Hormoonverstorende stoffen: de feiten op een rij

N.a.v. de uitzending Radar 8-2-2016 een verslag

Hormoonverstorende stoffen. Er komen regelmatig verhalen voorbij dat deze ongezond zijn voor onze kinderen. Maar wat zijn het nou? Als je vertelt dat bananen ongezond zijn is het makkelijk voor ouders om te zeggen: ok, die geven we ze niet meer. Het is duidelijk, je kunt je er een beeld van vormen. Maar bij hormoonverstorende stoffen is het lastiger. Daarom is het goed om eens uit te zoeken wat dit nou precies zijn, wat er nou zo gevaarlijk aan is en, heel belangrijk, waar deze stoffen in zitten.

Wat zijn hormoonverstorende stoffen?

Hormoonverstorende stoffen worden in het Engels Endocrine Disrupting Chemicals genoemd, oftewel EDC’s. Het is een lichaamsvreemde stof die de functies van het hormonale systeem verstoort. De stof werkt als hormoon of blokkeert juist de functie ervan. Bekende voorbeelden van deze stoffen zijn: bisphenol A, oftewel BPA, ftalaten (weekmakers) en parabenen. Er zijn echter meer dan tweehonderd verschillende hormoonverstorende stoffen.

Waarom zijn hormoonverstorende stoffen gevaarlijk?

Er zijn meer en meer aanwijzingen dat deze stoffen tot blijvende gezondheidsschade leiden. De meeste kans om hierdoor schade op te lopen, is van de zwangerschap (foetale ontwikkeling) tot aan de puberteit. Een verstoring in het hormoonsysteem kan verschillende effecten hebben. Bijvoorbeeld op de ontwikkeling van het lichaam, vruchtbaarheid, het immuunsysteem of bij het ontstaan van kanker. Ook lijkt het een rol te spelen bij verschillende neurologische stoornissen zoals ADHD en autisme, diabetes, stofwisselingziekten en obesitas. Zelfs als er niet direct sprake is van schade, kan het op latere leeftijd leiden tot schade in de ontwikkeling.

Zembla: gevolgen van hormoonverstorende stoffen

Zembla besteedde in juni 2015 aandacht aan de gevolgen van hormoonverstorende stoffen. Hier kwam naar voren dat internationale wetenschappers onder leiding van kinderarts Leonardo Trasande, onderzochten dat dit voor Nederland onder andere de volgende aanwijsbare gevolgen heeft:

  • 280 extra gevallen van zaadbalkanker per jaar
  • 7.000 sterfgevallen van mannen tussen 55-64 jaar door weekmakers
  • 1.500 gevallen van obesitas bij kinderen door blootstelling aan bisphenol A

Vervolgens is een berekening gemaakt met de zorgkosten die dit met zich meebrengt. Helaas zijn maar 5% van de chemische stoffen die als hormoonverstorend worden gekenmerkt onderzocht en is de focus vervolgens gelegd op de kosten. Maar dergelijke conclusies tonen aan dat deze stoffen alles behalve ongevaarlijk zijn. De werkelijke omvang van de schade is dus (nog) niet in kaart gebracht.

Hoe komen we in aanraking met endocrine disruptors?

Dagelijks komen we in contact met deze stoffen. Ook zwangere vrouwen en kleine kinderen dus. Ze zitten in voeding, plastic en verpakkingsafval, verzorgingsproducten en cosmetica, bespoten groente en fruit en blik. Andere voorbeelden zijn bestrijdingsmiddelen, weekmakers, vlamvertragers. In het geval van verpakkingsmateriaal kan de stof in het voedsel terechtkomen.

Hoe kan het dan dat deze producten nog gewoon verkrijgbaar zijn?

Als het echt niet goed zou zijn, dan zou het toch niet in de winkel liggen? Dat zou je denken ja, en dat zou vooral ook heel wenselijk zijn. In 2013 toonde Zembla aan dat de risico’s van hormoonverstorende stoffen niet bekend zijn bij zwangere vrouwen, zij worden in Nederland niet voorgelicht. Dit gebeurt wel in Denemarken, de overheid heeft daar deze taak op zich genomen. Na de uitzending zei de minister te gaan kijken of de informatie aan zwangere vrouwen toereikend is, maar er gebeurde niets.

