Hyperactief

 

Hyperactiviteit bij kinderen

 

Hyperactiviteit is een verzamelnaam voor tal van symptomen die hun oorsprong vinden in een disbalans in de aanmaak van sympatische- en parasympatische neurotransmitters. De meest voorkomende symptomen zijn: slaapstoornissen, driftbuien, agressief gedrag, spraakstoornissen, onwillekeurige spierspanningen (tics), depressies en leerstoornissen.

Neurotransmitters

Neurotransmitters zijn hormoonachtige stoffen, die veelal in het centrale zenuwstelsel (hersenen) worden aangemaakt en daar actief zijn. De aanmaak van neurotransmitters is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van grondstoffen. De belangrijkste grond-stoffen zijn de aminozuren glutamine, GABA, taurine, tyrosine en fenylalanine. Co-factoren, die ervoor moeten zorgen dat de daadwerkelijke omzetting in neurotransmitters plaats vindt en die onmisbaar zijn, zijn een aantal B-vitaminen (vooral in co-enzymatische vorm), fosfatidyl-choline, magnesium, mangaan en zink.

De oorzaken

De oorzaken van hyperactiviteit worden gezocht in beschadigingen van het centraal zenuwstelsel (MBD), stofwisselingsstoornissen, voedselintoleranties, bloedsuikerspiegel-problemen (hypoglycaemie) en allergische reacties.

Optimale behandeling van hyperactiviteit bestaat uiteraard uit het wegnemen van de oorzaken. In een aantal gevallen is het wegnemen van de oorzaken niet eenvoudig; soms zelfs onmogelijk. Symptoombestrijding kan in deze gevallen (tijdelijk) een uitkomst bieden.

*            Beschadigingen van het centrale zenuwstelsel (CZ) zoals MBD (minimal brain damage/dysfunction/deficiency, hyperkinesis) en gevolgen van een trauma, kunnen over het algemeen niet of nauwelijks verholpen worden. Indien deze beschadigingen leiden tot een veranderd metabolisme van de grondstoffen van neurotransmitters, kan suppletie met deze grondstoffen zinvol zijn. Stimulering van de doorbloeding van de hersenen (Ginkgo Biloba) kan ondersteunend werken.

*            Stofwisselingsstoornissen, zoals de opname door de spijsvertering van onder ‘neurotransmitters’ genoemde voedingsstoffen, kan door aanpassing van de voeding en verbetering van de spijsvertering verholpen worden. Intolerantie (zie aldaar) kan één van deze stoornissen zijn. Verstoorde aanmaak van deze stoffen door het lichaam zelf is vaak erfe-lijk bepaald en moeilijk te herstellen. Suppletie van voedingsstoffen die door de verstoorde stofwisseling niet opgenomen kunnen worden kan een uitkomst bieden.

*            Voedselintoleranties kunnen leiden tot allergische reacties (zie aldaar) of, door eliminatie van het betreffende voedingsmiddel, tot voedingstekorten van belangrijke voedings-factoren. Indien de oorzaak van een intolerantie door reparatie van het enzymdefect niet kan worden weggenomen, kan suppletie van het betreffende enzym en suppletie van het ontstane voedingstekort een oplossing zijn.

*            Hypoglycaemie is geen directe oorzaak van hyperactiviteit. Een lage of sterk wisselende bloedsuikerspiegel, met name in de hersenen, zal de behoefte aan suiker(s) doen toenemen en kan een suikerverslaving veroorzaken. Suiker is een van de stoffen waarop vaak allergisch gereageerd wordt (zie aldaar). Het aminozuur glutamine is de enige voedingsstof die rechtstreeks de bloed-hersenbarrière kan passeren en direct als brandstof door de hersenen gebruikt kan worden. Glutamine wordt vaak ingezet ter bestrijding van hypoglycaemie en suikerverslavingen. Hypoglycaemie en een sterk wisselende bloed-suikerspiegel worden in het algemeen door dieetmaatregelen (minder suikers en stimulantia en meer voedingsvezels) en inname van extra chroom en zink behandeld.

*            Allergische reacties kunnen tal van symptomen oproepen. Een daarvan is hyperactiviteit een symptoom dat met name bij kinderen voorkomt. De meest voorkomende allergenen bij hyperactiviteit van kinderen zijn suiker(s) en lichaamsvreemde stoffen (additieven, met name AZO-kleurstoffen). Het ontdekken van het allergeen is vaak niet eenvoudig. Allergenen uit de voeding kunnen onder meer door huidtesten, RAST-, IgE- en spierspanningstesten, eliminatie-, rotatie- en Feingolddieeten en provocatie/tolerantie testen vastgesteld worden.

Moeilijk aan te tonen allergenen uit de omgeving zijn bijvoorbeeld formaldehyde uit meubelen, chloor in zwembaden, oplosmiddelen uit kleurkrijtjes op school, textielvezels van kleding en beddegoed, elektromagnetische straling van apparaten of hoogspanningsmasten, geurassociaties en inhalatie van benzinedampen.

Eliminatie van het allergeen (indien mogelijk) zal uiteraard de symptomen van een allergische reactie doen verdwijnen.

De werkelijke oorzaak van een allergie moet gezocht worden in een overbelasting van en/of het defect aan het immuunsysteem. Het vermijden van alle factoren die het immuunsysteem belasten is aan te raden (stress, slaaptekort, zware metaalbelasting, lichaamsvreemde stoffen in de voeding of omgeving, belastende voedingsmiddelen, straling). Het functioneren van het immuunsysteem is afhankelijk van een aantal voedings-factoren (anti-oxidant vitaminen, aminozuren en mineralen) en de aanmaak van enzymen (SOD, catalase, glutathion).

Goede voeding, eventueel aangevuld met een anti-oxidantcomplex, bevat deze factoren en kan de aanmaak van genoemde enzymen ondersteunen.
Natuurlijke symptoom bestrijdende middelen zijn ondermeer vitamine C, quercetine en het kruid Scutellariae (anti-histamine eigenschappen), glutamine (suiker- en alcohol-verslaving) en GABA (hyperactiviteit).

 

Samenvatting
Hyperactiviteit bij kinderen is meestal een symptoom van een allergische reactie.Een allergie duidt altijd op een defect aan het immuunsysteem.
Het opsporen en vermijden van het allergeen is niet in alle gevallen mogelijk en neemt niet de oorzaak van de allergie weg.
Algehele versterking van het immuunsysteem, ondersteund met het vermijden van alle belasting van het immuunsysteem, kan een allergie doen verdwijnen.
Het met natuurlijke middelen verlichten van de symptomen, kan bij histamine-afhankelijke reacties door extra inname van vitamine C en quercetine geschieden. Kalmerende werking in het algemeen