Nadelen van DCA

Dichloorazijn werd bij kanker als een alternatief middel aanbevolen door de arts Huppes. Internist dr. Wim Huppes kreeg zijn prostaatkanker stadium IV onder controle met o.a. het toepassen van DCA – Dichloroacetic Acid. Nu, nadat een hele serie patienten dat middel gebruikten, waarschuwt Huppes zelf voor het gebruik ervan op een website over kanker. We citeren zijn recente visie:

Wim Huppes te Hilversum
Slechte resultaten met dichloorazijn therapie bij kanker
Naar aanleiding van mijn eigen, zeer goede ervaring met dichloorazijn bij de behandeling van mijn eigen prostaatkanker, heb ik met ongeveer 80 mensen met kanker verhalen uitgewisseld. Van deze 80 mensen heb ik van zes mensen een medisch helder bericht gehad hoe het hen is vergaan. Zij hebben het dichloorazijn meerdere keren ingenomen in voldoende hoge dosis om een krachtig effect te mogen verwachten.
Helaas had geen van deze mensen de volledige genezingsreactie die ikzelf heb mogen ervaren. Er was bij drie mensen zelfs geen enkele reactie van de kanker. Bij drie andere mensen was er een gedeeltelijke reactie van de kanker.
Dichloorazijn therapie resultaten (met hoge doses dichloorazijn).
Ikzelf
Genezen, sinds 6 maanden geen spoor meer van kanker
Drie andere mensen
Eerst beetje beter, dan weer achteruitgang
Weer drie andere mensen
Geen enkel effect, kanker groeit gewoon door

Ondanks de hogere dosis van 90 mg per kilo (soms 60 mg per kilo) lichaamsgewicht zijn deze resultaten vergelijkbaar met die uit de Verenigde Staten, waar 25 mg per kilo lichaamsgewicht dichloorazijn werd gebruikt. (thedcasite.com)

Overigens is bij niemand plotseling een ernstige bijwerking opgetreden. Bij 1 iemand is de ernstige bijwerking opgetreden van tintelingen in vingers en tenen en spierschokken aan de voeten en onderbenen. Echter, deze bijwerking trad geleidelijk op, bij het steeds weer nemen van dichloorazijn. Wegens de relatief goede reactie van de kanker wilde deze persoon, tegen medisch advies in, toch doorgaan met de dichloorazijn behandeling. De kwaliteit van leven was verder goed, en in het licht van de dood zal eenieder hiervoor begrip moeten hebben.
CONCLUSIE
Deze resultaten met dichloorazijn bij de behandeling van kanker zijn zo slecht dat ik iedereen op het hart moet drukken zo niet verder te gaan.
 
OPINIE
Ook al zijn de resultaten van de meeste cytostatica en bestralingsbehandelingen volgens richtlijnen slechter of vergelijkbaar, is dit in mijn ogen nog geen reden om een therapie uit te proberen die geen kans op genezing biedt. Er zijn talloze middelen tegen kanker nog niet uitgeprobeerd die genezing zouden kunnen geven. Zie ook mijn boek ‘We zijn de klos’ (Veen Magazines).
De website http://dca.web-log.nl/dca_kanker_genezen_met_ch/2008/06/kanker-gaat-alt.html
geeft nog de positieve invalshoek voordat Huppkes zijn visie herriep.

Wat hieruit te leren?

Als het gaat om chemische/farmaceutische middelen die bij kanker werkzaam zouden zijn, is de enige zekere weg om dat te analyseren via de klassieke weg van dieronderzoeken, fase IIa studies, vervolgens fase IIb en fase III studies. Als het kankermiddel geen ernstige bijwerkingen heeft, dan dient ook fase I (gezonde vrijwilligersstudies) doorlopen te worden.

Er is geen shortcut! Dat zien we aan deze casus. Een zwaluw maakt geen lente! Kanker is een grillig proces en bij sommigen zien we zelfs spontane genezingen. Als een spontane genezing plaatsvindt als iemand iets buitennissigs tot zich neemt betekent dat dus helemaal niet dat een genezing bewijzend is voor de werking van dat buitennissige stofje.

Voorts verwijzen we naar de special op deze website over DCA, en de laatste wetenschappelijke gegevens daaromtrent.

Bron

One thought on “Nadelen van DCA

  1. Pingback: Canadese onderzoekers hebben een eenvoudige remedie gevonden voor kanker | Natuurpraktijk AURORA

Geef een reactie