WAT IS KLINISCHE PSYCHO-NEURO-IMMUNOLOGIE (OF KPNI)?

De kPNI of Klinische Psycho-Neuro-Immunologie, bestudeert hoe het lichaam als een geheel functioneert en hoe het eigenlijk kan dat we ziek worden of niet meer herstellen.

WAAR IS DE TERM ONTSTAAN?

Wel, de term Psycho-Neuro-Immunologie werd voor het eerst gebruikt in de jaren ’70 door Amerikaans professor Robert Ader, die ontdekte wat de invloed van stress op het lichaam teweegbracht. Hierin ligt meteen ook de bakermat van de kPNI. De Psycho-Neuro-Immunologie heeft zich verder ontwikkeld op basis van de wetenschappelijke onderzoeken, en in de voorbije decennia heeft  het interdisciplinair onderwijs van Bram van Dam en Leo Pruimboom de integratie van de Psycho-Neuro-Immunologie in de dagelijkse praktijk mogelijk gemaakt.

KPNI IS DE WETENSCHAP OMGEZET IN DAGELIJKSE PRAKTISCHE TOEPASSING BINNEN DE GEZONDHEIDSZORG

kpni klinische pni psychoneuroimmunologieKlinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) is een gestaag groeiende wetenschap die de samenhang onderzoekt tussen onze psyche, ons immuunsysteem en onze hersenen en hormonen. Nadruk ligt op de betekenis van deze processen voor de dagelijkse praktijk. Wat gebeurt er als we ziek worden? Hoe kan deze kennis bijdragen aan de genezing alsook het voorkomen van de chronische ziekten zo typisch voor onze westerse samenleving?

De wetenschap van de Psycho-Neuro-Immunologie is gebaseerd op de ontdekking dat elk menselijk orgaan en elke afzonderlijke cel voortdurend communiceert met andere organen en cellen en elk mens als zodanig een ‘netwerk’ is van communicerende systemen. Daarnaast maakt de mens ook deel uit van een netwerk van sociale structuren die ook weer invloed hebben op het interne communicatie systeem.

GEZONDHEID = DE MOGELIJKHEID VAN HET LICHAAM OM TE REAGEREN OP OMGEVINGSVERANDERINGEN

De communicatie is van belang om goed te kunnen reageren op steeds veranderende omstandigheden. Alle organen en cellen worden zo op de hoogte gehouden van elkaars functioneren. Gezondheid is afhankelijk van de mogelijkheid van het lichaam om te kunnen reageren op de veranderingen in de omgeving . Is de omgeving te belastend dan kan het lichaam het niet meer aan.  Stress, slechte voeding, gifstoffen, te weinig slaap en verkeerde beweging/fysieke inspanning zijn omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid.

Klinische psycho-neuro-immunologie (kPNI) maakt gebruik van de inzichten uit vele wetenschapsgebieden. Door het samenbrengen van deze inzichten vallen de puzzelstukjes in elkaar en krijgen we een indruk van het grotere geheel. Biologie en evolutiegeneeskunde, biomedische wetenschappen, psychologie en gedragswetenschappen en epigenetica leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan de kPNI.

kPNI is vooral een manier om te achterhalen wat er aan de hand is, hoe het lichaam als een geheel functioneert bij gezondheid en ziekte. De kPNI sluit goed aan bij de inzichten uit de natuurgeneeskunde, de orthomoleculaire geneeskunde en zelfs bij de oosterse geneeswijzen.

De toenemende belangstelling voor deze manier van denken leidt tot een grote toename van inzichten die worden ondersteund door verschillende internationale publicaties en vakliteratuur.

Bron

Geef een reactie