Alzheimer en stoornis in de bloed/hersen barrière

De laatste decennia is er enorm veel onderzoek gedaan naar voedingsstoffen die er voor zorgen dat de hersenfunctie langer behouden blijft of zelfs hersteld wordt. Hersenaandoeningen zoals alzheimer en dementie nemen stilaan epidemische vormen aan in de westerse wereld. Neurowetenschappers zijn er steeds meer van overtuigd dat voeding en voedingssupplementen een belangrijke plaats innemen in de strijd tegen verstandelijke aftakeling. Hoewel een gezond voedingspatroon en een gezonde leefstijl voor de meeste mensen al voldoende zijn om tot op hoge leeftijd een goede hersenfunctie te behouden, blijkt dat in de praktijk maar heel weinig mensen in staat zijn om zich aan deze gezonde voorwaarden te houden. Daar komt nog bij dat we vaak blootgesteld worden aan bepaalde omgevingsfactoren waar we zelf weinig invloed op hebben, zoals toxische stoffen in onze voeding, de lucht en het water, straling, lawaai, stress, enz. Deze hebben allemaal een schadelijk effect op het lichaam, dus ook op de hersenen. Voedingssupplementen die de hersenwerking optimaal ondersteunen, zijn daarom geen overbodige luxe meer, vooral niet voor mensen met een ongezonde of veeleisende levensstijl, ouder wordende mensen en studenten. Studenten kunnen, vooral tijdens de examenperiode, hun voordeel halen uit supplementen waarvan is aangetoond dat ze de hersenwerking ondersteunen.

Onderliggende pathologieën van verstandelijke achteruitgang 

Verschillende biochemische processen liggen aan de basis van een verstoorde hersenfunctie. Dit artikel beperkt zich tot slechts enkele daarvan. De nutriënten die aan bod komen, hebben een gunstig effect op één of meerdere van onderstaande oorzaken van verstandelijke achteruitgang:
1. Vrije radicalen en oxidatieve stress verhogen de kwetsbaarheid van de neuronale weefsels en beschadigen de neuronale mitochondriën, waardoor deze niet meer optimaal functioneren.
2. Storingen in het metabolisme van acetylcholine, de neurotransmitter die instaat voor de overdracht van de signalen tussen zenuwcellen. Acetylcholine is ook betrokken bij de hogere hersenfuncties zoals de leercapaciteit, herinnering en geheugen.
3. Een verminderde doorbloeding en plaquevorming in de hersenen, waardoor deze niet optimaal worden voorzien van zuurstof en glucose.
4. Inflammatie, vooral chronische inflammatie, tast verschillende hersenfuncties aan, van de vroege hersenontwikkeling tot de ontwikkeling van neurodegeneratieve stoornissen en wellicht zelfs sommige psychiatrische ziekten.

Besluit

Een goede hersenfunctie is afhankelijk van verschillende factoren, in de eerst plaats van een optimale voeding en een gezonde leefstijl en eliminatie van storende omgevingsfactoren zoals toxines, straling en stress. Daarnaast kunnen voedingssupplementen een belangrijke rol spelen in het behoud én het herstel van de hersenfuncties. Stoffen met een antioxidatieve, anti-inflammatoire, anticoagulatieve en cholinerge werking hebben een zeer gunstige uitwerking op de hersenfunctie. Zij kunnen ingezet worden als preventieve strategie tegen degeneratieve hersenaandoeningen.

cropped-alie2.jpg

Alie Wouda                                                                                               Natuurpraktijk Aurora

  • Vreedepeelweg 4
    5986 NW Beringe

Geef een reactie