Categorie: Orthomoleculaire therapie

Tips op het gebied van orthomoleculaire therapie

Verzuring, schadelijk voor je gezondheid

Alles in ons lichaam werkt alleen binnen bepaalde fysisch-chemische voorwaarden.
Dat zijn o.a. de
juiste temperatuur,
het juiste hormonaal evenwicht (daaronder horen alle lichaamshormonen),
gebalanceerd immuunsysteem en
de juiste zuurgraad.
De juiste zuurgraad is dus een van de voorwaarden voor een goede gezondheid. Zonder deze is het niet mogelijk goed gezond te zijn! Alle celfuncties en dus alle orgaanfuncties gaan achteruit als de zuurgraad afwijkt. Geen enkel orgaan ontsnapt aan deze malaise. Bepaalde weefsels/functies zijn met meest gevoelig voor afwijkingen hierin, en dat zijn: botweefsel, haar, nagels, bloed(stolling), spieren, urinewegen, pezen en gewrichten. Een goede zuurgraad is voorwaarde voor behoud van een optimale gezondheid en voorwaarde voor behoud van met name gezonde botten.

Wat is het gevolg van verzuring?
Verzuring kan leiden tot botontkalking, doordat als het lichaam verzuurt, het gevolg is dat het lichaam dit compenseert, m.b.v. botzouten die alkalisch zijn. Dit alles onder invloed van het parathormoon, het hormoon van de bijschildklier. Er vindt niet alleen demineralisering van het bot plaats, maar vaak ook van haren en nagels.
Behalve botontkalking kan verzuring leiden tot nierstenen. Zure urine geeft namelijk een verschuiving van opgelost calciumoxalaat en urinezuur naar de kristalvorm. Er treedt dus kristallisatie op. Dat is zijn microscopisch kleine kristallen. Daarna ontstaat niergruis en daarna nierstenen.
Hetzelfde principe vindt plaats in lichaamsweefsels. Bij een hoge zuurgraad vind kristallisatie plaats van de bufferzouten. Deze slaan neer in de weefsels. Het gevolg is verharding, verstijving van ligamenten, gewrichtskapsels.
Onder invloed van verzuring gaat de werking van het immuunsysteem veranderen. Er onstaat een verhoogde neiging tot ontsteking. Verder bestaat een concrete invloed van de zuurgraad op de vertering. Je verteringsenzymen werken bij een bepaalde zuugraad. Als deze afwijkt gaat de vertering achteruit.<

Verzuring leidt dus tot:
1. verstijving van spieren, pezen, gewrichtskapsels, 2.Demineralisering van botten, nagels en haren, m.a.g. botontkalking, nierstenen, verteringsproblemen

Eerst een nog paar extra opmerkingen, die je moet begrijpen en om je te motiveren zodat je zuurgraad als een van de basisvoorwaarden voor je gezondheid gaat zien.
Als we ouder worden gaat ons lichaam geleidelijk aan verzuren. Een deel van de veroudering ontstaat door verzuring. Je weefsels gaan verharden omdat er onder invloed van verzuring o.a. zure (buffer)zouten in neerslaan. Dit geeft o.a. een verharding van bindweefsel en dus ook verstijving. De stijfheid die bij het ouder worden optreedt is deels hiervan een gevolg. De verzuring leidt tot een overreactie van bepaalde immuuncellen met als gevolg brand! Dit kan uitmonden in een soort veenbrand. En dit is oorzaak van heel veel ellende. Alle biochemische reacties in ons lichaam verlopen met behulp van enzymen. Enzymen functioneren optimaal bij een bepaalde zuurgraad. Wijkt de zuurgraad af dan wijkt de werking van deze enzymen af.
Eiwitten in de voeding geven verzuring. Maar eiwitten hebben we nodig. Dus moet er in de voeding compensatie zitten voor de verzurende eiwitten bijvoorbeeld meer groente en fruit consumeren.
Evolutie

