Lijst van Ziektepatronen en hun mogelijke emotionele betekenis

De meeste lichamelijke klachten (ziekten, pijnen, ontstekingen, enz…) zijn dikwijls uitlopers van niet gevoelde, emotionele pijn. Wat we niet durven te voelen, heeft de neiging zich zodanig te kristalliseren of te verharden dat we er niet meer ‘omheen’ kunnen kijken. Wat we dan ‘ziekte’ noemen is in de meeste gevallen slechts verharde energie die te lange tijd geen aandacht heeft gekregen. Ziekte is gewoonlijk de staat waarin ons lichaam verkeert als de liefdevolle zorg voor onszelf te lang wordt tegengehouden. Het lichaam moet dan ingrijpen om onze aandacht te vestigen op datgene wat emotioneel of psychisch aan de orde is.

Ons lichaam kan aan de noodrem trekken en een klachtenpatroon creëren om ons als het ware te motiveren bij onszelf stil te staan. Als we de spanning steeds verder opvoeren, dan knijpen we als het ware steeds meer de energiekanalen af, waardoor er minder levenskracht de cellen kan bereiken. Er ontstaat een spannings-situatie die schreeuwt om een ventiel om te kunnen ontsnappen.

Geven we ons lichaam geen uitlaatklep – door ontspanning, praten over je emoties, lichaamswerk, vergeving, enz… -, dan wordt de druk onderhuids opgevoerd. Gevoelige lichaamsorganen zullen dan het eerst reageren op deze overdruk.

 

Een ontsteking bijvoorbeeld is een fysiek geworden innerlijk conflict dat zich aan ons kenbaar wil maken door op een pijnlijke wijze van binnen naar buiten te drukken. Zo heeft in feite elk klachtenpatroon een emotionele of psychische boodschap of inzicht die onze relatie met onszelf (ons Ware Zelf) wil herstellen.

Een persoon voelde zich gevangen binnen enge en starre structuren en wilde in feite niets liever dan ‘uitbreken’. Hij wilde het liefst komaf maken, totaal breken met de beknellende situatie in zijn leven, maar de moed ontbrak hem om bewust definitieve stappen te ondernemen in deze richting. Op die manier bleef hij innerlijke frustratie, boosheid, weerstand en schuld opbouwen, en creëerde hij een steeds groter spanningsveld. Aangezien hij bewust alle emoties bleef onderdrukken, ging zijn onderbewustzijn (dat oneindig creatief is) op zoek naar een ‘geforceerde’ manier om het verlangde toch te verkrijgen.

Op een bepaald moment verloor hij z’n evenwicht op een ladder en viel hij naar beneden en brak zijn been. Hierdoor kon hij ‘letterlijk’ niet langer ‘verder gaan’. Zijn onderbewustzijn had een manier gevonden om een beknellende situatie abrupt af te breken. Zijn lichaam demonstreerde hier wat hij bewust niet durfde loslaten…

Hieronder hebben we een lijst opgenomen met de meest voorkomende klachtenpatronen en hun mogelijke emotionele betekenis. De lijst is zeker niet volledig, maar is in de eerste plaats bedoeld om een lichaamsgewaarzijn te ontwikkelen en de link te leren ontdekken tussen symptoom en mentaal/emotionele gesteldheid. De betekenissen zijn bedoeld als mogelijke aanwijzingen om op een dieper niveau naar jezelf te kijken…

aambeien – Heb je angst om los te laten ? Zijn er onderdrukte emoties di‘aanzwellen’ ; Is er een conflict tussen willen kwijtraken en nog willen vasthouden ?

– abces – opeenhoping van geestelijke energieën en onderdrukte emoties die staan te ‘drukken’ om ‘uit te breken’

– achillespees-ontsteking – Voel je je slachtoffer ? (‘ik ben maar…’, ‘ik kom niet vooruit’,…)

– ademhaling – het leven opnemen ; evenwicht tussen je eigen ‘ademruimte’(vrijheid) innemen en ‘ademruimte’ geven aan anderen

– inademing – De omgeving binnenlaten, kunnen ontvangen

– uitademing – Uitreiken naar je omgeving, kunnen geven

– moeizaam ademen – psychische spanningen, ‘benauwdheid’ en angst

– aderverkalking – geblokkeerde Liefde voor jezelf ; Is er angst om jezelf te uiten, om breder te zien ?; ‘ontzag’ en tegelijkertijd vrees voor autoriteiten

– aften – verwijt of boze kritiek dat niet ‘geuit’ maar ingehouden wordt

– AIDS – weinig eigenwaarde ; zich geviseerd voelen door buitenwereld omdat men denkt ‘er niet bij te horen’, ‘apart’ te staan ; gebrek aan immuniteit is het gevolg van emotionele weerloosheid en kwetsbaarheid

– allergie – weerstand tegen binnenkomende ‘prikkels’ ; afkeer van iets of iemand waarmee je constant in aanraking komt ;

– Alzheimer, ziekte van – Zich angstig afsluiten voor de toekomst : bang om oud te worden of te sterven ? Geen verantwoordelijkheid meer willen nemen, terug het ‘kind’ willen worden dat verzorgd en ondersteund wordt.

 amandel-ontsteking – innerlijke angst voor iets dat je te ‘slikken’ krijgt ; boosheid en opstand, je voelt je bijna ‘verstikt’ of bedreigd

– angina-pectoris – je leeft onder te hoge spanning ; je geeft jezelf te weinig ‘ademruimte’ ; gebrek aan liefde en genegenheid voor jezelf

– anorexia nervosa – Vind je jezelf waardeloos, lelijk of slecht ? ; Wil je beantwoorden aan een beeld van anderen en/of honger je je zelf uit om liefde en affectie af te dwingen ; Is er afwijzing van vrouwelijke, ronde vormen uit angst voor emotioneel of lichamelijk misbruik ?( misschien gevolg van incest of sexueel misbuik (?))

– arm – zelfbewust handelen, kordate aanpak ; evenwicht tussen ‘uitreiken’ en ontvangen

– arm-problemen – Voel je je beperkt in je vrijheid van handelen ; Kan je het niet meer ‘omvatten’ ? Twijfel je tussen vasthouden of loslaten ? Of wil je misschien teveel aanpakken, alles en iedereen ‘omvatten’ om waardering en goedkeuring te kunnen krijgen ?

– artritis – Ben je hard, onbuigzaam voor jezelf ? ; Voel je ergernis en verbittering en weiger je om te ‘versoepelen’, om (zelf)kritiek los te laten ?

– astma – Knijp je jezelf dicht ? Voel je je verstikt, ‘verpletterd (gedomineerd of overbeschermd) onder een gezag, waarbij jij je niet veilig voelt ?; Klamp je je hieraan vast omdat je twijfelt en onzeker bent ? ; Neem je te weinig ‘ademruimte’ voor jezelf ? ; Wil je eigenlijk meer krijgen dan je wil geven ? (inhalig)

– baarmoeder-problemen – Vind je jezelf als vrouw nog aantrekkelijk ? Voel je je miskend Ongewaardeerd ? ; Je drukt het bange kind in jezelf weg dat behoefte heeft aan koestering ; je laat je leven, maar je durft niet uitbreken ; innerlijke schreeuw naar vrijheid

– bedplassen – onderdrukte emoties zoeken onbewust een uitlaatklep ; overdag voel je je ‘ingekapseld’, dichtgesnoerd, niet vrij om jezelf te zijn, s’nachts wordt de druk van de opgekropte gevoelen losgelaten (bedplassen).

– beenbreuk – willen maar niet durven breken met bep. toestanden, gevoel niet meer voorwaarts te kunnen. (verzet tegen autoriteiten) ; Voel je je in je ‘vooruitgang’ beperkt en wil je liefst ‘uitbreken’ ?

 bindvliesontsteking – een agressief ‘wegduwen’ van irriterende toestanden ; bang dat je een nieuwe situatie niet aankan ; je wordt kwaad als het onder je ‘ogen’ geplaatst wordt.

– blaasontsteking – angst oude ideeën los te laten, vastgehouden emoties (conflict), innerlijke kwaadheid, woede en frustraties (pisnijdig) in relatie tot partner of ouder/kind relaties.

– blauwe plekken / builen – naar jezelf gerichte schuld of kwaadheid ; je bent een richting ingeslagen die conflict en wrijving veroorzaakt ; voel je je kwetsbaar ?

– blindedarm-ontsteking – je bouwt op het gezag van anderen, omdat je niet op jezelf durft vertrouwen ; Conflict tussen enerzijds het vasthouden aan uiterlijk gezag en het innerlijk gevecht ertegen

– bloed – stromende Levenskracht (Liefde)

– bloedarmoede – innerlijke zwakheid en onvermogen ; geloven dat je geen liefde waard bent of niets kan geven

– bloedverlies – verlies van levenskracht, vreugde stroomt weg

– bloeddruk, hoge – Onderdruk je jezelf vanuit een tekort aan liefde voor jezelf ? (inhouden)

– bloeddruk, lage – teveel controle uitoefenen ; teveel verantwoordelijk willen zijn ; Ben je te veeleisend en streng voor jezelf en anderen, maar eigenlijk zobang dat je het niet aankan of het niet kan verwerken ?

– bloedklonter – levensstroom (vreugde) is geblokkeerd

– bloedneus – Voel je je slachtoffer, uitgesloten ? ; Schreeuw je naar aandacht en affectie ?

– slechte bloed- – Trek je je emotioneel terug van een situatie waar je je in bevindt ?

circulatie Scherm je je af tegen de indrukken die op je afkomen ?

– boelemie, vraatzucht – Is er zelf-walging, een afkeer van jezelf ? Voel je een leegte die je kunstmatig wil opvullen ; Voel je je schuldig voor wie je bent ?

 borstkanker – Is er grote onmacht om vanuit jezelf te leven ? Klamp je je (emotioneel vast aan je omgeving (partner, werk, regels,…) ? ; angst voor het alleen-zijn, voor werkelijke geborgenheid ?

– botbreuken – willen maar niet’ durven’ uitbreken in een verstikkende situatie,verzet en kwaadheid (‘ik kan zo niet verder’)

 botontkalking – zelfveroordeling ; geen duidelijk doel of richting meer zien ;

( osteoporose ) gebrek aan levenslust en ‘karakter’

– braken – afkeer ; ‘Braak’ je van iets of iem. ? ; wat ben je ‘kotsbeu’? ; Is er fel verzet tegen een bepaalde situatie ?

– brandwonden – Welke ‘brandende’, veterende emoties worden weggedrukt of genegeerd ? Destructieve energie ( kwaadheid, pijn,…) wordt vastgehouden en verteert je wezen ; heftig verzet tegen een toestand waaraan je je gebonden voelt ; ingehouden agressie

– bronchitis – Inwendige kwaadheid en onmacht ; durf je je innerlijk verzet of boosheid niet echt te uiten ? ‘Hoest je het uit’ als een drang om weer ‘vrij te kunnen ademen’ ?

– coma – ontsnapping uit het leven ; machteloos om te veranderen, o problemen te confronteren ; doodsdrang ( ‘Ik kan niet meer’)

– constipatie – angst om verleden los te laten ; emotionele last, ergernissen en problemen vasthouden ; alles willen beheersen of controleren (in de greep houden)

– darmproblemen – problemen met het je ‘ontlasten’ van negatieve indrukken ;

– darmkanker – je machteloos of bedreigd voelen ; diepe angst om alle controle te verliezen ; het gevoel hebben overgeleverd te zijn

– diabetes, suikerziekte – schreeuw naar warmte en liefde (zoete), en deze dwangmatig trekken of eisen uit je omgeving ; Ben je wantrouwig ?

– diarree – je wil je vluchtig ‘ontlasten’ van iets; uit angst zou je ‘weglopen’ ; Ren je weg voor belastende situaties?

– duizeligheid – verward van meningen en indrukken van anderen/beïnvloedbaar ; de realiteit overweldigt je en je raakt uit je innerlijk evenwicht

 eczeem – zelfveroordeling en -miskenning ; je voelt je belemmerd en geblokkeerd, niet in staat om je omgeving duidelijk te maken wat je wil ; roep om bevrijding van een gezag boven jezelf

– eelt – te ‘hard’ voor jezelf ; verharde angst-gedachten veroorzaken een opeenhoping van energie die nergens heen kan

– eierstokken, cysten – Houd je pijnlijke herinneringen vast (uit je kindertijd)? ; Speel je een onechte rol uit angst voor afkeuring van ‘autoriteiten’? ; is je vrouwelijke kant ooit onderdrukt of misbruikt ? (Sexueel misbruik ) ; Koester je innerlijk nog wrok of boosheid jegens die personen ?

 elleboog-problemen – je voelt je geblokkeerd in je handelingen ; voel je je door anderen opzijgezet of wil je zelf op agressieve wijze een weg banen ?

– enkel, verstuikt of – je staat niet stevig op eigen benen ; je voelt je onderdrukt in een relatie, verzwikt richting die niet bij je past ; bang om eigen richting te kiezen

– epilepsie – sterk onderdrukte kwaadheid en angsten ; je durft je niet te laten gaan ; verstand sluit gevoelens af die vragen om uitlaatklep ; door een epileptische aanval dwing je aandacht en bekommering van je omgeving af ; Wil je alles in je greep houden ?

– frigiditeit – schuld-en schaamtegevoelens omtrent seks ; vind je seks slecht, vies of iets ‘dierlijks’ ? ; OF ben je vroeger misbruikt en heb je nu angst om jezelf over te geven aan iemand anders ?

– galstenen – ‘versteende’ kwaadheid, wrok of frustratie

– geeuwen,overdreven – verveling ; Wil je jezelf beschermen, afsluiten tegen ‘pijnlijke’ indrukken ?

– geheugenverlies(amnesie) – je wil je afsluiten voor een pijnlijk verleden ; Heb je onderdrukte schuld-en schaamtegevoelens over wat vroeger is gebeurd ? ; er onbewust voor kiezen om het volledig uit je herinnering te duwen ; verdoving in het hier-nu

– gezicht – hoe we gezien willen worden, hoe we ons aan de wereld presenteren- gezwollen – ‘opgeblazen’ beeld van je eigen belangrijkheid (superioriteit); angst om ‘je gezicht te verliezen’ ?

– geschonden – neg.. karaktertrek waarvan je bang bent dat het gezien wordt

– gordelroos (zona) – hevige irritatie t.o.v. iets of iemand ; onbestemde angsten ; diep wantrouwen aan jezelf

– griep (influenza) – je leeft te gejaagd, te gestresseerd en je verlangt naar rust ; je wil je terugtrekken uit de ‘beknelling’ van je maatschappelijk leven ; Ben je onzeker en bang dat je niet voldoet ?

 gulzigheid – je wil teveel ineens opnemen ; je bent bang dat iets je ontgaat

– hand – iets aangrijpen, aanpakken, uitreiken naar de ander

– rechterhand – daadkrachtig handelen, je eigen leven ‘vastpakken’ en leiden( ‘assertieve vuist’ )

– linkerhand – op je intuïtie handelen, vertrouwen en ontvankelijkheid ( open hand )

– regelmatig koude – weigering om in liefde uit te ‘reiken’ naar anderen handen

– zwetende handen – overmatig emotioneel : angst of opwinding

 hand, gewond – onvermogen taak uit te voeren of een probleem aan te pakken

– haren, gezonde – ‘geworteld’ zijn in jezelf ; rijke, volle , soepele doorstroming van positieve gedachten en energieën ; evenwicht tussen verstand en vertrouwen (intuïtie)

– haaruitval – teveel angstige gedachten en wantrouwen verstoppen je intuïtie; niet ‘geworteld’ in jezelf

 loshangende haren – zich vrij willen voelen, los van beknellende structuren ; zelfstandig willen denken, los van maatschappelijke indoctrinaties

– recht gekamde haren – ‘rechtlijnig’ denken, zich voegen naar normen of voorschriften ; gehoorzaamheid aan ‘uiterlijk’ gezag

– haar met klitten – innerlijke conflicten en disharmonie ; geestelijke verwarring

– punk-haren – revolte, verzet tegen, schreeuwen naar maatschappelijk gezag , zonder te bouwen op eigen innerlijk Gezag

– hart – centrum van Liefde en Vreugde ; geestelijk evenwicht tussen denken en voelen

– hart-problemen – je leeft niet van ‘harte’ ; vreugde wordt opgeofferd aan het ’voldoen aan buitenwereld’ ; je voelt te weinig liefde voor jezelf ; durf je te uiten wat op je hart ligt ?

– heesheid – Heb je angst om voor je eigen mening op te komen ? ; angst om anderen met je woorden te kwetsen ?

 herpes – onderdrukte schuld, schaamte en zelfontkenning ; via de uitslag op de meest intieme plaatsen (lippen, geslachtsdelen) geef je anderen onbewust een ‘blijf-uit-mijn-buurt-signaal’ ; Loop je weg van jezelf , angst om je over te geven aan een partner ? ; Zie je sex als vies of slecht ? Vind je je lichaam vies ?

