Metallothioneine

Metallothioneine

Onderzoek van Dr. William J. Walsch, Ph.D., biochemisch onderzoeker van het Pfeiffer Treatment Center, Illinois, USA, suggereert dat een aangeboren defect in de metallothioneine functie de oorzaak van autisme zou kunnen zijn. Volgens hem kunnen alle problemen van autisten, zowel immunologisch als de hersen- en maag-darm problemen verklaard worden uit een slecht functionerend metallothioneine. Het lijkt er inderdaad op dat een slecht functionerend metallothioneine systeem een belangrijke stressfactor is die een niet te geringschatte bijdrage levert aan het ontstaan van autisme. Een tekort aan metallothioneïne verklaard dus ook waarom sommige kinderen pas na een paar jaar plotseling autistische kenmerken vertonen. Namelijk door het veelvuldig toedienen van vaccinaties, die vaak een aluminiumverbinding en een kwikverbinding bevatten, kan de emmer overlopen waardoor het kind autistische kenmerken gaat vertonen.

Metallothioneine is een eiwit dat zeer vitale functies in ons lichaam vervult. Het is opgebouwd uit 60 tot 70 aminozuren, waarvan 20 keer cysteine en 7 atomen zink. Het komt in hoge concentraties voor in het slijmvlies van de darm. De belangrijkste functie van metallothioneine is ons te beschermen tegen de vergiftiging met zware metalen. Ze doet dit door zink uit te wisselen tegen kwik, lood, platina, aluminium, etc. Daarnaast komt het voor in de lever, alvleesklier, mond, maag en hersenen. Verder speelt metallothioneine een belangrijke rol in verschillende andere processen in het lichaam:

 1. Het regelt de zink en koper concentratie in het bloed.
 2. Het is essentieel bij de ontwikkeling en werking van ons immuunsysteem.
 3. Het is onmisbaar bij de ontwikkeling van zenuwcellen (neuronen) in de hersenen samen met de omega-3 vetzuren.
 4. Het beschermt tegen overmatige groei van gist in de darmen.
 5. Het voorkomt ontstekingen in de darmen.
 6. Het is betrokken bij de maagzuurproductie.
 7. Het beïnvloedt de smaak en structuurwaarneming van het voedsel in de mond.
 8. Het heeft een reguleerde werking op het gedrag in de hippocampus.
 9. Het is betrokken bij de emotionele ontwikkeling en socialisatie (amygdala).

Door al deze vitale functies van metallothioneine is het niet verwonderlijk dat er van alles mis kan gaan in de ontwikkeling van het kind bij een tekort aan of een niet goed functioneren van dit essentiële eiwit.

Vermoedelijk gaat het om een stoornis die veelal pas tot uitdrukking komt als er sterke overbelasting (stress) optreedt, waardoor autisme in de laatste tien jaar explosief is toegenomen en vroeger zelden voorkwam.

Het behoeft geen betoog dat in deze moderne tijd de bescherming tegen zware metalen een essentiële rol speelt in het handhaven van onze gezondheid in een sterk vervuilde wereld. We krijgen voortdurend zware metalen binnen met onze voeding, de dagelijkse intake van kwik met de voeding is ongeveer 20mcg en als tanden met amalgaam gevuld zijn, komt er nog eens een dosis bij afhankelijk van hoe oud het amalgaam is (1 mcg voor oud tot 450mcg/dag voor nieuw aangelegd amalgaam). In Nederland wordt voornamelijk aluminiumhydroxide gebruikt (25mcg per vaccin) en bevat alleen het griepvaccin nog kwik. Aluminium komt ook voor in allerlei verpakkingen van sappen, de blokverpakkingen die een aluminiumfolie aan de binnenkant bevatten. En er zijn altijd nog mensen die in aluminium pannen koken, vooral op vakantie. Metallothioneine is dus een uitermate belangrijk eiwit. Zware metalen passeren ongehinderd de bloed-hersenbarrière. Zo krijgt een baby van twee maanden met een tekort aan metallothioneine, die de DKTP/HIB en pneumococcen vaccin toegediend krijgt in twee verschillende spuiten, 2x 25 mcg aluminium en is dan niet in staat het aluminium te binden en uit zijn lichaam te verwijderen.

