Lijst van Ziektepatronen en hun mogelijke emotionele betekenis

De meeste lichamelijke klachten (ziekten, pijnen, ontstekingen, enz…) zijn dikwijls uitlopers van niet gevoelde, emotionele pijn. Wat we niet durven te voelen, heeft de neiging zich zodanig te kristalliseren of te verharden dat we er niet meer ‘omheen’ kunnen kijken. Wat we dan ‘ziekte’ noemen is in de meeste gevallen slechts verharde energie die te lange tijd geen aandacht heeft gekregen. Ziekte is gewoonlijk de staat waarin ons lichaam verkeert als de liefdevolle zorg voor onszelf te lang wordt tegengehouden. Het lichaam moet dan ingrijpen om onze aandacht te vestigen op datgene wat emotioneel of psychisch aan de orde is.

Ons lichaam kan aan de noodrem trekken en een klachtenpatroon creëren om ons als het ware te motiveren bij onszelf stil te staan. Als we de spanning steeds verder opvoeren, dan knijpen we als het ware steeds meer de energiekanalen af, waardoor er minder levenskracht de cellen kan bereiken. Er ontstaat een spannings-situatie die schreeuwt om een ventiel om te kunnen ontsnappen.

Geven we ons lichaam geen uitlaatklep – door ontspanning, praten over je emoties, lichaamswerk, vergeving, enz… -, dan wordt de druk onderhuids opgevoerd. Gevoelige lichaamsorganen zullen dan het eerst reageren op deze overdruk.

 

Een ontsteking bijvoorbeeld is een fysiek geworden innerlijk conflict dat zich aan ons kenbaar wil maken door op een pijnlijke wijze van binnen naar buiten te drukken. Zo heeft in feite elk klachtenpatroon een emotionele of psychische boodschap of inzicht die onze relatie met onszelf (ons Ware Zelf) wil herstellen.

Een persoon voelde zich gevangen binnen enge en starre structuren en wilde in feite niets liever dan ‘uitbreken’. Hij wilde het liefst komaf maken, totaal breken met de beknellende situatie in zijn leven, maar de moed ontbrak hem om bewust definitieve stappen te ondernemen in deze richting. Op die manier bleef hij innerlijke frustratie, boosheid, weerstand en schuld opbouwen, en creëerde hij een steeds groter spanningsveld. Aangezien hij bewust alle emoties bleef onderdrukken, ging zijn onderbewustzijn (dat oneindig creatief is) op zoek naar een ‘geforceerde’ manier om het verlangde toch te verkrijgen.

Op een bepaald moment verloor hij z’n evenwicht op een ladder en viel hij naar beneden en brak zijn been. Hierdoor kon hij ‘letterlijk’ niet langer ‘verder gaan’. Zijn onderbewustzijn had een manier gevonden om een beknellende situatie abrupt af te breken. Zijn lichaam demonstreerde hier wat hij bewust niet durfde loslaten…

Hieronder hebben we een lijst opgenomen met de meest voorkomende klachtenpatronen en hun mogelijke emotionele betekenis. De lijst is zeker niet volledig, maar is in de eerste plaats bedoeld om een lichaamsgewaarzijn te ontwikkelen en de link te leren ontdekken tussen symptoom en mentaal/emotionele gesteldheid. De betekenissen zijn bedoeld als mogelijke aanwijzingen om op een dieper niveau naar jezelf te kijken…

aambeien – Heb je angst om los te laten ? Zijn er onderdrukte emoties di‘aanzwellen’ ; Is er een conflict tussen willen kwijtraken en nog willen vasthouden ?

– abces – opeenhoping van geestelijke energieën en onderdrukte emoties die staan te ‘drukken’ om ‘uit te breken’

– achillespees-ontsteking – Voel je je slachtoffer ? (‘ik ben maar…’, ‘ik kom niet vooruit’,…)

– ademhaling – het leven opnemen ; evenwicht tussen je eigen ‘ademruimte’(vrijheid) innemen en ‘ademruimte’ geven aan anderen

– inademing – De omgeving binnenlaten, kunnen ontvangen

– uitademing – Uitreiken naar je omgeving, kunnen geven

– moeizaam ademen – psychische spanningen, ‘benauwdheid’ en angst

– aderverkalking – geblokkeerde Liefde voor jezelf ; Is er angst om jezelf te uiten, om breder te zien ?; ‘ontzag’ en tegelijkertijd vrees voor autoriteiten

– aften – verwijt of boze kritiek dat niet ‘geuit’ maar ingehouden wordt

– AIDS – weinig eigenwaarde ; zich geviseerd voelen door buitenwereld omdat men denkt ‘er niet bij te horen’, ‘apart’ te staan ; gebrek aan immuniteit is het gevolg van emotionele weerloosheid en kwetsbaarheid

– allergie – weerstand tegen binnenkomende ‘prikkels’ ; afkeer van iets of iemand waarmee je constant in aanraking komt ;

– Alzheimer, ziekte van – Zich angstig afsluiten voor de toekomst : bang om oud te worden of te sterven ? Geen verantwoordelijkheid meer willen nemen, terug het ‘kind’ willen worden dat verzorgd en ondersteund wordt.

 amandel-ontsteking – innerlijke angst voor iets dat je te ‘slikken’ krijgt ; boosheid en opstand, je voelt je bijna ‘verstikt’ of bedreigd

– angina-pectoris – je leeft onder te hoge spanning ; je geeft jezelf te weinig ‘ademruimte’ ; gebrek aan liefde en genegenheid voor jezelf

– anorexia nervosa – Vind je jezelf waardeloos, lelijk of slecht ? ; Wil je beantwoorden aan een beeld van anderen en/of honger je je zelf uit om liefde en affectie af te dwingen ; Is er afwijzing van vrouwelijke, ronde vormen uit angst voor emotioneel of lichamelijk misbruik ?( misschien gevolg van incest of sexueel misbuik (?))

– arm – zelfbewust handelen, kordate aanpak ; evenwicht tussen ‘uitreiken’ en ontvangen

– arm-problemen – Voel je je beperkt in je vrijheid van handelen ; Kan je het niet meer ‘omvatten’ ? Twijfel je tussen vasthouden of loslaten ? Of wil je misschien teveel aanpakken, alles en iedereen ‘omvatten’ om waardering en goedkeuring te kunnen krijgen ?

– artritis – Ben je hard, onbuigzaam voor jezelf ? ; Voel je ergernis en verbittering en weiger je om te ‘versoepelen’, om (zelf)kritiek los te laten ?

– astma – Knijp je jezelf dicht ? Voel je je verstikt, ‘verpletterd (gedomineerd of overbeschermd) onder een gezag, waarbij jij je niet veilig voelt ?; Klamp je je hieraan vast omdat je twijfelt en onzeker bent ? ; Neem je te weinig ‘ademruimte’ voor jezelf ? ; Wil je eigenlijk meer krijgen dan je wil geven ? (inhalig)

– baarmoeder-problemen – Vind je jezelf als vrouw nog aantrekkelijk ? Voel je je miskend Ongewaardeerd ? ; Je drukt het bange kind in jezelf weg dat behoefte heeft aan koestering ; je laat je leven, maar je durft niet uitbreken ; innerlijke schreeuw naar vrijheid

– bedplassen – onderdrukte emoties zoeken onbewust een uitlaatklep ; overdag voel je je ‘ingekapseld’, dichtgesnoerd, niet vrij om jezelf te zijn, s’nachts wordt de druk van de opgekropte gevoelen losgelaten (bedplassen).

– beenbreuk – willen maar niet durven breken met bep. toestanden, gevoel niet meer voorwaarts te kunnen. (verzet tegen autoriteiten) ; Voel je je in je ‘vooruitgang’ beperkt en wil je liefst ‘uitbreken’ ?

 bindvliesontsteking – een agressief ‘wegduwen’ van irriterende toestanden ; bang dat je een nieuwe situatie niet aankan ; je wordt kwaad als het onder je ‘ogen’ geplaatst wordt.

– blaasontsteking – angst oude ideeën los te laten, vastgehouden emoties (conflict), innerlijke kwaadheid, woede en frustraties (pisnijdig) in relatie tot partner of ouder/kind relaties.

– blauwe plekken / builen – naar jezelf gerichte schuld of kwaadheid ; je bent een richting ingeslagen die conflict en wrijving veroorzaakt ; voel je je kwetsbaar ?

– blindedarm-ontsteking – je bouwt op het gezag van anderen, omdat je niet op jezelf durft vertrouwen ; Conflict tussen enerzijds het vasthouden aan uiterlijk gezag en het innerlijk gevecht ertegen

– bloed – stromende Levenskracht (Liefde)

– bloedarmoede – innerlijke zwakheid en onvermogen ; geloven dat je geen liefde waard bent of niets kan geven

– bloedverlies – verlies van levenskracht, vreugde stroomt weg

– bloeddruk, hoge – Onderdruk je jezelf vanuit een tekort aan liefde voor jezelf ? (inhouden)

– bloeddruk, lage – teveel controle uitoefenen ; teveel verantwoordelijk willen zijn ; Ben je te veeleisend en streng voor jezelf en anderen, maar eigenlijk zobang dat je het niet aankan of het niet kan verwerken ?

– bloedklonter – levensstroom (vreugde) is geblokkeerd

– bloedneus – Voel je je slachtoffer, uitgesloten ? ; Schreeuw je naar aandacht en affectie ?

– slechte bloed- – Trek je je emotioneel terug van een situatie waar je je in bevindt ?

circulatie Scherm je je af tegen de indrukken die op je afkomen ?

– boelemie, vraatzucht – Is er zelf-walging, een afkeer van jezelf ? Voel je een leegte die je kunstmatig wil opvullen ; Voel je je schuldig voor wie je bent ?

 borstkanker – Is er grote onmacht om vanuit jezelf te leven ? Klamp je je (emotioneel vast aan je omgeving (partner, werk, regels,…) ? ; angst voor het alleen-zijn, voor werkelijke geborgenheid ?

– botbreuken – willen maar niet’ durven’ uitbreken in een verstikkende situatie,verzet en kwaadheid (‘ik kan zo niet verder’)

 botontkalking – zelfveroordeling ; geen duidelijk doel of richting meer zien ;

( osteoporose ) gebrek aan levenslust en ‘karakter’

– braken – afkeer ; ‘Braak’ je van iets of iem. ? ; wat ben je ‘kotsbeu’? ; Is er fel verzet tegen een bepaalde situatie ?

