals burn-out, afgeven omdat een andere weg ingeslagen ‘moet’ worden.

Hoe zou het zijn als je met hooggevoeligheid om kan gaan en je je fit voelt?

Overprikkeld als HSP, wat nu? Tips:
1. Neem bij klachten contact met een(huis)arts op, om te checken of er bijvoorbeeld (ook) lichamelijke oorzaken zijn waardoor vermoeidheid wordt veroorzaakt. Laat bijvoorbeeld je ijzerwaarde, vitamine D waarde en vitamine B12 waarde controleren.

2. Ben je overprikkeld?
Bij korte termijn overprikkeling is het belangrijk om te ontspannen en rust te nemen op een manier die voor jou werkt (ga bijvoorbeeld wandelen).

Neem bij lange termijn overprikkeling naast rust/ontspanning ook begeleiding die bij jou past, met aandacht voor;

zelfreflectie
je leefpatroon
je denkpatroon
Beter is nog om overprikkeling te voorkomen!

3. Hooggevoeligheid kan een prachtige kwaliteit zijn, maar ook als een enorme last worden als je het nog niet beheerst. Vaak wordt hooggevoeligheid echt een last als je het niet als iets van jezelf erkent. Door het te erkennen en je hooggevoelige kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen, kan je ook de mooie kanten ervan gaan Leven, zodat je kan stralen en Bloeien!

Meer weten wat je kunt doen tegen vermoeidheid en overprikkeling voorkomen?
In het online programma Van vermoeid naar een leven waarin jij Bloeit ontdek je ontspanningsoefeningen en krijg je tools van-vermoeid-naar-een-leven-waarin-jij-bloeit-online-programma-coverom blokkades te overwinnen. Je ontdekt hoe je overprikkeling voorkomt en energieker wordt en blijft.

Klik hier voor meer informatie over Van vermoeid naar een leven waarin jij Bloeit en hoe je mee kunt doen.

Over HSP Psycholoog Femke de Grijs
Femke de Grijs
Als ervaringsdeskundige weet ik wat het is om de kwaliteiten en valkuilen (bijvoorbeeld chronische vermoeidheid) van hooggevoeligheid te ervaren. Ik had dagen waarop ik alleen maar op bed kon liggen en me afvroeg of er ooit wel een weg mogelijk was uit die slopende vermoeidheid…

Dit veranderde toen ik meer inzicht in mijzelf en mijn hooggevoeligheid kreeg en ontdekte hoe ik blokkades kon overwinnen. Zo werd bijvoorbeeld mijn vitamine B12-tekort op een gegeven moment juist onderzocht (het bleek dat ik een opnamestoornis heb) en behandeld (met injecties). Ik leerde verder hoe ik mezelf goed kon ‘afschermen’ tegen prikkels. Ik werd energieker en productiever.

In mijn praktijk begeleid ik hooggevoelige vermoeide mensen op een holistische manier. Ik leer ze hoe ze energieker zijn. Mijn grootste instrument is mijn intuïtie, hiermee neem ik snel blokkades waar en wat er nodig is om deze te overwinnen. Zodat ook jij energieker wordt! Ik maak gebruik van ’oude’ (tijdloze) wijsheid en kan als Toegepast Psycholoog gebruik maken van kennis uit de positieve psychologie.

facebook-button

Voeding bij hooggevoeligheid

 Onze huidige westerse voeding- en leefstijl is prikkelend voor het zenuwstelsel. Iedereen heeft hier mee te maken.
Een hooggevoelig persoon, met fijn afgestemde zintuigen en zenuwstelsel, wordt al snel overspoeld met prikkels, indrukken en ervaringen waardoor het zenuwstelsel standaard meer wordt belast.
Door overprikkeling ervaart de hooggevoelige eerder stress, angstige onrust en bijvoorbeeld vermoeidheid.
Wordt de overprikkeling chronisch dan zal dit bij hooggevoeligen eerder ontaarden in angststoornissen, depressie, bijnierdeficiëntie en bijvoorbeeld burn-out.
In dit artikel van Petra Kersten en Annemieke Meijler, reiken we kennis en mogelijkheden aan om via de voeding het zenuwstelsel te kalmeren en zo de bedding van het lichaam te vergroten om hooggevoelig te zijn.

Het zenuwstelsel en de amygdala
Ons brein is complex en bestaat uit een aantal structuren.
We onderscheiden drie lagen: de neocortex, het zoogdierenbrein of limbisch systeem en het reptielenbrein.
De kern van het limbische systeem is de amygdala.
Zonder de amygdala zijn geen emoties mogelijk.
Alle prikkels die onze zintuigen waarnemen worden als eerste gescand door de amygdala voordat ze naar de neocortex gaan.
Bij dreigend gevaar neemt de amygdala de regie en zet het aan tot de productie van adrenaline, noradrenaline en cortisol.
Hierdoor kan het lichaam op de vlucht slaan, kan het vechten of juist niet reageren (bevriezen).
De neocortex is in die situaties nauwelijks betrokken, in dreigende situaties ontbreekt immers de tijd om verstandig te bekijken wat het beste plan van aanpak is.
Helaas is de amygdala niet nauwkeurig.
Ook situaties of prikkels die nu helemaal geen reëel gevaar betekenen maar lijken op oud gevaar, triggeren het systeem en geven een reactie alsware er groot gevaar is.
Vanwege de overprikkeling van het zenuwstelsel zijn hooggevoeligen vatbaarder voor ‘fouten’ van de amygdala en zo dus voor het ontstaan van angst.

Angst gaat gepaard met intense overprikkeling en andersom: je bent sneller angstig, onzeker en paniekerig als je overprikkeld bent.

De invloed van denken, voelen en gedrag
Waarom en wat we eten zijn ingewikkelde vragen.
Er zijn veel invloeden die dat bepalen: sociale, emotionele, geestelijke en lichamelijke factoren spelen onder andere een grote rol.
Houding en gedrag vloeien voort uit overtuigingen en gedachten.
Het denken en voelen over het wel of niet eten van een voedingsmiddel en het er uiteindelijk voor kiezen om het wel of niet te eten zijn drie verschillende dingen.
We denken bijvoorbeeld dat het verstandig is om een bepaald voedingsmiddel niet te eten maar voelen tegelijkertijd dat we het wel graag zouden eten en kiezen er uiteindelijk voor om een kleine portie te nemen.

schermafbeelding-2017-01-16-om-01-54-14

tekst en foto door Petra Kersten en Annemieke Meijler

 

 

Hooggevoeligen zijn gevoeliger voor prikkels.
Zowel prikkels die zich buiten henzelf bevinden als prikkels die van binnenuit komen.
Deze prikkels beïnvloeden de drie lijnen die zich bevinden tussen denken, voelen en gedrag.
In het algemeen komt er rust in een systeem als het gedrag overeenkomt met het denken en voelen.
Voor hooggevoeligen is het lastiger om hier te komen vanwege het vele denken en voelen.
Vaak zijn hooggevoeligen afgestemd op hun omgeving in plaats van op zichzelf.
Ze kunnen zich erg goed inleven in een ander.
Met als gevolg dat ze zich vaak niet bewust zijn van zichzelf, van wat er zich in hen afspeelt zowel qua fysieke reacties als emoties.
Ze worden door de omgeving als (te) gevoelig betiteld, anders gevonden en vaak niet begrepen.
Het gevolg hiervan is dat ze gaan twijfelen aan hun eigen waarneming.
Dit is vaak het begin van een innerlijke strijd en een cirkel waarin ze terecht komen.
Ze schamen zich, hebben een lagere eigenwaarde en hechten meer waarde aan de mening van een ander.

Advies: bouw regelmatig reflectiemomenten in en probeer waar te nemen wat je denkt, voelt en doet.
Door regelmatig op een afstandje naar jezelf te kijken, kun je komen naar meer eenheid tussen denken, voelen en handelen

