Verdoving gekregen bij de tandarts? Lees dan even verder….

Verdovingen kunnen dusdanig de biochemie in je lichaam verstoren dat ik daar altijd naar kijk als ik iemand behandel tijdens een consult met de bioresonantie  therapie. Maar het kan nog een graadje erger. Wie de volgende symptomen heeft binnen enkele maanden na een verdoving bij de tandarts, reageert waarschijnlijk slecht op de werkzame stof articaine.

img_6231

De Bosscher Stichting want die citeer ik hier, vermoedt dat articaïne verantwoordelijk is voor een reeks van onvermoede bijwerkingen. Indien er zich bij u tot enkele maanden na een (b.v. tandheelkundige) ingreep één van de volgende klachten voordoet is het verstandig de site eens uitvoerig door te nemen.

Vermoeidheid en een algeheel gevoel van malaise (ziektegevoel)
Allergische reacties en voedsel intolerantie
Astmatische bronchitis
Blijvende tintelingen in vingers en tenen
Spieruitval aan armen en/of benen
Borst-, prostaat- of nierkanker
Vage klachten zonder herleidbare afwijkingen
Tremoren of spasmen
De Bosscher Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar klachten op het gebied van de gezondheid welke worden toegeschreven aan het gebruik van lokale verdovingen.

 

In het bijzonder concentreert de Bosscher Stichting zich op het verdovingsmiddel articaïne hydrochloride als werkzame stof aanwezig in onder andere: Ultracaine™
Septanest™ Citocain™ Primacaine™ Septocaine™ Ubistesine™ Alphacaine™.
Citocartin™

Wie meer wil weten en vooral: meld je aan als je negatieve ervaringen hebt met verdoving bij de tandarts via bosscherstichting.org

Dan volgt hieronder een inhoudelijk artikel over de stof articaine.

Articaïne wordt in de tandheelkunde veelvuldig gebruikt voor lokale verdovingen. Het wordt doorgaans als middel van de eerste keus genomen, omdat het zo snel werkt en goede verdovende eigenschappen heeft, althans zo wordt vaak verondersteld. De tandheelkundige beroepsgroep is echter slecht op de hoogte van de bijwerkingen die in de bijsluiter vermeld staan, laat staan dat die aan de patiënt ter inzage wordt gegeven. Bovendien blijken de meeste tandartsen en kaakchirurgen niet op de hoogte te zijn van een mogelijke neurotoxische werking. Zelfs de ‘ganzheitlich’ werkende collega’s Volz en Lechner in Duitsland kennen de problemen met Articaïne niet. Paresthesiën komen bij het gebruik van Articaïne 20 x vaker voor bij een mandibulair blok dan bij het gebruik van Lidocaïne. Wetenschappelijk onderzoek toont de schadelijke werking van Articaïne op zenuwweefsel aan. Onder andere Hillerup heeft in het laboratorium aangetoond dat Articaïne een dosisafhankelijke zenuwbeschadiging geeft, waarbij zowel de diameter als de myeline-schede worden aangetast.

Articaïne
Articaïne is het enige lokaal anestheticum dat zowel een amide- als esterverbinding heeft en bovendien een thiofeenring bevat met een zwavel component. Dat heeft consequenties voor de metabolisering. Leuschner, Leblanc en Rahn hebben wetenschappelijk aangetoond dat Articaïne voor vijf tot tien procent in de lever wordt afgebroken. Dit komt niet overeen met wat vermeldt wordt in het Farmacotherapeutisch Kompas: “ Tmax = 10 –17 min. Plasma-eiwitbinding: 95%. Metabolisering: in de lever, volledig. Eliminatie: vnl. met de urine. T1/2el = ca. 25 min.”

Wat gebeurt er dan met die andere 90 tot 95%?