– hernia – Voel je je belast ? Oefen je teveel druk uit op jezelf om je te bewijzen ? Ben je te hard voor jezelf ? Leg je de lat te hoog omdat je wil voldoen aan verwachtingen ? ; Is er een dwingend verlangen om zo ‘geslaagd’ mogelijk over te komen

– hersenbloeding – je wil alles doen, regelen of organiseren voor anderen ; je verliest jezelf en hangt jezelf op aan de waardering van anderen ; leef je nog louter voor anderen, zonder nog bij je eigen waarde stil te staan ? ; koppig vasthouden aan bevestiging van de buitenwereld

 hersenhelft, linker – bestuurt rechterkant van het lichaam en houdt verband met het mannelijk principe : intellectueel, assertief, daadkrachtig, praktisch, doelgericht en logisch

 hersenhelft, rechter – bestuurt linkerkant van het lichaam en houdt verband met het vrouwelijk aspect : creativiteit, intuïtie, vertrouwen, laten leiden.

 hersenschudding – hoofd vol met ‘moeten’, je verpletterd voelen door ander(en) ; waarover ‘breek’ je je het hoofd

– hersenvliesontsteking – je voelt een enorme druk om te presteren, om uit te blinken ;

(meningitis) angst voor het ‘gezag’ boven je hoofd ; je voelt je vastgebonden en meegesleurd door diepe, donkere emoties ; machteloosheid en kwaadheid

 hinken – Beklaag je je erover dat je maar langzaam vooruit komt op je levensweg ? voel je je door je omgeving tegengehouden ?

 hoest – innerlijke weerstand ‘ophoesten’ ; uitlaatklep voor onderdrukte boosheid

– hoofdpijn, regelmatig – veel piekeren, kopzorgen en zelftwijfel ; malen over problemen

– hooikoorts – weerstand tegen het ‘openbloeien’(lente..) van jezelf ; je verstikt jezelf, laat mogelijkheden onbenut ; leven in star patroon

– huiduitslag – Je voelt je onzeker, kwetsbaar ; Heb je een afkeer van jezelf ? ; gevoelens van onvermogen en tekortschieten ; problemen met je identiteit

– huidkanker – verpletterende,emotionele ballast/‘zie ik er goed uit’,‘voldoe ik? ; Laat je je leven door anderen ; angst voor kritiek

– huidontsteking – onderdrukte boosheid die een uitweg zoekt ; zit er iemand ‘op (dermatitis) je huid ‘ ?

– hyperventilatie – angst, weerstand om te veranderen ; Wantrouw je het het leven ?

 jeuk (hevige) – energieën staan te popelen om door te breken; je wil als het ware uit je vel springen van ongeduld, maar je voelt je geblokkeerd door jezelf ; je onderdrukt je creativiteit en voelt je gevangen in een beknellende structuur ; waar krijg je ‘de kriebels’ van ?

– kaakproblemen – ingehouden kwaadheid of wraak omdat men niet aan je verwachtingen (eisen)voldoet, maar je durft niets te ondernemen

– kaalheid – te controlerend of beknellend leven ; onderdrukte spontaniteit

– kanker – je verteerd voelen door wrok, rancune of diep leed ; onverwerkte trauma’s ; Zelfontkenning ; hebt je jezelf ‘verloren’ in een ‘ bedreigende maatschappij’ ? In hoeverre ben je geworteld in jezelf ? In hoeverre ben je tegen jezelf gekeerd ?

– keelpijn – niet voor jezelf durven spreken/willen maar niet durven opkomen voor jezelf

– knie-problemen – koppige trots, arrogantie en onbuigzaamheid ; hard en onverzettelijk ; niet willen toegeven

– koorts – ‘koortsachtig’ denken ; angstig gepieker ; boosheid ; tegelijk een zuivering van de emotionele ‘gifstoffen’

– krampen – ‘krampachtig’ vastklampen aan gedachten ; geblokkeerd zijn

 kreupel – emotionele ‘kreupelheid’, je voelt je geestelijk ‘mismaakt’ ; gebrek aan eigenwaarde en zelfrespect

 laryngitis – weggestopte, onuitgesproken boosheid ; moet je dikwijls je mond houden ? Of schaam je je voor wat je te zeggen hebt ? ; Je durft niet uiten wat je voelt ;

– leukemie – Verstop je jezelf, je creativiteit achter ‘gezag’? ; Laat je je leven ? ; je ‘isoleert’ je zodat je geen pijn meer hoeft te voelen ; diepe angst om zelf verantwoordelijkheid te nemen

– lever-problemen – opgepotte agressie en kwaadheid/ ben je ‘giftig’ op je omgeving?

 liesbreuk – ingehouden woede en gevoel van gevangenschap ; naar buiten toe kom je wellicht ‘rustig’ of ‘beheerst’ over, maar innerlijk ben je aan het steigeren

– likdoorn, eksteroog – harde, pijnlijke gedachten, gepieker over problemen,emotioneel kun je het niet verwerken (pijn)

– longontsteking – Ben je levensmoe ? ; wanhoop omdat je je onmachtig voelt om je wil door te drukken ; grote frustratie omdat je het gevoel hebt dat je iets niet kan waarmaken ; ben je niet te hard en te streng voor jezelf ?

– lymfeklierzwellingen – geen grip op je leven ; onveilige en onzekere gevoelens duwen je in verdedigende houding ; je bent niet geaard

– maagproblemen – emotioneel niet kunnen omgaan met nieuwe indrukken ; je kan iets niet‘verteren’/iets ‘ligt je op de maag’/angst voor het nieuwe; je kropt een hoop spanning en emoties op

– mank lopen – onvermogen om door te gaan ; ‘ik kom niet vooruit in het leven’

 M.E. – Verlies van levenslust ; je ziet geen helder doel in je leven ; je voelt je dikwijls vermoeid en ontoereikend ; bent je teveel op de buitenwereld gefixeerd? ; ben je ooit liefde ‘kwijtgeraakt’ ?

– migraine – altijd bezig te ‘voldoen’ ; gepieker over ‘doe ik alles wel goed?’; wordt je boos omdat je ‘planning’ niet klopt ? Moet je aan zoveel eisen voldoen ? Verlang je naar gemoedsrust ?

– Multiple Sclerose – harde en angstige zelf-ontkenning ; breekt je jezelf af? ; ben je ‘verhard’ en koppig ? (‘niemand zal me nog raken’) ; wil je wraak nemen op iem. die niet genoeg van je houdt of die je te weinig gegeven heeft ?

– nagels, harde – gevoelloosheid

– scherpe nagels – kwaad, bitsig, ‘stekelig’

– vuile nagels – geestelijke onzuiverheden

– afgebeten nagels – nerveuze energie

 naturisme (naaktlopen) – verlangen naar bevrijding van sociale normen ; verlangen zichzelf te zijn, zich ‘open’ stellen en ‘bloot’ geven (‘Dit ben ik’)

– nek-problemen – koppig vasthouden aan vooroordelen en oude waarden ; niet willen meebuigen met de échte waarden van het leven ; te trots om nieuwe ideeën toe te laten

– neus – pos. : intuïtieve, innerlijke leiding ( ‘je neus volgen’)

– neg. : bemoeizucht, nieuwsgierigheid (‘ergens je neus insteken)

– nier-problemen – haat-relatie met jezelf ; vijand van jezelf ; ‘ik ben niet goed genoeg’ ; kwaad, ontgoocheld, schuldprojectie naar partner

 ogen – zicht(venster) op je leven , alles ‘kunnen’ zien

– ogen, bijziendheid – bang om ‘vooruit’ (toekomstgericht) te kijken ; gesloten en teruggetrokken (je eigen wereldje) ; kortzichtigheid ; je ‘wil’ liever niet gezien worden (introvert type)

– ogen, verziendheid – je vlucht weg van jezelf ; je voelt hier-nu iets dreigends, maar je durft de confrontatie niet aan ; dwangmatig ‘vooruitzien’, ; niet durven stilstaan in het hier-nu ; is het heden niet veilig genoeg ?

– wazig zien – Je wil de huidige realiteit niet aanvaarden , niet ‘aanschouwen’

– blindheid – de ogen sluiten voor de wereld ; jezelf en anderen niet meer ‘onder ogen’ durven komen uit wantrouwen

– linkeroog-problemen – weigeren te accepteren wat je voelt in een situatie ; kwaadheid en agressie omdat je de emotionele pijn niet wil aanvaarden

 rechteroog-probleem – weigering daadkrachtig of assertief te handelen

– staar – angst voor de toekomst, voor het oud worden of een onbestemde dreiging ; je wil alleen nog maar zien wat er vlak voor je bevindt ; je houdt vast aan pijnlijke herinneringen

 ontwrichting – je voelt je bewegingsloos, richtingloos; je weet niet meer waarheen

 oren – luisteren, het ‘willen horen’

– oren, doofheid – opsluiting in jezelf : ‘ik hoef het niet meer te horen’ ; geïsoleerd

of hardhorend en alleen ; je klapt dicht omdat je je teveel op je kap laat zitten ; je houdt je ‘doof’ voor iets of iem. : ‘Laat me met rust, val me niet lastig’ !

 oorontsteking – maakt iets wat je hoort, je overstuur ? Drukt er iets op je hoofd : kritiek, verwijten ? Je voelt je gefrustreerd en kwaad en je wil je afsluiten voor ‘bijtende’ invloeden van buitenaf

– Parkinson ,ziekte van – alles willen controleren en beheersen ; innerlijk voel je je gespannen en ‘onbeweeglijk’

 peesontsteking – starheid, onbuigzaamheid ; koppigheid ; omdat je niet soepel meegaat met het leven, breken of scheuren je pezen ; je bent te ‘aangespannen’ , je forceert jezelf

– pols – soepel , daadkrachtig uitreiken ; verzoening tussen buigzaamheid en assertief, kordaat opkomen voor jezelf

 prostaat-problemen – Voel je jezelf geen waardevolle man meer ? ; je voelt je gefrustreerd en onvermogend ; Je duwt jezelf weg in onmacht of verdriet ; Voel je je nutteloos ?

