Tekort vitamine D tijdens zwangerschap vergroot kans op autisme

Zwangere vrouwen hebben voldoende vitamine D nodig om de kans op autisme bij hun kind te verkleinen. Een tekort aan vitamine D geeft namelijk twee keer zoveel kans op een kindje met sociale problemen of autisme. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC onder vierduizend zesjarige kinderen en hun moeders, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Alie Wouda van NatuurpraktijkAurora

afspraak maken? info@natuurpraktijkaurora.nl

Pijnstillers tijdens zwangerschap verhogen risico op geboortedefecten

Toch worden pijnstillers nog vaak genomen door zwangere vrouwen, al of niet nodig of voorgeschreven, en vaak ook door vrouwen die (nog) niet weten dat ze zwanger zijn. Enkele recente studies benadrukken het risico ervan op ernstige congenitale afwijkingen (hersenen, ruggenmerg, hart) en vroeggeboorte. Ook salicylaten zouden vooral het risico cardiovasculaire defecten verhogen. zwangerschapMedicatie voor migraine (ergotamine) zou minder teratogeen zijn, maar omwille van de vasoconstrictieve en uterotone effecten het risico op vroeggeboorte verhogen. Nu zijn het niet alleen de vrouwen die zelf naar pijnstillers grijpen, meestal zijn ze ook voorgeschreven. Marleen van Gelder bracht in een zeer uitgebreide studie het medicatiegebruik van de Nederlandse zwangere vrouwen in kaart en stelde vast dat bij 71,8 % teratogene medicatie voorgeschreven werd tijdens het eerste zwangerschaps- trimester, en vaak zelfs uit multipele categorieën (van 72,6 % uit twee categorieën, tot 1,8 % vijf, en zelfs eenmaal uit zes categorieën!) In het tweede deel van de studie werden de gebruikte farmaca onder de loep genomen, en de onderzoekers stelden vast dat voor een groot deel van de in de eerste zwangerschapstrimester voorgeschreven middelen er zelfs geen afdoende studies zijn die het teratogene risico evalueren. Genoemd worden ook SSRI’s, ijzerpreparaten, dihydrofolaatreductase-inhibitoren (zie artikel over foliumzuur), fertiliteitsfarmaca, enz. Of het in België beter is valt sterk te betwijfelen, omdat het farmacaverbruik, er nog een stuk hoger ligt dan in Nederland.

� referen t ie s Marsh CA et al. Case-control analysis of maternal prenatal analgesic use and cardiovascular malformations: Baltimore-Washington Infant Study. Am J Obstet Gynecol. 2014 Oct;211(4):404.e1-9. Källén B. Maternal use of 5-aminosalicylates in early pregnancy and congenital malformation risk in the offspring. Scand J Gastroenterol. 2014 Apr;49(4):442-8. Bérard A, Kori S. Dihydroergotamine (DHE) use during gestation and the risk of adverse pregnancy outcomes. Headache. 2012 Jul-Aug;52(7):1085-93. van Gelder MM et al. Drugs associated with teratogenic mechanisms. Part I: dispensing rates among pregnant women in the Netherlands, 1998-2009. Hum Reprod. 2014 Jan;29(1):161-7. van Gelder MM, de Jong-van den Berg LT, Roeleveld N. Drugs associated with teratogenic mechanisms. Part II: a literature review of the evidence on human risks. Hum Reprod. 2014 Jan;29(1):168-83.

Test je kans op stress.