Door al de vitale functies van metallothioneine is het niet verwonderlijk dat er van alles mis kan gaan in de ontwikkeling van het kind als er een tekort aan dit essentiële eiwit is. Vermoedelijk gaat het om een epigenetische stoornis die veelal pas tot uitdrukking komt als er sterke overbelasting optreedt en de stresslimiet van de hersenen overschreden wordt. Dit kan een vaccin zijn, maar ook een bacteriële of virale infectie al of niet in combinatie met een penicillinekuur, een narcose, etc. Dat medici de oorzaak van autisme vaak nog als zuiver genetisch bestempelen, duidt op een weinig wetenschappelijke instelling, een gebrek aan logisch denken en een onvoldoende bijhouden van hun wetenschappelijke litteratuur. Genetische afwijkingen kunnen niet explosief toenemen zoals dat met autisme gebeurd is. In de Verenigde Staten is in enkele tientallen jaren het aantal gevallen van autisme van 1:180.000 naar 1:180 en in sommige staten al naar 1:150 gestegen. Ook is het niet slechts toe te schrijven aan een verbeterde diagnose, zoals ook wel beweerd wordt. Er moeten dus wel omgevingsfactoren in het spel zijn, ook al ligt er een genetische oorzaak aan de basis. Bovendien betekent genetisch nog niet hopeloos en onbehandelbaar! Recentelijke ontwikkelingen (methl-B12) in de VS bewijzen dat autisme wel degelijk is te genezen. Ook mijn persoonlijke ervaringen met de behandeling van autisme wijzen in die richting.

Waarschijnlijk beperken de ziekteverschijnselen die uit een slecht functionerend metallothioneine voort kunnen komen zich niet alleen tot het veroorzaken van aandoeningen in het autistisch spectrum, maar mogelijk vinden allerlei andere moderne aandoeningen zoals ADHD en andere gedragsstoornissen, fibromyalgie, M.E. en CVS (chronische vermoeidheidssyndroom) hier ook hun verklaring. Zelfs bij kanker zou het een rol kunnen spelen.

Ik laat al jaren koper en zink prikken bij kankerpatiënten en bij velen zie je een verhoogd koper en verlaagd zink. Ik heb in mijn praktijk verschillende autistische kinderen die tijdens de behandeling van hun autisme een volledig ander gedrag gingen vertonen dat alle kenmerken van ADHD heeft. Volgens mijn inzichten ligt er aan ADHD een zelfde basisverstoring als aan autisme en kunnen autistische kinderen tijdens een succesvolle therapie in het ADHD traject terecht komen, wat op zich een gunstige ontwikkeling is en verder  behandeld kan worden.

 • Slecht functionerend metallothioneine leidt tot een hoge koper-zink verhouding (hoog koper en laag zink) en een ophoping van zware metalen zoals aluminium, kwik, lood, cadmium, arseen en antimonium in het lichaam.
 • De onmogelijkheid om het koper en zink in evenwicht te houden duidt op een metallothioneine probleem.
 • De toxische effecten van zware metalen door een slecht functionerend metallothioneine kunnen enorm zijn zoals verstoring van de hersenfuncties, leverafwijkingen, nier beschadiging, het blokkeren van belangrijke enzymen en voedselintoleranties.
 • Metallothioneine is de hofleverancier voor zink aan de cel, ook aan de witte bloedcellen (leucocyten), en een zinktekort kan tot ernstige verstoring van het immuunsysteem leiden. Er treedt daarbij bovendien een vroegtijdige verschuiving van het cellulaire naar humorale afweer op hetgeen tot immuunverlies leidt. Een tekort aan zink en metallothioneine kan tot een atrofie van de thymus en lymfatisch weefsel leiden met als gevolg een ernstig verzwakt immuunsysteem bij infecties. Als de moeder deze tekorten heeft kan de baby al met een ernstige immuunstoornis geboren worden (aangetoond in dierstudies)
 • Een zinktekort kan bij kinderen ook leiden tot groeistoornissen en het achterblijven van de genitale en endocriene ontwikkeling.
 • Een slecht functionerend metallothioneine als oorzaak voor autisme verklaart ook waarom 4 keer zoveel jongens autisme krijgen dan meisjes. Oestrogeen en progesteron, vrouwelijke hormonen, stimuleren namelijk de metallothioneine productie en daarom zijn meisjes beter beschermd tegen giftige stoffen van buiten af.
 • Muizen waarbij men de metallothioneine functie geblokkeerd heeft hebben meer epileptische insulten en een ernstig verstoord immuunsysteem; beide verschijnselen worden bij autisme waargenomen; onderzoekers hebben bevestigd dat metallothioneine en zink epilepsie kunnen voorkomen.
 • Interessant artikel nog om te lezen