Tijdens de evolutie is ons genenpakket ontstaan in samenhang met de omgeving waarin de vroege mens leefde en in samenhang met vooral het voedsel dat voorradig was. Het originele voedsel van de mens was heel rijk aan groente en fruit, knollen, zaden, noten. Af en toe at de mens vermoedelijk vlees en of vis. De mens is een opportunist door zijn intelligentie en eet wat hij kan verkrijgen. Granen en brood, pasta’s, rijst at de vroege mens niet, het was er eenvoudigweg niet. Dit oerdieet zullen de meeste van ons niet erg aantrekkelijk meer vinden.
Het was wel goed! Relatief weinig snelle koolhydraten, weinig verzadigd vet en niet al te veel eiwitten en daardoor niet verzurend. We zullen de voeding en biochemie van de oermens moeten nabootsen. In onze moderne maatschappij kunnen we niet leven als de oermens. We zullen op een andere manier dezelfde biochemie moeten bereiken.
Kan ik met gezonde voeding mijn zuurgraad in orde houden?
Het is uit te rekenen wat je moet eten om niet te verzuren. Dat komt voor de meerderheid van ons neer op een pond tot een kilo groente en fruit per dag. Omdat dit niet voor ieder realiseerbaar is moeten we kunstgrepen toepassen. Kunstgrepen zijn in dit verband voedingssupplementen.
Wat moet je doen om de juiste zuurgraad te bereiken?
Stap 1. Eerst bepalen of er sprake is van verzuring.
Methode: met behulp van PH strips, kun je de zuurgraad van je urine meten.
Dit moet je op een doorsnee dag alle keren doen dat je plast. De volgende uitslagen zijn mogelijk
A. Ochtendurine, dit is de eerst urine van de dag, d.w.z. de eerst na 06.00 in de ochtend, niet eten/drinken ( water mag wel) na 20.00 uur vorige avond
Er zijn nu 2 mogelijkheden.
1. Deze heeft een PH lager dan 6,0
2. Deze heeft een PH hoger dan 6,0

B. Dag urine; alle keren dat je overdag plast de zuurgraad meten
Er zijn nu 3 mogelijkheden
De urine PH is overdag alle keren beneden de 7,0.
De urine PH komt 1 x op 7,0 of hoger.
De urine PH is overdag meerdere keren boven de 7,0

Mogelijkheden:
1. ochtendurine lager dan 6,0 en dagurine alle keren onder de 7,
2. ochtendurine lager dan 6,0 en dagurine 1 x 7,0 of hoger
3. ochtendurine lager dan 6,0 en dagurine meerder keren 7,0 of hoger
4. ochtendurine hoger dan 6,0 en dagurine alle keren onder de 7,0<
5. ochtendurine hoger dan 6,0 en dagurine 1 x 7,0 of hoger
6. ochtendurine hoger dan 6,0 en dagurine meerdere keren hoger dan 7,0

Mogelijkheid 6: heel goed, goede zuurgraad
Mogelijkheid 5: redelijk tot goed
Mogelijkheid 4: matig
Mogelijkheid 3: goed
Mogelijkheid 2: matig tot redelijk
Mogelijkheid 1: slecht

Stap 2. Nu je zuurgraad bekend is kun je bepalen wat je moet doen,
Let op: gebruik je medicijnen roep dan deskundige hulp in! Je kunt nog steeds ontzuren, maar dat kun je beter onder begeleiding doen!
Mogelijkheid 3,5,6: je doet het voor wat uw zuurgraad betreft goed genoeg. Je hoeft geen maatregelen te nemen.
Mogelijkheid 2: je doet het matig tot redelijk. Het is voldoende meer groente en fruit te eten.
Mogelijkheid 1,4: onvoldoende.

Advies: eet (veel) meer groente en fruit. Neem daarbij supplementen om je zuurgraad verder te verbeteren. neem daarbij contact met me op.
Stap 3. Check of je voldoende maatregelen hebt genomen
Hoe weet je of je het voldoende doet? Of de maatregelen afdoende zijn?
Doe nog een keer de test als hierboven en kijk of je in een betere categorie komt.

LET OP Check nadat je een paar dagen supplementen gebruikt je urine. De PH mag niet hoger worden dan 7,5.

Stap 4. Houdt deze maatregelen, die je in categorie 1 hebben gebracht dan een minimaal ½ jaar vol. Controleer af en toe je urine en zie erop toe dat de PH niet boven de 7,5 komt. Als dat wel gebeurt, neem dan minder supplementen. Je lichaam heeft tijd nodig om te ontzuren, om zijn overtollige zuren kwijt te raken, vooral als deze al zijn uitgekristalliseerd.