Uit wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen dat bepaalde gebeurtenissen de kans op stress verhogen. Hoe groot je kans op stress is, kun je bekijken (testen) a.h.v. een lijst met belastende gebeurtenissen, variërend van ontslag, het overlijden van een partner, financiële of seksuele problemen en meer. Aan elke gebeurtenis zit een bepaalde score gekoppeld. Indien je boven deze score komt, is de kans groot dat je stress gerelateerde klachten of ziektes ontwikkelt.

schermafbeelding-2016-12-18-om-22-38-25

Stress – Belastende Gebeurtenissen

Kans op Stress. De Amerikaanse psychiaters Holmes en Rahe hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen belastende gebeurtenissen en de kans op ontwikkeling van stressgerelateerde klachten en ziektes. Op grond van een inventariserend onderzoek van de gegevens van een groep patiënten die last hadden van stress, kwamen ze tot een lijst van gebeurtenissen die hiermee in verband staan. Hoewel het ontwikkelen van stress te maken heeft met de verhouding tussen draaglast en draagkracht en dit individueel kan verschillen, zijn er een aantal gebeurtenissen aan te wijzen die in algemene zin ten grondslag lijken te liggen aan stress en gevolgen ervan.

Stress hoeft niet altijd schadelijk te zijn. Positieve kortdurende stress kan zelfs voor succes zorgen. Er zijn mensen die zich juist op hun best voelen in stressvolle situaties, een betere prestatie leveren onder druk van een deadline of een belangrijke prestatie. Ook kortdurende negatieve stress hoeft niet altijd schadelijk te zijn. Echter tegen chronische, langdurige negatieve stress is ons lichaam niet opgewassen. Bij langdurige, chronische stress, kan er sprake zijn van Burn Out.

Belastende Gebeurtenissen – Kans op Stress

Belastende gebeurtenissen. Hieronder wordt een lijst met belastende gebeurtenissen weergegeven. Voor elke gebeurtenis staat een score c.q. waarde vermeld. Je kunt deze test doen door de scores die bij de gebeurtenissen staan (die jij hebt meegemaakt in de laatste maanden tot half jaar) bij elkaar op te tellen. Indien jouw totaalscore boven de 300 uitkomt, bestaat er ongeveer 80% kans dat je klachten of een ziekte ontwikkelt als gevolg van stress.

Score Belastende Gebeurtenis

99 — Overlijden van je partner
73 — Echtscheiding
65 — Scheiding van tafel en bed
62 — Overlijden van naast familielid
53 — Persoonlijk letstel of ziekte
50 — Huwelijk
49 — Ontslag
45 — Pensionering
45 — Verzoening met partner
44 — Ziekte in het gezin
40 — Zwangerschap
39 — Seksuele problemen
39 — Verandering van baan
39 — Gezinsuitbreiding
38 — Financiële zorgen
37 — Dood van een goede vriend(in)
31 — Hoge hypotheek of lening
29 — Huis verlaten van kind(eren)
29 — Problemen met schoonfamilie
23 — Problemen met de chef/leidinggevende
20 — Verhuizing naar andere plaats
20 — Verandering van school
19 — Te hoge vaste lasten
13 — Vakantie

……Totaalscore (> 300 Stress)

Stress – Belasting en Draagkracht

Verhouding belasting draagkracht. Zoals gezegd kan de verhouding tussen belasting en draagkracht individueel verschillend zijn. De ene persoon heeft een grotere draagkracht dan de andere. De één is stressgevoeliger dan de ander. Je kunt hier meer over lezen in Persoonlijkheid en Stress. Bovenstaande belastende gebeurtenissen en de totaalscore (> score 300), geeft een indicatie van een verhoogde kans op ontwikkeling van stressgerelateerde klachten en symptomen of om er in ieder geval bedacht op te zijn.Specifieke stress klachten die in bepaalde beroepen of beroepsgroepen het meest naar voren komen, kun je vinden in Stress – Klachten in Beroepen.

Lees verder
Therapie

img_7362Alie Wouda Afspraak maken? info@natuurpraktijkaurora.nl

  1. Wat is burn-out
  2. Het draagkracht-draaglast model
  3. Vecht-of-vluchtreactie
  4. SYMPTOMEN Bij een burn-out
  5. Test je kans op stress en daardoor burn-out.
  6. Stress – Lichamelijke Symptomen Test
  7. Wat gebeurt er in je hoofd en je lijf bij burn-out?
  8. Wat kan je er aan doen? a) Mindfulness