Past Reality Integration

PRI staat voor past reality integration

Elke dag worden er nieuwe cellen gemaakt (mRNA leest de volgorde van aminozuren af en schrijft een copy) Stoor factoren die er voor zorgen dat er verkeerde cellen (zieke) gevormd worden is te zie in de onderstaand afbeelding.

Wat maakt en hoe weet je nu dat gedrag van invloed is op het ontstaan van ziekten? Daar gaat dit bericht over.

Doe eerst deze test voor je verder gaat

( tijdens het invullen van de test kunt u kiezen van 1: helemaal niet mee eens tot 10: helemaal mee eens)

1. Angst A:angst voelen zonder dat het levensbedreigend vb. spreken in het openbaar

2. Primaire afweer PA: probleem ligt allemaal aan mij, ik heb het verpest, het is mijn schuld, het is veel te veel ik kan het niet.

3. Valse hoop VH: illusie als wij veranderen komt het goed Valse

4. Macht VM: als de ander veranderd dan komt het goed.

5. Ontkenning van behoefte OB: een ding willen niet zoveel willen voelen, verst weg van oude pijn. Geen probleem er is niks aan de hand, probleem emotioneel een vlakke staat van zijn, weinig passie, weinig levenslust, geen kleur in het leven.

Bekijk nu eerst dit filmpje voor nog beter uitlegvan PRI betekent

App de uitslag door

Geef een reactie