Hoe gezond is onze bodem Astma

Astma

  1. Ruim half miljoen Nederlanders heeft astma In 2003 hadden 519.800 mensen astma: 236.800 mannen en 283 vrouwen. Het aantal nieuwe patiënten met astma werd in 2003 geschat op 117.300 personen. Het aantal mensen met luchtwegklachten in Nederland is in vergelijking met de ons omringende landen, alleen het Verenigd Koninkrijk en andere Engelstalige gebieden wijken af: daar is het aantal mensen met luchtwegklachten beduidend hoger. Aan astma sterven weinig mensen: 76 in 2003, daarmee behoort Nederland internationaal (EU) gezien tot de landen met de laagste mortaliteit als gevolg van astma.De oorzaak van de wereldwijde stijging van het aantal mensen met astma is nog steeds onderwerp van discussie. Een verbeterde diagnostiek en een toegenomen bewustzijn bij artsen en patiënten kan deze stijging waarschijnlijk voor een deel verklaren. Een ander deel van de stijging wordt toegeschreven aan verandering in leefstijl die gepaard gaan met een toenemende welvaart, zoals verandering in blootstelling aan voeding, leefomgeving en het doormaken van minder infecties. Men veronderstelt dat deze welvaartsfactoren vooral een rol spelen rond de geboorte. Dit zou verklaren waarom de stijging vooral bij kinderen optrad.                    

Geef een reactie