Suiker heeft zeker wel invloed op de stress-as

Hoe Suiker de neurotransmitters beïnvloedt 

Er zijn twee soorten van neurotransmitters in het menselijk lichaam – (kalmerende) en excitatoire (stimulerende). De kalmerende zijn GABA en serotonine en zij zijn verantwoordelijk voor het kalmeren ons systeem, met inbegrip van het verlichten van angst en het induceren van slaap. De stimulerende neurotransmitters zijn dopamine, glutamaat en Norepinephrine (Noradrenaline) dat onze focus, het geheugen, de ambitie om stress te verhogen.

Elke disbalans van de neurotransmitters vermindert onze gezondheid. Lage Dopamine-spiegels zal leiden tot vermoeidheid, een laag libido en een verminderde geheugen. Lage Noradrenaline kan leiden tot depressie, verminderde ambitie en de afhankelijkheid van cafeïne. Lage GABA veroorzaakt angst, slapeloosheid en spierzwakte en lage serotonine kan leiden tot depressie, hormonale onevenwichtigheden en bijnieruitputting. Chronische up-regulatie van neurotransmitters leidt ook tot uitputting. Dit is de reden waarom medicatie zoals benzodiazepines, slaappillen en antidepressiva in eerste instantie  positief werken en dan na verloop van tijd de effectiviteit verliezen.

Hoog suikergehalte veroorzaakt een piek in Dopamine dat stimuleert vervolgens serotonine en GABA worden vrijgegeven aan de Dopamine tegen te gaan. Hoge insuline geven ook schade aan neuronen. Hoog suikergehalte vertraagt de afgifte van GABA uit de pancreas wanden en speelt een rol bij het reguleren van insuline in de pancreas.
Te weinig eiwit in het dieet veroorzaakt een depletie van neurotransmitters zoals ze opgebouwd zijn uit aminozuren.

Suiker is verslavend; een negatieve invloed op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid en tast het natuurlijke evenwicht van neurotransmitters.

afspraak maken? info@natuurpraktijkaurora.nl

Like mijn pagina Natuurpraktijkaurora

img_2777

Hypoglykemie (Hypoglycemie)

Hypoglykemie (Hypoglycemie) – een schommelende of een te lage Bloedsuikerspiegel. Hypoglykemie is eigenlijk het tegenovergestelde van Diabetes mellitus (te hoge Bloedsuikerspiegel). Evenals bij Diabetes, is bij Hypoglykemie het lichaam niet goed in staat om Koolhydraten op een juiste manier te verwerken: de Suikerstofwisseling functioneert niet goed. Hypoglykemie wordt door sommigen gezien als het voor-stadium van Diabetes mellitus. Anderen erkennen Hypoglyke-mie als aandoening überhaupt niet.

Hypoglykemie

Hypoglykemie is eigenlijk het tegenovergestelde van Diabetes mellitus (suikerziekte). Bij suikerziekte produceert de alvleesklier niet voldoende insuline. Bij Hypoglykemie wordt juist te veel insuline aangemaakt, waardoor de Bloedsuikerspiegel sterk schommelt of te laag wordt. Hypoglykemie is een frequent voorkomend probleem, hetgeen niet altijd onderkend wordt. Evenals bij Diabetes, is bij Hypoglykemie het lichaam niet goed in staat om Koolhydraten op een adequate manier te verwerken. Hypoglykemie is dus een toestand die wordt veroorzaakt door een te laag bloedsuiker gehalte i.c. bloedsuikerspiegel in het bloed, m.a.w. de suikerstofwisseling werkt niet goed. Hypoglykemie wordt door sommigen beschouwd als het voorstadium van Diabetes mellitus.

