Nr. 9 – Natrium Phosphoricum

Nr. 9 – Natrium Phosphoricum

– Astrologisch: Weegschaal

Bron:
Fosforzure natrium komt in vrijwel het gehele organisme voor.
Meer speciaal in de hersencellen, de bloedlichaampjes, het bloed en de weefselvloeistoffen.

Eigenschappen:
Zijn typische en voornaamste toepassing volgt echter uit de chemische betekenis. Natrium phos. houdt de, in het bloed aanwezige, urinezuren die bij de afbraak van eiwitten ontstaan, in oplossing.

Toepassingen:
Alle overzuringscondities die zich kenmerken door bijv: maagzuur, zure oprispingen, zure mondsmaak, zoutzuuroverschot in de maag, zuur ruikende ontlasting (speciaal bij kleine kinderen), reumatische condities, huiduitslag, aambeien, aderspatten, aderontstekingen, slecht of niet helende wonden. Zelfs vele inwendige schaden als: hart-, nier-, lever- en galcondities ontstaan dikwijls uit een overzuring van het organisme. Het algemeen verbreidde fenomeen van de ‘overzuringsconditie’ is vrijwel zeker het gevolg van een vaak zeer onnatuurlijke voeding. Genezing is bij deze condities alleen mogelijk met een grondige wijziging van het voedingspatroon. Een eis die personen met de ‘overzuringsconditie’ nadrukkelijk onder de ogen gebracht moet worden.

De uitzwetingen van de Natrium phos.-conditie zien geel als honing en zijn romig van materie.

Opmerking:
Vergelijking
1 – Kalium Phos. is het ‘ontglftlngsmiddel’ van het biochemische systeem.
Wanneer zich in het organisme lichaamsvreemde (dus gif-) stoffen dusdanig opgehoopt hebben, dat dit heeft geleid tot een algemeen gevoel van onwelbevinden, verslappings- en/of vermoeidheidsverschijnselen – of wanneer deze afvalstoffen tot overprikkelingstoestanden i.c. verhoging van de lichaamstemperatuur (koorts) of de gemoedstoestanden (geagiteerdheid) hebben geleid, dan is Kalium phos. het aangewezen middel.

2 – Natrium Phos. is het ‘ontglftlngsmlddel’ van het biochemische systeem.
Berusten de de hiervoor onder Kalium phos. genoemde verschijnselen op basis van een overzuring van het organisme, dan moet Natrium phos. ingezet worden.

De eindresultaten kunnen dezelfde verschijnselen laten zien vermoeidheid, gebrek aan energie, lichamelijke verslapping, een algemeen gevoel van onwelbevinden; toch moet men een onderscheid in keuze van het juiste middel – naar de oorzaak van de conditie maken.

Geef een reactie