– reumatiek – je denkt veel te ‘moeten’ doen om ‘goed’ te zijn, je voelt je een martelaar, je wordt overweldigd ; gebrek aan liefde voor jezelf

– roos (haarschilfertjes) – opeenhoping van mentale energie ; vasthouden aan ingesleten denkpatronen ; de jeuk symboliseert de onderdrukking van de vreugdevolle emoties, energieën die zich willen manifesteren

– rugpijn, bovenrug – Voel je je niet gesteund of geliefd ? heb je een lage zelfwaardering of angst voor afwijzing van liefde ; welke last draag je ? Zit er iemand ‘op je nek’ ? Wil je iemand de ‘rug toekeren’ ?

– rugpijn, middenrug – je houdt de last v/h verleden vast ; kwaadheid, je bedreigd voelen, weggeduwd ; ‘laat me toch met rust’

– rugpijn, onderug – existentiele angsten, je steunt op anderen, niet op jezelf ; materiële zorgen (geld, werksituatie,…) ; waar loop je ondergebukt ?

– schedelbreuk – opgepotte kwaadheid en frustraties ; met je hoofd zou je je een weg willen banen en alles omverduwen wat je in weg staat.

 schildklier-problemen – onmachtig zelf te leven ; je voelt je slaaf v/h ‘gezag’ ; ‘wanneer kan ik eens doen wat ik graag doe ?’

– schouders, afhangend – hulpeloze,hopeloze houding/angst be-last je en drukt je omlaag ; waar haal je je schouders voor op ? Waardoor laat je je hangen ?

– seniliteit (kindsheid) – schijn-veiligheid v/h ‘verzorgde’ en ‘onverantwoordelijke’ kind zoeken ; op zoek naar koestering en geborgenheid van buitenaf

– sinusitis – agressief, kwaad op je ‘naasten’ ; ‘ik zit vast’, je laat je ‘ketenen’ aan strakke normen en structuren

– skelet – het zich gesteund voelen, de veilige structuur en onwankel- baarheid in je leven

– skelet-problemen – broze , onveilige structuur ; je steunt niet op de Kracht in jezelf, maar op ‘uitwendig’ gezag, waartegen je revolteert ; je voelt je niet gesteund, onmachtig, boos en gefrustreerd .

– slaag krijgen – reflectie van je eigen gebrek aan zelfrespect en zelfacceptatie ; Leef je met schuldgevoelens en denk je daarvoor gestraft te moeten worden ?

– slapeloosheid – angsten en zorgen blijven kauwen ; niet durven vertrouwen of loslaten ; veel gepieker en gepeins

 slikproblemen – angst ; wat kan je niet ‘slikken’? ; door wat voel je je bedreigd?

 slokdarm-afsluiting – je voelt je onmachtig onder maatschappelijk ‘gezag’ (normen, structuren,instelling)/je ziet geen klare uitweg/emoties ‘vast’

– snijwonden – schuldgevoelens, kwaad op jezelf en omgeving omdat je je beperkt of beknot voelt ; je ‘bestraft’ jezelf

– spataderen – emotioneel overbelast, overwerkt, je voelt je verplicht om in een slachtofferrol te leven, in de ‘tang’ van je omgeving

– spierpijn – je voelt je te hard aangepakt, het is je teveel geworden ; je hunkert naar warmte en liefde

– stotteren – onzeker, gebrek aan zelfvertrouwen ; angst om je te uiten, om te spreken omdat je misschien afgekeurd zou worden ; heb je een dominante, onderdrukkende opvoeding gehad ?

– tanden – ergens in ‘doorbijten’, daadkracht, kunnen beslissen

– tand-aandoeningen – onvermogen je eigen leven te leiden ; te afhankelijk ; niet ‘geworteld’ in jezelf, maar gebonden aan iets of iemand ; je laat je tanden te weinig zien.

 teen-breuk – verkeerde levensrichting ; je voelt je in de greep van iets ; weiger je om jezelf te laten ‘doorbreken’ ?

– tenen, over elkaar – grote onzekerheid over je levensrichting ; verwarring over wat gegroeid je met je leven wil

– tetanus / klem – onmachtig door te breken in het leven, je plaats in te nemen ; twijfels, kwade gedachten; je voelt je ‘be-klemd’

– op je tong bijten – ben je kwaad op jezelf omdat je je eigen mening niet durft te zeggen, omdat je niet voor jezelf durft op te komen ?

– trombose (bloedstolsel) – De liefde of levenskracht ( bloed) willen vasthouden of oppot- ten ; je laat de liefde niet vrijuit gaan, niet stromen ; bang om te weinig bemind te worden ; zelfonderdrukking en opgekropte emoties

 tuberculose,TBC – grote gevoelsarmoede ; je toont nauwelijks emoties meer; slik je alles in ?

– verkoudheid – verkilling, emotioneel kwetsbaar,zonder weerstand ; opgekropte frustraties en emoties zoeken een uitweg in de ‘snotvalling’

– verlamming – je onbeweeglijk voelen, ‘geen kant meer uit kunnen’, je voelt je ‘lam gelegd’ , hulpeloos

– verslikken – teveel ineens opkomen voor jezelf om snel greep te krijgen op situaties die je ‘zouden kunnen’ overweldigen

– verstikking – Je voelt je door situatie emotioneel verstikt, dichtgeknepen

 verzakking – moedeloosheid, gedeprimeerd zijn ; je laat je gaan, je ‘zakt’ in elkaar omdat je het gevoel hebt dat je het niet meer in de hand hebt ; overmatige drang om je eigen vrijheid en ruimte in te nemen

 voedselvergiftiging – je voelt je gevangen in een wereld van ‘normen’ en ‘ideaalbeelden, in de greep van de ‘kudde’ ; je verliest je in de ‘massa’

– voet – ‘met 2 voeten op de grond staan’ ; je ‘gedragen’ voelen door de Liefde in jezelf ; innerlijke stabiliteit en stand-vastigheid ; een ‘standpunt innemen’

– voetproblemen – leef je volgens de ‘standpunten’ van anderen ? ; je voelt je bedrukt , te zwaar belast, innerlijk labiel

– wervelkolom – vermogen sterk en vastbesloten te zijn (‘stevige ruggegraat’)

 wratten – samenklontering van gedachten van zelfhaat en zelfverwerping ; vind je jezelf maar lelijk of niet goed genoeg ? Waar schaam je je over ?

 zwaarlijvigheid – onderdrukte creatieve energie (vetten) stapelt zich in je op ; ben je bang om jezelf te zijn en je kwetsbaar op te stellen ? voel je van binnen een leegte die snakt naar ‘vervulling’ ?

– zweetvoeten – onzeker, onveilig gevoel ; jezelf willen bewijzen om ‘erbij te horen’ ; je voeten zweten ‘doodsangsten’ uit

– zweren – irritaties, kwaadheid en ergernis ; opgekropte energieën vragen om een doorbraak

Christiane Beerlandt

Afspraak maken? info@natuurpraktijkaurora.nl

Bron: 

Allergie en tarwe

Tarwe allergie

Tarwe allergie

Afbeeldingsresultaat voor astma

Bij een tarwe allergie treedt een allergische reactie op wanneer je een tarweproduct eet. Een tarwe allergie uit zich in een verstopte neus, jeuk of darmklachten.

De meeste mensen hebben gehoord van een glutenallergie, coeliakie, maar wanneer je niet goed reageert op tarwebrood kan een tarwe allergie heel goed de oorzaak zijn.

Een tarwe allergie komt vaker voor bij mensen die hooikoorts hebben voor grassen, daar tarwe een grassoort is. Bij bakkers treedt een tarwe allergie op door het intensieve contact met tarwe, met name door het inademen van het meel. De allergie uit zich in astma of neusklachten. Van de bakkersleerlingen heeft na twee jaar 8,6% een tarwe allergie ontwikkeld.