Succes

Vitaminen in het algemeen

Vitaminen zijn stoffen die in geringe hoeveelheden in de voeding voorkomen. Het zijn voedingscomponenten, die in tegenstelling tot de voedingsstoffen (koolhydraten, vetten en eiwitten) geen energie leveren, maar die wel essentieel zijn voor een goed verloop van de stofwisseling. Er zijn twee grote groepen vitaminen te onderscheiden, de vetoplosbare en de wateroplosbare vitaminen. De meeste water oplosbare vitaminen worden in vivo (in een organisme) omgezet in coënzymen die samen met metabolische enzymen samenwerken om hun biochemische functies uit te voeren. Vitaminen kunnen ook werkzaam zijn op bepaalde plaatsen direct in de stofwisseling. Enkele vitaminen krijgen pas in het lichaam hun definitieve vorm, de vorm waarin zij daarvoor voorkomen noemt men pro-vitaminen.
De naam vitamine is een woord dat gevormd is uit het Latijnse vita (wat leven betekend) en amine (een organisch chemische stikstofverbinding). Deze naam werd voor het eerst gebruikt door Kasimir Funk in 1910. Een groot deel van de vitaminen is intussen chemisch onderzocht. Daarbij is gebleken, dat slechts één of enkele van de vitaminen werkelijk een amine is, terwijl alle andere tot andere chemische groepen behoren. De naam vitamine is dus niet juist, maar is nu eenmaal zo ingeburgerd.

Vitaminen tekorten
Terwijl vitaminen in alle levende levensvormen dezelfde rol vervullen, hebben hogere organismen (zoals de mens) hun vermogen om vitamines te maken verloren. Bij gebrek aan een vitamine kunnen ziekten optreden, die te verhelpen zijn door tijdig toedienen van het ontbrekende vitamine. De ziekten die door gebrek aan vitaminen ontstaan, heten gebreksziekten of avitaminosen. De bekendere gebreksziekten zoals beriberi en scheurbuik zijn voorbeelden van gebreksziekten die optreden bij ernstige gebreken aan vitamine B1 en vitamine C. Geringe tekorten van vitaminen kunnen ook mildere klachten veroorzaken.

Een gebrek aan vitaminen kan o.a. optrede door een gebrek ervan in de voeding. Als u bijvoorbeeld geen vlees eet of veganisme bedrijft, kunnen er gemakkelijk vitamine B12 gebreken optreden. Dit omdat vitamine B12 alleen in dierlijke producten voorkomt. Allergieën of intoleranties leiden vaak tot een onbalans in het dieet en kunnen de opname van vitaminen en mineralen verslechteren. Mensen met bepaalde fruit allergieën kunnen zo bijvoorbeeld een gebrek aan vitamine C oplopen. Bij coeliacie patiënten (een intolerantie voor gluten eiwitten uit graan dat voor ontstekingen in de darm zorgt) is het bekend dat er allerlei tekorten aan vitaminen en mineralen optreden. De ontstoken darmwand kan allerlei voedingstoffen slecht uit het voedsel opnemen. Deze ziekte komt bij ongeveer 1% van de bevolking voor. Schattingen geven aan dat nog eens 5% van de bevolking  onopgemerkt deze intolerantie onder de leden heeft, wat ook tot allerlei tekorten aan vitaminen en mineralen kan leiden. De behandeling van coeliacie bestaat uit een glutenvrij dieet. Dit dieet bevat vaak niet alle vitaminen en mineralen waardoor er wederom gebreken en daardoor klachten kunnen optreden. Coeliacie patiënten die een gluten vrij dieet volgen hebben bijvoorbeeld een verhoogde kans op osteoporose. Het nemen van vitaminen supplementen kan in deze gevallen raadzaam zijn.
De opname van specifieke vitaminen kan ook verstoord zijn in bepaalde mensen. Een voorbeeld is vitamine B12 dat door het lichaam via een speciaal mechanisme wordt opgenomen. Bij sommige mensen werk dit mechanisme niet of niet goed waardoor het in de ernstigste gevallen alleen via injecties kan worden opgenomen. Ook kan een gebrek aan het ene vitamine of mineraal de opname van andere vitaminen en/of mineralen belemmeren waardoor er meerdere gebreken ontstaan. Er zijn ook gevallen bekend waarbij allergieën tegen bepaalde vitaminen gezondheidsproblemen veroorzaken.
Ieder mens is uniek en daarom is het belangrijk uw individuele vitaminen en mineralen behoefte te onderzoeken. De gangbare multivitaminen tabletten zijn over het algemeen het veiligst wanneer u uw individuele behoefte niet kent.
Een te veel aan vitaminen (vooral de vetoplosbare) kunnen zich ophopen in het lichaam en dit kan giftig zijn. Wanneer u vitamine supplementen gaat gebruiken is het belangrijk de effecten van, en de hoeveelheden in de supplementen voor uzelf te onderzoeken.

