Hoe verdedigt en vergroot de industrie haar belang ten koste van onze gezondheid?

Financieren van politieke partijen en personen:

Politiek lobbyen in:
Brussel, Washington, Londen, Den Haag, Berlijn etc
Teneinde een aantal zaken voor elkaar te krijgen, zoals:
�verplichte vaccinatie (Is al vastgelegd in WHO overeenkomst)
�Verplichte medicatie (bv gebruik van chemo bij kanker in België al bij wet verplicht, terwijl uit onderzoek blijkt dat het slechts in 3% van de gevallen werkt.)

Verbieden informatisering over voeding en “genezende”
effecten van componenten daarin (bv Calcium in melk). Zie
reglementen van KoagKag in NL, www.koagkag.nl

Wetgeving realiseren waarin aansprakelijkheid van de farma-
ceutische fabrikanten wordt uitgesloten. (Is in de USA reeds het geval en in de EU rond de vaccinaties eveneens)

Pogingen om alternatieve therapie te verbieden vanwege de
zogenaamde gevaarlijke toestanden.

Streven naar verplicht medicaliseren van psychische zieken

Welke politici zitten in de raad van commissarissen en de raad
van bestuur van deze ondernemingen?

Alie Wouda Natuurpraktijk Aurora

Geef een reactie