Candidiasis

 Achtergrond van candidiasis:

Iedereen heeft kleine hoeveelheden schimmels, gisten en andere micro-organismen  in de darmen die in het algemeen onschadelijk zijn, zolang er ook voldoende “vriendelijke darmbacteriën” aanwezig zijn. Hoewel, als het immuunsysteem en de andere verdedigingsystemen  verzwakt zijn, kunnen deze organismen zich  snel vermenigvuldigen en de vertering en de uitscheiding bemoeilijken. Als ze maar blijven doorgroeien, kunnen deze parasieten en hun giftige afvalstoffen, de bloedbaan binnendringen en andere weefsels bereiken, waar ze het systeem kunnen verzwakken. Candida is niet nieuw, maar nu pas wordt duidelijk hoe groot in aantal en hoe ernstig de klachten zijn die door ongebreidelde groei van met name candida  albicans veroorzaakt worden. Candidiasis, zo wordt de kwaal genoemd die ontstaat door overgroei van candida albicans, is een serieus gezondheidsprobleem, die mede verband houdt met onze moderne leef- en voedingswijze. Gist is zeer aanwezig in ons leven. Het is aanwezig in ons eten, wordt gevonden op de oppervlakten van alle dingen en ook in de lucht die we inademen. Candida  opname kan niet voorkomen worden.  Alleen als de candida-gist dominant wordt in verscheidene delen van ons lichaam kan deze zich muteren tot een agressieve schimmel.

De candida in schimmelvorm vermeerderd zeer snel meestal na een periode van ogenschijnlijke rust. Er zijn ongeveer 60 soorten candida bekend, waarvan zo’n 8 á 10 bij primaten (mensen en mensapen), een natuurlijk onderdeel van de darmflora vormen. De meest bekende uitwendige symptomen openbaren zich  in het mondslijmvlies, spijsverteringsgestel, vaginale gebied, urinewegen, prostaatklieren, de huid en de nagels. Een normaal weerstandssysteem kan candida onder controle houden. Maar er kunnen omstandigheden zijn dat er een overmatige groei van de gistcellen ontstaat. Bijvoorbeeld:  langdurig gebruik van antibiotica, het gebruik van de pil  of overmatig gebruik van suiker.

De schimmel parasiteert op onze bloedsuikers en hun afvalstoffen zorgen voor overbelasting van de lever en andere uitscheidingsorganen. Een van de belangrijkste  afvalstoffen is  bijvoorbeeld aceetaldehyde.  Aceetaldehyde is dezelfde stof die ontstaat bij de afbraak van alcohol en de “kater” veroorzaakt.  Bij een stevige candida-besmetting kunnen deze afvalstoffen enorm zijn. En dus weer allerlei symptomen veroorzaken zoals; desoriëntatie, duizeligheid, angstaanvallen, depressie, gewrichtspijn, overmatige vermoeidheid en hoofdpijnen. Het candida-vergif verzwakt het inmuunsysteem 24 uur per dag, het vernietigt enzymen die nodig zijn voor celenergie. Daardoor worden  vrije radicalen gevormd die op hun beurt weer het verouderingsproces versnellen en de weg vrijmaken voor andere aandoeningen.

Veel allergieën worden toegeschreven aan candida. Het constant aanwezig zijn van afvalstoffen die weer door het afweersysteem van het lichaam geneutraliseerd moeten worden, verzwakt dit systeem.

3.    Oorzaken van cadidiasis:

a.    Emotionele en spirituele oorzaken (*):