Mineralen

Mineralen zijn belangrijke componenten voor de gezondheid. Zonder de hulp van mineralen kunnen bijvoorbeeld vitaminen niet functioneren in ons lichaam. Mineralen (ijzer) transporteren zuurstof door ons lichaam. Ze spelen ook een belangrijke rol bij de groei, instandhouding en herstel van weefsels. Mineralen zijn ook betrokken bij het samentrekken van spieren, het functioneren van de zenuwen en bij de energie huishouding.
De mineralen zijn onder te verdelen in twee groepen: de micro en de macro mineralen. Macro mineralen of macro elementen zijn de groep mineralen die we met de dagelijkse voeding in een grote hoeveelheid nodig hebben. De micro mineralen worden ook wel sporenelementen genoemd, hiervan hebben we dagelijks maar een kleine hoeveelheid van nodig. Voor het goed functioneren van het lichaam zijn er 20 mineralen noodzakelijk.
Het lichaam kan wel vitamine D maken, maar het kan geen enkel mineraal maken. Praktijk Aurora adviseert iedereen een multi mineraal te slikken omdat we dit via de voeding niet voldoende binnen krijgen.

IJzerdeficiëntie groot probleem onder jonge kinderen

  • Voeding Nu
  • IJzerdeficiëntie groot probleem onder jonge kinderen

 1 november 2012 Vera Kluivers 

Eén op vijf jonge kinderen heeft een ijzerdeficiëntie. Dit stelt drs. Lieke Uijterschout vandaag in haar presentatie op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Uijterschout is arts-onderzoeker aan het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Vandaag presenteerde zij de resultaten van de zogenaamde IROSTAT-studie op het NVK-congres. Uit het onderzoek blijkt dat 18,8% van de onderzochte kinderen een te laag ijzergehalte heeft.

Uijterschout analyseerde van circa 400 gezonde Nederlandse kinderen de ijzerstatus voor de IROSTAT-studie. Deze kinderen kwamen voor een simpele operatie naar het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag of het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Ze waren tussen de 6 maanden en drie jaar oud. Bij een hemoglobinegehalte lager dan 6,8 mmol/l en een ferritineniveau lager dan 12 µg/l sprak de onderzoeker van ijzerdeficiëntie.

Opvallend was dat dagopvang negatief gecorreleerd was met een ijzertekort. Kortom, bij kinderen die naar de dagopvang gaan kwam een ijzertekort minder vaak voor. Volgens de onderzoeker is dit mogelijk toe te schrijven aan de structuur op kinderdagverblijven. Kinderen eten op vaste momenten en ook het ‘zien eten doet eten’ zou bij kinderen een positieve uitwerking kunnen hebben.

Jonge kinderen zouden per dag 7 milligram ijzer binnen moeten krijgen. Met een gemiddeld Nederlands voedingspatroon voor een jong kind wordt die aanbeveling van ijzer niet gehaald, blijkt uit de presentatie van Uijterschout.

Volgens de Zweedse gastspreker Dr. Magnus Domellöf helpt met ijzer verrijkte  opvolg- of peutermelk om de aanbevolen hoeveelheid ijzer te halen. Domellöf is Universitair hoofddocent en hoofd van de afdeling kindergeneeskunde aan de Universiteit van Umeå.

Domellöf haalt een nog te publiceren onderzoek aan waaruit blijkt dat er op driejarige leeftijd significant minder gedragsproblemen voorkomen bij kinderen die als baby ijzersuppletie hebben gekregen. Het onderzoek zal in Pediatrics gepubliceerd worden.

Daarom adviseer ik de kinderen die bij mij in de praktijk komen suppletie te slikken,  waaronder multi vital junior: Samenstelling