– brandwonden – Welke ‘brandende’, veterende emoties worden weggedrukt of genegeerd ? Destructieve energie ( kwaadheid, pijn,…) wordt vastgehouden en verteert je wezen ; heftig verzet tegen een toestand waaraan je je gebonden voelt ; ingehouden agressie

– bronchitis – Inwendige kwaadheid en onmacht ; durf je je innerlijk verzet of boosheid niet echt te uiten ? ‘Hoest je het uit’ als een drang om weer ‘vrij te kunnen ademen’ ?

– coma – ontsnapping uit het leven ; machteloos om te veranderen, o problemen te confronteren ; doodsdrang ( ‘Ik kan niet meer’)

– constipatie – angst om verleden los te laten ; emotionele last, ergernissen en problemen vasthouden ; alles willen beheersen of controleren (in de greep houden)

– darmproblemen – problemen met het je ‘ontlasten’ van negatieve indrukken ;

– darmkanker – je machteloos of bedreigd voelen ; diepe angst om alle controle te verliezen ; het gevoel hebben overgeleverd te zijn

– diabetes, suikerziekte – schreeuw naar warmte en liefde (zoete), en deze dwangmatig trekken of eisen uit je omgeving ; Ben je wantrouwig ?

– diarree – je wil je vluchtig ‘ontlasten’ van iets; uit angst zou je ‘weglopen’ ; Ren je weg voor belastende situaties?

– duizeligheid – verward van meningen en indrukken van anderen/beïnvloedbaar ; de realiteit overweldigt je en je raakt uit je innerlijk evenwicht

 eczeem – zelfveroordeling en -miskenning ; je voelt je belemmerd en geblokkeerd, niet in staat om je omgeving duidelijk te maken wat je wil ; roep om bevrijding van een gezag boven jezelf

– eelt – te ‘hard’ voor jezelf ; verharde angst-gedachten veroorzaken een opeenhoping van energie die nergens heen kan

– eierstokken, cysten – Houd je pijnlijke herinneringen vast (uit je kindertijd)? ; Speel je een onechte rol uit angst voor afkeuring van ‘autoriteiten’? ; is je vrouwelijke kant ooit onderdrukt of misbruikt ? (Sexueel misbruik ) ; Koester je innerlijk nog wrok of boosheid jegens die personen ?

 elleboog-problemen – je voelt je geblokkeerd in je handelingen ; voel je je door anderen opzijgezet of wil je zelf op agressieve wijze een weg banen ?

– enkel, verstuikt of – je staat niet stevig op eigen benen ; je voelt je onderdrukt in een relatie, verzwikt richting die niet bij je past ; bang om eigen richting te kiezen

– epilepsie – sterk onderdrukte kwaadheid en angsten ; je durft je niet te laten gaan ; verstand sluit gevoelens af die vragen om uitlaatklep ; door een epileptische aanval dwing je aandacht en bekommering van je omgeving af ; Wil je alles in je greep houden ?

– frigiditeit – schuld-en schaamtegevoelens omtrent seks ; vind je seks slecht, vies of iets ‘dierlijks’ ? ; OF ben je vroeger misbruikt en heb je nu angst om jezelf over te geven aan iemand anders ?

– galstenen – ‘versteende’ kwaadheid, wrok of frustratie

– geeuwen,overdreven – verveling ; Wil je jezelf beschermen, afsluiten tegen ‘pijnlijke’ indrukken ?

– geheugenverlies(amnesie) – je wil je afsluiten voor een pijnlijk verleden ; Heb je onderdrukte schuld-en schaamtegevoelens over wat vroeger is gebeurd ? ; er onbewust voor kiezen om het volledig uit je herinnering te duwen ; verdoving in het hier-nu

– gezicht – hoe we gezien willen worden, hoe we ons aan de wereld presenteren- gezwollen – ‘opgeblazen’ beeld van je eigen belangrijkheid (superioriteit); angst om ‘je gezicht te verliezen’ ?

– geschonden – neg.. karaktertrek waarvan je bang bent dat het gezien wordt

– gordelroos (zona) – hevige irritatie t.o.v. iets of iemand ; onbestemde angsten ; diep wantrouwen aan jezelf

– griep (influenza) – je leeft te gejaagd, te gestresseerd en je verlangt naar rust ; je wil je terugtrekken uit de ‘beknelling’ van je maatschappelijk leven ; Ben je onzeker en bang dat je niet voldoet ?

 gulzigheid – je wil teveel ineens opnemen ; je bent bang dat iets je ontgaat

– hand – iets aangrijpen, aanpakken, uitreiken naar de ander

– rechterhand – daadkrachtig handelen, je eigen leven ‘vastpakken’ en leiden( ‘assertieve vuist’ )

– linkerhand – op je intuïtie handelen, vertrouwen en ontvankelijkheid ( open hand )

– regelmatig koude – weigering om in liefde uit te ‘reiken’ naar anderen handen

– zwetende handen – overmatig emotioneel : angst of opwinding

 hand, gewond – onvermogen taak uit te voeren of een probleem aan te pakken

– haren, gezonde – ‘geworteld’ zijn in jezelf ; rijke, volle , soepele doorstroming van positieve gedachten en energieën ; evenwicht tussen verstand en vertrouwen (intuïtie)

– haaruitval – teveel angstige gedachten en wantrouwen verstoppen je intuïtie; niet ‘geworteld’ in jezelf

 loshangende haren – zich vrij willen voelen, los van beknellende structuren ; zelfstandig willen denken, los van maatschappelijke indoctrinaties

– recht gekamde haren – ‘rechtlijnig’ denken, zich voegen naar normen of voorschriften ; gehoorzaamheid aan ‘uiterlijk’ gezag

– haar met klitten – innerlijke conflicten en disharmonie ; geestelijke verwarring

– punk-haren – revolte, verzet tegen, schreeuwen naar maatschappelijk gezag , zonder te bouwen op eigen innerlijk Gezag

– hart – centrum van Liefde en Vreugde ; geestelijk evenwicht tussen denken en voelen

– hart-problemen – je leeft niet van ‘harte’ ; vreugde wordt opgeofferd aan het ’voldoen aan buitenwereld’ ; je voelt te weinig liefde voor jezelf ; durf je te uiten wat op je hart ligt ?

– heesheid – Heb je angst om voor je eigen mening op te komen ? ; angst om anderen met je woorden te kwetsen ?

 herpes – onderdrukte schuld, schaamte en zelfontkenning ; via de uitslag op de meest intieme plaatsen (lippen, geslachtsdelen) geef je anderen onbewust een ‘blijf-uit-mijn-buurt-signaal’ ; Loop je weg van jezelf , angst om je over te geven aan een partner ? ; Zie je sex als vies of slecht ? Vind je je lichaam vies ?

– hernia – Voel je je belast ? Oefen je teveel druk uit op jezelf om je te bewijzen ? Ben je te hard voor jezelf ? Leg je de lat te hoog omdat je wil voldoen aan verwachtingen ? ; Is er een dwingend verlangen om zo ‘geslaagd’ mogelijk over te komen

– hersenbloeding – je wil alles doen, regelen of organiseren voor anderen ; je verliest jezelf en hangt jezelf op aan de waardering van anderen ; leef je nog louter voor anderen, zonder nog bij je eigen waarde stil te staan ? ; koppig vasthouden aan bevestiging van de buitenwereld

 hersenhelft, linker – bestuurt rechterkant van het lichaam en houdt verband met het mannelijk principe : intellectueel, assertief, daadkrachtig, praktisch, doelgericht en logisch

 hersenhelft, rechter – bestuurt linkerkant van het lichaam en houdt verband met het vrouwelijk aspect : creativiteit, intuïtie, vertrouwen, laten leiden.

 hersenschudding – hoofd vol met ‘moeten’, je verpletterd voelen door ander(en) ; waarover ‘breek’ je je het hoofd

– hersenvliesontsteking – je voelt een enorme druk om te presteren, om uit te blinken ;

(meningitis) angst voor het ‘gezag’ boven je hoofd ; je voelt je vastgebonden en meegesleurd door diepe, donkere emoties ; machteloosheid en kwaadheid

 hinken – Beklaag je je erover dat je maar langzaam vooruit komt op je levensweg ? voel je je door je omgeving tegengehouden ?

 hoest – innerlijke weerstand ‘ophoesten’ ; uitlaatklep voor onderdrukte boosheid

– hoofdpijn, regelmatig – veel piekeren, kopzorgen en zelftwijfel ; malen over problemen

– hooikoorts – weerstand tegen het ‘openbloeien’(lente..) van jezelf ; je verstikt jezelf, laat mogelijkheden onbenut ; leven in star patroon

– huiduitslag – Je voelt je onzeker, kwetsbaar ; Heb je een afkeer van jezelf ? ; gevoelens van onvermogen en tekortschieten ; problemen met je identiteit

– huidkanker – verpletterende,emotionele ballast/‘zie ik er goed uit’,‘voldoe ik? ; Laat je je leven door anderen ; angst voor kritiek

– huidontsteking – onderdrukte boosheid die een uitweg zoekt ; zit er iemand ‘op (dermatitis) je huid ‘ ?

– hyperventilatie – angst, weerstand om te veranderen ; Wantrouw je het het leven ?

 jeuk (hevige) – energieën staan te popelen om door te breken; je wil als het ware uit je vel springen van ongeduld, maar je voelt je geblokkeerd door jezelf ; je onderdrukt je creativiteit en voelt je gevangen in een beknellende structuur ; waar krijg je ‘de kriebels’ van ?

– kaakproblemen – ingehouden kwaadheid of wraak omdat men niet aan je verwachtingen (eisen)voldoet, maar je durft niets te ondernemen

– kaalheid – te controlerend of beknellend leven ; onderdrukte spontaniteit

– kanker – je verteerd voelen door wrok, rancune of diep leed ; onverwerkte trauma’s ; Zelfontkenning ; hebt je jezelf ‘verloren’ in een ‘ bedreigende maatschappij’ ? In hoeverre ben je geworteld in jezelf ? In hoeverre ben je tegen jezelf gekeerd ?

