Louis Pasteur en Antoine Bechamp

Als de immuuncellen van een persoon slim waren en de vijand – de binnenvallende bacterie – konden herkennen, dan overspoelde en vernietigde fagocytose de indringer onmiddellijk.  Als de leukocyt incompetent was (om welke vreemde reden dan ook), nam de indringer de controle over en ging verder met het vernietigen van het slachtoffer.  Het antwoord was om de leukocyten op te leiden zodat ze de binnenvallende micro-organismen konden herkennen en vernietigen.  Deze Platonische academie bracht de theorie voort dat injectie van ziekteresiduen (fracties van pus, in een gezond persoon) een immuunreactie zou veroorzaken (de antigeen / antilichaamtheorie).  Dus een verscherping van leukocyten zodat ze de indringer konden herkennen en overspoelen.  Ons lichaam is dichtbevolkt met micro-organismen, van binnen en van buiten.  Wat ons bewoont, doet ons geen pijn en is essentieel voor ons.  We leven in een symbiotische, wederzijds voordelige, wederzijds noodzakelijke relatie met onze persoonlijke bacteriepopulatie.

 Leeuwenhoek ontdekte het leven op de mens met een 17e-eeuwse microscoop en met onbevooroordeelde onthechting overwoog hij de vele levende wezens die op zichzelf leefden – niet als oorzaak van ziekte.  Er is een sociale houding ontwikkeld ten opzichte van bacteriën met betrekking tot vuil, vuil of reinheid.  Zelfs Freudiaanse opvattingen hebben bacteriën verward met seksuele attitudes.  Pasteur verklaarde later in zijn carrière dat ziektekiemen en bacteriën niet de exacte en primaire oorzaak van ziekte zijn.  Hij verliet zijn eerdere opvattingen over de kiemtheorie en raakte ervan overtuigd dat de ziekte eerst kwam, de kiem daarna.  Hij zei: “De aanwezigheid in het lichaam van een pathogeen agens is niet noodzakelijk synoniem voor infectieziekten.”  Pasteur was zich ervan bewust dat fermentatie (die hij uitgebreid bestudeerde tijdens het formuleren van zijn kiemtheorie) alleen voorkomt in gewond, gekneusd of dood materiaal, en dat bacteriën een natuurlijk resultaat zijn van fermentatie, niet de oorzaak.  Hij realiseerde zich later dat ziektekiemen en bacteriën hun vorm veranderen naargelang hun omgeving.  Helaas waren de stapstenen van de moderne geneeskunde al aanwezig en kon Pasteur de situatie niet omkeren.

Wil jij je lichaam weer in balans? Maak een afspraak

Wil je me volgen op Facebook, voeg me dan toe of like een van mijn pagina’s Natuurpraktijkaurora of Orthomoleculaire geneeskunde

Geef een reactie