Prostaat problemen voorkomen

 

Prostaat
De prostaat maakt onderdeel uit van het mannelijk voortplantingssysteem. De taak van de prostaat is het produceren van een slijmerige vloeistof, die dienst doet als transport- en voedingsvloeistof voor spermacellen. Deze vloeistof smeert de urethra en verbetert de beweeglijkheid van spermacellen. Van het totale volume van het ejaculaat bestaat zo’n 30% uit de prostaatvloeistof, waarin eiwitten (o.a. het prostaatspecifiek antigeen PSA), citroenzuur en met name veel zink voorkomt. Vooral het zink is voor de kwaliteit van het sperma zeer belangrijk.

Prostaatvergroting
Tijdens de puberteit groeit de prostaat door de hormonale veranderingen tot volwassen grootte uit. Vanaf 25 jaar neemt de prostaat heel traag verder in omvang toe. Tegenwoordig wordt bij 10% van de mannen onder 40 jaar al een lichte prostaatvergroting geconstateerd, hetgeen echter zelden tot klachten leidt. Dat prostaathypertrofie steeds vaker op jongere leeftijd voorkomt, heeft mogelijk te maken met het gebruik van onvolwaardige voeding (veel verzadigd vet, gefrituurde voeding, vlees, zuivel en weinig essentiƫle voedingsstoffen en vezels) en een zittende leefstijl. Boven de 50 jaar heeft ca. 75% van de mannen (goedaardige) prostaathypertrofie (BPH). Bij de helft van de mannen treden klachten op, terwijl bij 10% chirurgisch ingrijpen noodzakelijk is. Boven de 85 jaar blijkt zelfs 95% van de mannen een vergrote prostaat te hebben.

Klachten
Goedaardige prostaatvergroting is een androgeen-afhankelijke conditie en ontstaat meestal in het binnenste gedeelte van de prostaat, dat de urethra omsluit. Accumulatie van DHT (dihydrotestosteron) in de prostaat speelt hierbij een rol. Er zijn aanwijzingen dat DHT betrokken is bij het ontstaan van BPH door verhoging van de IGF-2-activiteit (insulinegroeifactor-2).1 Omdat de prostaat de urethra omsluit wordt bij het groeien van de prostaat de urethra dichtgedrukt, terwijl ook druk op de blaas kan ontstaan. Een sterke vergroting van de zijlobben van de prostaat kan slechts tot milde symptomen aanleiding geven, terwijl een milde vergroting van de middenlob al tot ernstige klachten aanleiding kan geven. Klachten als gevolg van BPH zijn; moeite met (door)plassen, zwakke urinestraal, pijn bij het plassen, frequent ’s nachts urineren (nocturie), nadruppelen, onvolledige blaaslediging, incontinentie en een verhoogde kans op urogenitale infecties.

Oorzaken
Diverse factoren spelen bij het ontstaan van BPH een rol. Met het toenemen van de leeftijd verandert de hormoonhuishouding, waarbij de bloedspiegel van testosteron daalt en die van prolactine en oestradiol stijgen. In de prostaat zelf stijgen de testosteron- en DHT-gehaltes, mede doordat het vermogen van de prostaatcellen om deze hormonen af te breken en uit te scheiden afneemt en prolactine de opname van testosteron in de prostaat en de omzetting in DHT bevordert. Deze verhoogde concentratie van androgene hormonen, met name DHT, zorgt voor prostaathyperplasie. Bier, stress, een gebrek aan zink en vitamine B6 kunnen ook bijdragen aan de prolactinestijging. Ook kan een tekort aan essentiƫle voedingsstoffen (zoals zink, lycopeen, vitamine B6, aminozuren, selenium) bijdragen aan de ongecontroleerde deling van prostaatcellen. Ook een te lage productie van lokale prostaglandines kan ertoe leiden dat teveel testosteron in de prostaat gebonden wordt

Afwachten
Het verloop van BPH wordt meestal afgewacht, voordat tot een chirurgische behandeling wordt overgegaan. In veel gevallen neemt de prostaatomvang vanzelf enigszins af. In deze periode en ter preventie van prostaathypertrofie en prostaatkanker hebben voedingsstoffen en kruiden, alleen en in combinatie, een gunstige uitwerking.

