Tag: Alzheimer

Mogelijk nieuwe oorzaak dementie ontdekt

imageDementie wordt mogelijk mede veroorzaakt door een lekkende bloed-hersenbarrière. Dit blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Leiden en Maastricht. Behandelen kan niet, maar een gezonde levensstijl is nog steeds de beste preventie.

Als oorzaak van dementie en aanverwante aandoeningen worden vaak de amyloïde plaques in de hersenen aangewezen. Het onderzoek is op dit gebied echter vastgelopen en er spelen in ieder geval nog een aantal andere factoren, zoals we al eerder berichtten. Nu blijkt dat er mogelijk ook een belangrijke rol is weggelegd voor een lekkende bloed-hersenbarrière.
Opzet van het onderzoek
De onderzoekers bekeken of de bloed-hersenbarrière bij patiënten met een vroeg stadium van alzheimer meer stoffen uit het bloed doorlaat dan bij gezonde personen. Ook bekeken ze in welke mate dit plaatsvond.

Deze eerste test werd uitgevoerd onder een kleine populatie, maar de resultaten zijn opvallend. Bij 16 alzheimerpatiënten en 17 gezonde personen van vergelijkbare leeftijd werden MRI-scans gemaakt terwijl er een contrastvloeistof in het lichaam circuleerde. Met behulp van een histogramanalyse werd gekeken hoeveel van de contrastvloeistof in de hersenen terechtkwam. Voor variabelen werd gecontroleerd.
Verband lekke barrière en alzheimer
Het bleek dat de lekkage van de bloed-hersenbarrière bij alzheimerpatiënten significant groter was dan in de controlegroep. Dit gold onder andere voor de grijze stof, normaal-uitziende witte stof, diepe grijze stof en cortex. Bij alle deelnemers werd een Mini-Mental State Examination afgenomen. De score op deze test liep significant terug naarmate er sprake was van meer lekkage in de diepe grijze stof en cortex.

“Uit onze resultaten komt naar voren dat er een verband bestaat tussen een lekke bloed-hersenbarrière bij alzheimerpatiënten en cognitieve achteruitgang. Een verminderde functie van de bloed-hersenbarrière kan onderdeel vormen van een cascade van pathologische gebeurtenissen die uiteindelijk kan leiden tot cognitieve achteruitgang en dementie”, aldus de onderzoekers.
Bron
Harm J. van de Haar, MSc Saartje Burgmans, PhD Jacobus F. A. Jansen, PhD Matthias J. P. van Osch, PhD Mark A. van Buchem, MD Majon Muller, MD Paul A. M. Hofman, MD Frans R. J. Verhey, MD Walter H. Backes, PhD, Blood-Brain Barrier leakage in Patients with early alzheimer Disease, Radiology. 2016 May 31:152244.

Afspraak maken? info@natuurpraktijkaurora.nl

Bron: naturafoundation

Kurkuma bij Alzheimer

Kurkuma bij Alzheimer

Uit klinisch onderzoek blijkt dat Kurkuma longa de nevensymptomen van alzheimer significant kan doen afnemen. In Nederland lijden ongeveer 250.000 mensen aan deze ziekte. Behandeling ligt helaas nog buiten bereik van de medische wetenschap. Daarom richt veel klinisch onderzoek zich op het remmen van de gevolgen en het verzachten van nevensymptomen, waaronder hallucina- ties, agressie, passiviteit, depressiviteit en gedragsstoornissen. Curcuma longa kan hierbij als (adjuvante) therapie uitkomst bieden.

Koolhydraten schrappen om dementie te voorkomen

Mensen die veel koolhydraten (granen, brood, pasta, rijst) en suikers (snoep, gebak, frisdrank) eten, hebben meer kans om dement te worden of geheugenverlies te ontwikkelen. Vetten en eiwitten lijken juist te beschermen tegen achteruitgang van de hersenfunctie. De verklaring daarvoor ligt in het hormoon insuline (dat glucose in de cel brengt voor de aanmaak van energie) en vooral in insulineresistentie, het ongevoelig worden van de cellen voor insuline. Insulineresistentie is het voorstadium van diabetes en wordt onder meer veroorzaakt door te veel koolhydraten en suikers, een gebrek aan antioxidanten, een gebrek aan beweging, slaaptekort, ontsteking, enz.

Glucose is zo belangrijk voor de hersenen dat hersencellen glucose kunnen opnemen zonder tussenkomst van insuline. Tot voor kort ging men er daarom van uit dat hersencellen ongevoelig waren voor insuline. In recente onderzoeken is echter aangetoond dat de hersencellen wel degelijk insulinereceptoren hebben en dat ze insuline nodig hebben voor het uitvoeren van verschillende hersenfuncties, zoals het geheugen. Insuline helpt de hersencellen met elkaar communiceren.

Ook hersencellen kunnen resistent worden voor insuline, doordat hun insulinereceptoren geblokkeerd worden. Bij ziektebeelden zoals de ziekte van Alzheimer vindt men geblokkeerde insulinereceptoren in de hersenen. In vergevorderde stadia van alzheimer is nog slechts 20% van de insulinereceptoren actief. Alzheimer wordt daarom vaak diabetes type 3 genoemd.

In tegenstelling tot wat je zou denken is snoep en gebak niet veel ongezonder dan brood en pasta. Wie veel koolhydraten eet heeft 89% meer kans op dementie en wie veel suiker eet 51% (in dit onderzoek). Men gaat er nog altijd ten onrechte van uit dat ongeraffineerde graanproducten gezond zijn, maar dat is helemaal niet zo. Ze verhogen de bloedsuikerspiegel even veel als suikers. Vooral de glutenbevattende granen blijken een ongunstig effect te hebben op lichaam en geest. De mens is niet gemaakt om granen te eten, maar granen vormen wel het hoofdbestanddeel van ons huidige voedingspatroon.

De belangrijkste leveranciers van koolhydraten en suikers – granen en graanproducten – schrappen uit je voedingspatroon is één van de beste dingen die je kan doen voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Andere maatregelen die je kan nemen om je hersenfunctie tot op hoge leeftijd te behouden: weinig eten, niet te veel vlees en dierlijke producten, veel groenten, fruit en noten, veel omega-3 vetzuren (vis, noten en zaden), veel flavonoïden en antioxidanten (plantaardig voedsel, groene thee, kruiden en specerijen), voldoende vitaminen en mineralen en veel bewegen.

Roberts RO, Roberts LA, Geda YE et al. Relative intake of macronutrients impacts risk of mild cognitive impairment or dementia. J Alzheimers Dis. 2012 Jan 1;32(2):329-39.

Brain insulin resistance may exacerbate Alzheimer’s progression. Researchers call it “Type III” diabetes. Duke Med Health News. 2012 Sep;18(9):4-5.

%d bloggers liken dit: