Vitamine B tekort tijdens zwangerschap

Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences, 4 Dec 2007, Vol. 104, Nr. 49.

Vitamine B tekort tijdens zwangerschap
Vitamine B tekort tijdens zwangerschap beïnvloedt DNA en resulteert in dikkere mannelijke nakomelingen

Kevin D. Sinclair, C. Allegrucci, R. Singh, D.S. Gardner, S. Sebastian, J. Bispham, A. Thurston, J.F. Huntley, W.D. Rees, C.A. Maloney, R.G. Lea, J. Craigon, T.G. McEvoy, L.E. Young
“DNA methylation, insulin resistance, and blood pressure in offspring determined by maternal periconceptional B vitamin and methionine status”.

Vrouwen die vitamine B deficiënt zijn voor de bevruchting zouden een grotere kans heb-ben op dikke nakome-lingen met een hoge bloeddruk. Een dier-experimentele studie aan de Universiteit van Nottingham wijst daar op.
De onderzoekers gaven 25 schapen een gebalanceerde voeding en onthielden 25 andere schapen van vitamine B12, foliumzuur en het aminozuur methionine.
De deficiënte schapen werden na 8 weken geïnsemineerd. De schapen werden daarna nog 6 dagen deficiënt gehouden. Na deze 6 dagen werd het embryo overgezet naar een schaap met de gebalanceerde voeding.
De embryo’s van de deficiënte schapen bleken significant meer kans te hebben vetzuchtig te zijn en kregen bij volwassenheid eerder een hoge bloeddruk. Dit werd m.n. waargenomen bij mannelijke lammeren. Mannelijke lammeren die voortkwamen uit de bevruchting van de deficiënte schapen bleken 25% dikker te zijn.
Het belang van foliumzuur is uitgebreid onderzocht en onderbouwd m.b.t. de vermindering van neurale buisdefecten. Deze studie lijkt erop te wijzen dat er ook op langere termijn gezondheidrisico’s zijn t.g.v. vitamine B deficiëntie bij de bevruchting. Volgens de onderzoekers is methylering van DNA de sleutel tot het behoud van “gene silencing” (het buiten werking stellen van genen).
Deze studie is interessant voor de mens omdat de pre- en postnatale ontwikkeling van schapen ongeveer gelijk loopt aan die van mensen.

Voetnoot:
Reden te meer om te zorgen voor een goede vitamine B-status voor en tijdens de bevruchting. Omdat in een studie in 2007 werd aangetoond dat vitamine B-6 de kans op een miskraam vermindert, is het aan te bevelen om niet alleen extra foliumzuur te gebruiken. Een multivitamine met het hele vitamine B palet of een B-complex is wellicht een betere keuze.

Geef een reactie