Uitsluiten prostaatkanker
Het is belangrijk prostaatkanker uit te sluiten. Dit geeft aanleiding in het begin tot dezelfde symptomen en komt in dezelfde leeftijdsgroep voor. Bij vroegtijdige ontdekking is de kans op genezing groter. Ook bij goedaardig gebleken prostaatvergroting blijft de noodzaak van regelmatige controle aanwezig, omdat prostaatkanker over het hoofd kan worden gezien, wanneer het in een later stadium ontstaan is.
De meeste vormen van kanker, waaronder prostaatkanker, ontwikkelen zich gedurende 10-20 jaar voordat ze manifest worden. Dit biedt tijd voor preventieve maatregelen. Er zijn aanwijzingen dat voedingsfactoren bij de preventie van prostaatkanker een belangrijke bijdrage leveren. Een hoge quetelet index en een hoge (verzadigde) vetconsumptie vergroten de kans op hormonale vormen van kanker.32

Regelmate controle PSA-spiegel
Stijging van de PSA (prostaat specifiek antigeen) spiegel in bloed, een stof die normaal door de prostaat wordt gevormd, is een belangrijke marker voor prostaatkanker. Mannen tussen de 40 en 60 jaar, van wie de PSA-spiegel boven de mediaan ligt en binnen de normaalwaarden, hebben 3 tot 6 keer meer kans binnen 25 jaar met prostaatkanker te worden geconfronteerd.3 Regelmatige screening is voor deze risicogroep belangrijk. Mogelijk is de gevoeligheid voor androgene hormonen bij een hogere PSA-spiegel groter. Onderzoekers achten het zinvol mannen reeds op 40 en 45-jarige leeftijd te testen op het PSA-gehalte en vanaf 50 jaar elke 2 jaar opnieuw.3 Een laag PSA-gehalte sluit kanker niet uit (door een relatief lage sensitiviteit), zodat de combinatie van een rectaal toucher en een PSA-test het meest betrouwbaar is. Als Ć©Ć©n van de twee een suggestie geeft voor kanker (PSA boven 4 ng/ml bloed, gebied van induratie bij toucher), is de volgende stap het nemen van een biopt. Aangezien prostaatkanker in veel gevallen al is uitgezaaid wanneer er klachten ontstaan, is screening middels rectaal toucher en PSA-test belangrijk. Tevens wordt geadviseerd beide testen uit te voeren bij lagere urinewegklachten bij mannen.3

Anti-oestrogene activiteit
Met het toenemen van de leeftijd verschuift de balans tussen oestrogenen en androgenen/testosteron in de richting van de oestrogenen. De oestrogeendominantie verhoogt de gevoeligheid van de DHT-receptoren in de prostaat en bevordert daardoor prostaatgroei. Daarop richt ik mijn therapie, wat per individu verschilt!

 

Wat je alwel kan nemen is:

Zink
Zink is onderdeel van diverse fysiologisch actieve eiwitten, die een rol spelen bij de regulering van apoptose, transcriptie en celdifferentiatie. Prostaatepitheel heeft het hoogste zinkgehalte van alle organen en weefsels. Een hoge zinkspiegel in het prostaatweefsel remt vermoedelijk celgroei en stimuleert apoptose. Waarschijnlijk biedt een adequate zinkstatus bescherming tegen het ontstaan en de voortschrijding van prostaatvergroting en prostaatkanker.
Zink remt het enzym 5-alfareductase, en daarmee de vorming van DHT. Zink remt daarnaast de binding van androgene hormonen aan cellulaire receptormoleculen met als gevolg verhoogde uitscheiding van deze hormonen. Zink verhoogt de prolactine-opname in de prostaat, maar vermindert tegelijkertijd de afgifte van dit hormoon door de hypofyse en verlaagt het de specifieke binding van dit hormoon aan de betreffende prostaatreceptor.

Selenium
Selenium is onderdeel van de antioxidantverdediging tegen vrije radicalen en is belangrijk voor de regulatie van de redoxstatus in cellen. Selenium is van belang voor het goed functioneren van het afweersysteem; een seleniumtekort leidt tot een verminderde productie van IgM en IgG, seleniumsuppletie leidt onder meer tot een verhoogde NK- (natural killer) celactiviteit. Er zijn aanwijzingen dat selenium bescherming biedt tegen diverse typen kanker, waaronder prostaatkanker. Zowel de antioxidantwerking als het effect op het immuunsysteem speelt hierbij waarschijnlijk een rol. In-vitro stimuleert selenium de apoptose van tumorcellen, activeert het de macrofagen en beschermt DNA tegen oxidatieve beschadiging. Mogelijk remt selenium de angiogenese bij kanker door middel van remming van expressie van vasculaire endotheliale groeifactoren (VEGF). Selenium is tevens betrokken bij de detoxificatie van zware metalen. Selenomethionine is een vorm van selenium zoals deze in voedingsmiddelen voorkomt.

Cadmium schadelijk voor prostaat
Cadmium verhoogt de kans op prostaatkanker. Selenium en zink helpen bij het onschadelijk maken van cadmium en beschermen de prostaat tegen het mutagene effect van cadmium. Er is mogelijk een positieve relatie tussen de cadmiumconcentratie en de concentratie van dihydrotestosteron.16 Injectie van cadmium in de prostaat van proefdieren leidde tot prostaathypertrofie. Ook uit een in-vitro studie blijkt dat cadmium prostaathyperplasie induceert. Selenium inhibeerde in-vitro cadmiumgeĆÆnduceerde prostaathyperplasie. Ook uit dierstudies komt de beschermende werking van selenium tegen cadmiumexpositie naar voren.16 De seleniuminname in Nederland is veelal aan de lage kant.

Pyridoxaal-5-fosfaat en magnesium
Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) helpt zink bij het naar beneden brengen van het prolactinepeil. Prolactine zorgt voor een hogere opname van testosteron in de prostaat en een grotere omzetting in DHT. Daarnaast is vitamine B6 betrokken bij de aanmaak van type-1-prostaglandinen. Deze prostaglandinen werken remmend op de binding van testosteron in de prostaat en voorkomen hiermee een te grote ophoping hiervan.
Vitamine B6 en magnesium helpen mogelijk bij het voorkomen van nierstenen. Van beide nutriƫnten bestaat vaak een deficiƫntie.
In een patiƫnt-controle-onderzoek in Taiwan werd het verband onderzocht tussen de inname van calcium en magnesium met het drinkwater en het voorkomen van prostaatkanker. De samenstelling van het geconsumeerde drinkwater van mannen die overleden waren aan prostaatkanker (n=682) werd vergeleken met het water dat mannen gedronken hadden, die inmiddels overleden waren door andere oorzaken. Uit de studie wordt geconcludeerd dat er mogelijk een beschermende werking uitgaat van magnesiuminname met het drinkwater en andere (voedings)bronnen van magnesium tegen het ontstaan van prostaatkanker

Aminozuren
Uit twee kleine studies is gebleken dat het gebruik van glycine, L-alanine en L-glutaminezuur de omvang van de prostaat bij benigne prostaathypertrofie kan doen verminderen.16,20 Vijfenveertig mannen kregen 2,5 week lang 780 mg alanine per dag en daarna 2,5 maand 390 mg alanine, steeds met gelijke hoeveelheden glutaminezuur en glycine. Deze aminozuurcombinatie verminderde de klachten als gevolg van prostaathypertrofie. Het mechanisme van de werking van deze combinatie is onbekend, doch het gebruik is zonder enige bijwerking gebleken.20

Chlorofyl
Door een bevordering van normale weefselgroei en een lokaal antioxidant effect kan chlorofyl een gunstige bijdrage leveren aan de behandeling. Ā De toename van benigne prostaathypertrofie is mogelijk tevens het gevolg van een hogere toxische belasting, waaronder zware metalen. Chlorofyl beschermt het lichaam tegen diverse carcinogenen in voedsel en milieu.
De ontgiftigende werking is vooral te danken aan de porfyrine uit chlorofyl. De porfyrine-ring is de actieve plaats waar bijvoorbeeld giftige metalen als kwik, lood, cadmium, aluminium en arseen gebonden kunnen worden; chlorofyl is een chelator van zware metalen.

