Burn-out wat is het

Burn-out betekent opgebrand. Burn-out is een reactie op zowel fysieke als psychische uitputting vnl. door langdurige stress. Dit gaat vaak gepaard met gespannenheid, kwetsbaarheid, gevoeligheid, prikkelbaarheid of somberheid. Burn-out patiënten formuleren het vaak als: ‘een accu die echt leeg is’, ‘een elastiekje dat steeds verder is uitgerekt totdat de rek verdween en het knapte’. ‘Ik kon niks meer, alleen nog maar huilen’. Burn Out = Uitgeblust, uitgeput en opgebrand.

Burn-out

Burn-out. Volgens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben ca. 500.000 mensen last van een Burnout. Daarnaast heeft nog een groot aantal van de werkende beroepsbevolking een verhoogd risico op een burnout. Meer dan 30.000 mensen zijn arbeidsongeschikt wegens klachten die grotendeels te maken hebben met overspannenheid, depressiviteit en burnout.

Burn-out Term

Burn-out is een term die tegenwoordig algemeen bekend is. Oorspronkelijk is het een woord uit de zogenaamde ‘pop-psychologie’ (jaren zestig). Destijds had het oorspronkelijk betrekking op de toestand van mensen die veelvuldig drugs gebruikten en verzwakt waren c.q. last hadden van fysieke en emotionele uitputting. Tegenwoordig heeft het begrip Burn-out een bredere betekenis en behelst het een toestand van vermoeidheid, gespannenheid en uitputting in het algemeen.

Burn-out Overspannenheid

Burn-out en overspannenheid. Men denkt vaak dat burn-out een typisch verschijnsel is van de moderne tijd. Dat het een ziekte is die te maken heeft met de 24 uurs economie. Hier is niet iedereen het mee eens. Er wordt door sommigen gesteld dat dezelfde soort klachten al veel langer bestaan, maar in het verleden met andere termen werd aangeduid. De meeste mensen zijn bekend met de begrippen overspannen, oververmoeid of overwerkt. Deze begrippen zijn concreter, daar de term zelf meer aangeeft wat er mis is. De term Burn-out is in deze zin wat minder concreet.
De termen Burn-out en Overspannenheid worden vaak door elkaar gebruikt. Ook onder deskundigen is er geen eenduidigheid. De één zegt dat men eerst burn-out is en dan overspannen; de ander zegt dat men eerst overspannen is en dan burn-out. Dit verschil heeft vooral te maken met een gebrek aan theoretische inkadering van het begrip burn-out.
Overspannenheid is in het hedendaagse taalgebruik op het vakgebied van de gezondheidszorg een iets zwaarder begrip of verschijnsel. Het gaat hier om een toestand waarin iemand zo uitgeput en gespannen is dat er werkelijk vrijwel niets meer mogelijk is. In de volksmond heeft burn-out echter de betekenis van overspannenheid gekregen.

Burn-out…………. opgebrand

Burn-out betekent letterlijk: opgebrand. Burn-out is een uitputtingsreactie op langdurige (soms jarenlange) stress; lichamelijk en psychisch. Dit beeld van uitputting, verlies van energie gaat vaak gepaard met gespannenheid, kwetsbaarheid en gevoeligheid voor alle indrukken, hetgeen zich vaak manifesteert in de vorm van prikkelbaarheid of somberheid.
Mensen met een burnout formuleren het vaak als: “een accu die echt leeg is en niet meer op te laden valt”, “een elastiekje dat steeds verder is uitgerekt totdat de rek verdween en het knapte”. “Ïk kon niks meer, alleen nog maar huilen”. Men is uitgeblust en opgebrand: Burn-out.
Het proces verloopt over het algemeen langzaam. Vaak wordt ook aangegeven dat men jarenlang in een te hoge (soms juist lage) versnelling heeft gewerkt. En verder ook een belangrijke factor: de persoonlijke en sociale omstandigheden; soms ook problemen in de relationele sfeer. Men geeft aan het gevoel te hebben dat het nergens meer lekker loopt en men niet gehoord of begrepen wordt. Er groeit een gevoel van falen, spanning, slapeloosheid, boosheid naar de partner, collega’s, chef, de hele werksituatie en organisatie. Het gevoel van niets meer onder controle te hebben. Werk blijft liggen, problemen worden omzeild. De kleinste dingen zijn al te veel.

Burn-out signalen

Een burn-out kenmerkt zich dus door gevoelens van lichamelijke en emotionele uitputting. De eerste signalen zijn meestal nogal vaag: slecht slapen, niet lekker in je vel zitten, opgejaagd voelen, geen zin in seks, geen zin in werken, moe etc. Uiteindelijk het gevoel helemaal opgebrand te zijn en een slecht concentratievermogen. Ook functioneert het geheugen niet goed meer. De onzekerheid die hieruit voortvloeit, kan zich uiten in: geen beslissingen durven nemen en soms of bij sommigen ook: het krijgen van angstaanvallen.

Burn-out ………stress

Stress is niet altijd schadelijk voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Positieve kortdurende stress kan zelfs voor succes zorgen als men er op een goede manier mee omgaat. Sommige mensen voelen zich juist op hun best in stressvolle situaties. Ze gaan beter presteren als ze onder druk staan en deadlines moeten halen of een belangrijke prestatie moeten leveren. Ook kortdurende negatieve stress hoeft niet altijd schadelijk te zijn. Maar tegen chronische, langdurige negatieve stress is ons lichaam niet goed opgewassen.

Therapie
Lees verder

img_7362Alie Wouda
Afspraak maken? info@natuurpraktijkaurora.nl

Wat is burn-out
Het draagkracht-draaglast model
Vecht-of-vluchtreactie
SYMPTOMEN Bij een burn-out
Test je kans op stress en daardoor burn-out.
Stress – Lichamelijke Symptomen Test
Wat gebeurt er in je hoofd en je lijf bij burn-out?
Wat kan je er aan doen? a) Mindfulness

7 thoughts on “Burn-out wat is het

  1. Pingback: Burn-out of te veel stress, wat nu? – Natuurpraktijk AURORA

  2. Pingback: Draagkracht- draaglast – Natuurpraktijk AURORA

  3. Pingback: Vecht-of-vluchtreactie dan burn-out – Natuurpraktijk AURORA

  4. Pingback: SYMPTOMEN Bij een burn-out – Natuurpraktijk AURORA

  5. Pingback: Test je kans op stress. – Natuurpraktijk AURORA

  6. Pingback: Stress – Lichamelijke Symptomen Test – Natuurpraktijk AURORA

  7. Pingback: Wat gebeurt er in je hoofd en je lijf bij burn-out? – Natuurpraktijk AURORA

Geef een reactie