Je voelt je gekneld zitten in een te strakke structuur. Je bent inwendig kwaad om je gebonden zijn; uitermate geïrriteerd om je machteloosheid. Je ervaart dat ouders, opvoeders of anderen een te sterk gezag op je uitoefenen en je zou hier willen uitbreken met een gloeiende vuist Maar je durft niet, je zwijgt of sluit je op in stille woede. Een stilzwijgende opstand, het gaat je niet af te doen wat anderen je vragen, je zou nét de andere kant willen uithollen, dan de kant die je nu moet gaan. In feite gaat het hier om een kleine vorm van zelfvernietiging; je voelt je zo onmachtig om jezélf te zijn, angstig zo alleen op je eigen voetjes, dat je veilig onder een Gezag kruipt. Zo weiger je de enorme energieën van creativiteit en persoonlijke mogelijkheden te ontwikkelen: je sluit ze achter slot en grendel. Dit werkt frustrerend. Je bent struisvogel en miskent je énorme potentiële energieën zowel spiritueel, als op fysisch scheppend vlak. Dát is je gevangenschap! Op ontevreden wijze voer je uit wat anderen je zeggen te doen. Met opstapeling van kwade, wrokkige emoties vererger je de schimmel alleen maar. Je geeft jezelf onvoldoende respect en ware Liefde: daarom geef je jezelf ook niet wat je toekomt, namelijk een ontdekking en verwezenlijking van je mogelijkheden. Omdat je jezelf veroordeelt en eigenlijk niet zoveel van je houdt, verspil je je leven in nutteloze activiteiten of misschien in een ironische, belachelijke clowneske houding: een spot naar jezelf toe en spottend met het Leven zelf. Een afbraak van het leven, destructie. Wat je aan jezelf niet geeft, verwacht je van je naaste, je vrienden; je verwacht dan ook te veel van hen in plaats van hen te géven. Je zal ook sneller jaloers zijn en je verstoten voelen, niet beseffend dat jij het bent die jezelf uitschakelt. Je vertrouwt niet gauw iemand meer, omdat jijzelf immers liegt: jij bent niet aanwezig, het is maar een flauw afkooksel van jezelf! Al die mooie energieën, die klaarstaan om door te komen, zet je om in negatieve, zelfverwoestende, boze energieën, die neerslaan in schimmel. Omdat je geen greep op jezelf krijgt, is het mogelijk dat je je plaatst onder gezag van instellingen, sekten, leiders, …. Wat toch weer geen voldoening zal brengen. Je voelt je klein en overgeleverd in iemands greep; je ervaart het zo dat iemand je zelfs grijpt in je intiemste gevoeligheden. Je trekt je zo goed mogelijk dicht. Verdriet, boosheid en onmacht zoeken een stortplaats voor deze afval: schimmel.

Wees tevreden om jezelf, om het léven zelf! Wees blij met de taken die je kan vervullen. Ervaar de macht in je om meester te zijn over jezelf. Wanneer je weigert op je eigen Gezag te steunen, heb je natuurlijk het gevoel dat anderen te veel gezag uitoefenen op jou! Rem jezelf, je energieën niet af. Laat alle creativiteit doorstromen.

Kom tot Respect voor hogere waarden in het Leven. Leg de waarde in jezelf. Stop met de (zelf)afbraak en begin met de opbouw! Strek je uit naar alle kanten, hou van jezelf, besef de vreugde om elk moment te mogen leven. Zelfvertrouwen zal alle boosheid verdrijven. Blijf niet steken in het materiële: ontwikkel vrijuit al je talenten. Het bedrieglijke is, dat een persoon met candida, zeker in het begin, er meestal gezond uitziet, terwijl zij/hij zich heel beroerd voelt. Candida wordt vaak in vele hoeken van ons lichaam weggestopt en dan afgedekt met emoties.

Tijdens de therapie kan het voorkomen dat na enige tijd de emoties door de persoon herkend worden, dat men zijn eigen gevoelens ont-dekt, dus het dek, de bescherming, er afhaalt, waardoor ver weggestopte candida de kans krijgt behandeld te worden.