Appen?

Wil je een afspraak maken? 🗣

Alie Wouda Natuurpraktijk Aurora

cropped-alie2.jpg

Bron

De ziekte van LYME

schermafbeelding-2017-02-26-om-21-57-44

Lyme behandelen vergt een gedegen aanpak, met gedegen kennis die ik in de loop der 10 tallen jaren vergaard heb, niet alleen via scholing, ook uit de ervaring die ik heb met het behandelen ervan.

img_2777Wilt u een afspraak maken? Stuur dan een bericht naar info@natuurpraktijkaurora.nl

Meer lezen?

Serotonine te kort oorzaak o.a. fibromyalgie

Chronische klachten zoals fibromyalgie komen veelal door de communicatie tussen de hersenen en zenuwen in het lichaam. Wanneer daar een onbalans heerst kunnen er pijnklachten optreden. Patiënten met fibromyalgie blijken lage serotonine- en tryptofaanniveaus te hebben.  Door de beschikbaarheid van serotonine
te vergroten blijken de symptomen van fibromyalgie te kunnen
verminderen. 5-HTP als directe precursor van serotonine is dan een
voor de hand liggend alternatief. Tenminste drie klinische onderzoeken
hebben een gunstige invloed van 5-HTP op de symptomen van
fibromyalgie laten zien. Zowel de pijn als de ochtendstijfheid, onrust
en moeheid namen af.

Fibromyalgia

Meer weten?

Misdiagnosis door LYME

lyme-misdiagnosis-jpg-700x700schermafbeelding-2017-02-26-om-22-30-54schermafbeelding-2017-02-26-om-22-31-05schermafbeelding-2017-02-26-om-22-31-18

Lyme behandelen vergt een gedegen aanpak, met gedegen kennis die ik in de loop der 10 tallen jaren vergaard heb, niet alleen via scholing, ook uit de ervaring die ik heb met het behandelen ervaar. Wilt u een afspraak maken? Stuur dan een bericht naar info@natuurpraktijkaurora.nl

Lyme slachtoffers vaak verkeerd gediagnosticeerd met andere ziekten, zoals:

 

 • Chronisch vermoeidheidssyndroom

 • Colitis
 • ziekte van Crohn
 • vroege ALS
 • Vroeg de ziekte van Alzheimer
 • Encefalitis
 • fibromyalgie
 • Vijfde ziekte’s
 • Brandend maagzuur
 • infectieuze artritis
 • interstitiële Cystis
 • Prikkelbare Darm Syndroom
 • jeugdreuma
 • Lupus
 • menieres Syndrome
 • Multiple sclerose
 • artrose
 • prostatitis
 • Psoriatische arthritis
 • Psychische stoornissen (bipolaire, depressie, etc.)
 • Raynaud’s Syndrome
 • reactieve artritis
 • Reumatoïde artritis
 • sclerodermie
 • Syndroom van Sjogren
 • Slaapproblemen
 • Schildklier aandoening
 • Diverse andere ziekten

Lyme behandelen vergt een gedegen aanpak, met gedegen kennis die ik in de loop der 10 tallen jaren vergaard heb, niet alleen via scholing, ook uit de ervaring die ik heb met het behandelen ervaar. Wilt u een afspraak maken? Stuur dan een bericht naar info@natuurpraktijkaurora.nl