Articaïne wordt in eerste instantie afgebroken in het plasma door het enzym Pseudo Cholin Esterase (PCE). Ongeveer 4,5% van de bevolking heeft echter een verminderde werking van PCE door erfelijke afwijkingen. PCE wordt in de lever aangemaakt en bij leverfunctiestoornissen zal ook hierdoor eveneens de concentratie PCE verlaagd zijn. Ook cholinesterase-remmers in chemicaliën, insecticiden e.d. geven een verminderde beschikbaarheid van PCE. Hoeveel Articaïne nodig is om een verzadigingsspiegel in het bloed te krijgen is nooit onderzocht. Ook is nooit onderzocht wat het effect is op mensen met een cholinesterase deficiëntie. Mogelijkerwijs werkt Articaïne dan langer door. Bij lokale verzadiging in de mond zou dat ook het geval kunnen zijn.

Literatuuronderzoek
In 1998 heeft Marnix Westein van de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen in Utrecht een literatuuronderzoek gedaan naar de ongewenste effecten van Articaïne. Hieruit blijkt:

Articaïne is het enige lokaal anestheticum met een thiofeenring in plaats van een benzeenring. Hoewel er een amide-groep is, vindt de afbraak plaats op de esterverbinding elders in het molecuul. Deze afbraak wordt uitgevoerd door het enzym Pseudo Cholin Esterase. Hierbij ontstaan articaïnezuur en methanol. De afbraak van articaïnezuur op de amide plaats door cytochroom P450 vindt dan niet meer plaats, omdat articaïnezuur of articaïnezuur gekoppeld aan glucuronzuur voldoende in water oplosbaar is om snel het lichaam te kunnen verlaten.

Als mensen met een cholinesterasedeficiëntie toch Articaïne wordt toegediend, is het onduidelijk wat hiervan de gevolgen zouden kunnen zijn.

Ook bestaat de mogelijkheid dat Articaïne in geval van een cholinesterasedeficientie alsnog via een alternatieve route in de lever wordt omgezet. Daarbij zou dan een nieuw nog niet bekend afbraakproduct kunnen ontstaan.

Where is the waste going?

Tom Vree, voormalig anaesthesioloog en organisch analytisch chemicus in het Radboudziekenhuis heeft in het verleden veel onderzoek gedaan voor de toenmalige firma Hoechst. In 1989 heeft hij wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de metabolisering en eliminatie van Articaïne bij vijf patiënten die geopereerd werden en via een spinaalanaesthesie Articaïne toegediend kregen.

Zijn conclusies waren:

De halfwaardetijd was een half uur
2 tot 5% werd onveranderd uitgescheiden
40 tot 70% werd uitgescheiden als articaïnezuur
4 tot 15% werd uitgescheiden als articaïnezuur glucuronide
Het percentage van de totale dosis die werd uitgescheiden varieerde van 50 tot 91%
De verschillen in uitscheiding van de metaboliet articaïnezuur zijn sterk patiëntafhankelijk
De eliminatie van Articaïne was per patiënt sterk verschillend en tussen de 10 en 50% is zoek! Of zoals Dr. Vimy destijds al tijdens een amalgaamdiscussie memoreerde: “Where is the waste going?” Is er misschien zo veel aan de structuur veranderd dat het niet meer terug te vinden is als er niet gericht naar gezocht wordt?

Mogelijke consequenties van de metabolisering
Er zijn twee mogelijkheden:

1. Hydrolyse gevolgd door glucuronidering (in feite de-glucuronidering van het sulfoxide deel van de metaboliet articaïnezuur) kan glucuronides vormen die soms instabiel zijn en uiteen kunnen vallen in electrofiele stoffen. Of dit ook gebeurt bij Articaïne is niet bekend.

2. Bij een cholinesterase deficiëntie bestaat de mogelijkheid dat er een alternatieve route wordt gebruikt voor metabolisering van de thiofeenring. Voor veel moleculen is aangetoond dat oxidatie van een thiofeengroep door cytochroom P450 tot zeer reactieve metabolieten kan leiden. Dit kan door epoxidatie van de dubbele binding, dan wel door sulfoxidatie van het zwavel atoom. Er zijn structurele overeenkomsten met stoffen waarbij dit is aangetoond en Articaïne. Bijvoorbeeld tinilic acid, een diureticum dat van de markt gehaald is vanwege de levertoxiciteit.

Bij beide bio-activeringsroutes is het wel het meest waarschijnlijk dat de giftigheid zal optreden in het orgaan waar de activatie plaats vindt: in de nieren (de-glucuronidering) en/of blaas en de lever, waar de hoogste P450 activiteit is.