Voeding bij hooggevoeligheid
De kunst is om die voeding te kiezen die je systeem versterkt.
Goede voeding draagt namelijk het vermogen in zich om je in evenwicht te brengen.
Wanneer je uit balans bent dan kies je vaak die voeding die je uit balans houdt. Met als (mogelijk) gevolg dat je nog meer uit evenwicht raakt en je jezelf onrustig voelt.
Vooral hooggevoeligen zijn erbij gebaat om de juiste voeding te kiezen.
Hoe kom je tot een goede keuze?
• welke voeding kies je als je in balans ben en wat is hiervan het effect?
• welke voeding kies je als je niet in balans ben en wat is hiervan het effect? Een aantal factoren die van invloed zijn: Stabiliseer de bloedglucosespiegel Kenmerkend voor de westerse voeding zijn de veelheid aan geraffineerde graanproducten die op vele momenten gedurende de dag genuttigd worden.
Naast de gebrekkige inname aan micronutriënten leidt deze voeding tot een instabiele bloedglucosespiegel.
Met name een bloedglucosedip leidt tot afgifte van adrenaline waardoor het stress-systeem (verder) wordt aangezet.
Kenmerken van hypoglycaemie zijn:
geïrriteerdheid,
concentratieproblemen,
wisselende stemmingen,
depressiviteit en
angstige onrust.
Adviseer om die reden een voeding die rijk is aan eiwitten in combinatie met ongeraffineerde koolhydraten (groenten, wortels en knollen, peulvruchten en wat volle granen).
Beperk zoveel mogelijk de geraffineerde koolhydraten (o.a. brood, koek en pasta) en suikers.
Adviseer eventueel supplementen om de bloedglucosespiegel te normaliseren.
Zorg voor een goede darmfunctie
Een chronische disbiose van de darm (o.a. door schimmels, gisten en evt. parasieten) veroorzaakt rotting en gisting in de darmen.
Hierdoor ontstaan allerlei rottingsproducten die eenmaal door de darmwand heen ook de bloed-hersen-barrière kunnen passeren.
Hierdoor wordt de hersenfunctie sterk benadeeld.
Via bioresonantie kun je de darmflora en de vitaliteit van het darmepitheel in kaart brengen.
Zorg voor voldoende aminozuren
Voor een goede hersenwerking, een optimale aanmaak van neurotransmitters, heeft het lichaam voldoende aminozuren nodig.
Met name het aminozuur taurine (bron: vis, vlees en ei) is van belang om het zenuwstelsel te ontspannen.
Extra alertheid bij veganisten, vegetariërs en raw-foodies zij hebben vaak een gebrekkige inname van aminozuren.
De voeding kan worden aangevuld met een plantaardig eiwitpreparaat.

Zorg voor voldoende essentiële vetzuren
Meer dan 60% van de hersenen bestaat uit vet.
Met name de omega-3-vetzuren zijn goed vertegenwoordigd in de hersenen waar ze een belangrijke rol spelen in de celmembranen en op de receptorgevoeligheid. Onze voeding biedt vaak een ongunstige balans van de verschillende vetzuren: teveel verzadigd vet en omega-6-vetzuren ten opzichte van te weinig omega-3- en omega-9-vetzuren.
Zorg voor een voeding die rijk is aan essentiële vetten en adviseer eventueel een vetzuurpreparaat.
Zorg voor voldoende magnesium
Hoewel alle mineralen van belang zijn voor het zenuwstelsel is vooral magnesium belangrijk voor de ontspanning.
Door chronische stress en overprikkeling ontstaat er snel een tekort aan magnesium (verhoogde uitscheiding).
Tekort verschijnselen van magnesium zijn: spierkrampen, onrust en angst.
Zaden, noten en groene groenten zijn rijk aan magnesium.
Suppletie van een organisch gebonden magnesium biedt vaak uitkomst.
Mijden van stimulerende voedingsmiddelen Cafeïnerijke dranken als koffie, zwarte thee, energy-drankjes en cacao verhogen de afgifte van stresshormonen zodat er in het moment meer vitaliteit ervaren wordt.
Vrij snel daarna zakt de vitaliteit meestal terug naar een lager niveau; de consumptie van deze voedingsmiddelen kost het lichaam.
En ze prikkelen het zenuwstelsel waardoor een hooggevoelige sneller uit balans raakt.
Ditzelfde stimulerende effect geldt voor alcohol en nicotine.
Voor hooggevoeligen is het beter stimulerende voedingsmiddelen zoveel mogelijk te mijden.
Wees alert op voedselintoleranties en allergieën (deze test ik met de bioresonantie)
Door het gevoeligere systeem worden meer voedingsmiddelen als afwijkend beschouwd of niet goed verdragen met een voedselovergevoeligheid als gevolg.
Een overgevoeligheid voor melkproducten en gluten komt veel voor.
Maar ook aspartaam en monosodiumglutamaat (Vetsin) zijn veelvoorkomende triggers.
Voorkeur voor onbewerkt en natuurlijk
Er zijn veel bewerkte, industrieel bedachte, producten te koop.
Deze bestaan grotendeels uit niet-natuurlijke ingrediënten zoals chemische, lichaamsvreemde additieven.
Deze stoffen prikkelen het zenuwstelsel.
Hooggevoeligen verdragen natuurlijke voedingsmiddelen zonder chemische toevoegingen in het algemeen beter.