– keelpijn – niet voor jezelf durven spreken/willen maar niet durven opkomen voor jezelf

– knie-problemen – koppige trots, arrogantie en onbuigzaamheid ; hard en onverzettelijk ; niet willen toegeven

– koorts – ‘koortsachtig’ denken ; angstig gepieker ; boosheid ; tegelijk een zuivering van de emotionele ‘gifstoffen’

– krampen – ‘krampachtig’ vastklampen aan gedachten ; geblokkeerd zijn

 kreupel – emotionele ‘kreupelheid’, je voelt je geestelijk ‘mismaakt’ ; gebrek aan eigenwaarde en zelfrespect

 laryngitis – weggestopte, onuitgesproken boosheid ; moet je dikwijls je mond houden ? Of schaam je je voor wat je te zeggen hebt ? ; Je durft niet uiten wat je voelt ;

– leukemie – Verstop je jezelf, je creativiteit achter ‘gezag’? ; Laat je je leven ? ; je ‘isoleert’ je zodat je geen pijn meer hoeft te voelen ; diepe angst om zelf verantwoordelijkheid te nemen

– lever-problemen – opgepotte agressie en kwaadheid/ ben je ‘giftig’ op je omgeving?

 liesbreuk – ingehouden woede en gevoel van gevangenschap ; naar buiten toe kom je wellicht ‘rustig’ of ‘beheerst’ over, maar innerlijk ben je aan het steigeren

– likdoorn, eksteroog – harde, pijnlijke gedachten, gepieker over problemen,emotioneel kun je het niet verwerken (pijn)

– longontsteking – Ben je levensmoe ? ; wanhoop omdat je je onmachtig voelt om je wil door te drukken ; grote frustratie omdat je het gevoel hebt dat je iets niet kan waarmaken ; ben je niet te hard en te streng voor jezelf ?

– lymfeklierzwellingen – geen grip op je leven ; onveilige en onzekere gevoelens duwen je in verdedigende houding ; je bent niet geaard

– maagproblemen – emotioneel niet kunnen omgaan met nieuwe indrukken ; je kan iets niet‘verteren’/iets ‘ligt je op de maag’/angst voor het nieuwe; je kropt een hoop spanning en emoties op

– mank lopen – onvermogen om door te gaan ; ‘ik kom niet vooruit in het leven’

 M.E. – Verlies van levenslust ; je ziet geen helder doel in je leven ; je voelt je dikwijls vermoeid en ontoereikend ; bent je teveel op de buitenwereld gefixeerd? ; ben je ooit liefde ‘kwijtgeraakt’ ?

– migraine – altijd bezig te ‘voldoen’ ; gepieker over ‘doe ik alles wel goed?’; wordt je boos omdat je ‘planning’ niet klopt ? Moet je aan zoveel eisen voldoen ? Verlang je naar gemoedsrust ?

– Multiple Sclerose – harde en angstige zelf-ontkenning ; breekt je jezelf af? ; ben je ‘verhard’ en koppig ? (‘niemand zal me nog raken’) ; wil je wraak nemen op iem. die niet genoeg van je houdt of die je te weinig gegeven heeft ?

– nagels, harde – gevoelloosheid

– scherpe nagels – kwaad, bitsig, ‘stekelig’

– vuile nagels – geestelijke onzuiverheden

– afgebeten nagels – nerveuze energie

 naturisme (naaktlopen) – verlangen naar bevrijding van sociale normen ; verlangen zichzelf te zijn, zich ‘open’ stellen en ‘bloot’ geven (‘Dit ben ik’)

– nek-problemen – koppig vasthouden aan vooroordelen en oude waarden ; niet willen meebuigen met de échte waarden van het leven ; te trots om nieuwe ideeën toe te laten

– neus – pos. : intuïtieve, innerlijke leiding ( ‘je neus volgen’)

– neg. : bemoeizucht, nieuwsgierigheid (‘ergens je neus insteken)

– nier-problemen – haat-relatie met jezelf ; vijand van jezelf ; ‘ik ben niet goed genoeg’ ; kwaad, ontgoocheld, schuldprojectie naar partner

 ogen – zicht(venster) op je leven , alles ‘kunnen’ zien

– ogen, bijziendheid – bang om ‘vooruit’ (toekomstgericht) te kijken ; gesloten en teruggetrokken (je eigen wereldje) ; kortzichtigheid ; je ‘wil’ liever niet gezien worden (introvert type)

– ogen, verziendheid – je vlucht weg van jezelf ; je voelt hier-nu iets dreigends, maar je durft de confrontatie niet aan ; dwangmatig ‘vooruitzien’, ; niet durven stilstaan in het hier-nu ; is het heden niet veilig genoeg ?

– wazig zien – Je wil de huidige realiteit niet aanvaarden , niet ‘aanschouwen’

– blindheid – de ogen sluiten voor de wereld ; jezelf en anderen niet meer ‘onder ogen’ durven komen uit wantrouwen

– linkeroog-problemen – weigeren te accepteren wat je voelt in een situatie ; kwaadheid en agressie omdat je de emotionele pijn niet wil aanvaarden

 rechteroog-probleem – weigering daadkrachtig of assertief te handelen

– staar – angst voor de toekomst, voor het oud worden of een onbestemde dreiging ; je wil alleen nog maar zien wat er vlak voor je bevindt ; je houdt vast aan pijnlijke herinneringen

 ontwrichting – je voelt je bewegingsloos, richtingloos; je weet niet meer waarheen

 oren – luisteren, het ‘willen horen’

– oren, doofheid – opsluiting in jezelf : ‘ik hoef het niet meer te horen’ ; geïsoleerd

of hardhorend en alleen ; je klapt dicht omdat je je teveel op je kap laat zitten ; je houdt je ‘doof’ voor iets of iem. : ‘Laat me met rust, val me niet lastig’ !

 oorontsteking – maakt iets wat je hoort, je overstuur ? Drukt er iets op je hoofd : kritiek, verwijten ? Je voelt je gefrustreerd en kwaad en je wil je afsluiten voor ‘bijtende’ invloeden van buitenaf

– Parkinson ,ziekte van – alles willen controleren en beheersen ; innerlijk voel je je gespannen en ‘onbeweeglijk’

 peesontsteking – starheid, onbuigzaamheid ; koppigheid ; omdat je niet soepel meegaat met het leven, breken of scheuren je pezen ; je bent te ‘aangespannen’ , je forceert jezelf

– pols – soepel , daadkrachtig uitreiken ; verzoening tussen buigzaamheid en assertief, kordaat opkomen voor jezelf

 prostaat-problemen – Voel je jezelf geen waardevolle man meer ? ; je voelt je gefrustreerd en onvermogend ; Je duwt jezelf weg in onmacht of verdriet ; Voel je je nutteloos ?

– reumatiek – je denkt veel te ‘moeten’ doen om ‘goed’ te zijn, je voelt je een martelaar, je wordt overweldigd ; gebrek aan liefde voor jezelf

– roos (haarschilfertjes) – opeenhoping van mentale energie ; vasthouden aan ingesleten denkpatronen ; de jeuk symboliseert de onderdrukking van de vreugdevolle emoties, energieën die zich willen manifesteren

– rugpijn, bovenrug – Voel je je niet gesteund of geliefd ? heb je een lage zelfwaardering of angst voor afwijzing van liefde ; welke last draag je ? Zit er iemand ‘op je nek’ ? Wil je iemand de ‘rug toekeren’ ?

– rugpijn, middenrug – je houdt de last v/h verleden vast ; kwaadheid, je bedreigd voelen, weggeduwd ; ‘laat me toch met rust’

– rugpijn, onderug – existentiele angsten, je steunt op anderen, niet op jezelf ; materiële zorgen (geld, werksituatie,…) ; waar loop je ondergebukt ?

– schedelbreuk – opgepotte kwaadheid en frustraties ; met je hoofd zou je je een weg willen banen en alles omverduwen wat je in weg staat.

 schildklier-problemen – onmachtig zelf te leven ; je voelt je slaaf v/h ‘gezag’ ; ‘wanneer kan ik eens doen wat ik graag doe ?’

– schouders, afhangend – hulpeloze,hopeloze houding/angst be-last je en drukt je omlaag ; waar haal je je schouders voor op ? Waardoor laat je je hangen ?

– seniliteit (kindsheid) – schijn-veiligheid v/h ‘verzorgde’ en ‘onverantwoordelijke’ kind zoeken ; op zoek naar koestering en geborgenheid van buitenaf

– sinusitis – agressief, kwaad op je ‘naasten’ ; ‘ik zit vast’, je laat je ‘ketenen’ aan strakke normen en structuren

– skelet – het zich gesteund voelen, de veilige structuur en onwankel- baarheid in je leven

– skelet-problemen – broze , onveilige structuur ; je steunt niet op de Kracht in jezelf, maar op ‘uitwendig’ gezag, waartegen je revolteert ; je voelt je niet gesteund, onmachtig, boos en gefrustreerd .

– slaag krijgen – reflectie van je eigen gebrek aan zelfrespect en zelfacceptatie ; Leef je met schuldgevoelens en denk je daarvoor gestraft te moeten worden ?

– slapeloosheid – angsten en zorgen blijven kauwen ; niet durven vertrouwen of loslaten ; veel gepieker en gepeins

 slikproblemen – angst ; wat kan je niet ‘slikken’? ; door wat voel je je bedreigd?

 slokdarm-afsluiting – je voelt je onmachtig onder maatschappelijk ‘gezag’ (normen, structuren,instelling)/je ziet geen klare uitweg/emoties ‘vast’

– snijwonden – schuldgevoelens, kwaad op jezelf en omgeving omdat je je beperkt of beknot voelt ; je ‘bestraft’ jezelf

– spataderen – emotioneel overbelast, overwerkt, je voelt je verplicht om in een slachtofferrol te leven, in de ‘tang’ van je omgeving

– spierpijn – je voelt je te hard aangepakt, het is je teveel geworden ; je hunkert naar warmte en liefde

– stotteren – onzeker, gebrek aan zelfvertrouwen ; angst om je te uiten, om te spreken omdat je misschien afgekeurd zou worden ; heb je een dominante, onderdrukkende opvoeding gehad ?