Zware metalen
Zwavel bindt zich aan zware metalen, waaronder amalgaam, kwik en kobalt. Bij een nog aanwezige zware metalen belasting vanuit het amalgaam kan articaine zich daar aan binden waardoor het niet afgebroken kan worden. Het maakt daarbij niet uit of je de Articaïne hebt gekregen bij de chirurg, de gynaecoloog of de tandarts of op de EHBO voor hechtingen. Dat zou kunnen verklaren dat mensen met een zware metaal belasting sneller last van bijwerkingen krijgen zoals in de praktijk is gebleken.

Onthutsend
Op de vraag hoe bio-energetische tandartsen een Articaïne patiënt kunnen behandelen kwam een onthutsend antwoord. Er is geen protocollaire aanpak voor behandeling. Genezing vergt individuele aanpak, veel kennis en tijd, heel veel tijd. En dat heeft zelfs de (bio-energetische) tandarts niet. De ingewikkelde invloed van de factoren ‘Erbtoxinen’, zware metalen, Articaïne, PCE deficiëntie, etc. op elkaar maakt het als een nauwelijks te ontwarren kluwen. Verwijzen naar Marthe Bosscher is een haalbaar alternatief. Marthe verwijst daarna vaak door naar door haar opgeleide artsen. Zolang de afbraak van de stof Articaïne in het lichaam niet tot in detail bekend is, is het wenselijk om af te zien van het gebruik ervan. Aan de in 2010 toegevoegde contraindicatie – “Gebruik ultracain niet: als u overgevoelig bent voor bepaalde middelen voor plaatselijke verdovingen (lokale anesthetica van het amide type, zoals lidocaine en prilocaine), tenzij grondig onderzoek heeft uitgewezen dat U niet overgevoelig bent voor articaine” – kan geen enkele tandarts voldoen!

Voor nadere informatie: http://www.bosscherstichting.org

alie wouda

 

 

 

 

 

 

Alie Wouda

 1. Analisten-opleiding
 2. Voetreflex massage, sportmassage, drukpunt massage (acupressuur)
 3. Academie voor Natuurgeneeskunde te Hilversum 1987-1995
 4. Levende-Bloed-Analyse 2002 Den Haag 1 jaar
 5. Kinesiologie 2000-2002  jaar Driebergen
 6. Orthomoleculaire geneeskunde 2000-2004 4 jaar Laarne
 7. Bioresonantie Budapest 2005-2008
 8. Mindfulness
 9. Voeding in de Sport
 10. kPNI klinische-psycho-neuro-immunologie
 11. Medische basisvakken op HBO niveau (iedereen die voor 2010 een diploma heeft gehaald op het gebied van complementaire geneeskunde, moet het opnieuw doen)

 

facebook

 

Bron

Allergie en tarwe

Tarwe allergie

Tarwe allergie

Afbeeldingsresultaat voor astma

Bij een tarwe allergie treedt een allergische reactie op wanneer je een tarweproduct eet. Een tarwe allergie uit zich in een verstopte neus, jeuk of darmklachten.

De meeste mensen hebben gehoord van een glutenallergie, coeliakie, maar wanneer je niet goed reageert op tarwebrood kan een tarwe allergie heel goed de oorzaak zijn.

Een tarwe allergie komt vaker voor bij mensen die hooikoorts hebben voor grassen, daar tarwe een grassoort is. Bij bakkers treedt een tarwe allergie op door het intensieve contact met tarwe, met name door het inademen van het meel. De allergie uit zich in astma of neusklachten. Van de bakkersleerlingen heeft na twee jaar 8,6% een tarwe allergie ontwikkeld.

Kinderen en een tarwe allergie

Een tarwe allergie is een van de meest voorkomende allergieën bij kinderen. In Zweden werd via een vragenlijst vastgesteld dat van de tweeduizend  4-jarige kinderen er 4% een reactie op tarwe had.