Kinderen en een tarwe allergie

Een tarwe allergie is een van de meest voorkomende allergieën bij kinderen. In Zweden werd via een vragenlijst vastgesteld dat van de tweeduizend  4-jarige kinderen er 4% een reactie op tarwe had.

In Nederland staat twee maal per dag brood op tafel, daarnaast zijn er koekjes en pasta die van tarwe zijn gemaakt. Tarwe is het belangrijkste onderdeel van het Hollandse dieet. Ten onrechte wordt tarwe beschouwd als een van de meest gezonde, voedzame voedingsmiddelen ter wereld. Tarwe is nu opgenomen in de top 8 voedselallergenen samen met pinda’s, noten, melk, vis, schaaldieren, eieren en soja. Vaak wordt aangenomen dat men bij het ouder worden er overheen groeit. Klinische studies naar de klachten bij het ouder worden lieten zien dat een tarwe allergie bij volwassenen ernstiger is dan men aannam en er een verhoogd risico op het ontwikkelen van astma is. Sommige studies geven aan dat zelfs 9 % van de ouderen allergisch voor tarwe is.

Niet alleen brood geeft problemen bij tarwe allergie

Bij een tarwe allergie moeten alle tarweproducten worden weggelaten. Dat is niet alleen brood. Tarwe wordt als basis ingrediënt gebruikt in ontelbare voedselproducten, omdat dit winstgevend is  voor de fabrikant. Tarwe is net als mais een goedkope en lang houdbare vulstof. Het tarwe zetmeel – vaak gemodificeerd zetmeel – wordt gebruikt als vulmiddel om zo te kunnen bezuinigen op ingrediënten van betere kwaliteit.

Tarwe heeft veel veranderingen ondergaan; er zijn hybride soorten ontwikkeld die grotere hoeveelheden stoffen zoals glutenine bevatten dan vroegere tarwesoorten. Vaak komen er soja sporen voor in tarweproducten, bij een soja-allergie zal er dan ook een allergische reactie optreden.
Glutenvrij brood en een tarwe allergie

Gluten is aanwezig in tarwe, maar ook in andere granen. Gluten zijn eiwitten die zeer plakkerig zijn, en gebruikt kunnen worden om een bepaalde structuur te geven aan eten. Gluten komt van het Latijns voor “lijm”. Het lijmachtige gluten is de reden dat er zoveel rek in brood met tarwe zit. Glutenvrij brood valt over het algemeen veel sneller uit elkaar.

Bij een glutenallergie wordt brood vervangen door glutenvrij brood en moeten alle producten die gluten bevatten worden vermeden, dus ook bijvoorbeeld mayonaise  waaraan gluten is toegevoegd. Bij een tarwe allergie kan er glutenvrij brood worden gegeten, en moeten daarnaast alle producten die tarwe bevatten worden vermeden.

Problemen die tarweproducten veroorzaken

Gluten Glutenallergie, lekkende darm
Glutenine Tarweallergie
Omega-5 gliadine Inspanningsallergie
Pollen Atopie astma, eczeem, hooikoorts
Exorfinen Negatieve invloed hersenen
Graanvezels Negatieve invloed darmflora
Mycotoxinen Aantasting immuunsysteem
Kruisreacties Allergie voor andere granen
Gebrek aan nutriënten Tekort aan vitaminen
Hoog zetmeelgehalte Overgewicht

 Afbeeldingsresultaat voor astma

Tarwe allergie en omega-5-gliadine.

Een tarwe allergie uit zich in symptomen zoals een verstopte neus ontstaat. Iemand kan zowel tarwe allergie als coeliakie hebben. Bij tarwe allergie produceert het lichaam ook antistoffen, maar een allergische reactie op tarwe verloopt via immunoglobuline E.

Een tarwe allergie of een tarwe afhankelijke gevoeligheid is een ziekte die niet door de glutenfractie alfa-gliadine wordt veroorzaakt maar door een andere glutenfractie, door omega-5 gliadine. Deze allergie wordt beschouwd als een nieuw ontdekt ziektebeeld. Omega-5 gliadine speelt een belangrijke rol in de bakkersallergie en de inspanning tarwe allergie.

 

Inspanning tarwe allergie

Wanneer er tijdens het sporten of een fysieke inspanning een hevige allergische reactie ontstaat, kan de oorzaak een specifieke reactie op omega-5 gliadine zijn. Vaak is er een verborgen tarwe allergie waardoor het moeilijk is om er achter te komen waardoor de reactie ontstaat. Recentelijk is een nieuw subtype tarwe allergie ontstaan, die optreedt via de huid. Er ontstaat  een allergische reactie tijdens inspanning door gebruik van een bepaald merk zeep dat tarwe bevat. Ongeveer de helft van de patiënten die de zeep gebruikte, ontwikkelde contactallergie voor de zeep. Door het gebruik van de zeep reageerden zij op voedsel waarin tarwe voorkwam en ontwikkelden zij een tarwe allergie.

 

Atopie, grasallergie en hooikoorts
Een tarwe allergie of overgevoeligheid komt vaker voor bij mensen met andere voedselovergevoeligheden. Heeft u hooikoorts in de zomer, dan bent u zeer waarschijnlijk allergisch voor graspollen.
• Bij 70% van de patiënten met een graspollenallergie treden klachten op na het eten van tarwe.
• Mensen met een tarwe allergie hebben vaak een atopie, dit is een verzamelnaam voor allergische reacties die zich uiten in darmklachten, eczeem en astma.
• Mensen met atopie of een positieve huidtest voor tarwe hebben vaak klachten bij het eten bij verwante granen zoals rogge, gerst, haver, spelt, kamut en zelfs rijst. Ook tomaat kan een reactie tot gevolg hebben. Superfood Brood is hypoallergeen en geschikt voor mensen met hooikoorts en een atopie.

 

Exorfinen

De opiumachtige stof exorfine C is aanwezig in tarwegluten. Gluten worden verteerd in de darm door enzymen van de alvleesklier, hierbij komen glutenexorfinen vrij. Ook de glutenexorfine A5 en B5 ontstaan door de enzymatische vertering van tarwegluten. Deze stoffen beïnvloeden de insulinespiegels en dragen daardoor bij aan het ontstaan van overgewicht. Immuunfactoren zijn betrokken bij de normale ontwikkeling van de hersenen en dragen ook bij aan het ontstaan van afwijkingen.

Er wordt een relatie gelegd tussen gluten en autisme, een hersenaandoening die optreedt op jonge leeftijd en zich kan uiten in sociale onverschilligheid, taalproblemen, problemen met de hygiëne, driftbuien en in sommige gevallen hyperactiviteit en irrationele angsten.  In studies wordt echter een verhoging opioïde stoffen in de urine gevonden.

Darmflora

De darmflora – de 1,5 kilogram bacteriën die in de dikke darm aanwezig zijn – richten zich op het verteren van plantaardig voedsel. Deze bacterie samenstelling heeft zich over een periode van miljoenen jaren ontwikkeld. Het eten van brood is nadelig voor de darmflora. De darmbacteriën zijn niet voorbereid op het verteren van graanvezels.  Door het eten van graan nemen bepaalde bacteriegroepen toe (Prevotella). Deze kunnen de slijmlaag beschadigen en ontstekingsreacties veroorzaken.

De dikke darm staat centraal in het lichaam. Niet zozeer de dikke darmwand maar de bacteriën die daar aanwezig zijn vormen de spil voor ons lichamelijke en geestelijke welzijn. Tachtig procent van de immuunactiviteit speelt zich af in de darmen. De bacteriën produceren dopamine en serotonine en hebben een rechtstreekse verbinding met de hersenen, wat een grote

invloed heeft op ons gedrag. Ook beïnvloedt de darmflora het hart, de longen, huid, gewrichten, ogen, de slijmvliezen van de mond en de blaas. Door allergische reacties neemt het histaminegehalte in de darm toe en raakt de slaap verstoord. De toestand van onze darmen heeft dus een rechtstreeks effect op ons emotioneel welzijn en andersom.

Gebrek aan plantvezels en vetzuren

De organisatie voor hyperactieve kinderen die meer dan 70 vestigingen heeft in Engeland, kwam tot de conclusie dat veel van deze kinderen een tekort aan essentiële vetzuren hebben omdat zij niet genoeg produceren. Jongens hebben meer vetzuren nodig en hebben eerder last van hyperactiviteit. Veel kinderen hebben eczeem, allergieën en astma. Dit kan samen hangen met het gebrek aan essentiële vetzuren, maar ook met een gevoeligheid voor tarwe.