Alle candida-personen hebben een voorraad boosheid en wrok, vaak diep verborgen. Deze boosheid kan zich ook uiten in: dikke-darmontsteking, hoge bloeddruk, eczeem, migraine-aanvallen, depressies en zelfmoordneigingen. De meeste personen zullen niet toegeven dat ze boos zijn. Maar je kunt het vaak horen aan hun uitlatingen: “Ik word door niemand begrepen. Mijn partner ontkent mijn problemen en lacht er  om. Mijn dokter neemt mijn kwalen niet serieus”. Op den duur gaat men zich schuldig voelen omdat men denkt dat men dan wel een aansteller zal zijn. Een andere emotie die bij candida-personen hoort is het zich constant zorgen maken. Lichamelijk uit zich dat in een bijna constante spanning in nek en schouders. Candida-personen zijn vaak piekeraars, perfectionisten en hebben de neiging hun gevoelens niet te tonen. Dit komt vaak voort uit de opvoeding. Dikwijls wordt tegen een kind gezegd: “niet zeuren, niet alles voelen zet je er maar overheen, flink zijn, niet huilen, e.d.”

b.    Een verzwakt of beschadigd immuunsysteem:

Het immuunsysteem kan verzwakt zijn door een te hoge belasting met gifstoffen als kwik, cadmium, lood, aluminium, molybdenum, koper, chemicaliën, pesticiden, herbiciden, DDT, PCB’s, asbest, siliconen, enzovoort. Bij een verzwakt inmuunsysteem kan candida eenvoudig superieur worden in het lichaam.

c.    Hormoontherapie, steroïden en orgaanfunctiestoornissen:

Hormoontherapie en het gebruik van steroïden verhogen de schimmelgroei. Vrouwen zijn in het algemeen meer gevoelig  voor candida omdat hun hormoonspiegel altijd al fluctueert. Ook door de vrouwelijke anatomie reist candida makkelijk van het rectum naar de geslachtsdelen en de urinewegen. De bijnier en  schildklier houden 90% van de energie in  het lichaam onder controle. Dit doen ze door de productie van hormonen en  de catecholamines die de bloedsuikers, vetmetabolisme, hartslag en stress  reacties regelen. Adrenaline regelt ook het natrium en kaliumgehalte in het de weefsels en cellen. Deze twee mineralen dienen als elektrolyt  die in aanwezigheid van zuurstof de suikerverbranding  activeren waardoor energie vrijkomt   in de cel. Natrium en kalium zijn zeer belangrijk voor het behouden van voldoende vloeistof  om   voedingsstoffen en afvalstoffen uit te wisselen.

d.    Een verkeerd voedingspatroon, vooral hoge suikerconsumptie:

Schimmels kunnen heel snel suikers omzetten in alcohol. Alcohol, aceetaldehyde en kooldioxyde, allemaal    schadelijk voor ons lichaam en afvalprodukten van candida, die zich voedt op ons overeten van geraffineerde koolhydraten. Suiker veroorzaakt niet direct candida, maar zorgt dat de schimmels sneller groeit. Waardoor  overwoekering kan plaatsvinden. Een dieet dat veel witte meelproducten, pasta’s en witte rijst bevat is ook een ideaal dieet voor de candida.   In de dunne darm, waar de voedselopname in het bloed plaatsvindt, is meer een vloeibaar materiaal en wordt   niet zo vervuild als in de dikke darm, waar slijm en ander afval de groei van candida groei. Candida veroorzaakt een voedingstofopname tekort  die met het verstrijken van tijd alleen maar erger wordt.

e.    Een tekort aan goede bacteriën in de darm:

Vriendelijke bacteriën zijn absoluut essentieel voor de verzorging en gezonde situatie  van de darmwand, welke nodig is voor het goed verteren, assimileren en elimineren van het voedsel.

Deze kleine vriendjes zorgen ervoor dat de darm schoon van slijm en  overblijfselen  blijft en bevechten en vernietigen aanvallende micro-organismen.