Hormoonverstoorders uit alle producten halen, dat zou enorm veel geld kosten, miljarden. Wetenschappers stellen dat het allemaal draait om de economische belangen van de industrie. Om die reden zijn artsen en toxicologen nu bezig met het aantonen wat de gevolgen van deze schade door hormoonverstorende stoffen kost. De Europese Commissie lijkt pogingen te doen om wetgeving rondom hormoonverstoorders vorm te geven, maar de industrie probeert tegelijkertijd dit proces te vertragen. Er is nu dus nog geen enkele wetgeving omtrent deze stoffen. Wel werden er na de Zembla-uitzending kamervragen gesteld.

Hoe vermijd je (een groot deel van) hormoonverstorende stoffen?

  • Eet geen bespoten groente en fruit, kies liefst zoveel mogelijk voor biologisch, zeker als je zwanger bent of jonge kinderen hebt.
  • Let goed op het verpakkingsmateriaal. Bewaar voedsel niet in plastic maar gebruik glas of rvs en verhit geen voedsel in plastic.
  • Let op (biologische) keurmerken bij voeding, verzorgingsproducten, kleding en schoonmaakmiddelen. Zorg in ieder geval dat de verzorgingsproducten van je kinderen bijvoorbeeld biologisch zijn, zoveel gebruik je daar niet van dus blijven de kosten ook binnen de perken.
  • Vermijd Teflon en kijk kritisch naar de producten waarmee je kookt.

Lees meer over dit onderwerp op de website van Zembla en een Veilig Nest.

Bron

facebook-button

De risico’s van Bisfenol A (BPA)

Aanleiding
Er is reeds lange tijd discussie over het gebruik van de chemische
stof BPA en de mogelijke gezondheidseffecten daarvan voor mens
en milieu. Bijvoorbeeld over effecten op de voortplanting en
ontwikkeling, de stofwisseling en het immuunsysteem die zouden
kunnen optreden wanneer je hele kleine hoeveelheden BPA
binnen krijgt. Op dit moment is het onzeker of de huidige
maatregelen om de mogelijke risico’s van BPA te beperken
voldoende zijn, of dat verdergaande maatregelen gewenst zijn.
De wetenschappelijke basis voor beleid is hierin niet eenduidig.
Er bestaan namelijk nog vele onzekerheden en wetenschappelijke
artikelen spreken elkaar op dit gebied tegen. Sommige studies
geven aan dat BPA mogelijk bij lagere concentraties schadelijker
zou kunnen zijn dan tot op heden wordt aangenomen, andere
laten zien dat dit niet het geval is.
Antwoord op de volgende vragen is nodig om meer duidelijkheid
te krijgen over de risico’s van BPA:
1. Is er sprake van mogelijke schadelijke gezondheidseffecten op
mens en milieu als gevolg van lage-dosis blootstelling aan BPA?
2. Zijn deze mogelijke schadelijke gezondheidseffecten het gevolg
van een verstoring van het hormoonsysteem?
3. Kan een lage-dosis blootstelling aan BPA leiden tot schadelijke
effecten op het nageslacht of de ontwikkeling van (zeer) jonge
kinderen?
4. Wat betekent het mogelijk bestaan van lage-dosis effecten van
BPA voor de risicobeoordeling van BPA voor mens en milieu?
5. Zijn er (aanvullende) maatregelen nodig om de mogelijke
risico’s ten gevolge van blootstelling aan BPA te beheersen?

Lees verder

Waar wordt BPA zoal voor gebruikt?
BPA wordt gebruikt in verschillende soorten plastics (voornamelijk
polycarbonaat (PC) plastic en epoxy producten) voor een breed
scala van producten zoals bouwmaterialen, elektronica, PC plastic
flessen, verpakkingsmateriaal, implantaten en connectoren voor
infuussets en speelgoed. Daarnaast wordt BPA ook gebruikt als
basis voor onder meer epoxy-verven en lijmen, in inkt en
bijvoorbeeld in kassabonnen.

Alternatieven
Er zijn inmiddels al verschillende alternatieven voor BPA op de
markt. Zo worden plastic (baby)flesjes vervangen door glazen
flesjes en worden plastic borden door glas en keramiek vervangen.
Ook worden alternatieve plastics gebruikt en alternatieve
chemische stoffen ingezet, zoals bisfenol S of bisfenol F. Het is
echter lang niet altijd duidelijk of deze alternatieven ook beter zijn
omdat naar de gezondheidseffecten van deze stoffen meestal
minder onderzoek is gedaan dan naar BPA.

Bron: RIVM