Mycotoxines

Granen zoals mais, haver en tarwe en ook zaden bevatten schimmels die schadelijk zijn voor mens en dier. Mycotoxinen zijn secundaire metabolieten aanwezig over de hele wereld in

landbouwproducten die worden geproduceerd door schimmels.  Een veel voorkomende schimmeltoxine is fumonisine die wereldwijd granen verontreinigt. Deze schimmelsporen zijn schadelijk voor de hersenen, lever en longen.

Ochratoxine A is een van de meest voorkomende mycotoxinen die voorkomen in graan en

granen vormen bij de mens de belangrijkste bron van OTA. Deze gifstoffen zijn aanwezig in grote hoeveelheden in tarwemeel, pasta, havermout, rogge, boekweitmeel en gedroogde noedels van boekweit, rozijnen, wijn, bier, koffiebonen en chocolade.

 

Kruisreacties met tarwe

Mensen die tarwe allergie hebben, kunnen ook allergisch zijn voor granen met gelijkaardige eiwitten. Tarwe lijkt op rogge en andere granen waardoor er ook gebruik van andere granen vaak moet worden vermeden. Verwante granen zijn ook gerst en haver, daarnaast kan een reactie op tomaat voorkomen bij een tarwe allergie.

 

Nutriënten

In tarwe zitten namelijk niet veel nutriënten om te beginnen, en vooral nadat het wordt verwerkt blijft heel weinig over, behalve zetmeel. Zetmeel is zeer glucoserijk, en overmatige consumptie van zetmeel is voor iedereen ongezond – ook voor mensen die geen tarwe allergie hebben. Het eten van te veel zetmeel kan bijdragen aan overgewicht en diabetes.

 

Zetmeel en overgewicht

Tarwe bevat zeer veel zetmeel. Soms ontstaan darmklachten door een intolerantie voor zetmeel. De dunne darm speelt een belangrijke rol in de opname van voedsel, het immuunsysteem en ontgifting. In de darm komen de glucosemoleculen vrij en deze worden in het bloed opgenomen. Daar de bloedsuikers niet mogen stijgen worden de suikers omgezet in vet en opgeslagen in de vetcel. Het eten van brood is een van de belangrijkste redenen van overgewicht. Bij een overconsumptie van graan stijgen de insulinespiegels teveel en neemt het gewicht toe. Het buikvet produceert ook ontstekingsfactoren die een diepgaand effect hebben op de gezondheid. Lees ook het boek de BroodBuik van dr. Davis. Ook bij de ziekte van Crohn spelen zowel gluten als tarwe een rol. Laat het brood weg bij overgewicht. Je kan wel de Superfood Brood recepten gebruiken, vooral het brood van een laag zetmeel gehalte.

 

Producten die tarwe bevatten en moeten worden vermeden bij een tarwe allergie:

 • Brood
 • Cakes en muffins
 • Koekjes
 • Ontbijtgranen
 • Pasta
 • Couscous
 • (Gemodificeerd) zetmeel
 • Griesmeel
 • Spelt
 • Krakers
 • Bier
 • Sojasaus
 • Ketchup
 • Vleesproducten (zoals hotdogs)
 • Zuivelproducten, zoals ijs
 • Aroma’s
 • Plantaardige gom
 • Drop
 • Snoepjes

 

Tarwe allergie risicofactoren

Er zijn twee factoren die een groter risico geven op het ontwikkelen van tarwe allergie:

• Familiegeschiedenis

Tarwe allergie kan erfelijk zijn. Er bestaat dus een verhoogd risico op allergie voor tarwe of andere voedingsmiddelen waar de ouders voedselallergieën voor hebben.

Wanneer de ouders bijvoorbeeld andere allergieën hebben, zoals hooikoorts door een allergie voor pollen van gras of bomen, hebben de kinderen een verhoogde kans op het ontwikkelen van een allergie. Bij hooikoorts voor graspollen is er een toegenomen kans op een tarwe allergie.

• Leeftijd

De tarwe allergie komt het meest tot uiting bij baby’s en peuters. Men moet zeer goed opletten wanneer deze kinderen naar de kinderopvang  gaan daar het moeilijk is tarwe te vermijden.

Net als bij coeliakie dacht mensen vroeger dat de tarwe allergie een kinderziekte was.

Bij het stijgen van de leeftijd worden de klachten minder duidelijk, maar de ziekte blijft aanwezig. Vaak denkt men de tarwe allergie ontgroeid te zijn en wordt bij volwassen vaak tarwe allergie over het hoofd gezien. Klinische studies tonen aan dat mensen die als kind een tarweallergie hadden, ook als volwassenen heel veel klachten hebben. Maar volwassen met klachten leggen vaak niet het verband tussen hun klachten en de tarwe allergie, daar zij elke dag brood eten. Hun reacties veel ernstiger dan men aannam, zij weten alleen niet dat hun problemen door tarwe worden veroorzaakt.

 

Shift

Maar een tarwe allergie kan eigenlijk ook een zegen in vermomming zijn, want tarwe is niet goed voor ons. Door alle tarwe uit het dieet te halen kan er een enorme verbetering in gezondheid en welzijn optreden.

Het is onnatuurlijk om tarwe te eten, want de mens heeft zich ontwikkeld op basis van een dieet van bladeren, knollen en vis. Ook als je geen tarwe allergie hebt, is het veel gezonder om meer groente te eten, dat voorkomt ’welvaartsziekten’.

Pas heel recent is de mens geswitcht van groenten van het oorspronkelijke oerdieet, het ‘paleo’ dieet, naar consumptie van granen; in Europa vooral naar tarwe, brood en pasta.  De oplossing is eenvoudig. Het is hoog tijd om op de shift knop te drukken en de tegengestelde richting in te slaan. Het is heel zinvol om terug te keren naar het gebruik van voedsel dat genetische gezien bij ons hoort en voor een optimale gezondheid zorgt. Niet alleen bij een gluten- of tarwe allergie, niet alleen bij overgewicht en candida problemen

De tarwe allergie behandeling

Er is geen behandeling voor tarwe allergie – geen medicijn dat het mogelijk maakt om zonder problemen weer tarwe te eten. Integendeel.

De tarwe allergie is nu opgenomen in een lijst van de top 8 voedselallergieën, samen met pinda’s, noten, melk, vis, schaaldieren, eieren en soja.

Net als bij coeliakie veroorzaakt een tarwe allergie grote beperkingen, niet alleen het brood moet worden weggelaten. Tarwe is niet alleen te vinden waar je het verwacht  –  in brood, ontbijtgranen en pasta – maar het zit ook in honderden producten waaraan het is toegevoegd. Niet alleen aan kant-en-klare maaltijden, maar ook aan onverwachte producten zoals sojasaus, ketchup en soepen. Wanneer je door een tarwe allergie geen brood kan eten, is dat zeer beperkend maar er zijn nog veel meer producten die je niet meer kan eten. Het compleet elimineren van tarwe uit het dieet is de enige oplossing.

 

Dieettest tarwe allergie

Het is zeer belangrijk zo snel mogelijk te weten of je een tarwe allergie hebt. Het beste is om zes weken alle tarweproducten weg te laten.

Na zes weken beoordeel je of de bestaande klachten zijn afgenomen. Heeft u minder hoofdpijn of minder last van een verstopte neus of buikpijn?

Start gedurende een week weer met het eten van tarwe. Komen de klachten weer terug? Bij een tarwe allergie kan er al binnen minuten tot uren een reactie optreden. Komen de problemen direct terug dan is de kans groot dat je een tarwe allergie hebt. Bij coeliakie duurt het soms langer voordat de klachten weg zijn en weer opnieuw beginnen.

 

Tarwe allergie symptomen

Bij een tarwe allergie zal je – wanneer je een tijd lang geen brood hebt gegeten – enkele minuten tot uren na het eten van tarwe symptomen krijgen.

Tarwe allergie symptomen zijn:

 • Zwelling, jeuk en irritatie van de mond of keel
 • Loopneus of een verstopte neus
 • Waterige of jeukende ogen
 • Netelroos, huiduitslag of huidzwelling
 • Moeilijk ademhalen
 • Darmkrampen, misselijkheid of braken
 • Diarree
 • Vermoeidheid, verhoogde polsslag, hartkloppingen

 

Type I allergie

Type I is een allergie die ontstaat door het inademen van allergenen. Bij hooikoorts worden pollen  ingeademd. Bij dit type wordt immunoglobuline E, IgE, gevormd. De afweer is er op gebaseerd dat IgE zich hecht aan binnenkomende stoffen en zijn vaak de spiegels van specifiek anti-IgE deeltjes te meten. Ook bij een voedingsallergie speelt IgE een rol, het bindt zich aan tarwedeeltjes en stimuleert mestcellen om histamine vrij te maken. Bij mensen met tarwe allergie circuleren antilichamen in het bloed die een histamine reactie veroorzaken elke keer dat je tarwe eet. Daar word je moe van. Ook kunnen er spierkrampen optreden, hoofdpijn of slapeloosheid. Een tarwe allergie speelt een belangrijke rol in eczeem. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij veel mensen die last hebben van eczeem de klachten verdwijnen door tarwe te elimineren.

