De Grote Verand…

De Grote Verandering

 Inleiding

Veel mensen ervaren de laatste jaren allerlei veranderingen. Sommigen verwachten zelfs het einde der tijden. Er zijn allerlei aanwijzingen dat deze gevoelens te maken hebben met de overgang van het vissen- naar het watermantijdperk.

 

Wat is zo’n tijdperk?

De aarde draait in 12 maanden rond de zon, waarbij de dierenriemtekens worden doorlopen. De zon doorloopt eveneens de dierenriemtekens. Het doorlopen van de 12 dierenriemtekens neemt bij de zon ongeveer 26.000 jaar in beslag. Deze 26.000 jaar zouden we een zonnejaar kunnen noemen. Een zonnemaand duurt dan ongeveer 2160 jaar en vormt voor ons een tijdperk. De zon doorloopt de dierenriemtekens in omgekeerde richting. Vandaar dat we van het vissen- naar het watermantijdperk gaan, d.w.z. tegen de dierenriemtekens in.

De overgang van het vissen- naar het watermantijdperk is geen plotseling gebeuren maar neemt een aantal jaren in beslag en loopt van 1989 t/m 2012. Het jaar 2012 is een bijzonder jaar omdat in dat jaar de voorspellingen die gevonden zijn in de piramide van Cheops en die uit de I-Tjing en die uit de Mayacultuur alle drie eindigen.

Drie verschillende culturen van ver uit elkaar gelegen plaatsen op deze aarde, uit verschillende tijden en met verschillende jaartellingsystemen waarbij de voorspellingen alle eindigen in 2012. Dat moet iets zeggen. Aangezien de voorspellingen uit de piramide van Cheops en die van de I-Tjing gedaan zijn in tijdperken vóór het vissentijdperk, kon men blijkbaar wel over tijdperken heen voorspellen. Anderzijds kennelijk niet verder dan het eind van het vissentijdperk. Dit geeft mijns inziens aan dat er iets wezenlijks gaat veranderen. De volgende vergelijking verduidelijkt dit. Over een lange rechte weg kunnen we steeds verder kijken, maar wanneer de weg een bocht maakt, kunnen we niet verder zien (zie figuur 1).

 

We gaan dus kennelijk in de overgang van het vissen- naar het watermantijdperk als mensheid en aarde door de bocht. Onze ontwikkeling neemt een wending. Het is dan ook niet alleen de overgang