In Nederland staat twee maal per dag brood op tafel, daarnaast zijn er koekjes en pasta die van tarwe zijn gemaakt. Tarwe is het belangrijkste onderdeel van het Hollandse dieet. Ten onrechte wordt tarwe beschouwd als een van de meest gezonde, voedzame voedingsmiddelen ter wereld. Tarwe is nu opgenomen in de top 8 voedselallergenen samen met pinda’s, noten, melk, vis, schaaldieren, eieren en soja. Vaak wordt aangenomen dat men bij het ouder worden er overheen groeit. Klinische studies naar de klachten bij het ouder worden lieten zien dat een tarwe allergie bij volwassenen ernstiger is dan men aannam en er een verhoogd risico op het ontwikkelen van astma is. Sommige studies geven aan dat zelfs 9 % van de ouderen allergisch voor tarwe is.

Niet alleen brood geeft problemen bij tarwe allergie

Bij een tarwe allergie moeten alle tarweproducten worden weggelaten. Dat is niet alleen brood. Tarwe wordt als basis ingrediënt gebruikt in ontelbare voedselproducten, omdat dit winstgevend is  voor de fabrikant. Tarwe is net als mais een goedkope en lang houdbare vulstof. Het tarwe zetmeel – vaak gemodificeerd zetmeel – wordt gebruikt als vulmiddel om zo te kunnen bezuinigen op ingrediënten van betere kwaliteit.

Tarwe heeft veel veranderingen ondergaan; er zijn hybride soorten ontwikkeld die grotere hoeveelheden stoffen zoals glutenine bevatten dan vroegere tarwesoorten. Vaak komen er soja sporen voor in tarweproducten, bij een soja-allergie zal er dan ook een allergische reactie optreden.
Glutenvrij brood en een tarwe allergie

Gluten is aanwezig in tarwe, maar ook in andere granen. Gluten zijn eiwitten die zeer plakkerig zijn, en gebruikt kunnen worden om een bepaalde structuur te geven aan eten. Gluten komt van het Latijns voor “lijm”. Het lijmachtige gluten is de reden dat er zoveel rek in brood met tarwe zit. Glutenvrij brood valt over het algemeen veel sneller uit elkaar.

Bij een glutenallergie wordt brood vervangen door glutenvrij brood en moeten alle producten die gluten bevatten worden vermeden, dus ook bijvoorbeeld mayonaise  waaraan gluten is toegevoegd. Bij een tarwe allergie kan er glutenvrij brood worden gegeten, en moeten daarnaast alle producten die tarwe bevatten worden vermeden.

Problemen die tarweproducten veroorzaken

Gluten Glutenallergie, lekkende darm
Glutenine Tarweallergie
Omega-5 gliadine Inspanningsallergie
Pollen Atopie astma, eczeem, hooikoorts
Exorfinen Negatieve invloed hersenen
Graanvezels Negatieve invloed darmflora
Mycotoxinen Aantasting immuunsysteem
Kruisreacties Allergie voor andere granen
Gebrek aan nutriënten Tekort aan vitaminen
Hoog zetmeelgehalte Overgewicht

 Afbeeldingsresultaat voor astma

Tarwe allergie en omega-5-gliadine.

Een tarwe allergie uit zich in symptomen zoals een verstopte neus ontstaat. Iemand kan zowel tarwe allergie als coeliakie hebben. Bij tarwe allergie produceert het lichaam ook antistoffen, maar een allergische reactie op tarwe verloopt via immunoglobuline E.

Een tarwe allergie of een tarwe afhankelijke gevoeligheid is een ziekte die niet door de glutenfractie alfa-gliadine wordt veroorzaakt maar door een andere glutenfractie, door omega-5 gliadine. Deze allergie wordt beschouwd als een nieuw ontdekt ziektebeeld. Omega-5 gliadine speelt een belangrijke rol in de bakkersallergie en de inspanning tarwe allergie.

 

Inspanning tarwe allergie

Wanneer er tijdens het sporten of een fysieke inspanning een hevige allergische reactie ontstaat, kan de oorzaak een specifieke reactie op omega-5 gliadine zijn. Vaak is er een verborgen tarwe allergie waardoor het moeilijk is om er achter te komen waardoor de reactie ontstaat. Recentelijk is een nieuw subtype tarwe allergie ontstaan, die optreedt via de huid. Er ontstaat  een allergische reactie tijdens inspanning door gebruik van een bepaald merk zeep dat tarwe bevat. Ongeveer de helft van de patiënten die de zeep gebruikte, ontwikkelde contactallergie voor de zeep. Door het gebruik van de zeep reageerden zij op voedsel waarin tarwe voorkwam en ontwikkelden zij een tarwe allergie.