Een aantal opmerkingen vooraf:

 • Diabetes kan een acute en levensbedreigende ziekte zijn; Hypoglykemie is dit niet.
 • Door artsen wordt Hypoglykemie niet altijd direct herkend, vanwege de veelheid en verscheidenheid van de symptomen.
 • Volgens sommigen (vaak reguliere artsen) bestaat Hypoglykemie als aandoening überhaupt niet. Ze stellen dat het geen aandoening is, maar dat elk mens gewoon hypoglykemische momenten heeft oftewel: bloedsuikerspiegelschommelingen door de dag heen, die gewoon weer verdwijnen als men iets eet.
 • Hieronder wordt ingegaan op de symptomen vanuit de visie van degenen die Hypoglykemie wel als een aandoening onderkennen.

 

Glucose en Bloedsuiker

Bloedsuikerspiegel. Alles wat we eten wordt door ons lichaam omgezet in Glucose oftewel Bloedsuiker. De hoeveelheid bloedsuiker in ons bloed: de Bloedsuikerspiegel, daalt door lichamelijke of geestelijke inspanning en stijgt door eten.
Twee hormonen houden de bloedsuikerspiegel in balans:

 • Insuline zorgt er na het eten voor dat een teveel aan suiker wordt opgeslagen in lever en spieren
 • Glucagon helpt na inspanning om de opgeslagen suikers weer terug in het bloed te brengen

Bij Hypoglykemie is dit mechanisme c.q. de balans verstoord.

 

Glucosegehalte Bloedsuikerspiegel

GlucosAfbeeldingsresultaat voor Hypoglykemie (Hypoglycemie)espiegel. Spieren en organen (ook de hersenen) verbruiken Glucose, een vorm van suiker (Grieks voor zoet is Gluku). Koolhydraten uit de voeding worden door het lichaam omgezet in glucose. Vervolgens stijgt de Glucosespiegel in het bloed.
Glycogeen. Met behulp van het hormoon insuline wordt de glucose die niet direct nodig is, omgezet tot Glycogeen en opgeslagen in spieren, lever en lichaamscellen. Dit proces heeft tot gevolg dat de bloedsuikerspiegel daalt. Dit totdat het lichaam weer behoefte aan Energie heeft. Dan wordt de als glycogeen opgeslagen glucose weer vrijgemaakt en stijgt het Glucosegehalte in het bloed, om spieren en organen van brandstof te kunnen voorzien.

Schommelingen in de bloedsuikerspiegel (welke niet direct gerelateerd zijn aan Diabetes) komen steeds vaker voor. Deze schommelingen worden -door deskundigen op dit gebied- gezien als een direct gevolg van de welvaart en slechte voeding. Ze stellen dat het een resultaat is van een Koolhydraat- en Suikerrijk dieet. In Amerika, waar dit zich nog in sterkere mate manifesteert, wordt gesproken van een ‘Koolhydraatverslaving’.

 

Koolhydraten en Suikers

Insuline. De alvleesklier (pancreas) geeft het hormoon insuline af. Hoe meer koolhydraten en suikers er gegeten worden, hoe meer insuline er geproduceerd en afgegeven wordt. Wanneer er regelmatig grotere hoeveelheden insuline van het lichaam gevraagd worden, gaat de alvleesklier vanzelf op een grotere productie over en produceert dan te veel insuline, waardoor de glucose in het bloed te sterk afneemt.
Hypo. Een verhoogde productie van insuline is te merken aan een zogeheten Hypo, hetgeen een verlaging van de suikerspiegel in het bloed is. De alvleesklier wordt gedwongen tot ‘overproductie’ door langdurig gebruik van teveel suikers en koolhydraten, waardoor het hele ritme verstoord raakt. Dit verstoorde ritme noemt men dus Hypoglykemie.