Vitamine A, lycopeen en carotenoĆÆden
Vitamine A is essentieel voor celgroei en -differentiatie. Vermoedelijk bieden zowel vitamine A als carotenoĆÆden bescherming tegen het ontstaan van prostaatkanker. CarotenoĆÆden hebben een belangrijke antioxidantwerking.
De gezonde prostaat is rijk aan de carotenoĆÆde lycopeen. Bij onderzoek van de relatie tussen carotenoĆÆden en de kans op prostaatkanker is gebleken, dat een hoge inname van lycopeen (onder meer in tomaten en daarvan afgeleide producten) geassocieerd is met een verlaagde kans op prostaatkanker. Omgekeerd worden bij prostaatkanker lage spiegels van lycopeen in bloed en prostaat gevonden. De combinatie van lycopeen en vitamine E in fysiologische hoeveelheden inhibeert de groei van prostaatkankercellen in-vitro. Lycopeen remt het ontstaan van kankercellen sterker dan andere carotenoĆÆden

Heb je prostaatkanker, dan weet je dat er op natuurlijke manier ook nog veel aan te doen is.

Afspraak maken? Alie Wouda Natuurpraktijk Aurora 064197984 overdag sms’sen of Ā s’avonds bellen

Bron: studie orthomoleculaire geneeskunde

 

5 natuurlijke remedies tegen verkoudheid en griep

IsĀ die sluimerende griep of verkoudheid nu toch de kop aan het opsteken? Of probeer je hem uit alle macht niet toe te laten slaan met een hele rits vitaminepillen? Er zijn ook natuurlijke manieren om je weerstand te verhogen zodat je sneller opknapt bij een griep of verkoudheid, of -nog beter- die bacillen zo min mogelijk de kans te geven.

1. Zink uit je voedsel

Behalve vitamine C, is zink ook een goed hulpmiddel omĀ sneller op te knappen. Volwassenen hebben baat bij 20-40 mg zink per dag. EtenswarenĀ waar zink in zit zijn onder andere : spinazie, pompoenpitten, noten (vooral cashewnoten), pure chocola, bonen en champignons. Voor de vlees- en viseters; er zit zink in rund- en lamsvlees en oesters.

2.Verzachtende drank bij een zere keel en hoest

De werkzame ingrediƫnten in deze warme drank zijn: kurkuma, honing, citroen en gember. Kurkuma is ontstekingsremmend, honing en citroen zijn verzachtend. Gember staat in de Chinese geneeskunde al langer bekend als wonder wortelknol, en dit is nu ook vanuit wetenschappelijk onderzoek aangetoond: het bevat ontstekingsremmende stoffen en werkt ook pijnstillend.
De drank is makkelijk te maken, want meer dan heet water, een schijf citroen, een stuk verse gember, een stuk verse kurkuma (of een snuf in poedervorm) en een theelepel (biologische) honing heb je niet nodig. Even doorroeren en klaar.

3. Voorkom infecties en virussen

Niet iedereen zal blij worden van het idee, maar knoflook -en vooral rauw en vers- is een natuurlijk antibioticum. Aan knoflook wordt al langer een heilzame werking toegeschreven tegen hoge bloeddruk, aderverkalking en allerlei schimmels. Het is vooral een antioxidant waarvan de zwavelhoudende componenten bacteriedodend werken. Dun gesneden in olijfolie of honing en 3x daags nuttigen, als het kauwen op een rauwe knoflookteen je te ver gaat. Uiteraard kun je knoflook ook gekookt in gerechten verwerken of knoflooktabletten nemen.

4. Verstopte neus en overtollig slijm

Je hebt hem vast al vaker gehoord: stomen! Druppel een mix vanĀ essentiĆ«le oliĆ«n bestaande uit pepermuntolie, lavendelolie, citroenolie en eucalyptusolie in een kom heet water, gooi een handdoek over je hoofd en inhaleer. Snuit daarna een paar keer goed je neus. Je kunt ook een rub maken met dezelfde oliĆ«nmix en een neutrale ā€˜vasteā€™ olie zoals kokosolie. Smeer boven je borst of op je voorhoofd.