 

Atopie, grasallergie en hooikoorts
Een tarwe allergie of overgevoeligheid komt vaker voor bij mensen met andere voedselovergevoeligheden. Heeft u hooikoorts in de zomer, dan bent u zeer waarschijnlijk allergisch voor graspollen.
• Bij 70% van de patiënten met een graspollenallergie treden klachten op na het eten van tarwe.
• Mensen met een tarwe allergie hebben vaak een atopie, dit is een verzamelnaam voor allergische reacties die zich uiten in darmklachten, eczeem en astma.
• Mensen met atopie of een positieve huidtest voor tarwe hebben vaak klachten bij het eten bij verwante granen zoals rogge, gerst, haver, spelt, kamut en zelfs rijst. Ook tomaat kan een reactie tot gevolg hebben. Superfood Brood is hypoallergeen en geschikt voor mensen met hooikoorts en een atopie.

 

Exorfinen

De opiumachtige stof exorfine C is aanwezig in tarwegluten. Gluten worden verteerd in de darm door enzymen van de alvleesklier, hierbij komen glutenexorfinen vrij. Ook de glutenexorfine A5 en B5 ontstaan door de enzymatische vertering van tarwegluten. Deze stoffen beïnvloeden de insulinespiegels en dragen daardoor bij aan het ontstaan van overgewicht. Immuunfactoren zijn betrokken bij de normale ontwikkeling van de hersenen en dragen ook bij aan het ontstaan van afwijkingen.

Er wordt een relatie gelegd tussen gluten en autisme, een hersenaandoening die optreedt op jonge leeftijd en zich kan uiten in sociale onverschilligheid, taalproblemen, problemen met de hygiëne, driftbuien en in sommige gevallen hyperactiviteit en irrationele angsten.  In studies wordt echter een verhoging opioïde stoffen in de urine gevonden.

Darmflora

De darmflora – de 1,5 kilogram bacteriën die in de dikke darm aanwezig zijn – richten zich op het verteren van plantaardig voedsel. Deze bacterie samenstelling heeft zich over een periode van miljoenen jaren ontwikkeld. Het eten van brood is nadelig voor de darmflora. De darmbacteriën zijn niet voorbereid op het verteren van graanvezels.  Door het eten van graan nemen bepaalde bacteriegroepen toe (Prevotella). Deze kunnen de slijmlaag beschadigen en ontstekingsreacties veroorzaken.

De dikke darm staat centraal in het lichaam. Niet zozeer de dikke darmwand maar de bacteriën die daar aanwezig zijn vormen de spil voor ons lichamelijke en geestelijke welzijn. Tachtig procent van de immuunactiviteit speelt zich af in de darmen. De bacteriën produceren dopamine en serotonine en hebben een rechtstreekse verbinding met de hersenen, wat een grote

invloed heeft op ons gedrag. Ook beïnvloedt de darmflora het hart, de longen, huid, gewrichten, ogen, de slijmvliezen van de mond en de blaas. Door allergische reacties neemt het histaminegehalte in de darm toe en raakt de slaap verstoord. De toestand van onze darmen heeft dus een rechtstreeks effect op ons emotioneel welzijn en andersom.

Gebrek aan plantvezels en vetzuren

De organisatie voor hyperactieve kinderen die meer dan 70 vestigingen heeft in Engeland, kwam tot de conclusie dat veel van deze kinderen een tekort aan essentiële vetzuren hebben omdat zij niet genoeg produceren. Jongens hebben meer vetzuren nodig en hebben eerder last van hyperactiviteit. Veel kinderen hebben eczeem, allergieën en astma. Dit kan samen hangen met het gebrek aan essentiële vetzuren, maar ook met een gevoeligheid voor tarwe.