– tanden – ergens in ‘doorbijten’, daadkracht, kunnen beslissen

– tand-aandoeningen – onvermogen je eigen leven te leiden ; te afhankelijk ; niet ‘geworteld’ in jezelf, maar gebonden aan iets of iemand ; je laat je tanden te weinig zien.

 teen-breuk – verkeerde levensrichting ; je voelt je in de greep van iets ; weiger je om jezelf te laten ‘doorbreken’ ?

– tenen, over elkaar – grote onzekerheid over je levensrichting ; verwarring over wat gegroeid je met je leven wil

– tetanus / klem – onmachtig door te breken in het leven, je plaats in te nemen ; twijfels, kwade gedachten; je voelt je ‘be-klemd’

– op je tong bijten – ben je kwaad op jezelf omdat je je eigen mening niet durft te zeggen, omdat je niet voor jezelf durft op te komen ?

– trombose (bloedstolsel) – De liefde of levenskracht ( bloed) willen vasthouden of oppot- ten ; je laat de liefde niet vrijuit gaan, niet stromen ; bang om te weinig bemind te worden ; zelfonderdrukking en opgekropte emoties

 tuberculose,TBC – grote gevoelsarmoede ; je toont nauwelijks emoties meer; slik je alles in ?

– verkoudheid – verkilling, emotioneel kwetsbaar,zonder weerstand ; opgekropte frustraties en emoties zoeken een uitweg in de ‘snotvalling’

– verlamming – je onbeweeglijk voelen, ‘geen kant meer uit kunnen’, je voelt je ‘lam gelegd’ , hulpeloos

– verslikken – teveel ineens opkomen voor jezelf om snel greep te krijgen op situaties die je ‘zouden kunnen’ overweldigen

– verstikking – Je voelt je door situatie emotioneel verstikt, dichtgeknepen

 verzakking – moedeloosheid, gedeprimeerd zijn ; je laat je gaan, je ‘zakt’ in elkaar omdat je het gevoel hebt dat je het niet meer in de hand hebt ; overmatige drang om je eigen vrijheid en ruimte in te nemen

 voedselvergiftiging – je voelt je gevangen in een wereld van ‘normen’ en ‘ideaalbeelden, in de greep van de ‘kudde’ ; je verliest je in de ‘massa’

– voet – ‘met 2 voeten op de grond staan’ ; je ‘gedragen’ voelen door de Liefde in jezelf ; innerlijke stabiliteit en stand-vastigheid ; een ‘standpunt innemen’

– voetproblemen – leef je volgens de ‘standpunten’ van anderen ? ; je voelt je bedrukt , te zwaar belast, innerlijk labiel

– wervelkolom – vermogen sterk en vastbesloten te zijn (‘stevige ruggegraat’)

 wratten – samenklontering van gedachten van zelfhaat en zelfverwerping ; vind je jezelf maar lelijk of niet goed genoeg ? Waar schaam je je over ?

 zwaarlijvigheid – onderdrukte creatieve energie (vetten) stapelt zich in je op ; ben je bang om jezelf te zijn en je kwetsbaar op te stellen ? voel je van binnen een leegte die snakt naar ‘vervulling’ ?

– zweetvoeten – onzeker, onveilig gevoel ; jezelf willen bewijzen om ‘erbij te horen’ ; je voeten zweten ‘doodsangsten’ uit

– zweren – irritaties, kwaadheid en ergernis ; opgekropte energieën vragen om een doorbraak

Christiane Beerlandt

Afspraak maken? info@natuurpraktijkaurora.nl

Bron: 

Lijst van Ziektepatronen en hun mogelijke emotionele betekenis

tranenOns lichaam kan aan de noodrem trekken en een klachtenpatroon creëren om ons als het ware te motiveren bij onszelf stil te staan. Als we de spanning steeds verder opvoeren, dan knijpen we als het ware steeds meer de energiekanalen af, waardoor er minder levenskracht de cellen kan bereiken. Er ontstaat een spannings-situatie die schreeuwt om een ventiel om te kunnen ontsnappen.

Geven we ons lichaam geen uitlaatklep – door ontspanning, praten over je emoties, lichaamswerk, vergeving, enz… -, dan wordt de druk onderhuids opgevoerd. Gevoelige lichaamsorganen zullen dan het eerst reageren op deze overdruk.

Een ontsteking bijvoorbeeld is een fysiek geworden innerlijk conflict dat zich aan ons kenbaar wil maken door op een pijnlijke wijze van binnen naar buiten te drukken. Zo heeft in feite elk klachtenpatroon een emotionele of psychische boodschap of inzicht die onze relatie met onszelf (ons Ware Zelf) wil herstellen.

Een persoon voelde zich gevangen binnen enge en starre structuren en wilde in feite niets liever dan ‘uitbreken’. Hij wilde het liefst komaf maken, totaal breken met de beknellende situatie in zijn leven, maar de moed ontbrak hem om bewust definitieve stappen te ondernemen in deze richting. Op die manier bleef hij innerlijke frustratie, boosheid, weerstand en schuld opbouwen, en creëerde hij een steeds groter spanningsveld. Aangezien hij bewust alle emoties bleef onderdrukken, ging zijn onderbewustzijn (dat oneindig creatief is) op zoek naar een ‘geforceerde’ manier om het verlangde toch te verkrijgen.

Op een bepaald moment verloor hij z’n evenwicht op een ladder en viel hij naar beneden en brak zijn been. Hierdoor kon hij ‘letterlijk’ niet langer ‘verder gaan’. Zijn onderbewustzijn had een manier gevonden om een beknellende situatie abrupt af te breken. Zijn lichaam demonstreerde hier wat hij bewust niet durfde loslaten…

Hieronder hebben we een lijst opgenomen met de meest voorkomende klachtenpatronen en hun mogelijke emotionele betekenis. De lijst is zeker niet volledig, maar is in de eerste plaats bedoeld om een lichaamsgewaarzijn te ontwikkelen en de link te leren ontdekken tussen symptoom en mentaal/emotionele gesteldheid. De betekenissen zijn bedoeld als mogelijke aanwijzingen om op een dieper niveau naar jezelf te kijken…

