Maagzuurremmer, Dementie e.a.

Maagzuurremmers worden veelvuldig voorgeschreven en vaak (zeer) langdurig. Deze medicijnen kunnen de opname van vitamine B12 verminderen als gevolg van hypo- of achloorhydrie (te weinig of zelfs een gebrek aan maagzuur). Dit heeft weer tot gevolg

 • Ziekte van Crohn
 • Multiple Sclerose (MS)
 • Moeheid, alle vormen van het Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) (56, 57)
 • Allergische klachten: boven of onder de oppervlakte (die terugkeren na homeopathische en of/biofysische behandeling) of het voorkomen van auto-immuunproblemen
 • Falende afweer
  • recidiverende infectieziekten
  • slecht genezende wondjes
  • ontstekingen (tot abcesvorming aan toe)
  • Tandvleesproblemen
 • Anemie in de voorgeschiedenis, ook microcytair (die slecht op ijzer reageren)
 • Krachtvermindering in armen en benen
 • Neurogene zindelijkheidsklachten: incontinentia urinea et alvi
 • Verlies van eetlust (anorexie) met toenemend verlies van lichaamsgewicht (cachexie)
 • Snelle progressie van hart- vaatlijden door homocysteïnemie
 • Erg veel geestdrift bij een slecht functionerend lichaam (het lichaam is als een blok aan het been). Lange ziektegeschiedenissen, veel dokters gehad zonder (blijvend) resultaat
 • Dementie
 • Psychose(n)
 • Autisme
 • Haaruitval
 • Gevoelsstoornissen: doofheid, tintelingen/prikkelingen in handen, voeten en/of tong
 • Trekkingen in de spieren (kan ook door magnesiumtekort zijn)
 • Onderfunctie van de zintuigen: reuk, smaak, gehoor en het zien (niet nader te duiden)
 • Subfertiliteit (verlaagde vruchtbaarheid) zowel bij mannen als vrouwen
 • Vaker miskramen (en andere problemen bij het verkrijgen van progenituur)
 • Fenomeen van de verloren tweelinghelft (moeder was in verwachting van een tweeling of meerling, maar jij hebt het als enige gehaald, de andere helft(en) is/zijn vroegtijdig afgestorven). De aanwezigheid van een dermoïdcyste of teratoom in de anamnese
 • Depressiviteit/derpersonalisatie: je bent heel langzaam steeds minder jezelf. Je glijdt af in verwardheid, onverschilligheid, apathie en afwezigheid (58)
 • Optische neuritis

Conclusie: herstel de ph van de maag ipv maagzuurremmer

cropped-alie2.jpg

Alie Wouda                                                                                               Natuurpraktijk Aurora

 • Vreedepeelweg 4
  5986 NW Beringe

Geef een reactie