Het eigen voelen wijst de weg
Hooggevoeligen voelen vaak intuïtief aan welke voeding goed voor hen is en welke niet.
Het gaat erom dat ze hun eigen lichaam als leidraad nemen, tijd en ruimte nemen om bij dit gevoel te komen en dit gevoel/intuïtie vervolgens leren te vertrouwen.
In het algemeen betrekken hooggevoeligen veel externe prikkels, meningen en ervaringen bij hun keuzeproces om wel/niet iets te eten.
Hierdoor is het keuzeproces vaak ingewikkeld, incongruent en staat verder af van wat het eigen lichaam graag wil.
Belangrijke issues voor HSP’s zijn het wel/niet eten van dieren, in hoeverre het productieproces van een voedingsmiddel verantwoord is, belasting voor het milieu en de aanwezigheid van schadelijke stoffen.
Hooggevoeligen voelen vaak ‘informatie’ rondom voeding die anderen niet voelen. Zo kan iemand verantwoord geteelde groenten of biologisch vlees veel beter verdragen dan vlees vanuit de massa-industrie.
De kunst voor iedereen, echter specifiek voor hooggevoeligen, is te komen tot één lijn van denken en gevoel wat kloppend is voor het eigen systeem.
Eet volgens je constitutie
Niemand is hetzelfde.
De Ayurveda (oude Indiase geneeswijze) biedt een mooie indeling in constitutietypen waar mee gewerkt kan worden om de individuele constitutie in kaart te brengen.
De aangeboren constitutie is gebaseerd op een bepaalde relatie van drie fundamentele energieën of dosha’s te weten, vata, pitta en kapha.
Voeding bezit eigenschappen om deze energieën te verhogen of te kalmeren. Afhankelijk van de dosha die overheerst in je constitutie kun je ervoor kiezen om bepaalde voeding wel of juist niet te nemen om meer in balans te komen [7,8]. Veel hooggevoeligen hebben een vata-constitutie of een constitutie waarbij het vata-element ondersteund moet worden.

schermafbeelding-2017-01-16-om-01-57-32

Supplementen ter ondersteuning
Bepaalde supplementen kunnen het zenuwstelsel ondersteunen, denk bijvoorbeeld aan magnesium, GABA (gamma-amino-boterzuur), taurine en ontspannende kruiden als ashwaganda, rhodiola, valeriaan, hop en passiebloem.

Overige leefadviezen voor een rustiger zenuwstelsel:
• Regelmatig slaappatroon: het hanteren van vaste tijden van naar bed gaan en opstaan, geeft het lichaamssysteem rust.
• Let op de stralingsbelasting: de belasting aan elektromagnetische frequenties is tegenwoordig enorm.
Mobiele telefoons, elektrische apparaten brengen het lichaamseigen elektrische systeem in de war.
Via bioresonantie kan bepaald worden in hoeverre straling een belastende factor is.
Preventieve maatregelen: zet ’s nachts de Wifi uit en de telefoon op vliegtuigstand.
Zet apparaten die niet gebruikt worden uit en haal de stekker uit het stopcontact.
• Adviseer dagelijkse meditatie of ademhalingsoefeningen (Alie Wouda geeft regelmatig meditatie trainingen en/of mindfulness trainingen)
Bij spanning en stress wordt de ademhaling automatisch hoog en oppervlakkig. Door regelmatig bewust door de neus te ademen, diep naar de onderbuik, wordt de linkeren rechterhersenhelft in balans gebracht.
Zo ontspant het lichaam.
Er zijn diverse ademoefeningen en ademmeditaties om naar een diepere, meer ontspannen ademhaling te komen. (Neem contact op met onderstaand email adres).

Welke voeding is juist?
Voeding is van grote invloed op onze ontwikkeling.
Bij wijze van spreken kunnen we iedere dag iets anders nodig hebben.
Echter vaak zijn er over langere periodes duidelijke patronen te ontdekken in wat juiste voeding voor ons is [1].

schermafbeelding-2017-01-16-om-01-58-52

De invloed van voeding op ons energetische systeem
De mens is een combinatie van een fysiek lichaam en een fijnstoffelijk systeem. Een goede voeding zorgt ervoor dat de hogere chakra’s in balans komen met de lagere.
Goede voeding draagt het vermogen in zich om de mens in evenwicht te brengen met zichzelf [1].
Wat heeft dit te maken met hooggevoeligheid?
Hooggevoeligheid gaat vaak gepaard met het niet in evenwicht zijn van het energetisch systeem van het lichaam.
Vaak zijn de hogere chakra’s meer geopend dan de lagere.
Op het gebied van bewustzijn draagt voeding het vermogen in zich om openend, verdichtend of doorstromingsbevorderend te werken.
Als voeding openend werkt, helpt ze de mens zich af te stemmen op zijn hogere bewustzijn.
Sluitende voeding heeft tot gevolg dat het contact met de hogere chakra’s verdicht wordt.
Men is zich dan vooral van zijn buik bewust.
De buik is dan niet in contact met de hogere chakra’s.
Bewustzijnsontwikkeling is er dan niet of nauwelijks.
Doorstromende voeding heeft tot effect dat het bewustzijn in de hogere chakra’s ademt tot in de stuit [1].
Afhankelijk van hoe gewenst het is dat iemand meer geaard is of niet kan men er voor kiezen om de voeding aan te passen.
Een aantal voorbeelden:
• Het eten van vlees zorgt ervoor dat iemand zich meer bewust wordt van zijn lichaam: werkt dus aardend.
• Fruit en groenten maken het mogelijk meer in contact te blijven met de fijnere dimensies van het lichaam.
• Graanproducten zitten qua werking tussen vlees en groenten/fruit in. (Maar in mijn praktijk zal ik toch iedereen adviseren om dit niet meer in te nemen).

Hooggevoeligheid en voorkomen van eetstoornis
Er zijn verschillende eetstoornissen zoals anorexia nervosa, boulimina nervosa of binge eating disorder.
Een diepe zelfafwijzing is vaak de basis van een eetstoornis.
De meeste mensen met een eetstoornis zijn hooggevoelig.
Een eetstoornis zorgt vaak voor het onderdrukken of tijdelijk uitschakelen van gevoelens.
Dat is de reden waarom het vaak voorkomt bij mensen die extra gevoelig zijn.
De eetstoornis is als het ware een vlucht.
Machteloosheid, zelfverwijt, het niet om kunnen gaan met de overweldigende prikkels uit de omgeving, het meer waarde hechten aan de mening van de ander dan het vertrouwen op jezelf, zijn allemaal factoren die een rol spelen bij een hooggevoelige met een eetstoornis.
Vaak is er een koppeling tussen eten en een schuldgevoel.
Dit schuldgevoel heeft ook vaak te maken met een laag gevoel van eigenwaarde, machteloosheid, zelfverwijt, schaamte en een negatief geloof over zichzelf. Dwangmatig eten is vaak moeilijk te veranderen.
Eten is namelijk iets wat we iedere dag doen.
We kunnen er nooit helemaal mee stoppen. Neem contact met me op info@natuurpraktijkaurora.nl

Vaak is het gevoel van onvrede aanleiding om te gaan eten of om helemaal niet te eten.
Het eten dient dan als het ware als compensatie voor het vervelende gevoel.
Het is goed om de koppeling die er bestaat tussen eten en het schuldgevoel los te maken.
Door er niet over te oordelen maar er met zachtheid naar te kijken en er begrip voor te hebben.
Welk gevoel zit achter schuldgevoel?
De kunst is het denken en het eten/ eetgedrag op één lijn te krijgen. Bewustwording en acceptatie spelen een fundamentele rol.
Het leren vertrouwen in/op jezelf en dingen doen die goed voor je voelen zijn belangrijk.
Je gevoel toelaten is erg belangrijk om een oplossing te vinden en om van je eetstoornis af te komen.
Een eetstoornis lijkt een oplossing te zijn voor hooggevoeligheid.
Door de hooggevoeligheid staan de poriën namelijk wijd open.
Een eetstoornis kan ervoor zorgen dat je de gevoelens buiten kunt houden.
Dit is echter een destructieve schijnoplossing.

Bron

img_2777Afspraak maken? Neem dan contact met me op info@natuurpraktijkaurora.nl

Referenties
1. Delnooz F. en Martinot P. Voeding en spiritualiteit. ISBN: 90 202 4367 5;
2. Sellin R. Leefboek hooggevoeligheid. ISBN: 978 90 8840 077 3;
3. Aaron EN. Het hoog sensitieve kind. ISBN:978 94 005 0257 4;
4. Veen van der G. Die andere gevoeligheid. Steenwijk LiHSK 2014;
5. Beuken van der M. Hooggevoeligheid als levenskunst. ISBN: 90 202 0164 6;
6. Geurtz J. De verslaving voorbij. ISBN: 978 90 263 1720 0;
7. Gottschal T. en de Waal Malefijt M. ’t Went zo’n element. ISBN: 90 5179 245 X;
8. Morrison J.H. Het boek ayurveda, de weg naar gezondheid en vitaliteit. ISBN: 90 389 0401 0.
9. opleiding nieuwe tijdskinderen (Havelte belgie)
10. Ortho-phyto