Mycotoxines

Granen zoals mais, haver en tarwe en ook zaden bevatten schimmels die schadelijk zijn voor mens en dier. Mycotoxinen zijn secundaire metabolieten aanwezig over de hele wereld in

landbouwproducten die worden geproduceerd door schimmels.  Een veel voorkomende schimmeltoxine is fumonisine die wereldwijd granen verontreinigt. Deze schimmelsporen zijn schadelijk voor de hersenen, lever en longen.

Ochratoxine A is een van de meest voorkomende mycotoxinen die voorkomen in graan en

granen vormen bij de mens de belangrijkste bron van OTA. Deze gifstoffen zijn aanwezig in grote hoeveelheden in tarwemeel, pasta, havermout, rogge, boekweitmeel en gedroogde noedels van boekweit, rozijnen, wijn, bier, koffiebonen en chocolade.

 

Kruisreacties met tarwe

Mensen die tarwe allergie hebben, kunnen ook allergisch zijn voor granen met gelijkaardige eiwitten. Tarwe lijkt op rogge en andere granen waardoor er ook gebruik van andere granen vaak moet worden vermeden. Verwante granen zijn ook gerst en haver, daarnaast kan een reactie op tomaat voorkomen bij een tarwe allergie.

 

Nutriënten

In tarwe zitten namelijk niet veel nutriënten om te beginnen, en vooral nadat het wordt verwerkt blijft heel weinig over, behalve zetmeel. Zetmeel is zeer glucoserijk, en overmatige consumptie van zetmeel is voor iedereen ongezond – ook voor mensen die geen tarwe allergie hebben. Het eten van te veel zetmeel kan bijdragen aan overgewicht en diabetes.

 

Zetmeel en overgewicht

Tarwe bevat zeer veel zetmeel. Soms ontstaan darmklachten door een intolerantie voor zetmeel. De dunne darm speelt een belangrijke rol in de opname van voedsel, het immuunsysteem en ontgifting. In de darm komen de glucosemoleculen vrij en deze worden in het bloed opgenomen. Daar de bloedsuikers niet mogen stijgen worden de suikers omgezet in vet en opgeslagen in de vetcel. Het eten van brood is een van de belangrijkste redenen van overgewicht. Bij een overconsumptie van graan stijgen de insulinespiegels teveel en neemt het gewicht toe. Het buikvet produceert ook ontstekingsfactoren die een diepgaand effect hebben op de gezondheid. Lees ook het boek de BroodBuik van dr. Davis. Ook bij de ziekte van Crohn spelen zowel gluten als tarwe een rol. Laat het brood weg bij overgewicht. Je kan wel de Superfood Brood recepten gebruiken, vooral het brood van een laag zetmeel gehalte.

 

Producten die tarwe bevatten en moeten worden vermeden bij een tarwe allergie:

 • Brood
 • Cakes en muffins
 • Koekjes
 • Ontbijtgranen
 • Pasta
 • Couscous
 • (Gemodificeerd) zetmeel
 • Griesmeel
 • Spelt
 • Krakers
 • Bier
 • Sojasaus
 • Ketchup
 • Vleesproducten (zoals hotdogs)
 • Zuivelproducten, zoals ijs
 • Aroma’s
 • Plantaardige gom
 • Drop
 • Snoepjes

 

Tarwe allergie risicofactoren

Er zijn twee factoren die een groter risico geven op het ontwikkelen van tarwe allergie:

• Familiegeschiedenis

Tarwe allergie kan erfelijk zijn. Er bestaat dus een verhoogd risico op allergie voor tarwe of andere voedingsmiddelen waar de ouders voedselallergieën voor hebben.

Wanneer de ouders bijvoorbeeld andere allergieën hebben, zoals hooikoorts door een allergie voor pollen van gras of bomen, hebben de kinderen een verhoogde kans op het ontwikkelen van een allergie. Bij hooikoorts voor graspollen is er een toegenomen kans op een tarwe allergie.

• Leeftijd

De tarwe allergie komt het meest tot uiting bij baby’s en peuters. Men moet zeer goed opletten wanneer deze kinderen naar de kinderopvang  gaan daar het moeilijk is tarwe te vermijden.

Net als bij coeliakie dacht mensen vroeger dat de tarwe allergie een kinderziekte was.