Hypoglycemie Oorzaken

Hypoglykemie lijkt zijn oorsprong o.a. te hebben in stress, te weinig voedsel (voedingsstoffen) verbruiken of een verkeerd voedingspatroon met onvolwaardige voeding (geraffineerde suikers en onverzadigde vetten). De grootste factor lijkt een fors toegenomen suikerconsumptie te zijn. Uit onderzoek komt naar voren dat we in Nederland gemiddeld 100 kilo suiker (!) per persoon consumeren. Niet alleen in de vorm van witte suiker, maar ook in de vorm van honing, snoep, chocola, frisdranken etc.
In veel kant en klaar producten en zoete versnaperingen worden geraffineerde koolhydraten gebruikt. Dit zijn fabrieksmatig geconcentreerde suikers. Ons lichaam kan deze geconcentreerde suikers maar moeizaam verwerken. Door de consumptie van geconcentreerde suikers wordt de alvleesklier ‘opgezweept’ tot een snelle, veel hogere productie van insuline dan bij het gebruik van natuurlijke koolhydraten. Dit gaat zo snel, dat er te weinig glucose in het bloed achterblijft.
De bloedsuikerspiegel zakt dan, waardoor we meteen weer trek in iets zoet krijgen (vicieuze cirkel).Wanneer deze situatie zich herhaald of vaak voordoet, kan de alvleesklier uiteindelijk op tilt slaan. De overproductie van insuline leidt in eerste instantie tot een te laag bloedsuikergehalte. Op iets langere termijn tot een ontregeling van het bloedsuikergehalte (met periodes van een te lage spiegel). En vervolgens zou het kunnen leiden tot chronische vermoeidheid en een onbestemd ‘niet lekker voelen’ of tot Hypoglykemie symptomen. Bij een zwakke erfelijke aanleg bestaat de kans dat de alvleesklier uitgeput raakt en geen insuline meer kan aanmaken, hetgeen in sommige gevallen tot suikerziekte zou kunnen leiden.

In publicaties over Hypoglykemie komen meerdere mogelijke oorzaken naar voren, die aan het ontstaan ten grondslag kunnen liggen. Genoemd worden onder meer:

 • Zwangerschap en uitputtende lichamelijke inspanningen (door hoog glucoseverbruik daalt bloedsuikerspiegel)
 • Baby’s van Diabetische moeders
 • Extreem Overgewicht
 • Hormonale stoornissen
 • Tumoren
 • Langdurig medicijngebruik (oa. antibiotica), Anti-conceptiepil (ontregeling van het endocriene stelsel en bloedsuikerspiegel)
 • De aanwezigheid van te veel toxische stoffen, resten van oude infecties (bv. ziekte van Pfeiffer, postvirale infecties)
 • Verzwakt of een niet goed werkend immuunsysteem
 • Candidiasis (parasitaire overbelasting met candida albicans)
 • Allergieën of intolerantie voor bepaalde stoffen of omstandigheden
 • Te veel stress (te hoge werkdruk). De bijnieren zorgen voor adrenaline als er sprake is van veel stress of als je je in een noodsituatie bevindt. Adrenaline zorgt voor meer glucose in het bloed zodat het hele lichaam in een staat van paraatheid wordt gebracht. Hierdoor maakt het lichaam zich op om te vechten of te vluchten. Als deze extra energie niet gebruikt wordt door lichamelijke inspanning, moet de alvleesklier weer in ijl tempo insuline leveren. Hierdoor ontstaat op de langere duur schade aan het organisme, omdat het niet tot rust kan komen. Indien de bijnieren echter uitgeput zijn door langdurige spanningen (stress, hoge werkdruk en angst) blijft het bloedsuikergehalte te laag.
 • Er (b)lijken een aantal endocriene klieren betrokken te zijn bij Hypoglykemie, te weten: de Hypothalamus, Hypofyse, Epifyse, Schildklier, Bijschildklier, Thymus, Bijnieren en Eierstokken/teelballen. Wanneer de Hypothalamus uit balans is, lijken de gevolgen zich vaak te uiten in verslavingen aan eten (snoepen), alcohol en drugs. Overactieve bijnieren lijken ook veel te maken te hebben met Hypoglykemie.

