Uitzending van Radar over BPA

Radar: o.a. Chemische stoffen in eten. De Europese commissie moet nu echt maatregelingen nemen tegen hormoonverstorende stoffen, zo oordeelde het Europees Hof van Justitie onlangs. Bisfenol A is zo’n hormoonverstorende stof. Bisfenol A zit onder meer in blzwangerschapik, plastic en kassabonnen. Radar zoekt uit of het chemische stofje ook in voedselproducten is te vinden.

Meer lezen? Ga naar een ander artikel op dit Blog

kort verslag: TNO onderzocht voedingsstoffen op bisfenol A. Het zit in knakworstjes, Mais appelsap en tonijn. In de gezondheidszorg, bevinden in flexibele buizen; ftalaten, (dat zijn weekmakers) Veel gebruikt bij  nierdialyse patiënten, een toch al toch kwetsbare groep. Bij Baby’s wordt al gefaseerd om PVC vrije producten ingevoerd en toegepast. In oostenrijk gebruiken ze dat al en in Zweden ook. (non-toxic healthcare. ) Alleen het West-Fries ziekenhuis in Hoorn is het enigste ziekenhuis waar ze PVC vrije producten gebruiken . Toxicoloog zegt dat het allang bekend is wat de gevolgen zijn van deze stoffen. Bij het europese hof is geklaagd. Minister schippers als bestuurslid zou allang wat gedaan moeten hebben.  Economische belangen? Braafste jongentje van de klas? Waarom is er geen fabrikant die zegt ik stop er mee?

facebook-button

De risico’s van Bisfenol A (BPA)

Aanleiding
Er is reeds lange tijd discussie over het gebruik van de chemische
stof BPA en de mogelijke gezondheidseffecten daarvan voor mens
en milieu. Bijvoorbeeld over effecten op de voortplanting en
ontwikkeling, de stofwisseling en het immuunsysteem die zouden
kunnen optreden wanneer je hele kleine hoeveelheden BPA
binnen krijgt. Op dit moment is het onzeker of de huidige
maatregelen om de mogelijke risico’s van BPA te beperken
voldoende zijn, of dat verdergaande maatregelen gewenst zijn.
De wetenschappelijke basis voor beleid is hierin niet eenduidig.
Er bestaan namelijk nog vele onzekerheden en wetenschappelijke
artikelen spreken elkaar op dit gebied tegen. Sommige studies
geven aan dat BPA mogelijk bij lagere concentraties schadelijker
zou kunnen zijn dan tot op heden wordt aangenomen, andere
laten zien dat dit niet het geval is.
Antwoord op de volgende vragen is nodig om meer duidelijkheid
te krijgen over de risico’s van BPA:
1. Is er sprake van mogelijke schadelijke gezondheidseffecten op
mens en milieu als gevolg van lage-dosis blootstelling aan BPA?
2. Zijn deze mogelijke schadelijke gezondheidseffecten het gevolg
van een verstoring van het hormoonsysteem?
3. Kan een lage-dosis blootstelling aan BPA leiden tot schadelijke
effecten op het nageslacht of de ontwikkeling van (zeer) jonge
kinderen?
4. Wat betekent het mogelijk bestaan van lage-dosis effecten van
BPA voor de risicobeoordeling van BPA voor mens en milieu?
5. Zijn er (aanvullende) maatregelen nodig om de mogelijke
risico’s ten gevolge van blootstelling aan BPA te beheersen?

Lees verder

Waar wordt BPA zoal voor gebruikt?
BPA wordt gebruikt in verschillende soorten plastics (voornamelijk
polycarbonaat (PC) plastic en epoxy producten) voor een breed
scala van producten zoals bouwmaterialen, elektronica, PC plastic
flessen, verpakkingsmateriaal, implantaten en connectoren voor
infuussets en speelgoed. Daarnaast wordt BPA ook gebruikt als
basis voor onder meer epoxy-verven en lijmen, in inkt en
bijvoorbeeld in kassabonnen.

Alternatieven
Er zijn inmiddels al verschillende alternatieven voor BPA op de
markt. Zo worden plastic (baby)flesjes vervangen door glazen
flesjes en worden plastic borden door glas en keramiek vervangen.
Ook worden alternatieve plastics gebruikt en alternatieve
chemische stoffen ingezet, zoals bisfenol S of bisfenol F. Het is
echter lang niet altijd duidelijk of deze alternatieven ook beter zijn
omdat naar de gezondheidseffecten van deze stoffen meestal
minder onderzoek is gedaan dan naar BPA.

Bron: RIVM