Nr. 12 – Calcium Sulfuricum

Nr. 12 – Calcium Sulfuricum

– Astrologisch: Schorpioen

Bron:
Men heeft vastgesteld, dat Calcium sulf. voornamelijk in de galblaas, de galvloeistof en de lever voorkomt maar soms, tot op zekere hoogte, ook in de spieren.

Toepassingen:
1 – Etteringsprocessen en abcessen van iedere aard, onverschillig waar zij zich bevinden.

2 – Bij ernstige slijmhuidaandoeningen met losse en vaste afscheidingen.

Calcium sulf. is bijzonder belangrijk en vanwege zijn zeer snelle en gunstige beinvloeding van etterfistels bijna onontbeerlijk voor het genezingsproces.

Opmerking:
Dr. Schüssler wijst, tegen het einde van zijn leven, in zijn hoofdwerk ‘Eine abgekurzten Therapie’ de toepassing van Calcium sul. af. Dit op grond van het feit, dat Calcium sul. niet constant en in een constant kwantum in de chemische huishouding van het organisme aanwezig zou zijn. Sinds de dood van Dr. Schüssler in 1898 heeft dit middel zich in het biochemische systeem langzaam opnieuw een zekere reputatie verworven en is daarom terecht weer opgenomen. Alhoewel Dr. Schüssler meende Calcium sul. volwaardig vervangen te hebben door Natrium phos. en Silicea viel niet te ontkennen, dat Calcium sul. bij speciale condities zeer goede resultaten te zien geeft.

Geef een reactie