Bij het stijgen van de leeftijd worden de klachten minder duidelijk, maar de ziekte blijft aanwezig. Vaak denkt men de tarwe allergie ontgroeid te zijn en wordt bij volwassen vaak tarwe allergie over het hoofd gezien. Klinische studies tonen aan dat mensen die als kind een tarweallergie hadden, ook als volwassenen heel veel klachten hebben. Maar volwassen met klachten leggen vaak niet het verband tussen hun klachten en de tarwe allergie, daar zij elke dag brood eten. Hun reacties veel ernstiger dan men aannam, zij weten alleen niet dat hun problemen door tarwe worden veroorzaakt.

 

Shift

Maar een tarwe allergie kan eigenlijk ook een zegen in vermomming zijn, want tarwe is niet goed voor ons. Door alle tarwe uit het dieet te halen kan er een enorme verbetering in gezondheid en welzijn optreden.

Het is onnatuurlijk om tarwe te eten, want de mens heeft zich ontwikkeld op basis van een dieet van bladeren, knollen en vis. Ook als je geen tarwe allergie hebt, is het veel gezonder om meer groente te eten, dat voorkomt ’welvaartsziekten’.

Pas heel recent is de mens geswitcht van groenten van het oorspronkelijke oerdieet, het ‘paleo’ dieet, naar consumptie van granen; in Europa vooral naar tarwe, brood en pasta.  De oplossing is eenvoudig. Het is hoog tijd om op de shift knop te drukken en de tegengestelde richting in te slaan. Het is heel zinvol om terug te keren naar het gebruik van voedsel dat genetische gezien bij ons hoort en voor een optimale gezondheid zorgt. Niet alleen bij een gluten- of tarwe allergie, niet alleen bij overgewicht en candida problemen

De tarwe allergie behandeling

Er is geen behandeling voor tarwe allergie – geen medicijn dat het mogelijk maakt om zonder problemen weer tarwe te eten. Integendeel.

De tarwe allergie is nu opgenomen in een lijst van de top 8 voedselallergieën, samen met pinda’s, noten, melk, vis, schaaldieren, eieren en soja.

Net als bij coeliakie veroorzaakt een tarwe allergie grote beperkingen, niet alleen het brood moet worden weggelaten. Tarwe is niet alleen te vinden waar je het verwacht  –  in brood, ontbijtgranen en pasta – maar het zit ook in honderden producten waaraan het is toegevoegd. Niet alleen aan kant-en-klare maaltijden, maar ook aan onverwachte producten zoals sojasaus, ketchup en soepen. Wanneer je door een tarwe allergie geen brood kan eten, is dat zeer beperkend maar er zijn nog veel meer producten die je niet meer kan eten. Het compleet elimineren van tarwe uit het dieet is de enige oplossing.

 

Dieettest tarwe allergie

Het is zeer belangrijk zo snel mogelijk te weten of je een tarwe allergie hebt. Het beste is om zes weken alle tarweproducten weg te laten.

Na zes weken beoordeel je of de bestaande klachten zijn afgenomen. Heeft u minder hoofdpijn of minder last van een verstopte neus of buikpijn?

Start gedurende een week weer met het eten van tarwe. Komen de klachten weer terug? Bij een tarwe allergie kan er al binnen minuten tot uren een reactie optreden. Komen de problemen direct terug dan is de kans groot dat je een tarwe allergie hebt. Bij coeliakie duurt het soms langer voordat de klachten weg zijn en weer opnieuw beginnen.

 

Tarwe allergie symptomen

Bij een tarwe allergie zal je – wanneer je een tijd lang geen brood hebt gegeten – enkele minuten tot uren na het eten van tarwe symptomen krijgen.

