Neurotransmitterprofielbepaling volgens Braverman

Het doel van deze profielbepaling is om een inzicht te krijgen in de kracht en verzwakking van het neurobiochemische systeem. Bij ieder neurotransmitterprofiel, ook wel natuur genoemd, hoort een reeks aan kenmerken. Door herstellen van één of meerdere verzwakte neurotransmitterprofielen kan in de basis het heelwordingsproces worden versterkt. Deze bepaling bestaat uit twee delen. In beide delen kunnen vragen uitsluitend beantwoord worden met Ja of Nee. Deel A bepaalt het van nature overheersende neurotransmitterprofiel. Deel B bepaalt of er sprake is van neuro‐biochemische tekorten binnen het neurotransmitterprofiel.

Deze bepaling volgens Braverman is gebaseerd op ervaringen en ontwikkelingen over de laatste 50 jaar. Het combineert kennis uit observatie en experimenten die wereldwijd gepubliceerd zijn, maar ook gereviewed door vooraanstaande neurowetenschappers, en bevestigd in klinische settings.Geen enkele bepaling kan de neurobiochemie volledig weergeven. De antwoorden op de vragen geven patronen weer van gedrag, gevoelens en gedachten, die direct zijn verbonden met de neurotransmitters in het brein. De “natuur” van een persoon is de combinatie van persoonlijkheid, geheugen, aandacht, en fysieke gezondheid. Deze bepaling is het eerste meetinstrument die al deze gebieden bepaald.

Wil jij weten wat jouw neurotransmitterprofiel is?

Wateraders en Aardstralen

Wat zijn wateraders en aardstralen?.

Water wat op de aarde terechtkomt, verzamelt zich in de minst vaste
grondlagen van de aarde, en stroomt met een enorme kracht naar het laagste punt: de zee. (wet van communicerende vaten!) De kracht waarmee dit gepaard gaat is meetbaar met een wichelroede. Wateraders lopen altijd van oost naar west, en aardstralen van noord naar zuid. Vandaar dat het erg belangrijk is dat, als vanaf een bouwtekening wordt gekeken hoe de stralen liggen, een duidelijke en precieze kompasrichting is aangegeven.
Aardstralen zijn eveneens grondlagen van een minder vaste structuur, die het water op hun beurt weer naar de waterader doet stromen.

Wat doen wateraders en aardstralen?
Wateraders en aardstralen zijn enorm schadelijk voor mens en dier. De kracht die vrij komt door de straling die ontstaat, geeft vaak – dus niet altijd! – een disharmonisch karakter aan de omgeving van mens en dier. Het is zaak om te zorgen dat in ieder geval een bed vrij staat van wateraders of aardstralen.
Op dit moment zijn er veel zogenaamde ‘hulpmiddelen’ op de markt, die de schadelijke invloeden van wateraders of aardstralen teniet zouden moeten doen, of minstens verminderen. Niets is minder waar, alleen het bed verzetten helpt! Ik heb jarenlange ervaring als wichelroedeloper, en heb meerdere malen moeten konstateren dat niets van deze ‘hulpmiddelen’ echt helpen. Vaak werd mijn hulp ingeroepen op plaatsen waar een dynamo, rubberen mat, koperen staven of platen, glasplaten, spiegels, zelfs lagen plastic werden aangebracht om de straling tegen te houden.
Dit bleek niet altijd afdoende te zijn: mensen hadden dan wellicht even minder klachten, kinderen bleven even droog. Maar steeds bleek dat er enkel sprake was van hooguit een suggestieve werking, die helaas maar even aanhield. De klachten waren snel weer merkbaar. Hoe weet je of wateraders en aardstralen je leven beinvloeden?
Meestal is het snel duidelijk of iemand boven een waterader of aardstraal slaapt, eet of werkt. Men is eerder moe, slaapt slecht, is gespannen zonder duidelijke aanwijsbare oorzaken. Maar vooral een ‘niet naar bed kunnen gaan’ en ‘s morgens niet op kunnen staan zijn symptomen die wijzen dat wateraders of aardstralen in het geding zijn. Zelfs ziektes kunnen ontstaan als men boven wateraders of aardstralen ligt, eet of werkt. Meestal komt men hier na een jaar of vijf tot tien achter; klachten zijn niet of nauwelijks medisch te diagnosticeren; medicijnen helpen niet; zelfs kruiden of een paranormale behandelingen lijken geen baat te geven.