5. Soep waar je van opknapt

Het wordt vaker gezegd: je moet bij griep kippensoep eten. Of dat bij iedereen effect heeft is nog maar de vraag, maar wat in elk geval geen kwaad kan is gezond eten, luisteren naar je lichaam en wat het qua voeding aankan. Gebruik de volgende ingrediƫnten voor het al dan niet maken van soep: ui, knoflook, gember, citroen/limoen en veel groente.
Zorg bij griep in ieder geval voor voldoende rust en houd jeĀ vochtgehalte op peil in de vorm van water en kruidenthee, dan ben je in no time weer fit.

Kom je er nog niet uit?

Zink

We hebben maar heel weinig zink per dag nodig maar zink is wel onontbeerlijk in de omzetting van meer dan 300 verschillende enzymen in het lichaam van de mens. Zink zit voornamelijk in vlees, vis, noten en zaden.

Natuurlijke bronnen:

 • zinkChampignons,
 • sojabonen,
 • uien.
 • Pompoenen,
 • zonnebloemzaadjes;
 • noten in het algemeen.
 • Alle vlezige dierlijke organen.
 • Haring, oesters en het meeste andere zeevoedsel.
 • Tarwekiemen,
 • tarwezemelen.
 • Eieren,
 • melk.
 • Gist.

Eigenschappen:

Betrokken

 • bij de synthese van DNA/RNA en
 • testosteron,
 • de vitamine A-functie en
 • het metabolisme van koolhydraten,
 • alcohol en
 • vetzuren.
 • Als een co-enzym van SOD beschermt zink het lichaam tegen oxidatie.
 • Van belang voor immuunsysteem.

Deficiƫntie-symptomen:

 • Onregelmatige menstruatie,
 • diabetes,
 • verlies van smaak en eetlust.

Bij matig tekort:

 • verlies van smaak en reuk, minder dan normale groei bij kinderen,
 • alopecie (kale plekken),
 • huiduitslag,
 • vele huidaandoeningen,
 • glossitis (ontstoken tong),
 • stomatitis (ontstoken mond),
 • blepharitis (ontstoken oogleden),
 • paronychia (ontstoken nagelbedden),
 • steriliteit, verminderde vruchtbaarheid van het sperma,
 • trage genezing van wonden.

Bij ernstig gebrek:

 • vertraagde rijping van de botten,
 • vergrote milt of lever,
 • verkleining van de testikels,
 • slechter functionerende testikels,
 • gebrekkige groei of dwerggroei.

Specifiek kenmerk: nagels met witte vlekjes.

Kan gunstig werken op/bij:

 • Acne,
 • alcoholisme,
 • arteriosclerose,
 • atherosclerose,
 • brandwonden,
 • dermatitis (huidontsteking),
 • diabetes (suikerziekte),
 • eczeem,
 • hoog cholesterol gehalte,
 • impotentie,
 • menstruatie,
 • nachtblindheid,
 • prostatitis (ontsteking van de prostaat),
 • reumatische artritis,
 • schizophrenie,
 • vertraagde groei,
 • vertraagde sexuele activiteit,
 • wonden,
 • ziekte van Hodgkin,
 • zwangerschap,
 • zweren.

Gebruik:
Zink is effectiever als het wordt ingenomen met

 • vitamine A,
 • vitamine B6,
 • vitamine E,
 • calcium,
 • fosfor,
 • koper.

Antagonisten zijn o.a. alcohol, diuretica, orale voorbehoedsmiddelen.

