Hypoglycemie

Wat is hypoglykemie ?

Hypoglykemie (hypoglycaemie) betekent een verminderde (hypo) hoeveelheid glucose in het bloed ofwel een te laag bloedglucosegehalte (bloedsuikergehalte).
De hoeveelheid glucose in een bepaalde hoeveelheid bloed, uitgedrukt in millimol per liter (mmol/l), vormt de bloedglucosespiegel (ook wel bloedsuikerspiegel). De bloedglucose-spiegel bij gezonde volwassenen is gemiddeld 5 mmol/l bloed. De nauwe grenzen waartussen de bloedglucosespiegel zich gewoonlijk beweegt, liggen tussen 8 mmol/l en 4 mmol/l. De bloedglucosespiegel komt zelden boven 9 mmol/l en zelden beneden 4 mmol/l. De bloed-glucosespiegel begint gewoonlijk 15 minuten na de maaltijd te stijgen en bereikt zijn piek 45 tot 90 minuten na de maaltijd. Drie uur na de maaltijd is de bloedglucosespiegel meestal weer op peil.

Hypoglykemie komt voor bij mensen met suikerziekte (Diabetes Mellitus) die naar verhouding meer insuline (blz. 2) spuiten dan nodig is voor de hoeveelheid glucose die uit de koolhydraten van de maaltijd gevormd is. Het komt ook voor als gevolg van ziekten met een gestoorde hormoonhuishouding en bij aandoeningen aan de alvleesklier waarbij teveel insuline geproduceerd wordt. In het laatste geval spreekt men van hyperinsulinisme.
Hypoglykemie ten gevolg van een onderliggende aandoening als suikerziekte of een maagoperatie wordt in dit hoofdstuk niet besproken.

Hypoglykemie wordt in dit hoofdstuk beschreven als een lichamelijke situatie waarbij de bloedglucoseregulatie gestoord is. Deze vorm van hypoglykemie wordt ook wel reactieve hypoglykemie genoemd. Hypoglykemie kan ook voorkomen bij mensen met een allergie, bij systemische candidiasis (Candida syndroom) en zwangere vrouwen. De klachten van hypoglykemie worden veroorzaakt door een (te sterke) daling van, of sterke schommeling van, de bloedglucose-spiegel.

In dit hoofdstuk wordt hypoglykemie met name belicht vanuit de inzichten van de orthomoleculaire voedingsleer 1, aangevuld met informatie over de glykemische index van voedingsmiddelen. De glykemische index geeft inzicht in de effecten van (het nuttigen van) afzonderlijke voedingsmiddelen op het bloedglucosegehalte.

1 de orthomoleculaire geneeskunde baseert zich op voedingswetenschap en streeft naast gezonde voeding het lichaam een optimale hoeveelheid en samenstelling van voedingsstoffen te geven. De lichaamscellen kunnen zo in een optimaal biochemisch milieu werken en een optimale weerstand opbouwen.
Hoe blijft de bloedglucosespiegel op peil ?
Hypoglykemie

Geef een reactie