Nr. 4 – Kalium Chloratum

Nr. 4 – Kalium Chloratum – Alias: Kalium Muriaticum – Astrologisch: Tweeling Bron: Kalium Chloratum bevindt zich in een groot aantal lichaamscellen o.a. in de hersencellen, de zenuw- en de spiercellen. Eveneens komt het voor in de rode bloedlichaampjes. Eigenschappen: De betekenis voor de chemische huishouding van het organisme ligt vooral daarin, dat het de stofwisseling van de cellen opwekt en in nauwe betrekking staat tot de vezelstof. Toepassingen: 1 – Het middel voor ontstekingscondities in het tweede stadium. Het komt na Ferrum phos. en voor Kalium sul. (het middel voor het derde stadium). Het 2de ontstekingsstadium wordt vaak ingegaan met uitzwetingen, afzonderingen en uitstortingen. In het algemeen gesproken met het optreden van uitwendige verschijnselen, welke zich als voortzetting van het ontstekingsproces en als het begin van het genezingsproces laten aanzien. Witte tot grijs-witte uitzweringen (vaak taai!), in het bijzonder als tongbeleg, braaksel (Kalium chlor. is het middel bij moeilijk lossend braaksel); huiduitslag dat tot een meel-achtige korst opdroogt. Zulke uitzwetingen bevatten steeds vezelstof (fibrine), men noemt ze ook wel ‘Fibrineuze-afscheidingen’. Vooral het beleg van de tongslijmhuid, in het bijzonder aan de tongwortel, toont in het 2de ontstekingsstadium, dikwijls echter ook zonder de aanwezigheid van een actuele ontsteking, bij veel ziektecondities, een dergelijke witte tot wit-grijze kleur. 2 – Alle acute en chronische slijmhuidcondities. 3 – Bij klierontstekingen van iedere soort altijd aan Kalium chlor. denken (eventueel in afwisseling met Calcium fluor) 4 – Aandoeningen van de sereuze huiden die hart, longen en darmen e.a. omgeven. 5 – Kalium chlor. is het aangewezen middel als bij bloedingen het bloed dik, taai, zwart en ook vaak klonterig is. Speciaal: Kalium chlor. heeft bij slijmsbeursontsteking uitstekende resultaten laten zien. Opmerking: De begrippen 1ste, 2de en 3de stadium dient men als ‘tijdelijk’ te verstaan. Het 2de stadium zet gewoonlijk 3 tot 4 dagen na het begin van de conditie in. Bij ernstige ontstekingscondities naar omstandigheden redelijk later. Het 3de stadium wordt vaak gekenmerkt door het ophouden van de uitzweting en het begin van het afschilferingsproces. In welke periode – gerekend vanaf het begin van de conditie – het 3de stadium begint, laat zich niet algemeen vaststellen. Zogeheten chronische condities worden, naar hun verschijningsbeeld, als 2de of 3de stadium gerangschikt. Het middel voor het 3de stadium is Kalium sulfuricum (zie aldaar).

Geef een reactie