Wisselwerking met medicijnen, vitaminen of mineralen:

 • Calcium: beĆÆnvloedt de calciumresorptie.
 • Koper: vermindert de resorptie van koper. Dit gebeurt alleen bij het gebruik van grote hoeveelheden zink.
 • Medicijnen met cortison: kan laboratoriumproeven om zink te meten beĆÆnvloeden.
 • Diuretica: verhoogt de zinkuitscheiding. Men moet dan grotere hoeveelheden gebruiken.
 • Orale voorbehoedsmiddelen (de pil): verlaagt het zinkgehalte in het bloed.
 • Tetracycline: vermindert de hoeveelheid tetracycline die in de bloedstroom wordt opgenomen. U moet zink en tetracycline niet samen gebruiken. Neem ze minimaal twee uur na elkaar.
 • Vitamine A: helpt bij de resorptie van vitamine A.

Wisselwerking met andere stoffen:

 • Alcohol: zelfs in matige hoeveelheden, kan de zinkuitscheiding in de urine verhogen en kan zo schadelijk werken op de capaciteit van ons lichaam om zink in de juiste enzymcombinaties in de lever te combineren.
 • Dranken: u moet zink niet samen met koffie gebruiken, omdat het de resorptie van zink kan verminderen.

Dosering:

 • De normale (minimale) dagelijkse behoefte is 15 mg voor volwassenen;
 • tijdens zwangerschap 15 mg extra, en
 • tijdens lactatieperiode 25 mg extra.
 • Een goed dieet levert ongeveer 8 tot 11 mg per dag op.

De zinkabsorptie neemt af met de leeftijd.

Waarschuwing:

 • De giftigheidsdrempel is niet bekend.
 • Grote doses zink verminderen wel het aantal witte bloedcellen, en dat kan leiden tot een verstoring in het evenwicht met de rode bloedcellen.
 • Een overdosis zink kan ook de tere balans tussen koper en ijzer ontregelen;
 • te veel zink stopt de absorptie van koper en leidt daardoor tot ijzerdeficientie.
 • Hoge doses zink leiden tot een teruglopen van de hoeveelheid fosfor en zwavel.

Symptomen van een zink-overdosis zijn onder meer misselijkheid en overgeven.Ā 

 • Iedereen die grote doses zink neemt, dient ook te zorgen dat ruim voldoende vitamine A ingenomen wordt.
 • Teveel zink kan leiden tot een te lage koperspiegel, hetgeen zich soms uit in hart aritmieen.

Deze info wordt u geboden door

Kenmerken voor mensen die een burn-out krijgen en wat te doen

Kenmerken voor mensen die een burn-out krijgen

Mensen die een burn-out krijgen zijn vaak perfectionistisch en hebben een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze zijn onzeker en bang om te falen. Ze willen graag overal controle over hebben en hebben moeite met het stellen van grenzen. Er is ook een verschil tussen mannen en vrouwen. Testosteron zorgt ervoor dat de man gaat vechten i.p.v. vluchten en dus meer ā€œoplossendā€ werkt. De spiervezel van de man is beter in staat aerobe energie te produceren, deze aerobe energie is nodig bij een stressreactie. Stress heeft dus op vrouwen meer negatieve effecten. Door emancipatie willen vrouwen gelijk zijn aan mannen echter lichamelijk is dit niet het geval. Vrouwen stellen vaak te hoge eisen aan zichzelf hierdoor is de kans op burn-out is groter.

verder lezen?

Kenmerken voor mensen die een burn

Afspraak maken dat kan nu tegenwoordig online?Ā 
Alie Wouda van der Tuin
info@natuurpraktijkaurora.nl

 

Magnesium

Belangrijkste eigenschappen van Magnesium-400

 • Uitgebalanceerde mix van organisch en anorganisch gebonden calcium en magnesium
 • Goed voor de bloeddruk en de bloedcirculatie
 • Magnesium is een aanvulling bij inspanning en stress-situaties
 • Hoge dosering magnesium (400 mg) in Ć©Ć©n tablet
 • Magnesium speelt een rol bij zowel spierkracht als spierontspanning
 • Magnesium is van belang voor de botstructuur als onderdeel van hydroxyapatiet, de mineraalstructuur van het botweefsel
 • Magnesium speelt een belangrijke rol in het koolhydraatmetabolisme
 • Bevat ook zink; een belangrijk bestanddeel van botweefsel
 • Bevat tevens selenium; een belangrijke antioxidant

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van orthomoleculaire geneeskunde, ga de Facebook pagina dan Ā liken.