Bevat per 2 vegetarische capsules
Natuurlijke bètacaroteen 1,0 mg
Gemengde carotenoïden (maximaal) 0,3 mg
Vitamine B1 (als thiamine HCl) 1,5 mg
Vitamine B2 (riboflavine) 1,8 mg
Vitamine B3 (nicotinamide) 10 mg
Vitamine B5 (calciumpantothenaat) 7,6 mg
Vitamine B6 (als pyridoxine HCl) 2,0 mg
Vitamine B12 (cyanocobalamine) 5,0 mcg
Foliumzuur 200 mcg
PABA (para-aminobenzoëzuur) 1000 mcg
D-Biotine 75 mcg
Cholinebitartraat 2 mg
Inositol 2 mg
Vitamine C (als magnesiumascorbaat) 135 mg
Citrusbioflavonoïden (95% hesperidine) 7,6 mg
Vitamine D3 (cholecalciferol, 100 IE) 2,6 mcg
Natuurlijke vitamine E (als D-alfatocoferylsuccinaat, 30 IE) 20 mg
Calcium (als -citraat) 50 mg
Magnesium (als -ascorbaat/citraat) 20 mg
Zink (als -bisglycinaat) 4 mg
IJzer (als -fumaraat) 2,6 mg
Mangaan (als -bisglycinaat) 0,6 mg
Koper (als -lysinecomplex) 1000 mcg
Borium (als -natriumboraat) 150 mcg
Jodium (uit kelp) 25 mcg
Chroom (als – picolinaat) 30 mcg
Selenium (als seleno-L-methionine) 10 mcg

Onze voeding wat is er mis

De Nederlandse overheid stelt dat een gevarieerde voeding voldoende vitamines en mineralen bevat en heeft zelfs in de weAfbeeldingt vastgelegd dat dit op elke verpakking van voedingssupplementen moet staan. Grootschalig wetenschappelijk onderzoek toont echter het tegendeel aan. Onze voeding bevat volgens dit onderzoek te weinig Selenium, chroom, vitamine A, magnesium, B6 en zink. En voor bevolkingsgroepen ook weinig foliumzuur en ijzer. Dat is niet zo verwonderlijk. Tomaten worden bijvoorbeeld niet in aarde maar op piepschuim bolletjes gekweekt. Bovendien is de hoge productie, die van het boerenbedrijf vereist wordt om winstgevend te kunnen zijn, een aanslag op de bodemgesteldheid waardoor de bodem sterk verarmd is. Hierdoor is o.a. de hoeveelheid selenium in de Europese bodem de laatste 25 jaar schrikbarend terug gelopen. Dit Selenium tekort wordt in verband gebracht met de hogere incidentie van kanker. Bovendien is de balans tussen de verschillende essentiële vetzuren, door een jaren lange verkeerde voorlichting, ernstig verstoord.

Milieuverontreiniging veroorzaakt extra deficiënties

Als ook  rekening gehouden wordt met de toename in milieuverontreiniging dan is het plaatje compleet. We worden als Nederlander dagelijks blootgesteld aan luchtverontreiniging, bodemverontreiniging en verontreiniging in onze voeding. PCB’s dioxines, zware metalen en fijn stof zijn maar enkelen voorbeelden. Met de luchtverontreiniging is het in Nederland al zo slecht gesteld dat er op bepaalde locaties niet eens meer gebouwd mag worden. Dat zou gevaarlijk zijn voor de toekomstige bewoners.

Resumerend:

  1. De voeding is sterk verarmd in vitamines, mineralen en spoorelementen door over productie en bodemverarming
  2. Milieuverontreiniging vormt een extra aanslag op onze vitaminen en mineralen reserves
  3. De lifestyle keuze voor roken maakt de situatie alleen maar erger. Hierdoor ontstaan ook tekorten aan belangrijke nutriënten. Voor meerokers heb ik slecht nieuws: dat is bijna net zo schadelijk als roken.

 

De basis suppletie

De basis suppletie is op met behulp van wetenschappelijk onderzoek ontworpen om de tekorten in de voeding op een effectieve manier aan te vullen waardoor de kans op hart en vaatziekten, kanker en diabetes sterk wordt verkleind. Bovendien vergroot de basis suppletie de weerstand tegen infecties en wordt het lichaam gestimuleerd meer bio-energie te produceren zodat vermoeidheid minder snel kan optreden.

Waarom zoveel NEGATIVITEIT rond CHOLESTEROL!!!!

Cholesterol wordt al jaren in een steeds slechter daglicht gezet. Vroeger moest het beneden de 10 mmol/ltr zijn, maar dit getal wordt steeds lager gesteld. Cholesterol wordt in alle cellen van het lichaam gevormd, maar grotendeels in de lever, darmen, bijnieren, voortplantingsorganen en placenta. Voor een klein deel krijgen we het via de voeding binnen. De indruk wordt gewekt dat cholesterol een z
waar vergif is waar we aan kunnen sterven. Dit is een grote misvatting. Bij een tekort aan cholesterol worden we ernstig ziek of sterven we aan hartzwakte of kanker. Daarom is cholesterol onontbeerlijk voor een goede gezondheid.
Een teveel aan cholesterol is een teken van ziekte, zoals koorts bij een infectie en niet de oorzaak. Bij onderdrukking van koorts kan men geen longontsteking genezen en zo zal men de gezondheid niet verbeteren door het cholesterolniveau kunstmatig te verlagen met vergif.Eigenschappen van cholesterol
Cholesterol is een belangrijk sterol in het menselijk lichaam en een onderdeel van het plasma en de intracellulaire membranen. We vinden het in de myeline structuren van de hersenen en het centrale zenuwstelsel en in kleine hoeveelheden in de membranen van mitochondria.In de lever wordt cholesterol omgezet tot galzouten, nodig voor de opname van vetten en de vetoplosbare vitaminen (vitamine A, E, D en K).Cholesterol is van belang voor de vorming van steroid hormonen. Dit zijn hormonen van de bijnieren en de voortplantingsorganen.
De hormonen van de bijnieren zijn de corticosteroïden en de mineralo-corticosteroïden.
De geslachtshormonen zijn de hormonen die gevormd worden door de eierstokken, de testikels, de placenta (en voor de placenta). Ze zijn van belang voor de zwangerschap, bij de bevalling, de borstvoeding, het mineralen evenwicht en de energie die vrij komt bij de stofwisseling van de vetten, suikers en eiwitten.

Uit cholesterol komt het ergosterol dat onder invloed van het ultraviolet van de zon omgezet wordt in vitamine D2, van belang voor onze kalkstofwisseling.

Cholesterol wordt in het lichaam gevormd uit Acetyl CoA, dat op zijn beurt gevormd wordt uit de suikers, vetten, eiwitten en vitaminen ( vooral B5) die we eten. Dit Acetyl CoA wordt stapsgewijs omgezet in mevalonaat. Deze stof wordt weer omgezet in:
– Cholesterol.
– Coenzym Q 10
Selenoproteïnen, selenoproteïne N, glutathionperoxidase, deiodinase.
Het Coenzym Q 10 is noodzakelijk voor het functioneren van de kernen van de cellen. Zonder deze stof kunnen onze spieren en zenuwen niet hun werk doen. Vooral de hartspier heeft voor zijn energie veel Coenzym Q10 nodig.

De cholesterolverlagende medicijnen, statinen genoemd, blokkeren de vorming van mevalonaat. Daardoor krijgen we een daling van cholesterol, Coenzym Q 10 en Selenoproteïnen.
De Selenoproteïnen zijn van belang voor de vorming van selenoproteïne N en glutathionperoxidase. Laatstgenoemde stof beschermt het lichaam door handhaving en vorming van spierweefsel (2). Bij een tekort ontstaat pijn aan de skeletspieren, spierzwakte en vermoeidheid. Deze Selenoproteïnen hebben ook een anti-kankerwerking.
Naar boven

De gevolgen van het gebruik van cholesterolverlagende middelen

Coenzym Q 10 tekort: onze spieren worden zwakker. Bij jonge mensen zal dit niet direct plaats vinden, maar wel op de lange duur. Door zwakte van de spieren zullen deze sneller pijn gaan doen bij inspanning. De zwakte van het hart zal kortademigheid en extreme vermoeidheid veroorzaken.
Volgens Langsjoen ontstaat bij 70% van de statinen gebruikers een afwijking aan het hart. Ook in Canada werden de artsen gewaarschuwd voor het gebruik van lipitor in verband met hartfalen.

De zenuwbanen zijn ook afhankelijk van een adequate Coenzym Q10 voorziening. Grotere gevoeligheid van ons gehele lichaam zal plaats vinden, maar ook ons centrale zenuwstelsel heeft er van te lijden. De astronaut Graveline beschrijft in zijn boek: “Lipitor- dief van ons geheugen”, hoe hij vlagen van geheugenverlies kreeg door het gebruik van lipitor.
De hersencellen en de zenuwbanen hebben voor hun wanden cholesterol nodig. Bij een tekort in de hersencellen ontstaan psychische bijwerkingen, zoals depressie, slaapproblemen en geheugenverlies. Bij een tekort aan cholesterol in de zenuwbanen krijgen we zenuwbeschadiging (perifere polyneuropathie) die wordt gekenmerkt door zwakte, gevoelloosheid, pijn en tintelingen in de voeten. Door afname van de weerstand (coenzym Q 10 is ook van belang voor onze weerstand) kan ontsteking van de zenuwbanen ontstaan.

Bij oudere mensen (70 en ouder) blijkt een hoger cholesterolgehalte juist samen te hangen met een langer leven, voornamelijk doordat ze minder kanker en infectieziekten kregen. Bij gebruik van cholesterolverlagende middelen is bij hun de kans groot dat een afname van de spierfunctie of het denkvermogen plaats vindt, wat een bedreiging is voor de kwaliteit van het leven en voor overleven in het algemeen.

Het LDL-cholesterol: deze stof is onontbeerlijk voor ons lichaam omdat het een drager is van coenzym Q 10 en bètacaroteen. Deze stof is dus ook niet gevaarlijk voor ons lichaam, anders zou het niet gevormd worden. Bij te weinig LDL-cholesterol ontstaat een tekort aan antioxidanten, waardoor de kankercellen niet meer geremd worden in hun groei.
LDL-cholesterol is een voorloper van pregnenolone, DHEA en progesteron. Dit zijn hormonen die het verouderingsproces remmen en van belang voor onze gezondheid.
Samen met cholesterol werkt het als antioxidant bij de verwijdering van giftige stoffen uit ons lichaam.
Een teveel aan LDL-cholesterol (het zogenaamde slechte cholesterol) wijst op een stoornis en dit kan met voeding en vitaminen goed geregeld worden. Het LDL-cholesterol moet in evenwicht zijn met het HDL-cholesterol en het gewone cholesterol.

LDL-cholesterol en de transvetzuren:
De LDL-deeltjes in het bloed hebben een bepaalde grote. Zijn ze te klein, dan is er een vergroot risico op vaataandoeningen. De grote LDL-deeltjes doen ons geen kwaad. Het ontstaan van de kleine LDL-deeltjes is een gevolg van het eten van transvetzuren die kunstmatig verkregen zijn door het verharden van onverzadigde vetzuren in geharde verzadigde vetzuren. Bij dit verhardingsproces wordt waterstof bij een verhoogde temperatuur door olie geleid. Deze vetten zitten in frituurvet, kant en klaar maaltijden, koek, gebak, margarine en vele andere industriële vetten. Deze kunstmatig gevormde transvetzuren zijn schadelijk voor ons, terwijl roomboter de goede transvetzuren voor ons heeft. Deze onnatuurlijke transvetzuren hebben ook de eigenschap om het LDL-cholesterol te doen stijgen en het HDL-cholesterol te doen dalen.

Squaleen tekort: squaleen is een voorloper van cholesterol, maar wordt ook gebruikt in ons lichaam voor de vorming van vitamine A, E, D en K. Vitamine A is voor onze weerstand tegen infecties en vooral in de winter samen met vitamine D van belang om extra in te nemen. Vitamine D en K zijn belangrijk voor de botvorming, dus tegen osteoporose. Vitamine E is voor zeer veel processen in ons lichaam van belang als vrije radicalenvanger.
Naar boven

Cholesterol tekort: uit cholesterol worden de geslachtshormonen, galzouten en vitamine D gevormd en is cholesterol een onderdeel van de celwand. Samen met een tekort aan Coenzym Q10 veroorzaakt het rhabdomyolyse, d.w.z. dat spieren neigen om op te lossen en te verzwakken, inclusief uw hartspier. Deze rhabdomyolysis kan een nierbeschadiging doen ontstaan en door het vrijkomen van giftige spiercomponenten een levensbedreigende nierinsufficiëntie veroorzaken.
Een daling van de geslachtshormonen zal uw liefdesleven niet ten goede komen (in de meeste gevallen).

Selenoproteïnen tekort: uit Selenoproteïnen ontstaan glutathionperoxidase, selenoproteïne N en deiodinase. Een tekort veroorzaakt een vergrote kans op kanker. Een selenoproteïne N tekort geeft spierpijnen, spierzwakte en vermoeidheid. Coenzym Q10 is dus niet het enige middel dat bij een tekort deze symptomen geeft.

Andere bijwerkingen: de volgende bijwerkingen kunnen ontstaan door inname van cholesterolverlagende middelen: longontstekingen, leververgiftiging, fatale colitis ulcerosa, pancreatitis (alvleesklierontsteking), peesontstekingen, vertroebeld zicht, hoofdpijn, huiduitslag, misselijkheid en andere maagdarm problemen, afwijkingen bij het ongeboren kind.

Conclusie:

Cholesterol is een belangrijke stof voor het lichaam. Een te hoog cholesterolgehalte zegt dat er mogelijk tekorten zijn aan vitamine B3 of B6, maar dit is niet gevaarlijk voor het lichaam. Statines zijn veel gevaarlijker.
Cholesterolgehalte heeft niets te maken met atherosklerose, hartaandoeningen, hersenbloedingen of herseninfarcten.
Cholesterolverlaging kan je leven verkorten en ellendig maken.
Vergelijkend onderzoek van statinen en placebo gaf geen verbetering te zien van hart en vaataandoeningen bij gebruik van statinen.
Cholesterolverlagers verzwakken het immuunsysteem.
Cholesterolverlagers verhogen de bloeddruk, met name de onderdruk.

Wat kunnen we doen om ons hart en bloedvaten goed te houden?

Indien u toch nog angstig bent en niet overtuigt over het onschuldige
cholesterol, dan kunt u bij een hoog gehalte vitamine B3 (=niacine), vitamine B6 en taurine gebruiken. De niacine geeft warmte opvliegers gedurende half uur. Neem het in na de warme maaltijd. Er is ook een langzaam opneembare vorm, die geen flushes geeft. Bij leverstoornissen moet u maar heel weinig innemen (25 mgr/dag) of eerst het gehalte aan vitamine B3 in het bloed laten meten. Vitamine B6 is altijd goed.
Dagelijks gebruik van Coenzym Q 10 doet uw hart en spieren versterken en verhoogt uw levenskans met 75% .
Om geoxideerd cholesterol (oxysterolen) zo min mogelijk binnen te krijgen (dit is niet zo goed) moet u dierlijke eiwitten mijden, met name vlees en melk. Gebruik veel vitamine C, bètacaroteen en Coenzym Q 10.

Heel belangrijk is het meten van het homocysteïne-gehalte in uw bloed in combinatie met vitamine B12, foliumzuur en magnesium. Een te hoog homocysteïne-gehalte (boven 7 micromol/ltr) is schadelijk en wijst op een tekort aan vitamine B12, foliumzuur, magnesium en bètaïne HCL.
Drink geen melk, want deze remt de opname van de nodige stoffen.

Schema wat u het beste kunt innemen voor uw hart en bloedvaten:

Eet veel fruit en groenten, liefst uit eigen tuin en niet uit kassen. Doordat er teveel met kunstmest is gewerkt, bevat de groente in 10 jaar tijd nog maar de helft aan vitamine en mineralen (1986-1996). In groenten en fruit zitten vitamine C, vitamine A, carotenoïden, tannine, flavonoïden en fyto-oestrogenen, allemaal verlagen zij het cholesterolgehalte. Door de vezels verlagen zij ook de bloeddruk, maar doe een goede buikademhaling om de opname te bevorderen.
Overgewicht vergroot uw kans om een beroerte te krijgen aanzienlijk, vooral als dit gepaard gaat met suikerziekte en/of verhoogde bloeddruk. Laat u nakijken wat de oorzaak van uw overgewicht is. Tekorten aan mineralen, vitaminen of een insulineresistentie kunnen aanwezig zijn.
Chronische infecties en een slecht gebit veroorzaken een verhoogde bezinking en meer kans op het dichtslibben van uw vaten. Poets uw tanden goed en laat uw kwikvullingen vervangen.
Een zittend leven en veel roken verhogen uw kansen voor een beroerte. Doe dagelijks lichaamsoefeningen en bij een zittend leven elk uur in beweging komen. Roken en koffie veroorzaken een kortdurende vaatverwijding en daarna een langdurige vaatvernauwing. Daardoor ontstaan vaatbeschadigingen waarin vetten zich ophopen wat weer een vaatvernauwing tot gevolg heeft.

Dat artsen en specialisten toch cholesterolverlagende middelen voorschrijven komt door de reclame van de farmaceutische industrie die onjuiste gegevens laat zien en bij onderzoek de cijfers die niet in hun straatje past weglaat.
Cholesterolverlagende middelen kunnen uw dood worden en dat lukt u niet met de middelen die hierboven aangegeven zijn.

alie woudaMeer weten of een afspraak maken? info@natuurpraktijkaurora.nl of appen naar 0641979844

Vreedepeelweg 4 Beringe

%d bloggers liken dit: