Een derde van gevallen van dementie is te vermijden

Een derde van de gevallen van dementie kan vermeden worden, indien we rekening houden met negen risicofactoren. Dat is de conclusie van een grootschalig onderzoek naar de oorzaken van de ziekte. Vooral gehoorverlies en vroegtijdig stoppen met school hebben een negatieve impact.

In een rapport dat vandaag verschijnt, benadrukt de Lancet Commission on dementia prevention, intervention and care dat dementie geen onvermijdelijk onderdeel vormt van het verouderingsproces. Zo’n 35 procent van de gevallen van dementie zouden, althans in theorie, kunnen worden vermeden.

De onderzoekers halen negen factoren aan die het risico op dementie met zekerheid verhogen. In negen procent van de gevallen was er een link tussen dementie en vroegtijdig gehoorverlies. Vroegtijdig stoppen met school droeg in acht procent van de gevallen bij aan het risico op de ziekte, terwijl vijf procent van de gevallen te wijten was aan langdurig roken en vier procent aan depressie op latere leeftijd.

Ook sociale isolatie, diabetes, een te hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid en een gebrek aan beweging op latere leeftijd zijn factoren die het risico op dementie verhogen. Slechts zeven procent van de gevallen van dementie waren te wijten aan genetische factoren.

Die negen risicofactoren zijn gerelateerd aan verschillende fasen in het leven. Bovendien zijn ze vaak overlappend. Wie bijvoorbeeld lijdt aan gehoorverlies zal vaker sociaal geïsoleerd zijn, wat op zijn beurt kan leiden tot depressie op latere leeftijd. Ook roken, obesitas, een gebrek aan beweging, een hoge bloeddruk en diabetes zijn nauw met elkaar verbonden.

De negen risicofactoren:

 • Vroegtijdig schoolverlaten
 • Gehoorverlies
 • Hoge bloeddruk
 • Obesitas
 • Roken
 • Diabetes
 • Depressie
 • Gebrek aan beweging
 • Sociale isolatie

Levenslang leren en actief leven

Het positieve nieuws is dat de meeste van die risicofactoren kunnen vermeden worden, dankzij levenslang leren en een gezonde, actieve en sociale levensstijl.

Rosanne Meandro, woordvoerder van de Canadese Alzheimer Society, pleit voor een goeie cardiovasculaire gezondheid, meer lichamelijke activiteit, een mediterraans dieet, sociaal contact, stoppen met roken en stressvermindering. “Al deze zaken zijn niet enkel essentieel voor onze gehele gezondheid, maar ze helpen ook om het risico op dementie te verkleinen.”

Dokter Doug Brown, onderzoekshoofd van de Britse Alzheimer’s Society, vindt dat de onderzoeksresultaten een reden zijn om te vieren. Maar hij benadrukt ook dat er veel moeilijkheden blijven bestaan.

“Niet alle risicofactoren zijn gemakkelijk te veranderen – factoren zoals gebrekkig onderwijs of sociale isolatie zijn ongelooflijk moeilijk om aan te pakken.” Maar er zijn een aantal gemakkelijke overwinningen concludeert Brown, “vooral cardiovasculaire factoren, zoals het verlagen van de bloeddruk en stoppen met roken”.

En festivalgangers, neem jullie voorzorgen en draag gehoorbescherming.

Bron

Alie Wouda                                                                                               Natuurpraktijk Aurora

 • Vreedepeelweg 4
  5986 NW Beringe

Geef een reactie