 • Aambeien – Heb je angst om los te laten ? Zijn er onderdrukte emoties die‘aanzwellen’; Is er een conflict tussen willen kwijtraken en nog willen vasthouden ?
 • Abces – opeenhoping van geestelijke energieën en onderdrukte emoties die staan te ‘drukken’ om ‘uit te breken’
 • Achillespees-ontsteking – Voel je je slachtoffer ? (‘ik ben maar…’, ‘ik kom niet vooruit’,…)
 • Ademhaling – het leven opnemen ; evenwicht tussen je eigen ‘ademruimte’(vrijheid) innemen en ‘ademruimte’ geven aan anderen
  • Inademing – De omgeving binnenlaten, kunnen ontvangen
  • Uitademing – Uitreiken naar je omgeving, kunnen geven
  • Moeizaam ademen – psychische spanningen, ‘benauwdheid’ en angst
 • Aderverkalking – geblokkeerde Liefde voor jezelf ; Is er angst om jezelf te uiten, om breder te zien ?; ‘ontzag’ en tegelijkertijd vrees voor autoriteiten
 • Aften – verwijt of boze kritiek dat niet ‘geuit’ maar ingehouden wordt
 • AIDS – weinig eigenwaarde ; zich geviseerd voelen door buitenwereld omdat men denkt ‘er niet bij te horen’, ‘apart’ te staan ; gebrek aan immuniteit is het gevolg van emotionele weerloosheid en kwetsbaarheid
 • Allergie – weerstand tegen binnenkomende ‘prikkels’ ; afkeer van iets of iemand waarmee je constant in aanraking komt ;
 • Alzheimer, ziekte van – Zich angstig afsluiten voor de toekomst : bang om oud te worden of te sterven ? Geen verantwoordelijkheid meer willen nemen, terug het ‘kind’ willen worden dat verzorgd en ondersteund wordt.
 • Amandel-ontsteking – innerlijke angst voor iets dat je te ‘slikken’ krijgt ; boosheid en opstand, je voelt je bijna ‘verstikt’ of bedreigd
 • Angina-pectoris – je leeft onder te hoge spanning ; je geeft jezelf te weinig ‘ademruimte’ ; gebrek aan liefde en genegenheid voor jezelf
 • Anorexia nervosa – Vind je jezelf waardeloos, lelijk of slecht ? ; Wil je beantwoorden aan een beeld van anderen en/of honger je je zelf uit om liefde en affectie af te dwingen ; Is er afwijzing van vrouwelijke, ronde vormen uit angst voor emotioneel of lichamelijk misbruik ?( misschien gevolg van incest of sexueel misbuik (?))
 • Arm – zelfbewust handelen, kordate aanpak ; evenwicht tussen ‘uitreiken’ en ontvangen
 • Arm-problemen – Voel je je beperkt in je vrijheid van handelen ; Kan je het niet meer ‘omvatten’ ? Twijfel je tussen vasthouden of loslaten ? Of wil je misschien teveel aanpakken, alles en iedereen ‘omvatten’ om waardering en goedkeuring te kunnen krijgen ?
 • Artritis – Ben je hard, onbuigzaam voor jezelf ? ; Voel je ergernis en verbittering en weiger je om te ‘versoepelen’, om (zelf)kritiek los te laten ?
 • Astma – Knijp je jezelf dicht ? Voel je je verstikt, ‘verpletterd (gedomineerd of overbeschermd) onder een gezag, waarbij jij je niet veilig voelt ?; Klamp je je hieraan vast omdat je twijfelt en onzeker bent ? ; Neem je te weinig ‘ademruimte’ voor jezelf ? ; Wil je eigenlijk meer krijgen dan je wil geven ? (inhalig)
 • Baarmoeder-problemen – Vind je jezelf als vrouw nog aantrekkelijk ? Voel je je miskend Ongewaardeerd ? ; Je drukt het bange kind in jezelf weg dat behoefte heeft aan koestering ; je laat je leven, maar je durft niet uitbreken ; innerlijke schreeuw naar vrijheid
 • Bedplassen – onderdrukte emoties zoeken onbewust een uitlaatklep ; overdag voel je je ‘ingekapseld’, dichtgesnoerd, niet vrij om jezelf te zijn, s’nachts wordt de druk van de opgekropte gevoelen losgelaten (bedplassen).
 • Beenbreuk – willen maar niet durven breken met bep. toestanden, gevoel niet meer voorwaarts te kunnen. (verzet tegen autoriteiten) ; Voel je je in je ‘vooruitgang’ beperkt en wil je liefst ‘uitbreken’ ?
 • Bindvliesontsteking – een agressief ‘wegduwen’ van irriterende toestanden ; bang dat je een nieuwe situatie niet aankan ; je wordt kwaad als het onder je ‘ogen’ geplaatst wordt.
 • Blaasontsteking – angst oude ideeën los te laten, vastgehouden emoties (conflict), innerlijke kwaadheid, woede en frustraties (pisnijdig) in relatie tot partner of ouder/kind relaties.
 • Blauwe plekken / builen – naar jezelf gerichte schuld of kwaadheid ; je bent een richting ingeslagen die conflict en wrijving veroorzaakt ; voel je je kwetsbaar ?
 • Blindedarm-ontsteking – je bouwt op het gezag van anderen, omdat je niet op jezelf durft vertrouwen ; Conflict tussen enerzijds het vasthouden aan uiterlijk gezag en het innerlijk gevecht ertegen
 • Bloed – stromende Levenskracht (Liefde)
 • Bloedarmoede – innerlijke zwakheid en onvermogen ; geloven dat je geen liefde waard bent of niets kan geven
 • Bloedverlies – verlies van levenskracht, vreugde stroomt weg
 • Bloeddruk, hoge – Onderdruk je jezelf vanuit een tekort aan liefde voor jezelf ? (inhouden)
 • Bloeddruk, lage – teveel controle uitoefenen ; teveel verantwoordelijk willen zijn ; Ben je te veeleisend en streng voor jezelf en anderen, maar eigenlijk zobang dat je het niet aankan of het niet kan verwerken ?
 • Bloedklonter – levensstroom (vreugde) is geblokkeerd
 • Bloedneus – Voel je je slachtoffer, uitgesloten ? ; Schreeuw je naar aandacht en affectie ?
 • Slechte bloed- – Trek je je emotioneel terug van een situatie waar je je in bevindt ?
  • Circulatie Scherm je je af tegen de indrukken die op je afkomen ?
 • Boelemie, vraatzucht – Is er zelf-walging, een afkeer van jezelf ? Voel je een leegte die je kunstmatig wil opvullen ; Voel je je schuldig voor wie je bent ?
 • Borstkanker – Is er grote onmacht om vanuit jezelf te leven ? Klamp je je (emotioneel vast aan je omgeving (partner, werk, regels,…) ? ; angst voor het alleen-zijn, voor werkelijke geborgenheid ?
 • Botbreuken – willen maar niet’ durven’ uitbreken in een verstikkende situatie,verzet en kwaadheid (‘ik kan zo niet verder’)
 • Botontkalking – zelfveroordeling ; geen duidelijk doel of richting meer zien ;
  • ( osteoporose ) gebrek aan levenslust en ‘karakter’
 • Braken – afkeer ; ‘Braak’ je van iets of iem. ? ; wat ben je ‘kotsbeu’? ; Is er fel verzet tegen een bepaalde situatie ?
 • Brandwonden – Welke ‘brandende’, veterende emoties worden weggedrukt of genegeerd ? Destructieve energie ( kwaadheid, pijn,…) wordt vastgehouden en verteert je wezen ; heftig verzet tegen een toestand waaraan je je gebonden voelt ; ingehouden agressie
 • Bronchitis – Inwendige kwaadheid en onmacht ; durf je je innerlijk verzet of boosheid niet echt te uiten ? ‘Hoest je het uit’ als een drang om weer ‘vrij te kunnen ademen’ ?
 • Coma – ontsnapping uit het leven ; machteloos om te veranderen, o problemen te confronteren ; doodsdrang ( ‘Ik kan niet meer’)
 • Constipatie – angst om verleden los te laten ; emotionele last, ergernissen en problemen vasthouden ; alles willen beheersen of controleren (in de greep houden)
 • Darmproblemen – problemen met het je ‘ontlasten’ van negatieve indrukken ;
 • Darmkanker – je machteloos of bedreigd voelen ; diepe angst om alle controle te verliezen ; het gevoel hebben overgeleverd te zijn
 • Diabetes, suikerziekte – schreeuw naar warmte en liefde (zoete), en deze dwangmatig trekken of eisen uit je omgeving ; Ben je wantrouwig ?
 • Diarree – je wil je vluchtig ‘ontlasten’ van iets; uit angst zou je ‘weglopen’ ; Ren je weg voor belastende situaties?
 • Duizeligheid – verward van meningen en indrukken van anderen/beïnvloedbaar ; de realiteit overweldigt je en je raakt uit je innerlijk evenwicht
 • Eczeem – zelfveroordeling en -miskenning ; je voelt je belemmerd en geblokkeerd, niet in staat om je omgeving duidelijk te maken wat je wil ; roep om bevrijding van een gezag boven jezelf
 • Eelt – te ‘hard’ voor jezelf ; verharde angst-gedachten veroorzaken een opeenhoping van energie die nergens heen kan
 • Eierstokken, cysten – Houd je pijnlijke herinneringen vast (uit je kindertijd)? ; Speel je een onechte rol uit angst voor afkeuring van ‘autoriteiten’? ; is je vrouwelijke kant ooit onderdrukt of misbruikt ? (Sexueel misbruik ) ; Koester je innerlijk nog wrok of boosheid jegens die personen ?
 • Elleboog-problemen – je voelt je geblokkeerd in je handelingen ; voel je je door anderen opzijgezet of wil je zelf op agressieve wijze een weg banen ?
 • Enkel, verstuikt of – je staat niet stevig op eigen benen ; je voelt je onderdrukt in een relatie, verzwikt richting die niet bij je past ; bang om eigen richting te kiezen
 • Epilepsie – sterk onderdrukte kwaadheid en angsten ; je durft je niet te laten gaan ; verstand sluit gevoelens af die vragen om uitlaatklep ; door een epileptische aanval dwing je aandacht en bekommering van je omgeving af ; Wil je alles in je greep houden ?
 • Frigiditeit – schuld-en schaamtegevoelens omtrent seks ; vind je seks slecht, vies of iets ‘dierlijks’ ? ; OF ben je vroeger misbruikt en heb je nu angst om jezelf over te geven aan iemand anders ?
 • Galstenen – ‘versteende’ kwaadheid, wrok of frustratie
 • Geeuwen,overdreven – verveling ; Wil je jezelf beschermen, afsluiten tegen ‘pijnlijke’ indrukken ?
 • Geheugenverlies(amnesie) – je wil je afsluiten voor een pijnlijk verleden ; Heb je onderdrukte schuld-en schaamtegevoelens over wat vroeger is gebeurd ? ; er onbewust voor kiezen om het volledig uit je herinnering te duwen ; verdoving in het hier-nu
 • Gezicht – hoe we gezien willen worden, hoe we ons aan de wereld presenteren- gezwollen – ‘opgeblazen’ beeld van je eigen belangrijkheid (superioriteit); angst om ‘je gezicht te verliezen’ ?
 • Geschonden – neg.. karaktertrek waarvan je bang bent dat het gezien wordt
 • Gordelroos (zona) – hevige irritatie t.o.v. iets of iemand ; onbestemde angsten ; diep wantrouwen aan jezelf
 • Griep (influenza) – je leeft te gejaagd, te gestresseerd en je verlangt naar rust ; je wil je terugtrekken uit de ‘beknelling’ van je maatschappelijk leven ; Ben je onzeker en bang dat je niet voldoet ?
 • Gulzigheid – je wil teveel ineens opnemen ; je bent bang dat iets je ontgaat
 • Hand – iets aangrijpen, aanpakken, uitreiken naar de ander
 • Rechterhand – daadkrachtig handelen, je eigen leven ‘vastpakken’ en leiden( ‘assertieve vuist’ )
 • Linkerhand – op je intuïtie handelen, vertrouwen en ontvankelijkheid ( open hand )
 • Regelmatig koude – weigering om in liefde uit te ‘reiken’ naar anderen handen
 • Zwetende handen – overmatig emotioneel : angst of opwinding
 • Hand, gewond – onvermogen taak uit te voeren of een probleem aan te pakken
 • Haren, gezonde – ‘geworteld’ zijn in jezelf ; rijke, volle , soepele doorstroming van positieve gedachten en energieën ; evenwicht tussen verstand en vertrouwen (intuïtie)
  • Haaruitval – teveel angstige gedachten en wantrouwen verstoppen je intuïtie; niet ‘geworteld’ in jezelf
  • Loshangende haren – zich vrij willen voelen, los van beknellende structuren ; zelfstandig willen denken, los van maatschappelijke indoctrinaties
  • Recht gekamde haren – ‘rechtlijnig’ denken, zich voegen naar normen of voorschriften ; gehoorzaamheid aan ‘uiterlijk’ geza
  • haar met klitten – innerlijke conflicten en disharmonie ; geestelijke verwarring
  • punk-haren – revolte, verzet tegen, schreeuwen naar maatschappelijk gezag , zonder te bouwen op eigen innerlijk Gezag
 • Hart – centrum van Liefde en Vreugde ; geestelijk evenwicht tussen denken en voelen
 • Hart-problemen – je leeft niet van ‘harte’ ; vreugde wordt opgeofferd aan het ’voldoen aan buitenwereld’ ; je voelt te weinig liefde voor jezelf ; durf je te uiten wat op je hart ligt ?
 • Heesheid – Heb je angst om voor je eigen mening op te komen ? ; angst om anderen met je woorden te kwetsen ?
 • Herpes – onderdrukte schuld, schaamte en zelfontkenning ; via de uitslag op de meest intieme plaatsen (lippen, geslachtsdelen) geef je anderen onbewust een ‘blijf-uit-mijn-buurt-signaal’ ; Loop je weg van jezelf , angst om je over te geven aan een partner ? ; Zie je sex als vies of slecht ? Vind je je lichaam vies ?
 • Hernia – Voel je je belast ? Oefen je teveel druk uit op jezelf om je te bewijzen ? Ben je te hard voor jezelf ? Leg je de lat te hoog omdat je wil voldoen aan verwachtingen ? ; Is er een dwingend verlangen om zo ‘geslaagd’ mogelijk over te komen
 • Hersen
  • Hersenbloeding je wil alles doen, regelen of organiseren voor anderen ; je verliest jezelf en hangt jezelf op aan de waardering van anderen ; leef je nog louter voor anderen, zonder nog bij je eigen waarde stil te staan ? ; koppig vasthouden aan bevestiging van de buitenwereld
  • Hersenhelft, linker – bestuurt rechterkant van het lichaam en houdt verband met het mannelijk principe : intellectueel, assertief, daadkrachtig, praktisch, doelgericht en logisch
  • Hersenhelft, rechter – bestuurt linkerkant van het lichaam en houdt verband met het vrouwelijk aspect : creativiteit, intuïtie, vertrouwen, laten leiden.
  • Hersenschudding – hoofd vol met ‘moeten’, je verpletterd voelen door ander(en) ; waarover ‘breek’ je je het hoofd
  • Hersenvliesontsteking – je voelt een enorme druk om te presteren, om uit te blinken
  • (meningitis) angst voor het ‘gezag’ boven je hoofd ; je voelt je vastgebonden en meegesleurd door diepe, donkere emoties ; machteloosheid en kwaadheid