 

Diagnose bij voedselallergie

1. Via laboratoriumonderzoek van het bloed wordt het gehalte van IgE antilichamen bepaald, de zg. RAST test. Een negatieve RAST uitslag sluit een allergie voor een bepaald voedingsmiddel niet uit. Men kan zeer allergisch zijn zonder anti-IgE.

 

2.Een huid plak- of priktest

Bij een huidtest worden druppels van extracten van allergenen van stof, voeding, pollen etc. worden op de huid gedruppeld, waarna men door de huis prikt, of de stof wordt met plakkers op de huid aangebracht. Na 15-20 minuten wordt de prikplaats op de huid bekeken en beoordeeld op een reactie. Ook wordt een dag later gekeken.

 

 

 

Tarwe- en glutenvrij brood, Superfood Brood.

Het Superfood Brood kook bevat recepten voor brood, crackers, koekjes, muffins, pannenkoeken en wafels die je maakt zonder graan en naar wens ook zonder soja, zaden of noten.

Superfood Brood is gemaakt van groenten en producten die rijk zijn aan essentiële suikers. Dit brood is bestemd voor mensen met een glutenallergie, tarwe allergie of andere  voedselallergieën.

 

Atopie

Mensen met atopie of een tarwe allergie hebben vaak klachten bij het eten van tarwe verwante granen zoals rogge, gerst, haver, spelt, kamut en zelfs rijst. Ook tomaat kan een reactie tot gevolg hebben. Superfood Brood is hypoallergeen en kan gemaakt worden van uitsluitend producten waar je niet allergisch voor bent. Het is geschikt voor mensen met hooikoorts en een tarwe allergie. Bij een voorjaarsallergie kan geen notenmeel worden gebruikt. Maak Superfood Brood van zoete aardappelen en bindmiddelen die geen granen bevatten.

 

Wat is Superfood?

Superfood Brood bevat voedingsmiddelen van hoogwaardige kwaliteit die rijk zijn aan vezels.

De essentie van gezond voedsel is dat het is opgebouwd uit cellen. Cellulair voedsel bevat antioxidanten, flavonoïden, sporenelementen en heeft specifieke, ontstekingsremmende eigenschappen. Dit in tegenstelling tot meel van granen, dat een hoog zetmeelgehalte heeft. Zetmeel is een levenloos, leeg product, dat voor honderd procent uit glucosemoleculen bestaat. Niet alleen wordt de glucose opgenomen in de dunne darm, maar granen dragen ook bij aan allergieën, overgewicht en ontstekingsziekten. Zetmeel dat niet wordt verteerd draagt bij aan de groei van gisten en parasieten. Ook vormen de vezels van volkorenproducten geen voedingsbodem voor de darmflora.

 

Super lekker glutenvrij brood

Het is niet gemakkelijk om zonder tarwe te leven en het is moeilijk om nooit meer een broodje te kunnen eten, een pannenkoek of een koekje. Veel mensen met een tarwe allergie verdragen glutenvrij brood niet goed door een kruisreactie met mais en rijst, producten waarvan het glutenvrije brood van is gemaakt.

Het is fijn om af en toe brood te kunnen eten, iets speciaals te maken of een muffin mee te nemen voor onderweg. De Superfood Brood recepten maken dat mogelijk. De gerechten zijn snel te maken en het resultaat is superlekker!

Afspraak maken? info@natuurpraktijkaurora.nlinfo@natuurpraktijkaurora.nl

Zelfs in de reguliere geneeskunde luid de klok! Toenemende resistentie van bacterien voor antibiotica

HET ONTSTAAN VAN ALLERGIEN door verstoorde microflora

30 Jaar terug kwam ik bij mijn huisarts, ik was net met mijn studie natuurgeneeskunde begonnen en vroeg vanwege mijn erfelijk belaste astma om pre en probiotica. De huisarts verklaarde me voor gek, hij zei: “die kunnen niet overleven in de maag”. Wel ben ik op die manier van behandelen, herstel microflora, van mijn astma genezen.

Dat bacteriën toenemend resistent worden voor antibiotica, is inmiddels een erkend probleem. Microbioloog Martin Blaser zal de laatste zijn om dat vraagstuk te onderschatten. Maar hij vindt dat grote bezorgdheid over een ander nijpend probleem minstens zo gepast is. Hij ziet in de opmars van het gebruik van antibiotica, de gestage afname van onze interne microbiologische diversiteit en de tegelijkertijd stijgende incidentie van astma, obesitas, juveniele diabetes, inflammatoire darmziekten en verschillende allergieën meer dan een toevallig correlatief verband.

Hij wijdde er vorige week de jaarlijkse Anatomische Les van AMC en VUmc aan, en publiceerde er een alarmerend boek over: Missing microbes. How the overuse of antibiotics is fueling our modern plagues, in het Nederlands beschikbaar onder de minder omineuze titel: De beestjes in ons. Het belang van bacteriën. (Medisch Contact geeft vijf exemplaren weg, zie onderaan dit artikel!)

In de lounge van zijn Amsterdamse hotel legt hij geduldig uit hoe het volgens hem zit. De aanwijzingen stapelen zich volgens hem op dat ‘ons microbioom’ – de voor elk mens unieke, zeer gevarieerde populatie van al zijn bacteriën – onze gezondheid veel sterker bepaalt dan altijd werd gedacht. En dat structurele verstoringen daarvan door onverstandig gebruik van antibiotica tot ziekten leiden. Ofschoon hij wel onmiddellijk een disclaimer inbouwt: ‘Ik wil niet beweren dat verstoringen van onze microbiële huishouding de enige oorzaak zijn van de opkomst van welvaartsziekten en allergieën.’

Ongewenste invloeden Blaser koesterde – ‘net als alle artsen’ – lange tijd twee geloofsartikelen: ‘Ten eerste: mensen hebben een stabiele bacteriële flora. En ten tweede: antibiotica verstoren misschien de balans in die flora, maar dat duurt slechts kort en wordt vrij snel hersteld. Maar nu daagt het inzicht dat antibiotica niet alleen de bacterie doden waartegen ze worden voorgeschreven, maar dat ze en passant ook een hoop onschuldige en voor ons nuttige exemplaren voorgoed uitschakelen.’

Blaser weet nog wanneer hij zelf van zijn geloof viel. ‘Een jaar of tien geleden sprak ik een jonge wetenschapper die zich ging bezighouden met endocrinologie en metabolische processen bij dieren. Ik vermoedde dat hij wist dat boeren hun vee vanaf de geboorte antibiotica in lage doses geven om infecties te voorkomen. En dat dit de dieren dik maakt. Maar dat was nieuw voor hem. En terwijl ik met hem daarover sprak, bedacht ik plots dat het gebruik van antibiotica op een of andere wijze ook ongewenste invloeden zou kunnen hebben op de vroege ontwikkeling van de mens.’

© Marc Driessen© Marc Driessen

Tweesnijdend zwaard
Maar er was nog iets dat Blasers verontrusting over de toestand van onze microbiële flora in gang zette. ‘Al dertig jaar doe ik onderzoek naar de bacterie Helicobacter pylori, meer speciaal naar de vraag of hij een commensaal of een pathogeen is. Inmiddels weten we dat het om een commensaal met pathogene eigenschappen gaat.’ H. pylori werkt als ‘een tweesnijdend zwaard’: als je ouder wordt, verhoogt hij de kans op maagkanker en maagzweren, maar beschermt hij tegen refluxziekte.

‘We stelden ook vast dat H. pylori al enige tijd op de terugtocht is’, zegt Blaser. ‘Zeker sinds de opkomst van de antibiotica neemt het aantal dragers af. Zoals te verwachten was, gaat dat gepaard met een afname van maagkanker en maagslijmvliesontstekingen en met een toename van het aantal mensen met refluxklachten en een hoger incidentie van het slokdarmcarcinoom.’

Maar Blaser vond nog iets anders: de microbe beschermt tegen astma, huidallergieën en hooikoorts. Volgens hem heeft H. pylori een algemeen effect op het immuunsysteem, en dus op het vermogen allergische reacties te onderdrukken, doordat de microbe het immuunsysteem de instructie geeft om T-remmercellen in te schakelen. ‘Die onderdrukken een allergische reactie én de neiging van het afweersysteem om H. pylori zelf aan te pakken.’ Afname van H. pylori betekent dus meer allergieën.