Tarwe allergie symptomen zijn:

 • Zwelling, jeuk en irritatie van de mond of keel
 • Loopneus of een verstopte neus
 • Waterige of jeukende ogen
 • Netelroos, huiduitslag of huidzwelling
 • Moeilijk ademhalen
 • Darmkrampen, misselijkheid of braken
 • Diarree
 • Vermoeidheid, verhoogde polsslag, hartkloppingen

 

Type I allergie

Type I is een allergie die ontstaat door het inademen van allergenen. Bij hooikoorts worden pollen  ingeademd. Bij dit type wordt immunoglobuline E, IgE, gevormd. De afweer is er op gebaseerd dat IgE zich hecht aan binnenkomende stoffen en zijn vaak de spiegels van specifiek anti-IgE deeltjes te meten. Ook bij een voedingsallergie speelt IgE een rol, het bindt zich aan tarwedeeltjes en stimuleert mestcellen om histamine vrij te maken. Bij mensen met tarwe allergie circuleren antilichamen in het bloed die een histamine reactie veroorzaken elke keer dat je tarwe eet. Daar word je moe van. Ook kunnen er spierkrampen optreden, hoofdpijn of slapeloosheid. Een tarwe allergie speelt een belangrijke rol in eczeem. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij veel mensen die last hebben van eczeem de klachten verdwijnen door tarwe te elimineren.

 

Diagnose bij voedselallergie

1. Via laboratoriumonderzoek van het bloed wordt het gehalte van IgE antilichamen bepaald, de zg. RAST test. Een negatieve RAST uitslag sluit een allergie voor een bepaald voedingsmiddel niet uit. Men kan zeer allergisch zijn zonder anti-IgE.

 

2.Een huid plak- of priktest

Bij een huidtest worden druppels van extracten van allergenen van stof, voeding, pollen etc. worden op de huid gedruppeld, waarna men door de huis prikt, of de stof wordt met plakkers op de huid aangebracht. Na 15-20 minuten wordt de prikplaats op de huid bekeken en beoordeeld op een reactie. Ook wordt een dag later gekeken.

 

 

 

Tarwe- en glutenvrij brood, Superfood Brood.

Het Superfood Brood kook bevat recepten voor brood, crackers, koekjes, muffins, pannenkoeken en wafels die je maakt zonder graan en naar wens ook zonder soja, zaden of noten.

Superfood Brood is gemaakt van groenten en producten die rijk zijn aan essentiële suikers. Dit brood is bestemd voor mensen met een glutenallergie, tarwe allergie of andere  voedselallergieën.

 

Atopie

Mensen met atopie of een tarwe allergie hebben vaak klachten bij het eten van tarwe verwante granen zoals rogge, gerst, haver, spelt, kamut en zelfs rijst. Ook tomaat kan een reactie tot gevolg hebben. Superfood Brood is hypoallergeen en kan gemaakt worden van uitsluitend producten waar je niet allergisch voor bent. Het is geschikt voor mensen met hooikoorts en een tarwe allergie. Bij een voorjaarsallergie kan geen notenmeel worden gebruikt. Maak Superfood Brood van zoete aardappelen en bindmiddelen die geen granen bevatten.

 

Wat is Superfood?

Superfood Brood bevat voedingsmiddelen van hoogwaardige kwaliteit die rijk zijn aan vezels.

De essentie van gezond voedsel is dat het is opgebouwd uit cellen. Cellulair voedsel bevat antioxidanten, flavonoïden, sporenelementen en heeft specifieke, ontstekingsremmende eigenschappen. Dit in tegenstelling tot meel van granen, dat een hoog zetmeelgehalte heeft. Zetmeel is een levenloos, leeg product, dat voor honderd procent uit glucosemoleculen bestaat. Niet alleen wordt de glucose opgenomen in de dunne darm, maar granen dragen ook bij aan allergieën, overgewicht en ontstekingsziekten. Zetmeel dat niet wordt verteerd draagt bij aan de groei van gisten en parasieten. Ook vormen de vezels van volkorenproducten geen voedingsbodem voor de darmflora.

 

Super lekker glutenvrij brood

Het is niet gemakkelijk om zonder tarwe te leven en het is moeilijk om nooit meer een broodje te kunnen eten, een pannenkoek of een koekje. Veel mensen met een tarwe allergie verdragen glutenvrij brood niet goed door een kruisreactie met mais en rijst, producten waarvan het glutenvrije brood van is gemaakt.

Het is fijn om af en toe brood te kunnen eten, iets speciaals te maken of een muffin mee te nemen voor onderweg. De Superfood Brood recepten maken dat mogelijk. De gerechten zijn snel te maken en het resultaat is superlekker!

Afspraak maken? info@natuurpraktijkaurora.nlinfo@natuurpraktijkaurora.nl