 • Hinken – Beklaag je je erover dat je maar langzaam vooruit komt op je levensweg ? voel je je door je omgeving tegengehouden ?
 • Hoest – innerlijke weerstand ‘ophoesten’ ; uitlaatklep voor onderdrukte boosheid
 • Hoofdpijn, regelmatig – veel piekeren, kopzorgen en zelftwijfel ; malen over problemen
 • Hooikoorts – weerstand tegen het ‘openbloeien’(lente..) van jezelf ; je verstikt jezelf, laat mogelijkheden onbenut ; leven in star patroon
 • Huid
  • Huiduitslag – Je voelt je onzeker, kwetsbaar ; Heb je een afkeer van jezelf ? ; gevoelens van onvermogen en tekortschieten ; problemen met je identiteit
  • Huidkanker – verpletterende,emotionele ballast/‘zie ik er goed uit’,‘voldoe ik? ; Laat je je leven door anderen ; angst voor kritiek
  • Huidontsteking – onderdrukte boosheid die een uitweg zoekt ; zit er iemand ‘op (dermatitis) je huid ‘ ?
 • hyperventilatie – angst, weerstand om te veranderen ; Wantrouw je het het leven ?
 • Jeuk (hevige) – energieën staan te popelen om door te breken; je wil als het ware uit je vel springen van ongeduld, maar je voelt je geblokkeerd door jezelf ; je onderdrukt je creativiteit en voelt je gevangen in een beknellende structuur ; waar krijg je ‘de kriebels’ van ?
 • Kaakproblemen – ingehouden kwaadheid of wraak omdat men niet aan je verwachtingen (eisen)voldoet, maar je durft niets te ondernemen
 • Kaalheid – te controlerend of beknellend leven ; onderdrukte spontaniteit
 • Kanker – je verteerd voelen door wrok, rancune of diep leed ; onverwerkte trauma’s ; Zelfontkenning ; hebt je jezelf ‘verloren’ in een ‘ bedreigende maatschappij’ ? In hoeverre ben je geworteld in jezelf ? In hoeverre ben je tegen jezelf gekeerd ?
 • Keelpijn – niet voor jezelf durven spreken/willen maar niet durven opkomen voor jezelf
 • Knie-problemen – koppige trots, arrogantie en onbuigzaamheid ; hard en onverzettelijk ; niet willen toegeven
 • Koorts – ‘koortsachtig’ denken ; angstig gepieker ; boosheid ; tegelijk een zuivering van de emotionele ‘gifstoffen’
 • Krampen – ‘krampachtig’ vastklampen aan gedachten ; geblokkeerd zijn
 • Kreupel – emotionele ‘kreupelheid’, je voelt je geestelijk ‘mismaakt’ ; gebrek aan eigenwaarde en zelfrespect
 • Laryngitis – weggestopte, onuitgesproken boosheid ; moet je dikwijls je mond houden ? Of schaam je je voor wat je te zeggen hebt ? ; Je durft niet uiten wat je voelt ;
 • Leukemie – Verstop je jezelf, je creativiteit achter ‘gezag’? ; Laat je je leven ? ; je ‘isoleert’ je zodat je geen pijn meer hoeft te voelen ; diepe angst om zelf verantwoordelijkheid te nemen
 • Lever-problemen – opgepotte agressie en kwaadheid/ ben je ‘giftig’ op je omgeving?
 • Liesbreuk – ingehouden woede en gevoel van gevangenschap ; naar buiten toe kom je wellicht ‘rustig’ of ‘beheerst’ over, maar innerlijk ben je aan het steigeren
 • Likdoorn, eksteroog – harde, pijnlijke gedachten, gepieker over problemen,emotioneel kun je het niet verwerken (pijn)
 • Longontsteking – Ben je levensmoe ? ; wanhoop omdat je je onmachtig voelt om je wil door te drukken ; grote frustratie omdat je het gevoel hebt dat je iets niet kan waarmaken ; ben je niet te hard en te streng voor jezelf ?
 • Lymfeklier zwellingen – geen grip op je leven ; onveilige en onzekere gevoelens duwen je in verdedigende houding ; je bent niet geaard
 • Maagproblemen – emotioneel niet kunnen omgaan met nieuwe indrukken ; je kan iets niet‘verteren’/iets ‘ligt je op de maag’/angst voor het nieuwe; je kropt een hoop spanning en emoties op
 • Mank lopen – onvermogen om door te gaan ; ‘ik kom niet vooruit in het leven’
 • M.E. – Verlies van levenslust ; je ziet geen helder doel in je leven ; je voelt je dikwijls vermoeid en ontoereikend ; bent je teveel op de buitenwereld gefixeerd? ; ben je ooit liefde ‘kwijtgeraakt’ ?
 • Migraine – altijd bezig te ‘voldoen’ ; gepieker over ‘doe ik alles wel goed?’; wordt je boos omdat je ‘planning’ niet klopt ? Moet je aan zoveel eisen voldoen ? Verlang je naar gemoedsrust ?
 • Multiple Sclerose – harde en angstige zelf-ontkenning ; breekt je jezelf af? ; ben je ‘verhard’ en koppig ? (‘niemand zal me nog raken’) ; wil je wraak nemen op iem. die niet genoeg van je houdt of die je te weinig gegeven heeft ?
 • Nagels, 
  • Harde  NAGELS– gevoelloosheid
  • Scherpe nagels – kwaad, bitsig, ‘stekelig’
  • Vuile nagels – geestelijke onzuiverheden
  • Afgebeten nagels – nerveuze energie
 • Naturisme (naaktlopen) – verlangen naar bevrijding van sociale normen ; verlangen zichzelf te zijn, zich ‘open’ stellen en ‘bloot’ geven (‘Dit ben ik’)
 • Nek-problemen – koppig vasthouden aan vooroordelen en oude waarden ; niet willen meebuigen met de échte waarden van het leven ; te trots om nieuwe ideeën toe te laten
 • Neus 
  • pos. : intuïtieve, innerlijke leiding ( ‘je neus volgen’)
  • neg. : bemoeizucht, nieuwsgierigheid (‘ergens je neus insteken)
 • Nier-problemen – haat-relatie met jezelf ; vijand van jezelf ; ‘ik ben niet goed genoeg’ ; kwaad, ontgoocheld, schuldprojectie naar partner
 • Ogen – zicht(venster) op je leven , alles ‘kunnen’ zien
  • Ogen, bijziendheid – bang om ‘vooruit’ (toekomstgericht) te kijken ; gesloten en teruggetrokken (je eigen wereldje) ; kortzichtigheid ; je ‘wil’ liever niet gezien worden (introvert type)
  • Ogen, verziendheid – je vlucht weg van jezelf ; je voelt hier-nu iets dreigends, maar je durft de confrontatie niet aan ; dwangmatig ‘vooruitzien’, ; niet durven stilstaan in het hier-nu ; is het heden niet veilig genoeg ?
  • Wazig zien – Je wil de huidige realiteit niet aanvaarden , niet ‘aanschouwen’
  • Blindheid – de ogen sluiten voor de wereld ; jezelf en anderen niet meer ‘onder ogen’ durven komen uit wantrouwen
  • Linkeroog-problemen – weigeren te accepteren wat je voelt in een situatie ; kwaadheid en agressie omdat je de emotionele pijn niet wil aanvaarden
  • Rechteroog-probleem – weigering daadkrachtig of assertief te handelen
  • Staar – angst voor de toekomst, voor het oud worden of een onbestemde dreiging ; je wil alleen nog maar zien wat er vlak voor je bevindt ; je houdt vast aan pijnlijke herinneringen
 • Ontwrichting – je voelt je bewegingsloos, richtingloos; je weet niet meer waarheen
 • Oren – luisteren, het ‘willen horen’
  • Oren, doofheid – opsluiting in jezelf : ‘ik hoef het niet meer te horen’ ; geïsoleerd
  • of hardhorend en alleen ; je klapt dicht omdat je je teveel op je kap laat zitten ; je houdt je ‘doof’ voor iets of iem. : ‘Laat me met rust, val me niet lastig’ !
  • Oorontsteking – maakt iets wat je hoort, je overstuur ? Drukt er iets op je hoofd : kritiek, verwijten ? Je voelt je gefrustreerd en kwaad en je wil je afsluiten voor ‘bijtende’ invloeden van buitenaf
 • Parkinson ,ziekte van – alles willen controleren en beheersen ; innerlijk voel je je gespannen en ‘onbeweeglijk’
 • Peesontsteking – starheid, onbuigzaamheid ; koppigheid ; omdat je niet soepel meegaat met het leven, breken of scheuren je pezen ; je bent te ‘aangespannen’ , je forceert jezelf
 • Pols – soepel , daadkrachtig uitreiken ; verzoening tussen buigzaamheid en assertief, kordaat opkomen voor jezelf
 • Prostaat-problemen – Voel je jezelf geen waardevolle man meer ? ; je voelt je gefrustreerd en onvermogend ; Je duwt jezelf weg in onmacht of verdriet ; Voel je je nutteloos ?
 • Reumatiek – je denkt veel te ‘moeten’ doen om ‘goed’ te zijn, je voelt je een martelaar, je wordt overweldigd ; gebrek aan liefde voor jezelf
 • Roos (haarschilfertjes) – opeenhoping van mentale energie ; vasthouden aan ingesleten denkpatronen ; de jeuk symboliseert de onderdrukking van de vreugdevolle emoties, energieën die zich willen manifesteren
 • Rugpijn,
  • bovenrug – Voel je je niet gesteund of geliefd ? heb je een lage zelfwaardering of angst voor afwijzing van liefde ; welke last draag je ? Zit er iemand ‘op je nek’ ? Wil je iemand de ‘rug toekeren’ ?
  • Rugpijn, middenrug – je houdt de last v/h verleden vast ; kwaadheid, je bedreigd voelen, weggeduwd ; ‘laat me toch met rust’
  • Rugpijn, onderug – existentiele angsten, je steunt op anderen, niet op jezelf ; materiële zorgen (geld, werksituatie,…) ; waar loop je ondergebukt ?
 • Schedelbreuk – opgepotte kwaadheid en frustraties ; met je hoofd zou je je een weg willen banen en alles omverduwen wat je in weg staat.
 • Schildklier-problemen – onmachtig zelf te leven ; je voelt je slaaf v/h ‘gezag’ ; ‘wanneer kan ik eens doen wat ik graag doe ?’
 • Schouders, afhangend – hulpeloze,hopeloze houding/angst be-last je en drukt je omlaag ; waar haal je je schouders voor op ? Waardoor laat je je hangen ?
 • Seniliteit (kindsheid) – schijn-veiligheid v/h ‘verzorgde’ en ‘onverantwoordelijke’ kind zoeken ; op zoek naar koestering en geborgenheid van buitenaf
 • Sinusitis – agressief, kwaad op je ‘naasten’ ; ‘ik zit vast’, je laat je ‘ketenen’ aan strakke normen en structuren
 • Skelet – het zich gesteund voelen, de veilige structuur en onwankel- baarheid in je leven
  • Skelet-problemen – broze , onveilige structuur ; je steunt niet op de Kracht in jezelf, maar op ‘uitwendig’ gezag, waartegen je revolteert ; je voelt je niet gesteund, onmachtig, boos en gefrustreerd .
 • Slaag krijgen – reflectie van je eigen gebrek aan zelfrespect en zelfacceptatie ; Leef je met schuldgevoelens en denk je daarvoor gestraft te moeten worden ?
 • Slapeloosheid – angsten en zorgen blijven kauwen ; niet durven vertrouwen of loslaten ; veel gepieker en gepeins
 • Slikproblemen – angst ; wat kan je niet ‘slikken’? ; door wat voel je je bedreigd?
 • Slokdarm-afsluiting – je voelt je onmachtig onder maatschappelijk ‘gezag’ (normen, structuren,instelling)/je ziet geen klare uitweg/emoties ‘vast’
 • Snijwonden – schuldgevoelens, kwaad op jezelf en omgeving omdat je je beperkt of beknot voelt ; je ‘bestraft’ jezelf
 • Spataderen – emotioneel overbelast, overwerkt, je voelt je verplicht om in een slachtofferrol te leven, in de ‘tang’ van je omgeving
 • Spierpijn – je voelt je te hard aangepakt, het is je teveel geworden ; je hunkert naar warmte en liefde
 • Stotteren – onzeker, gebrek aan zelfvertrouwen ; angst om je te uiten, om te spreken omdat je misschien afgekeurd zou worden ; heb je een dominante, onderdrukkende opvoeding gehad ?
 • Tanden – ergens in ‘doorbijten’, daadkracht, kunnen beslissen
  • Tand-aandoeningen – onvermogen je eigen leven te leiden ; te afhankelijk ; niet ‘geworteld’ in jezelf, maar gebonden aan iets of iemand ; je laat je tanden te weinig zien.
 • Teen-breuk – verkeerde levensrichting ; je voelt je in de greep van iets ; weiger je om jezelf te laten ‘doorbreken’ ?
  • Tenen, over elkaar – grote onzekerheid over je levensrichting ; verwarring over wat gegroeid je met je leven wil
 • Tetanus / klem – onmachtig door te breken in het leven, je plaats in te nemen ; twijfels, kwade gedachten; je voelt je ‘be-klemd’
 • op je tong bijten – ben je kwaad op jezelf omdat je je eigen mening niet durft te zeggen, omdat je niet voor jezelf durft op te komen ?
 • Trombose (bloedstolsel) – De liefde of levenskracht ( bloed) willen vasthouden of oppot- ten ; je laat de liefde niet vrijuit gaan, niet stromen ; bang om te weinig bemind te worden ; zelfonderdrukking en opgekropte emoties
 • Tuberculose,TBC – grote gevoelsarmoede ; je toont nauwelijks emoties meer; slik je alles in ?
 • Verkoudheid – verkilling, emotioneel kwetsbaar,zonder weerstand ; opgekropte frustraties en emoties zoeken een uitweg in de ‘snotvalling’
 • Verlamming – je onbeweeglijk voelen, ‘geen kant meer uit kunnen’, je voelt je ‘lam gelegd’ , hulpeloos
 • Verslikken – teveel ineens opkomen voor jezelf om snel greep te krijgen op situaties die je ‘zouden kunnen’ overweldigen
 • Verstikking – Je voelt je door situatie emotioneel verstikt, dichtgeknepen
 • Verzakking – moedeloosheid, gedeprimeerd zijn ; je laat je gaan, je ‘zakt’ in elkaar omdat je het gevoel hebt dat je het niet meer in de hand hebt ; overmatige drang om je eigen vrijheid en ruimte in te nemen
 • Voedselvergiftiging – je voelt je gevangen in een wereld van ‘normen’ en ‘ideaalbeelden, in de greep van de ‘kudde’ ; je verliest je in de ‘massa’
 • Voet – ‘met 2 voeten op de grond staan’ ; je ‘gedragen’ voelen door de Liefde in jezelf ; innerlijke stabiliteit en stand-vastigheid ; een ‘standpunt innemen’
 • Voetproblemen – leef je volgens de ‘standpunten’ van anderen ? ; je voelt je bedrukt , te zwaar belast, innerlijk labiel
 • Wervelkolom – vermogen sterk en vastbesloten te zijn (‘stevige ruggengraat’)
 • Wratten – samenklontering van gedachten van zelfhaat en zelfverwerping ; vind je jezelf maar lelijk of niet goed genoeg ? Waar schaam je je over ?
 • Zwaarlijvigheid – onderdrukte creatieve energie (vetten) stapelt zich in je op ; ben je bang om jezelf te zijn en je kwetsbaar op te stellen ? voel je van binnen een leegte die snakt naar ‘vervulling’ ?
 • Zweetvoeten – onzeker, onveilig gevoel ; jezelf willen bewijzen om ‘erbij te horen’ ; je voeten zweten ‘doodsangsten’ uit
 • Zweren – irritaties, kwaadheid en ergernis ; opgekropte energieën vragen om een doorbraak

Christiane Beerlandt

Verlos jezelf van deze niet helpende overtuigingen, doe de training master your mind

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 311445324_6123928304303727_8673862307078458865_n-1024x1024.jpg

Bron: 

Insuline en hart en vaatziekten

Hoge doses insuline, waarmee sommige patiënten met diabetes type 2 worden behandeld, verhoogt mogelijk het risico op hart- en vaatziekten.
Het lijkt erop dat insuline betrokken is bij het instabieler worden van plaques (opbouw van vetachtige stoffen aan de binnenkant van de bloedvaten). Insuline lijkt onder andere vaatnieuwvorming in plaques te stimuleren en zo de kans op een infarct te vergroten. Dat blijkt uit onderzoek van Katrijn Rensing.
Ongeveer de helft van de patiënten met diabetes type 2 overlijdt ten gevolge van hart- en vaatziekten.

NEDERLANDSE SAMENVATTING

Meer dan 50% van de patiënten met type 2 diabetes mellitus (T2DM) overlijdt ten gevolge van hart- en vaatziekten. Om hart- en vaatziekten te voorkómen in deze patiënten is het van belang om te weten welke factoren het cardiovasculaire risico kunnen beïnvloeden. Omdat het momenteel ter discussie staat of patiënten met T2DM (type 2 diabetes mellites) behandeld dienen te worden met hoge doses insuline heb ik onderzocht of, en hoe, hoge doses insuline het risico op hart- en vaatziekten kunnen verhogen. Tevens heb ik onderzocht of een hormoon dat erg lijkt op insuline, het insulin-like growth factor-I (IGF-I), geassocieerd is met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

In hoofdstuk 1 worden de overeenkomsten en verschillen tussen insuline en IGF-I beschreven. Deze hormonen hebben een gemeenschappelijke voorouder waardoor insuline en IGF-I tegenwoordig nog erg op elkaar lijken. Beide hormonen kunnen ook dezelfde effecten teweegbrengen. Echter, over de jaren heen heeft insuline zich ontwikkeld tot een hormoon met vooral metabole effecten, terwijl IGF-I met name betrokken is geraakt bij groei en ontwikkeling. Of beide hormonen betrokken zijn bij de ontwikkeling van hart- en vaatziekten is onderzocht in dit proefschrift.

Deel 1. De rol van insuline bij het ontstaan van hart- en vaatziekten.

In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting van de literatuur gegeven waarbij studies besproken worden die erop wijzen dat insuline het risico op hart- en vaatziekten zou kunnen verhogen. In deze context worden ook studies besproken waaruit blijkt dat een hele intensieve behandeling van T2DM (waarbij HbA1c (http://en.wikipedia.org/wiki/Glycated_hemoglobin) waarden van <48mmol/mol nagestreefd worden) niet leidt tot een verlaging van het risico op hart- en vaatziekten. Sterker nog, de ACCORD studie heeft laten zien dat intensieve behandeling het risico om te overlijden aan hart- en vaatziekten juist laat toenemen. Terwijl de redenen voor deze onverwachte verhoogde mortaliteit (nog) niet bekend zijn, is er gespeculeerd dat hoge insuline doseringen in de intensief behandelde patiënten, mogelijk bijgedragen kunnen hebben aan verhoging van het cardiovasculaire risico. Inderdaad blijkt er in de literatuur een associatie te bestaan tussen het gebruik van insuline en het risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast hebben laboratorium experimenten aangetoond dat insuline eigenschappen bezit die atherosclerose (‘aderverkalking’) kunnen stimuleren. Echter, direct bewijs dat insuline atherosclerose in mensen of dieren kan verergeren ontbreekt en is daarom de focus van het eerste deel van dit proefschrift.