In de gastro-enterologische gemeenschap zijn deze ideeën helaas anathema, verzucht Blaser. In een voetnoot in zijn boek citeert hij uit een brief die in 1997 in The Lancet verscheen: ‘De enige goede H. pylori is een dode H. pylori.’ Dat is, zegt hij, nog steeds de vigerende visie. Maar hij put hoop uit het feit dat hij zopas de prestigieuze Alexander Fleming Award van de Infectious Diseases Society of America (IDSA) kreeg: ‘Artsen en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in onze microbiële flora hebben inmiddels door wat er aan de hand is.’

Immuunsysteem
De weg waarlangs antibiotica in de vroegste jeugd hun nadelige invloed uitoefenen, is ‘betrekkelijk simpel’, aldus Blaser. ‘Onze bacteriële flora erven we van onze moeders en die erven haar weer van hun moeders: ‘Verticale transmissie, heet dat. In de eerste drie jaar van ons leven wordt die gigantisch diverse populatie verder opgebouwd. Mijn hypothese is dat de microben een intrinsiek onderdeel zijn van onze ontwikkeling. Ze zijn mede bepalend voor groei en ontwikkeling van ons immuunsysteem, onze stofwisseling en onze cognitie. Over honderdduizenden jaren zijn onze voorouders opgegroeid met die honderd biljoen commensalen waaraan belangrijke functies zijn uitbesteed: zo “instrueren” ze het immuunsysteem, en “vertellen” onze vetcellen hoeveel voedsel er is.’

‘De aanval’, zoals Blaser dat zelf graag noemt, die we met het gebruik van antibiotica hebben ingezet op dit microbioom, en dus ook op de intergenerationele overdracht, kon dan ook niet zonder gevolgen blijven. ‘Epidemiologische studies laten dat zien. Kinderen die op jonge leeftijd vaak antibiotica krijgen, lopen later pakweg twee keer meer kans op obesitas, astma, allergie en diabetes type 1. Voorbeeld: in een Finse studie uit 2013 werden 15.000 kinderen met koeienmelkallergie geïncludeerd. De onderzoekers matchten ze met evenveel kinderen zonder die allergie en stelden vervolgens een aantal vragen. Hadden de kinderen met koeienmelkantilichamen in hun bloed vaker antibiotica gehad dan kinderen die dat niet hadden? Het antwoord was ja: odds-ratio 1,7. Sterker: de onderzoekers vonden zelfs een dosis-responscurve: hoe meer antibiotica, hoe hoger het risico.

Tweede vraag: gebruikten de moeders meer antibiotica tijdens de zwangerschap? Ja: odds-ratio 1,3. En ook hier vonden ze een dosis-responscurve. Laatste vraag: gebruikten de moeders voor het jaar van zwangerschap meer antibiotica? Alweer was het antwoord bevestigend. Een paar jaar geleden hebben we zelf een soortgelijke studie gedaan bij tienduizend kinderen in Engeland. Wij vonden dat antibioticagebruik in de eerste zes maanden van het leven een bepalende risicofactor was voor het later ontstaan van adipositas.’

Ook het stijgende aantal keizersnedes is een in het oog lopende boosdoener, volgens Blaser. Onderzoek wijst uit dat kinderen die zo ter wereld zijn gekomen, meer kans hebben op overgewicht, astma en allergieën. Niet verrassend, vindt hij, want juist een keizersnede verstoort die intergenerationele overdracht van het interne bacteriële milieu. Vlak voor de bevalling verandert de bacteriesamenstelling in de vagina van de zwangere vrouw. De baby komt daarmee in contact tijdens de geboorte en begint met de opbouw van een eigen bacteriepopulatie waarin de bacteriën van de moeder zijn terug te vinden. ‘Bij een keizersnede gebeurt dat niet.’

Grote verschillen
Om meer zicht te krijgen op de precieze biologische mechanismen doen Blaser en zijn groep ook veel dierexperimenteel onderzoek. Zo ontdekten ze grote verschillen tussen jonge muizen die lang-durige lage doses antibiotica kregen en muizen die vrij van antibiotica bleven, nadat ze beide groepen op een vetrijk dieet hadden gezet. De muizen uit de experimentele groep werden ongeveer
10 procent zwaarder en verzamelden 40 procent meer vet dan hun soortgenoten die geen antibiotica kregen. ‘Wat te verwachten was, want dat zie je ook in de veeteelt’, constateert Blaser.

Vervolgens zetten hij en zijn medewerkers jonge muizen op een antibiotica-regime vergelijkbaar met dat van mensenkinderen. Ze kregen slechts een paar geneeskrachtige doses. Ook nu traden er structurele veranderingen op: de microbiële diversiteit nam af en de muizen groeiden harder. Wel was er onderscheid tussen de gebruikte middelen: amoxicillinekuren gaven een minder blijvend effect dan tylosinekuren.

Modder en aarde
Met zijn ideëen loopt Blaser bepaald niet in de pas met de zogeheten ‘hygiënehypothese’. Volgens die hypothese zou dé oorzaak van de stijgende incidentie van allergieën zijn dat kinderen in een te schone leefomgeving opgroeien. Dat zou hun immuunsysteem in slaap sussen, waardoor het later in het leven reageert op valse alarmsignalen. Blaser: ‘Veel verdedigers van deze hypothese vinden daarom dat je kinderen meer moet blootstellen aan vee en aan huisdieren, en aan andere vieze dingen als modder en aarde. Dat gaat niet werken. Mijn stelling is dat de microbes in de aarde of in deze dieren allemaal irrelevant voor ons zijn. Die organismen zijn aangepast aan honden en koeien en zijn niet geco-evolueerd met de mens; ze zijn dus ook niet geadapteerd aan leven in het menselijk lichaam.’

Blasers oplossingen zien er anders uit. Hij somt op: ‘We moeten artsen beter opleiden in het toepassen van antibiotica. Kinderen die heel erg ziek zijn, moeten uiteraard antibiotica krijgen. Maar in Zweden gebruiken ze 40 procent minder antibiotica dan in de VS. Toch zien we in Zweden geen hogere incidentie van doofheid of een hogere mortaliteit onder kinderen. 60 procent van de antibiotica die we in de VS voorschrijven, is dus nodig.

In de tweede plaats moeten we op den duur de micro-organismen die verloren zijn gegaan, vervangen. In 1997 heb ik voorspeld dat we H. pylori zullen terug-geven aan kinderen; ik geloof dat nog steeds.’ Zijn probiotica dus een oplossing? ‘Misschien’, zegt Blaser aarzelend. ‘Maar het spul dat nu over de toonbank gaat, is dat niet. Want welke mix van bacteriën moet daar precies inzitten? Besef steeds: onze bacteriële verschillen zijn nog groter dan onze genetische. Ieder mens is uitgerust met een unieke mix van microbes. Dus: wat voor de één goed is, hoeft dat voor de ander nog niet te zijn.’

Verder pleit hij voor betere diagnostiek: ‘Er zijn waarschijnlijk zo’n dertig bacte-riële pathogenen die 95 procent van de infectieziekten veroorzaken. Zelfs de smalspectrumantibiotica zijn daarvoor eigenlijk nog te breed. We zouden anti-microbiële middelen moet maken die specifiek tegen elk van die infectueuze bacteriën kunnen worden ingezet, zodat ze geen collaterale schade veroorzaken.’
Blaser vestigt zijn hoop op het onderzoek naar ‘de genetische kaart’ van het menselijk microbioom – kennis daarvan zou de grondslag moeten zijn voor de productie van nieuwe middelen. ‘Alleen: er is geen markt voor, want steeds gaat het om medicijnen die slechts kort nodig zijn. Daar moet dus belastinggeld bij.’

Amazone
Zijn er mensen bij wie de interne bacteriële diversiteit nog wel heel hoog is?
Blasers ogen twinkelen: ‘Mijn vrouw, Maria Gloria Dominguez, doet daar onderzoek naar. Ze bestudeert volken in het Amazonegebied die zelden of nooit in aanraking zijn geweest met antibiotica. Ze vindt inderdaad een hoge diversiteit. Twee jaar geleden leek het er nog op dat we 15-25 procent van onze diversiteit hebben verloren als we de darmbacteriën van deze mensen als referentie nemen, maar recent onderzoek laat zien dat het mogelijk meer dan een derde is.’

Zolang we niets doen, zullen de gevolgen zich opstapelen, vreest Blaser. ‘Elke volgende generatie zal aan microbiële diversiteit inboeten.’ Hij maakt graag de vergelijking met ‘echte’ ecosystemen: ‘Gezond regenwoud kent een grote bio-diversiteit. Uiteindelijk is ook ieder mens drager van een ecosysteem met eenzelfde soort biologisch evenwicht als een koraalrif of een tropisch regenwoud. Miljoenen mensen zullen vatbaar zijn voor pathogenen als dat evenwicht ernstig verstoord raakt.’

Blaser noemt dat ‘de antibiotische winter’. En nee, dat is geen doomsday-profetie: ‘Het is een angstaanjagend, maar reëel vooruitzicht.’

Bron