Lever

Leverprobematiek

Afbeelding

Leverproblematiek
Informatie interessant en wilt u meer weten? voeg me toe als vriend, dan kunnen we erover discussiëren
https://www.facebook.com/natuurpraktijkaurora
Functies van de lever

1)     De Lever voorziet het organisme van die voedingsstoffen die het nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren en qua stofwisseling is het ons centrale orgaan.

2)     De lever bindt de toxinen die het organisme niet meer kan gebruiken en houdt op deze wijze de bloedbaan schoon.

3)     De lever zorgt voor de opslag van de vitaminen en met name de konakion welke een grote rol speelt bij de bloedstolling.

4)     De lever heeft in samenwerking met de pancreas een hormonale functie.

5)     De lever speelt een belangrijke rol bij de vetstofwisseling, de eiwitstofwisseling en de koolhydraatstofwisseling.

6)     De lever deelt die stoffen uit die het organisme nodig heeft.

7)     De lever is een van onze grootste gevoelsorganen doe onze stemming registreert en daarop reageert.

Per uur stroomt er 25 liter bloed door de lever omdat het een zeer arbeidsintensief orgaan is, namelijk 39 graden Celsius.

De levertemperatuur is tevens hoger omdat Jupiter de planeet is die de lever van kosmisch energie voorziet.

De lever werkt 24 uur per dag, overdag ligt de nadruk sterk op de fysiologische functies en s ‘nachts op de psychische functies van de lever (het registreren van gevoelens). Bij dysfunctie van de lever dromen mensen vaak verwarrend en onrustig.

Bij klachten in de tractus digestivus moet er altijd aandacht besteed worden aan de lever omdat hier vaak de grondoorzaak ligt van de ontstane problemen. Met name geldt dit wanneer de anamnese en de iriscopie daartoe aan leiding geven. Bij elke therapie moet je eerst zorgen dat de lever goed functioneert, want daar waar veel afvalstoffen zitten kan in het organisme sneller een ontsteking ontstaan.

Wanneer de lever en pancreas gestimuleerd zijn moet je kijken welke verschijnselen er zijn overgebleven en die moeten dan vervolgens behandeld worden. Over het algemeen geldt dat het organisme bij een optimale leverfunctie veel baat vindt.

Hepatopathie

Een van de meest voorkomende kwalen zijn de hepathopathieen. Dat wil zeggen dat een of meerdere leverfuncties niet goed meer zijn waardoor er zich extra afvalstoffen (toxinen) overal in het lichaam ophopen. Hepathopathie valt klinisch moeilijk vast te stellen omdat de lever een reservecapaciteit bezit van tenminste 60 % en onder alle omstandigheden het bloedbeeld in orde probeert te houden, desnoods ten koste van zichzelf.

Een niet goed werkende lever kan zich uiten door:

 • slapeloosheid met onrustige, verwarrende dromen
 • constipatie of diarree of afwisselend constipatie en diarree.
 • Heel veel of heel weinig eten
 • Extreme moeheid, hoofdpijn en haaruitval
 • Brandende ogen, oogontstekingen en gezichtsvermindering\gewrichtspijnen
 • Eczeem en andere huidaandoeningen
 • Depressiviteit
 • Hypertensie ten gevolge van stuwing in het vena porta gebied
 • Gevoel van opgezette buik.
 • Menstruatieklachten, onder andere een moeilijk doorkomende menstruatie en dergelijke.

Indien een hepatopathie niet behandeld wordt of niet goed behandeld wordt treedt er een verslechtering op die zich kan uiten in echte pathologie zoals:

 • gele sclera
 • donkere urine
 • stopverfontlasting
 • een jeukende huid (hier ook denken aan uremie, diabetes, leukemie en Hodgekin)

Een slecht werkende lever kan behalve met een dieet  en kruiden begeleid worden met warmte van buitenaf zoals:

 • een leverpakking met modder of klei
 • warme doeken
 • warme kruiken
 • moxatherapie en dergelijke.

Mensen met aanleg voor lever- en galproblematiek hebben vaak als kind icterus en/of pfeiffer gehad.

Tevens moeten wij ons realisren dat de lever in onze huidige maatschappij onder een enorme druk staat. Bij zeker de helft van de mensen kan een verminderde lever functie worden aangetroffen door:

 • ons sterk vervuilde milieu
 • de vele toevoegingen en bewerkingen van ons voedsel
 • verkeerde eet- en leefgewoonten
 • het overmatig gebruik van genotstoffen zoals alcohol, tabak, koffie en dergelijke

Therapie; kijk op mijn pagina’s

Geef een reactie