In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht of de mate van insuline blootstelling in patiënten met T2DM geassocieerd is met hart- en vaatziekten. Hiertoe hebben we een studie gedaan onder mensen die voor het eerst orale antidiabetische middelen zijn gaan gebruiken. De gemiddelde dagelijkse insuline blootstelling werd berekend in 2338 patiënten die een cardiovasculair event hadden doorgemaakt en vergeleken met de insuline blootstelling in 4407 controles184 die vrij bleven van hart- en vaatziekten. Na analyse bleek dat patiënten met de hoogste insuline blootstelling (hoogste tertiel) 44% meer kans hadden op hart- en vaatziekten, terwijl patiënten met een lage insuline blootstelling (laagste tertiel) 52% lager risico hadden op hart- en vaatziekten, vergeleken met patiënten die geen insuline gebruikten. Deze resultaten suggereren dat hoge insuline blootstelling mogelijk negatieve effecten heeft op het proces van aderverkalking. Echter, of insuline daadwerkelijk een causale rol heeft bij verergering van aderverkalking kan niet afgeleid worden uit deze data. Daarom hebben we in de volgende hoofdstukken onderzocht via welke mechanismen insuline het cardiovasculaire risico kan verhogen.

Een van onze hypotheses was dat insuline de stabiliteit van atherosclerotische afwijkingen (‘plaques’) zou kunnen verstoren door angiogenese (vaatnieuwvorming) in deze plaques te bevorderen. In hoofdstuk 4 presenteren we data die deze hypothese ondersteunen. Met behulp van een in vitro angiogenese proef hebben we laten zien dat insuline de vorming van vaatachtige structuren kan stimuleren in een laboratorium setting. Om erachter te komen of insuline ook vaatnieuwvorming in de plaques bij mensen kan stimuleren hebben we vervolgens eerst onderzocht of de insuline receptor aanwezig is in deze plaques. Het bleek dat de insuline receptor met name aanwezig was op kleine net gevormde vaatjes, en niet op grotere meer uitgerijpte vaatjes. Dit specifieke expressie patroon van insuline receptoren suggereert dat insuline mogelijk betrokken is bij uitgroei van nieuwe vaatjes in atherosclerotische plaques in mensen. Om dit verder te ondersteunen hebben we vervolgens aangetoond dat het aantal vaatjes in plaques hoger is in T2DM patiënten die insuline gebruiken dan in T2DM patiënten die geen insuline gebruiken. Al deze resultaten samen wijzen erop dat insuline mogelijk betrokken is bij vaatnieuwvorming in atherosclerotische plaques van mensen.

In hoofdstuk 5 laten we zien dat insuline waarschijnlijk ook betrokken is bij vaatnieuwvorming in tumoren. We hebben namelijk gevonden dat er ook een specifiek expressie patroon voor insuline receptoren bestaat in borst-, darm-, alvleesklier-, long- en niertumoren. In deze tumoren zagen we dat insuline receptoren vooral aanwezig waren op vaatjes in het tumorweefsel, terwijl deze op de vaatjes in het omringende weefsel niet of nauwelijks aanwezig waren. Mogelijk leidt stimulering van deze insuline receptoren op de vaatjes met insuline tot een toename van vaatnieuwvorming, wat vervolgens tumorgroei kan bevorderen. Omdat in de literatuur vooral de insuline analoog glargine geassocieerd is met kanker hebben we vervolgens onderzocht of verschillende insuline analogen een verschillende potentie hebben om vaatnieuwvorming te stimuleren in vitro. Alle vier de insuline analogen die we getest hebben bleken in dezelfde mate de vorming van vaatachtige structuren te kunnen stimuleren, wat erop wijst dat insuline glargine geen exclusieve kandidaat is om vaatnieuwvorming te stimuleren.

In hoofdstuk 6 laten we zien dat insuline betrokken is bij het instabieler worden van atherosclerotische plaques in vivo, en dat dit onafhankelijk is van systemische effecten van

Nederlandse samenvatting

185

insuline op metabolisme. Ondanks dat observationele studies hebben laten zien dat het gebruik van insuline in patiënten met T2DM geassocieerd is met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, is het onduidelijk of insuline een causale rol heeft bij het stimuleren van aderverkalking. Een van de problemen van observationele studies is de zogenaamde indicatie bias. Dat wil zeggen dat de patiënten die insuline voorgeschreven krijgen vaak de patiënten zijn die ernstigere insuline resistentie en beta-cel falen hebben dan de patiënten die geen insuline voorgeschreven krijgen. Dit zou kunnen leiden tot verkeerde interpretaties ten gevolge van ‘confounding’ door ernst van de diabetes. Een tweede probleem bij het bestuderen van de effecten van insuline op aderverkalking in vivo, is dat insuline ook systemische effecten heeft op lipiden metabolisme en gewicht, welke allebei ook het cardiovasculaire risico kunnen beïnvloeden. Om deze verstorende factoren te omzeilen hebben we een in vivo model gebruikt waarin de directe effecten van insuline op het verergeren van aderverkalking bestudeerd kunnen worden. In atherosclerose-gevoelige LDLr KO (low density lipoprotein receptor knockout) muizen werd aderverkalking geïnduceerd door een bandje te plaatsen rondom de halsslagaders. De gevormde atherosclerotische plaques werden vervolgens lokaal behandeld met insuline of met fysiologisch zout. Deze lokale toediening van insuline leidde niet tot systemische effecten, maar leverde wel plaques op die 33% minder collageen bevatten, een eiwit waarvan wordt verondersteld dat het de stabiliteit van plaques bevordert. Bovendien werden in het weefsel rondom deze lesies 50% meer geactiveerde mest cellen waargenomen. Uit in vitro experimenten bleek dat de verlaging van het collageen in de lesies het gevolg zou kunnen zijn van complexe effecten van insuline op collageen homeostase (balans van aanmaak en afbraak), deels via effecten van insuline op mest cellen in het omringende weefsel.

Stimulatie van de insuline receptor met insuline leidt tot activatie van twee signaleringspaden in de cel. Een van deze paden, het PI3K-pad, werkt niet goed tijdens insuline resistentie. Om in een in vivo model te onderzoeken wat de rol van insuline resistentie is bij het ontstaan en verergeren van atherosclerotische plaques, zou een muismodel waarin aderverkalking optreedt en tegelijkertijd het PI3K-pad defect is, van grote waarde kunnen zijn. In hoofdstuk 7 karakteriseren we daarom het fenotype van LDLr KO muizen die geen Akt2 hebben (een eiwit betrokken in het PI3K-pad). Deze zogenaamde Akt2/LDLr dKO muizen hadden hogere glucose en insuline waarden dan LDLr KO muizen, en bleken meer insuline resistent te zijn. Opvallend was dat de plaques significant kleiner waren en tegelijkertijd meer complex bleken doordat ze minder collageen bevatten, grotere gebieden van necrose en meer apoptose hadden. In vitro experimenten lieten vervolgens zien dat gladde spiercellen en macrofagen waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij het verstoren van de collageen homeostase in de lesies van de Akt2/ LDLr dKO muizen. Tezamen suggereren deze resultaten dat Akt2/LDLr dKO muizen kunnen dienen als een interessant model waarin de effecten van insuline resistentie op het ontstaan en verergeren van aderverkalking onderzocht kunnen worden.

186

Deel 2. De rol van IGF-I bij het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Verschillende studies bij volwassenen hebben laten zien dat lage IGF-I spiegels in het bloed geassocieerd zijn met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. In deze context zou verwacht kunnen worden dat patiënten die van jongs af aan lage IGF-I spiegels hebben gehad, op jong volwassen leeftijd al tekenen van aderverkalking en/of hartfalen kunnen vertonen. Daarom hebben we, in hoofdstuk 8, het cardiovasculaire risico profiel bepaald bij een 27 jarige man met extreem lage IGF-I spiegels ten gevolge van een homozygote IGFALS gen mutatie. In het bloed van de patiënt werden extreem lage IGF-I spiegels en milde insuline resistentie en dyslipidemie gemeten. 64-slice CT scan en drie-dimensionale echografie van het hart lieten geen enkele tekenen van subklinisch hart- en vaatlijden zien. Deze resultaten suggereren dat lage IGF-I spiegels, veroorzaakt door een IFGALS mutatie, niet per definitie gepaard gaan met een verhoogd cardiovasculair risico.

Om de bevindingen in de bovengenoemde casus verder te onderbouwen laten we, in hoofdstuk 9, de resultaten zien van een studie binnen het EPIC-Norfolk cohort. In 1013 cases met coronair lijden en 2055 controles hebben we de associatie bestudeerd tussen IGF-I en IGFBP-3 spiegels in het bloed, genetische variatie in de chromosomale gebieden (loci) die coderen voor deze eiwitten, en het risico op hart- en vaatziekten. Na correctie voor de aanwezigheid van cardiovasculaire risicofactoren bleek er geen associatie te zijn tussen IGF-I en IGFBP-3 spiegels en het risico op coronair lijden. Vervolgens hebben we drie tagging SNPs (single nucleotide polymorphysms) geïdentificeerd die geassocieerd waren met IGF-I of IGFBP-3 spiegels. Tot slot bleek, in een meta-analyse van de EPIC-Norfolk en 8 andere studies, dat geen van de 31 onderzochte tagging SNPs die de gehele IGF1 en IGFBP3 loci omvatten, geassocieerd was met coronair lijden. Samen wijzen deze resultaten erop dat IGF-I en IGFBP-3 waarschijnlijk niet betrokken zijn bij het ontstaan van hart- en vaatziekten in de mens.

bron: http://dare.uva.nl/record/432937