Mogelijk nieuwe oorzaak dementie ontdekt

imageDementie wordt mogelijk mede veroorzaakt door een lekkende bloed-hersenbarrière. Dit blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Leiden en Maastricht. Behandelen kan niet, maar een gezonde levensstijl is nog steeds de beste preventie.

Als oorzaak van dementie en aanverwante aandoeningen worden vaak de amyloïde plaques in de hersenen aangewezen. Het onderzoek is op dit gebied echter vastgelopen en er spelen in ieder geval nog een aantal andere factoren, zoals we al eerder berichtten. Nu blijkt dat er mogelijk ook een belangrijke rol is weggelegd voor een lekkende bloed-hersenbarrière.
Opzet van het onderzoek
De onderzoekers bekeken of de bloed-hersenbarrière bij patiënten met een vroeg stadium van alzheimer meer stoffen uit het bloed doorlaat dan bij gezonde personen. Ook bekeken ze in welke mate dit plaatsvond.

Deze eerste test werd uitgevoerd onder een kleine populatie, maar de resultaten zijn opvallend. Bij 16 alzheimerpatiënten en 17 gezonde personen van vergelijkbare leeftijd werden MRI-scans gemaakt terwijl er een contrastvloeistof in het lichaam circuleerde. Met behulp van een histogramanalyse werd gekeken hoeveel van de contrastvloeistof in de hersenen terechtkwam. Voor variabelen werd gecontroleerd.
Verband lekke barrière en alzheimer
Het bleek dat de lekkage van de bloed-hersenbarrière bij alzheimerpatiënten significant groter was dan in de controlegroep. Dit gold onder andere voor de grijze stof, normaal-uitziende witte stof, diepe grijze stof en cortex. Bij alle deelnemers werd een Mini-Mental State Examination afgenomen. De score op deze test liep significant terug naarmate er sprake was van meer lekkage in de diepe grijze stof en cortex.

“Uit onze resultaten komt naar voren dat er een verband bestaat tussen een lekke bloed-hersenbarrière bij alzheimerpatiënten en cognitieve achteruitgang. Een verminderde functie van de bloed-hersenbarrière kan onderdeel vormen van een cascade van pathologische gebeurtenissen die uiteindelijk kan leiden tot cognitieve achteruitgang en dementie”, aldus de onderzoekers.
Bron
Harm J. van de Haar, MSc Saartje Burgmans, PhD Jacobus F. A. Jansen, PhD Matthias J. P. van Osch, PhD Mark A. van Buchem, MD Majon Muller, MD Paul A. M. Hofman, MD Frans R. J. Verhey, MD Walter H. Backes, PhD, Blood-Brain Barrier leakage in Patients with early alzheimer Disease, Radiology. 2016 May 31:152244.

Afspraak maken? info@natuurpraktijkaurora.nl

Bron: naturafoundation

Geef een reactie