Ze houden onvriendelijk bacteriën, schimmels en andere parasieten weg die schade kunnen aanrichten aan de slijmmembranen en die ons ziek  kunnen maken. Er leven ongeveer 3 tot 4 pond vriendelijk levende flora permanent  in onze darmen. We kunnen niet zonder ze leven.

f.     Chronische amoebe parasiet infectie:

Er is nog een belangrijke veroorzaker van candida. In feite is deze erger dan de candida zelf. Dit onbekend  maar snel groeiend  probleem, zorgt ervoor dat er mensen zijn die op geen van de conventionele  of natuur geneeswijze reageren. Ze lijken nooit beter te worden, of als ze stoppen met behandeling, komen de candida symptomen terug. Deze beschreven toestand zou veroorzaakt kunnen worden door  protozoa/amoebe parasieten. Deze parasieten komen voor in slecht drinkwater en besmet vlees. Er wordt geschat dat ongeveer 33 % van de inwoners van Amerika besmet zijn met een chronisch amoebe parasiet infectie.

Amoebae zijn groter en meer destructief dan ieder ander type micro-organisme. Ze kunnen ogenschijnlijk slapen en jarenlang onopgemerkt blijven. In de tussentijd snel vermeerderen en de vriendelijke bacteriën vernietigen, en zo ruimte geven voor candida. Ze kunnen de villi en micro-villi  in de dunne darm opeten, die nodig zijn voor het opnemen van voedsel. Ze bestelen het lichaam van voedingsstoffen, vooral van ijzer. Ze irriteren de darmwand en geven pijn. Ook kunnen ze constipatie en diaree veroorzaken. Andere symptomen kunnen zijn; nagelbijten, mager zijn, donkere kringen onder de ogen, verhoogde hoeveelheid witte bloedcellen in het bloed, allergische reacties en

astma, voortdurende chronisch candidiasis, chronische virale infecties, chronische vermoeidheid, koorts, rectale bloedingen en af en toe misselijk zijn. Deze condities worden alleen maar erger tot  uiteindelijk het individu zeer verzwakt is. Amoebae parasieten komen van menselijke  en dierlijke  ontlasting  dat niet goed behandeld of  afgevoerd wordt, en komen ook van onhygiënische omstandigheden.

4.    Symptomen van candidiasis:

Niet iedereen  met de hieronder beschreven symptomen hoeft aan candida te lijden, maar het is wel zeer  aannemelijk. De essentie van candida albicans  is dat als eenmaal de balans tussen afweer en aanval ten gunste van candida is doorgeslagen, de parasiet  transformeert van gist in schimmel. Een schimmel vermeerdert zich uiterst snel en produceert grote hoeveelheden gifstoffen. Candida parasiteert op het spijsverteringssysteem en verzwakt daardoor de gastheer nog meer. Uiteindelijk is candida de baas en laat de gastheer op een laag pitje verder leven. Candida bepaalt waar de volgende aanval op gericht is.

a.    Allergieën:

Candida verzwakt dus het weerstandssysteem maar ook het verterend vermogen van de darmen, waardoor “vreemde” eiwitstructuren de bloedbaan kunnen bereiken. Het immuunsysteem ziet deze slecht verteerde eiwitten als binnendringers en reageert overmatig. De combinatie van slechte eiwitvertering en de aanwezigheid van candida-gifstoffen veroorzaakt een verwarring bij het immuunsysteem. Zo ontstaat een allergie. Alle stoffen waar men allergisch voor is zijn slechts stoffen die een allergische reactie in beweging zetten. Die stoffen  zelf zijn onschadelijk. Zo veroorzaken pollen geen allergie maar zetten zij een allergie- mechanisme in beweging.

b.    Vermoeidheid:

Vermoeidheid is bijna de meest voorkomende klacht bij een besmetting met candida. De essentie van een dergelijke vermoeidheid is, dat men zich na een nacht slapen niet uitgerust voelt.  De aceetaldehyde en andere gifstoffen reduceren de opname van eiwitten en mineralen, waardoor  op hun beurt de spijsverteringssappen het laten afweten. Daardoor ontstaat opgeblazenheid door overmatige gasvorming in de darmen en een te laag bloedsuiker,  niet in de laatste plaats  omdat candida zelf suikers mee-eet.  Bloedarmoede, verlaagde  vitamine B-12-  en foliumzuur-spiegels zijn belangrijke gevolgen  van een besmetting met candida.

c.    Maag- darmklachten:

