Neurotransmitterprofielbepaling volgens Braverman

Het doel van deze profielbepaling is om een inzicht te krijgen in de kracht en verzwakking van het¬†neurobiochemische systeem. Bij ieder neurotransmitterprofiel, ook wel natuur genoemd, hoort¬†een reeks aan kenmerken. Door herstellen van √©√©n¬†of meerdere verzwakte¬†neurotransmitterprofielen kan in de basis het heelwordingsproces worden versterkt.¬†Deze bepaling bestaat uit twee delen. In beide delen kunnen vragen uitsluitend beantwoord¬†worden met Ja of Nee. Deel A bepaalt¬†het van nature overheersende neurotransmitterprofiel. Deel¬†B bepaalt of er sprake is van neuro‚Äźbiochemische tekorten binnen het neurotransmitterprofiel.

Deze bepaling volgens Braverman is gebaseerd op ervaringen en ontwikkelingen over de laatste¬†50 jaar. Het combineert kennis uit observatie en experimenten die wereldwijd gepubliceerd zijn,¬†maar ook gereviewed door vooraanstaande neurowetenschappers, en bevestigd in klinische settings.Geen enkele bepaling kan de neurobiochemie volledig weergeven. De antwoorden op de vragen¬†geven patronen weer van gedrag, gevoelens en gedachten, die direct zijn verbonden met de¬†neurotransmitters in het brein. De “natuur” van een persoon is de combinatie van persoonlijkheid,¬†geheugen, aandacht, en fysieke gezondheid. Deze bepaling is het eerste meetinstrument die al deze¬†gebieden bepaald.

Wil jij weten wat jouw neurotransmitterprofiel is?