Hartstichting slaat alarm: enorme toename hart- en vaatpatiënten

Het aantal Nederlanders dat te maken krijgt met een hartinfarct, een beroerte of hartfalen zal de komende jaren enorm toenemen. In 2040 zullen maar liefst 1,4 miljoen mensen te maken krijgen met die aandoeningen.

Dat blijkt uit berekeningen van het onderzoeksinstituut voor volksgezondheid RIVM in opdracht van de Hartstichting. Oorzaak van de stijging van 65 procent ten opzichte van 2011 is de vergrijzing.

Image: Ion Chibzii [ CC BY-SA 2.0 ], via Wikimedia Commons

Stijgende zorgkosten
Volgens het onderzoekinstituut zullen er in 2040 930.000 mensen met een hartinfarct of ernstig vernauwde kransslagaders zijn, zullen er 343.000 mensen zijn die een beroerte krijgen of hebben gehad en zullen 275.000 mensen te maken hebben met hartfalen.
Op dit moment bedragen de totale zorgkosten voor hart- en vaatziekten 8,3 miljard euro. Die kosten zullen volgens de Hartstichting fors stijgen als gevolg van de groei van het aantal patiënten.

Risicofactoren
Directeur van de Hartstichting Floris Italianer wil dat er iets gebeurt: “Er móet nu iets veranderen om het aantal slachtoffers te verminderen en ook om de almaar stijgende zorgkosten te drukken. Het is noodzakelijk dat we hart- en vaatziekten in een vroeger stadium kunnen herkennen en behandelen, zodat minder mensen ziek worden.”

Het RIVM ziet wel een oplossing: hoge bloeddruk voorkomen en het aantal rokers terugdringen. Daarnaast vormen ook een verhoogd cholesterolgehalte, overgewicht en te weinig lichaamsbeweging belangrijke risicofactoren.

vervolg:

Afgelopen dagen werd via het ANP het bericht verspreid als zou het aantal Nederlanders dat te maken krijgt met een hartinfarct, een beroerte of hartfalen, de komende jaren sterk toenemen. Volgens het bericht zullen in 2040 liefst 1,4 miljoen mensen te maken krijgen met die aandoeningen, zo blijkt uit berekeningen van het onderzoeksinstituut voor de volksgezondheid RIVM, in opdracht van de Hartstichting. Oorzaak van de stijging van 65 procent ten opzichte van 2011 is de vergrijzing.

“Er móet nu iets veranderen om het aantal slachtoffers te verminderen en de alsmaar stijgende zorgkosten te drukken”, was de reactie van de directeur van de Hartstichting Floris Italianer.

Hij ging daarbij echter voorbij aan een eerder gedane publicatie van de wetenschappers van het Dr. Rath Research Instituut in Californië. Zij publiceerden in het vooraanstaande medische magazine: American Journal of Cardiovascular Disease bewijzen dat hart- en vaatziekten een vroege vorm is van de ziekte scheurbuik en Dr. Matthias Rath al in de jaren 90, een enorme dreunde uitdeelde aan de cholesterol-theorie over hart- en vaatziekten.

Klinische scheurbuik

Dr Matthias Rath kwam toen al tot de ontdekking dat bij coronaire hartziekten exact hetzelfde gebeurt als bij een klinisch (vroege) scheurbuik en in de cellen waaruit de slagwandader is samengesteld een tekort aan vitamine C wordt waargenomen.

Vitamine C

In tegenstelling tot dieren, ontwikkelen mensen hartziekten omdat hun lichaam zelf geen vitamine C kan produceren. De huidige, gemiddelde voeding levert voldoende vitamine C om scheurbuik te voorkomen, maar niet voldoende om een stabiele vaatwand te waarborgen. Als gevolg daarvan ontstaan miljoenen kleine scheurtjes in de vaatwand. Vervolgens gaan cholesterol, lipoproteïnen en andere bloed risicofactoren de beschadigde vaatwanden herstellen.

Risicofactoren

Van al deze risicofactoren is een molecule genaamd: lipoproteïne (a) verreweg de belangrijkste. Deze lipoproteïne (a) werkt als een reparatie-molecule ter compensatie van de aangetaste vaatwand. Bij een chronisch gebrek aan vitamine C, ontwikkelt zich in de loop van jaren atherosclerotische afzettingen die uiteindelijk kunnen leiden tot hartaanvallen en beroertes.