Candida veroorzaakt ook slechte opname van voedingsstoffen . Doordat de ingewanden met candida zijn besmet, treden er verstoringen op zoals: indigestie, brandend maagzuur, gassen, opgeblazen gevoel, verstopping, diarree, krampen en ontstekingen.

d.    Klachten van het zenuwgestel:

Deze zijn met candida ook niet te verwaarlozen. In geval van overbelasting met candida  kunnen irritatie, wisselde  stemmingen , hoofdpijn en migraine ontstaan. Vaak wordt er geklaagd over een “mistig’ gevoel in het hoofd, het niet kunnen concentreren, een slecht geheugen, verwardheid en zelfs  symptomen die  als onduidelijke spreken en controleverlies van de spieren. Candida en de gifstoffen ervan ontregelen de productie van co-enzym A,  een belangrijk aanjager van de chemische  processen in de cel zelf.  Als de hoeveelheid van dit co-enzym vermindert, is dit het begin van een slechte lichamelijke en geestelijke gezondheid .

e.    Andere veelvoorkomende klachten:

Vaginale infecties, menstuatieklachten, impotentie en onvruchtbaarheid, prostaatontsteking, anale jeuk, urineweginfecties  kunnen het resultaat zijn van candida. Ook  het oppakken van iedere kou, griep, hooikoorts, zelfs astma, bronchitis, regelmatig de keel schrapen of een gewoonte-kuchje hebben, kunnen toegeschreven worden aan candida. De huid wordt ook aangedaan door candida: huiduitslag, netelroos, droge bruine vlekken, ringworm, ruwe huid   en acne.

f.     Ontwikkeling van het kind:

Kinderen zijn zeer gevoelig voor  candidiasis. Al tijdens de geboorte kunnen ze besmet worden als de moeder  candida heeft  of er een tekort is aan de gunstige  bacteriën die de candida kunnen bevechten. Als kinderen dan ouder worden kunnen  ze hyperactief  en agressief worden, lijden aan een gebrek aan zelfvertrouwen en/of  hebben concentratie- of leerproblemen.

g.    Hypoglykemie en diabetes:

Een ander zeer groot probleem tegenwoordig is laag bloedsuiker (hypoglykemie) en hoog bloedsuiker (diabetes), beide kunnen worden veroorzaakt door candida. De alvleesklier maakt niet alleen enzymen voor de vertering van voedsel, maar ook het hormoon insuline, dat zorgt dat het bloedsuiker de cellen kan bereiken  voor energie. De wisselende bloedsuikerspiegels die door candida veroorzaakt kan worden, is een van de oorzaken van het ontregelen van de alvleesklier- en bijnierfunctie.

h.    Overgevoeligheid voor omgevingsinvloeden.

Een andere klacht is die van overgevoeligheid voor bijvoorbeeld elektromagnetische straling (elektra, magnetron, radar zenders), rook, uitlaatgassen, dampen  en geuren  uit  vloerbedekking,  stoffen  en

wandbekleding  die  duidelijke reacties kunnen veroorzaken in het lichaam. Dit gebeurt vooral als de besmetting met candida zich uitstrekt tot de longen en de bijholten.

5.    Diagnose van candidiasis:

Bovengenoemde symptomen kunnen sterk  in de richting van de cadidiasis wijzen. Regulier onderzoek middels bloedkweken zal negatief zijn. De schimmels gaan dood zonder  zuurstof en worden om die reden dan ook niet bij gewone  bloedkweek gevonden.

Diagnose kan  wel worden gesteld met behulp van:

a.    HLB-bloedanalyse, een geavanceerd microscopisch onderzoek van een druppel bloed uit de vinger.

b.         Via kinesiologie, touch for health, Integra, NEI, pendel, biotensor, bioresonantie-apparatuur, elektroacupuntuur en het gebruik van testfilters.

Met vriendelijke groet,

Alie Wouda vd. Tuin

Natuurpraktijk Aurora

Email: info@natuurpraktijkaurora.nl

tel: 0641979844

web: http://www.natuurpraktijkaurora.com

Geef een reactie