https://www.facebook.com/aliewouda
(voeg me toe als vriend dan krijg je direct alle informatie)

Bijna 1 miljoen mensen onder behandeling van een alternatieve genezer

In de periode 2010-2012 gaven gemiddeld bijna 1 miljoen mensen aan het afgelopen jaar  onder behandeling te zijn van een alternatieve genezer. Dit komt overeen met bijna 6 procent van de bevolking. Met name de acupuncturist wordt vaak genoemd. Vrouwen, 30- tot 65-jarigen, hoger opgeleiden en aanvullend verzekerden hebben het meeste contact met de alternatieve genezer.

Acupuncturist meest bezochte alternatieve genezer

In 2010-2012 was een kwart van de behandelden door een alternatieve genezer onder behandeling van een acupuncturist. Ook de homeopaat werd relatief vaak, door 22 procent van de bezoekers van een alternatieve genezer, genoemd. Zo’n 17 procent bezocht een chiropractor. Gebedsgenezers, antroposofen en kruidengenezers werden het minst vaak genoemd.

Type genezer onder mensen onder behandeling van alternatieve genezer, 2010/2012

Type genezer onder mensen onder behandeling van alternatieve genezer, 2010/2012

Vooral 30-tot 65-jarigen  bezoeken alternatieve genezer

Van de mensen die een alternatieve genezer bezochten, heeft 63 procent een langdurige aandoening  en bezocht ruim de helft naast de alternatieve genezer ook een specialist. Vrouwen bezochten tweemaal vaker dan mannen een alternatieve genezer. Het zijn vooral 30- tot 65-jarigen die onder behandeling zijn van een alternatieve genezer. De oudste leeftijdsgroepen bezochten minder vaak een alternatieve genezer.

Aandeel mensen onder behandeling van alternatieve genezer, 2010/1012

Aandeel mensen onder behandeling van alternatieve genezer, 2010/1012

Hoogopgeleiden vaker onder behandeling van alternatieve genezer

Hoogopgeleiden – met een hbo- of wo-diploma – zijn vaker onder behandeling van een alternatieve genezer dan lager opgeleiden. Wie slechts basisonderwijs heeft gehad, is het minst vaak onder behandeling.

Aandeel 25-plussers  onder behandeling van alternatieve genezer, naar opleidingsniveau, 2010/1012

Aandeel 25-plussers  onder behandeling van alternatieve genezer, naar opleidingsniveau, 2010/1012

Met een aanvullende verzekering vaker naar de alternatieve genezer

Verder blijkt dat aanvullend verzekerden vaker onder behandeling zijn van een alternatieve genezer dan degenen die slechts  een basisverzekering hebben. Van degenen  met alleen een basisverzekering was 3 procent onder behandeling van een alternatieve genezer in 2010-2012. Onder aanvullend verzekerden was dat7 procent. Het kan hier echter om alle soorten aanvullende verzekeringen gaan. Of de aanvullende verzekering ook daadwerkelijk is afgesloten vanwege vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen, is uit dit onderzoek niet te bepalen.

Ook huisarts past wel eens alternatieve geneeswijzen toe

Sommige huisartsen passen zelf alternatieve geneeswijzen toe. Zij bieden bijvoorbeeld acupunctuur aan of schrijven een homeopathisch middel voor. In 2010-2012 gaf4 procent van de bevolking aan te weten dat zijn of haar huisarts dat ook deed. Ruim de helft zei dat niet te weten. Van degenen met een huisarts die alternatieve geneeswijzen toepast, gaf 13 procent aan dat de huisarts in de afgelopen 12 maanden gebruik heeft gemaakt van zo’n geneeswijze.

Dik tevreden met alternatieve genezer

Degenen die contact hadden met een alternatieve genezer zijn daar erg tevreden over. Gemiddeld gaven zij in 2010-2012 een 8,1 als rapportcijfer. Ter vergelijking: de huisartsenpraktijk werd gewaardeerd met een 7,7 en de specialist  kreeg een 7,8.

Marieke Houben – van Herten

Bron:

Bron http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4041-wm.htm