Het ontstaan van bijv. reuma, psoriasis

Leaky gut syndroom
Het leaky gut syndroom (lekkende darm, poreuze darm) ontstaat wanneer de het slijmvlies aan de binnenzijde van het maag-darmstelsel is beschadigd als gevolg van een ontsteking. Het leaky gut syndroom wordt ook wel intestinale hyperpermeabiliteit of intestinale permeabiliteit genoemd. Deze kwaal wordt zelden gediagnosticeerd, hoewel het een erg vaak voorkomende en een potentieel zeer ernstige aandoening is. Bij het leaky gut syndroom is het slijmvlies van de darmen meer doorlaatbaar (poreus) dan gewoonlijk, met abnormaal grote ruimten tussen de cellen van de darmwand. Door deze openingen kunnen bacteriën, schimmels, parasieten en hun toxinen, onverteerde voedseldeeltjes en afvalstoffen, die gewoonlijk niet in het bloed worden opgenomen, nu wel de bloedbaan bereiken. Hierdoor ontstaat er een zware belasting van het immuunsysteem en de lever (ontgiftiging).

Via een gezonde darmwand kunnen alleen elementaire voedingsstoffen in de bloedbaan worden opgenomen; wanneer de darmwand beschadigd is kunnen ook grotere deeltjes als onvolledig verteerde eiwitten, vetten en toxines ook in het bloed worden opgenomen. Het lichaam beschouwt deze deeltjes als ‘vreemd’ en vormt – in een poging de indringers onschadelijk te maken – antilichamen, wat de reden is dat sommigen plotseling allergisch reageren op voedingsmiddelen, die in het verleden nooit problemen opleverden. Het leaky gut syndroom veroorzaakt ook inhalatie-allergieën, waarbij individuen reageren op stoffen in de lucht, zoals sigarettenrook, parfum, schoonmaakmiddelen enzovoort. Dit fenomeen staat bekend als  meervoudige chemische overgevoeligheid (MCO, MCS).

Auto-immuunziekten
Het afweerproces gaat nogal eens mis omdat menselijke weefsels antigene plekken hebben die erg lijken op de antigenen van voedingsmiddelen, bacteriën, parasieten of schimmels. Het immuunsysteem vergist zich en gaat antilichamen aanmaken tegen de eigen lichaamsweefsels, waardoor er een chronische ontsteking (auto-immuunziekte) ontstaat. Als deze chronische ontsteking optreedt in een gewricht, dan ontwikkelt zich een reumatoïde artritis. Als de ontsteking zich in de hersenen manifesteert, dan kan een myalgische encephalomyletis (chronisch vermoeidheids syndroom, CVS) het gevolg zijn. Als de ontsteking zich voordoet in de bloedvaten, dan spreken we van een vasculitis. Als de antilichamen het slijmvlies van de darm zelf aanvallen, dan kan dat resulteren in een chronische colitis of de ziekte van Crohn. Het mag duidelijk zijn dat praktisch elk orgaan of weefsel aangedaan kan worden door voedselallergieën of voedselintoleranties als gevolg van de lekkende darm.

Afweerfunctie
De ontsteking die het leaky gut syndroom veroorzaakt beschadigt ook de beschermende laag die gevormd wordt door het IgA (immunoglobuline A), dat normaliter in de gezonde darm voorkomt. (80 procent van het immuunsysteem bevindt zich in de darmen!). Omdat IgA ons beschermt tegen infecties zullen wij bij een lekkende darm minder bestand zijn tegen bacteriën, virussen, parasieten en candida. Deze microben kunnen dan in de bloedbaan geraken en praktisch elk orgaan of weefsel infecteren, Wanneer dit in het tandvlees is, ontstaat er tandvleesontsteking (parodontitis). Als het in de kaken plaatsvindt, dan kunnen tandextracties of wortelkanaalbehandelingen nodig zijn om de infectie te bestrijden.

