Chakra’s

De Chakra’s de energiecentra van het lichaam

1e chakra, Muladhara
Het materiële, het fysieke bestaan, levenskracht, de lichamelijke wil tot ‘er durven zijn’, bestaan en overleven horen bij het Ie chakra. Verbondenheid met eten drinken, veiligheid, geld en werk. In zijn meest primitieve vorm uit dit chakra zich in vechten en vechtsport, geweld, lawaai, doelloze opstapeling van bezit, het weinig genuanceerd denken over anderen, het splitsen in goed en slecht. Is het chakra uit balans dan staat men niet met beide benen op de grond, is er angst, vermoeidheid en uitputting, moeite hebben met de fysieke realiteit. Een vrije energiestroming leidt tot bijna onuitputtelijke werkkracht en grote geestelijke en lichamelijke stabiliteit, een solide uitstraling en betrouwbaarheid. Het eerste chakra wordt ook wel het stuitchakra genoemd, het is gelokaliseerd tussen anus en geslachtsdelen. Het staartbeen en het onderste deel van het heiligbeen zijn ermee verbonden.

2e chakra Swadhisthana
Intimiteit, relaties, sexualiteit, creativiteit zijn kernwoorden voor dit chakra. Vloeiende en golvende beweging, handelen, ruilen, en het woord ‘lekker’ horen hierbij. Jaloezie, ongeremde begeerte, angst voor de eigen seksualiteit, angst voor intimiteit, gebrek aan creativiteit en scheppende energie zijn tekenen van gebrek aan evenwicht. Kunnen delen, harmonie in relaties, gemakkelijk en ongedwongen fysiek kontakt, vloeiende bewegingen, aantrekkelijkheid, kenmerken de openheid. Het tweede chakra wordt ook wel sexchakra genoemd. Het bevindt zich tussen schaambeen en navel. Het bovenste deel van het heiligbeen tot aan de tweede lendewervel is het ermee verbonden deel van de wervelkolom.

3e chakra Manipura
De verbinding tussen het zelf en de wereld, vormgeven van het bestaan, de relatie tussen denken en voelen staan centraal in dit chakra. Geldingsdrang, eigenwijsheid, rebellie zijn tekenen van een gebrek aan evenwicht. Het vermogen tot leiding geven, organiseren en een natuurlijk overwicht kenmerken de openheid. Het derde chakra bevindt zich ter hoogte van de middel, bij de maag. Dat gebied wordt ook wel solar plexus genoemd. Van de wervelkolom zijn de tweede lendewervel tot en met de tiende borstwervel ermee verbonden.

4e chakra Anahata
Dit chakra is het verbindingspunt tussen de onderste drie chakra’s, de stoffelijke wereld, het lichaam, en de bovenste drie chakra’s, de mentale spirituele wereld, de geest. Liefde, overgave, vereniging en zelfrealisatie staan centraal in dit chakra. Gebrek aan evenwicht uit zich in zelftwijfel, problematisch gevoelsleven, problemen met vriendschappen en relaties, wantrouwen, strijd tussen lichaam en geest. Openheid, spontaniteit, hartelijkheid en warmte zijn tekenen van evenwicht. Het vierde chakra wordt ook wel het hartchakra genoemd. Aan de voorzijde van het lichaam ligt het centrum ervan tussen de tepels. Het gebied strekt zich uit tussen het punt 4 centimeter onder het borstbeen tot enkele centimeters onder het kuiltje van de hals. Op de wervelkolom ligt het tussen negende en derde borstwervel.

5e chakra Vishuddha
Expressie, spreken, intuïtief weten, staan centraal in dit chakra. Moeite hebben om met anderen in kontakt te treden, geen vorm geven aan creativiteit, je anders voordoen dan je bent, te veel ‘slikken’ van je omgeving, proberen alles logisch te verklaren en/of tot technieken terug te brengen, duiden op moeilijkheden. Zich uiten door waarheid, wijsheid en logica, bijvoorbeeld in het onderwijs zijn tekenen van openheid. Het vijfde chakra wordt ook wel het keelchakra genoemd. Het centrum ligt onder in de keel. Aan de voorzijde van het lichaam: bovenste deel van het borstbeen en de hele hals. Op de rug: de bovenste twee borstwervels en alle halswervels

6e chakra Ajna
Verstand, inzicht, bezinning, meditatie, occulte kennis zijn de kernwoorden voor dit chakra. Is dit chakra uit balans dan uit zich dat in negatieve toekomstverwachtingen, een warrige geest en het sluiten van de ogen voor de lessen van het leven. Helderziendheid- intuïtie, het voorzien en voorvoelen van dingen zijn tekenen van openheid. Het wordt ook wel het derde oog genoemd. Het centrum van het zesde chakra ligt iets boven het punt tussen de beide wenkbrauwen. Het strekt zich uit in het gebied van de binnenooghoek tot aan het.punt halverwege het voorhoofd. Op de schedelligt het op het achterhoofdsbeen (os occipitale).

7e chakra Sahasrara
Verbondenheid met de hoogste waarheid, spiritualiteit en meditatie horen bij dit chakra. Onevenwichtigheid uit zich in angst voor of verzet tegen het realiseren van de spirituele mogelijkheden, het hechten aan het materiële, het ontbreken van spirituele energie. De uitstraling van scheppingsdrang, kosmische eenheid getuigen van openheid van dit chakra. Het wordt ook wel het kruinchakra genoemd, het bevindt zich bovenop het hoofd. Het centrum is de achterste van de twee fontanellen bovenop het hoofd. Het verbonden gebied is het schedeldak (os parietale).