Resultaten van onderzoeken

In het laatste onderzoek werden transgene muizen gebruikt die de menselijke stofwisseling nabootsten door middel van twee verschillende genetische elementen: een onvermogen om vitamine C te produceren, en het vermogen om lipoproteïne (a) te produceren. Bij het toedienen van een dieet met een onvoldoende hoeveelheid vitamine C, bleken de muizen Lipoproteïne (a) te deponeren in de vaatwanden en op die manier atherosclerose te ontwikkelen. De mate waarin zij hartziekten bleek afhankelijk van de hoeveelheid vitamine C die ze innamen. Muizen met de hoogste inname van vitamine C hadden de laagste afzetting van lipoproteïne (a) in de slagaders en de minste ontwikkeling van atherosclerose.

De publicatie van deze studie laat zien dat het einde van hart-en vaatziekten als doodsoorzaak in zicht is.

BronBron

Voedingssuppletie kan leiden tot zeer hoge besparingen op onze ziektekosten

 

Wetenschappelijke studies – o.a. uitgevoerd door het Dr. Rath Research Instituut in het Amerikaanse California – tonen aan dat door een preventief gebruik van macro- en micronutriënten zeer hoge besparingen op de zorgkosten gerealiseerd kunnen worden. Ook in Nederland uitgevoerde onderzoeken tonen dergelijke positieve resultaten, maar laten eveneens zien dat het grote aantal 65-plussers dat lijdt aan ondervoeding geholpen kan worden door het gebruik van macro- en micronutriënten.

De besparingen die op jaarbasis gerealiseerd kunnen worden bij het gebruik van voedingssupplementen zijn meer dan indrukwekkend. Sterker nog, het blijft ongelooflijk dat wij deze bespshutterstock_76156198aringen zo aan ons voorbij laten gaan. Al weten we allemaal dat de farmaceutische industrie hier een hele dikke vinger in de pap heeft en alles in het werk stelt om het gebruik van preparaten met extra micro- en macronutriënten zo veel mogelijk te voorkomen.

Prognose 2013-2020

Een analyse van het Amerikaanse bureau Frost & Sullivan geeft een prognose omtrent de mogelijke kostenbesparingen in de periode tot 2020 door het toepassen van omega 3-vetzuren en B-vitamines bij hart- en vaatziekten. Een dagelijkse preventieve inname van voldoende omega 3-vetzuren kan een jaarlijkse besparing op de ziekenhuiskosten van gemiddeld twee miljard dollar opleveren. De netto-besparingen op ziekenhuiskosten voor hart- en vaatziekten, minus de kosten voor visoliesuppletie, bedragen in dezelfde periode bijna 4 miljard dollar.

Vitamine B

Het preventieve gebruik van de vitamines B6, B12 en foliumzuur zou leidden tot een jaarlijkse besparing van ongeveer anderhalf miljard dollar op de ziekenhuiskosten. Een  preventief gebruik van een totaal pakket aan vitamines zou in de periode tot 2020 een totale besparing van meer dan 5 miljard dollar opleveren. Alleen al op het gebied van hart- en vaatziekten kan bij een preventief gebruik van voedingssuppletie in de periode tot 2020 netto liefst 9 miljard dollar worden bespaard.

Indrukwekkende besparingen

Deze cijfers tonen nadrukkelijk aan dat bij gebruik van voedingssuppletie in de juiste verhoudingen de ziektekosten aanzienlijk kunnen worden verlaagd. Dat is echter niet de enige winst die wordt geboekt bij het preventief gebruik van voedingssuppletie. Niet alleen wordt de kans op complicaties na medische ingrepen verkleind, ook de opnameduur in een ziekenhuis kan aanzienlijk worden beperkt. Onderzoeken laten zien dat een kostenbesparing van 10% gerealiseerd wordt wanneer de suppletie in een periode van zes maanden vóór, tijdens en nà een medische ingreep wordt toegediend. Tevens werden met voedingssuppletie gunstige klinische effecten gerealiseerd, verbeterde de levenskwaliteit en was de kans op postoperatieve complicaties en infecties kleiner. Ook bij mensen met een verhoogd risico op ondervoeding heeft voedingssuppletie een positief effect.

Wanneer we al deze indrukwekkende besparingen in ogenschouw nemen, is het de allerhoogste tijd ons te beraden over ons huidige zorgstelsel, dat weinig aandacht heeft voor preventie. Maar daarnaast is het aan ons persoonlijk om ons te verdiepen in het verminderen van de gezondheidsrisico´s en optimalisatie van onze levensvreugde bij het gebruik van voedingssuppletie. Begin er vandaag mee!

Bron