Mineralentekort
Het leaky gut syndroom veroorzaakt tevens mineraal tekorten, omdat de transporteiwitten in het darmstelsel die benodigd zijn voor het vervoer van mineralen naar de bloedbaan beschadigd zijn door het ontstekingsproces. Magnesiumgebrek in de rode bloedcellen bijvoorbeeld, komt vaak voor bij aandoeningen zoals fibromyalgie, zelfs bij een magnesiumrijk voedingspatroon en het gebruik van magnesiumsupplementen. Als het transporteiwit voor magnesium is beschadigd, dan wordt het magnesiumtekort veroorzaakt door een slechte opname in het bloed (malabsorptie). Op dezelfde wijze kan een zinkgebrek door malabsorptie leiden tot haaruitval of kaalheid (alopecia). Daarnaast is zink van belang voor een gezond darmslijmvlies. Een tekort aan koper kan hoge cholesterolspiegels en osteoartritis tot gevolg hebben. Problemen met het beendergestel kunnen ook veroorzaakt worden door een malabsoptie van calcium, silicium, borium en mangaan.

Mogelijke oorzaken voor het ontstaan van een lekkende darm

 • niet onderkende voedselallergieën of -intoleranties
 • overmatige groei van een abnormale darmflora (bacteriën, parasieten, candida, gisten), vaak als gevolg van (langdurig) antibioticagebruik
 • voedselcontaminatie met schimmels of gisten, parasieten, bacterien zoals helicobacter pylori,clostridium difficile, klebsiella, citrobacter, pseudomonas enzovoort
 • irritatie van de darmen door alcohol of cafeïne
 • gebruik van bewerkte koolhydraten en suikers, bijvoorbeeld koekjes, candy bars, cake, soft drinks,witbrood enzovoort
 • non steroid anti-inflammatory drugs (NSAID’s) zoals ibuprofen, diclofenac, aspirine en dergelijke
 • gebruik van corticosteroïden, zoals prednison
 • hormoonpreparaten zoals de anticonceptiepil
 • schimmels (mycotoxinen) in granen, fruit en geraffineerde koolhydraten
 • bestaande darmaandoeningen en -afwijkingen, zoals coeliakie, glutenintolerantie, lactose-intolerantie
 • overbelasting van het immuunsysteem door chemotherapie en radiotherapie (bestraling)
 • erfelijke belasting (bv. glutenintolerantie) en enzymdeficiënties
 • chronische stress

Verschijnselen die kunnen optreden bij een leaky gut

 • gewichtstoename
 • onverklaarbare spijsverteringsstoornissen
 • allergische reacties
 • hoofdpijnen en migraine
 • opgeblazen gevoel, darmkrampen
 • chronische vermoeidheid
 • spier- en gewrichtspijn
 • huiduitslag
 • verhoogde vatbaarheid voor infecties
 • hunkering naar bepaalde voedingsmiddelen
 • constipatie en andere spijsverteringsklachten
 • neurologische verschijnselen, zoals verwardheid, vergeetachtigheid, geïrriteerdheid, black-outs enz.
 • depressie
 • astma
 • chronische voorhoofdholte ontsteking (sinusitis)

Mogelijke gevolgen van een leaky gut

 • verstoring darmflora, overwoekering met ongunstige bacteriën en schimmels, bijv. candida albicans
 • voedselallergieën en voedselintoleranties
 • meervoudige chemische overgevoeligheid
 • chronische vermoeidheid
 • fibromyalgie
 • prikkelbare darm syndroom (PDS, IBS)
 • chronische huidaandoeningen (psoriasis, eczeem)
 • reumatische aandoeningen
 • astma
 • auto-immuunziekten zoals SLE, alopecia, reumatoïde artritis, polymyalgia rheumatica, multiple sclerose,chronisch vermoeidheidssyndroom, het syndroom van Sjogren, vitiligo, schildklierontsteking, vaatontsteking, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, urticaria, diabetes, thyroiditis en de ziekte van Raynaud.
 • er bestaan sterke aanwijzingen dat het leaky gut syndroom een rol speelt bij het ontstaan van autisme.

Wilimg_2777t u een afspraak maken?