 

Hypoglykemie Symptomen

Hypoglykemie symptomen. Symptomen of kenmerken kunnen o.a. zijn: een onbestemd ziektegevoel, vermoeidheid (veel gapen), nervositeit, honger, rusteloosheid, duizeligheid (neiging tot flauwvallen), hartkloppingen, prikkelingen in vingertoppen en voeten, wazig zien, beven, slechte concentratie, het snel koud hebben, lage bloeddruk, overmatig transpireren, oorsuizen, gevoelens van verwarring en angst en plotse woede-uitbarstingen.
Stijging Daling Bloedsuiker. Ook kan er een plotselinge en sterke behoefte aan iets zoets of hartigs zijn. Wanneer de bloedsuikerspiegel stijgt, moeten er hormonen aangemaakt worden om de bloedsuikerspiegel weer te laten dalen. Deze daling kan vervolgens weer tot een te lage bloedsuikerspiegel leiden. Gevolg: na een half uur ontstaat een loom en lusteloos gevoel (geeuwen) en komt er weer een sterke behoefte aan iets hartigs of zoets (frisdrank of snoep) om de bloedsuikerspiegel weer omhoog te brengen. Dit is uiteindelijk dus een vicieuze cirkel.

Hypoglykemie Test Symptomen

Een duidelijk en uitgebreid overzicht van meer Hypoglykemie symptomen, kun je vinden in:

 • Hypoglykemie Test. Hier kun je ‘testen’ of er bij jou mogelijk sprake is van symptomen van Hypoglykemie of een Hypoglykemisch beeld.

alie wouda

 

 

Bron

Is mindfulness iets voor u

Deze training is iets voor u als:

 • u behoefte hebt aan meer inzicht in uw eigen functioneren.
 • u wilt onderzoeken hoe u meer rust in uw leven krijgt.
 • u beter wilt leren omgaan met moeilijke gedachten en gevoelens.
 • u bereid bent om per dag enkele minuten te reserveren voor het doen van de oefeningen.

Ook kan u aan deze training denken als u de onderstaande klachten hebt:

 • Ademhalingsproblemen
 • Angstverschijnselen
 • Burnout / overspanning
 • Chronische pijn
 • Stress– en stressgerelateerde klachten
 • (Herhaalde) Somberheid
 • Piekeren
 • Onzekerheid
 • Vermoeidheid, slaapklachten

Bepaal hier uw mensbeeld

Verder is mindfulness effectief gebleken bij het leren omgaan met chronische lichamelijke klachten.

De training kan over het algemeen een goede aanvulling zijn op individuele therapeutische gesprekken. Als u momenteel elders individuele therapie volgt overleg dan met uw therapeut over uw voornemen om een mindfulness training te volgen.

Ook veel mensen zonder specifieke klachten of problemen hebben mindfulness training ervaren als een belangrijke verrijking van hun leven.

De training is niet geschikt voor u als:

 • u op dit moment kampt met ernstige psychiatrische klachten die intensievere behandeling nodig maken.
 • u verslaafd bent aan alcohol of drugs.
 • een individuele benadering uw voorkeur heeft of beter passend is bij uw hulpvraag.
 • u geen tijd kunt vrij maken voor het thuis doen van oefeningen

Cursus?

Twijfelt u of mindfulness iets voor u is? U kunt vertrouwelijk per mail of per telefoon uw situatie, vragen en eventuele problemen aan mij voorleggen. Ik denk dan vrijblijvend met u mee of een mindfulness training bij u zou passen.

Vecht-of-vluchtreactie dan burn-out

HET SYMPATHISCH ZENUWSTELSEL:

VECHTEN OF VLUCHTEN Als er plotseling gevaar dreigt, moeten lichaam en geest met spoed gevechtsklaar gemaakt worden om snel en adequaat te kunnen reageren. Het mechanisme dat verantwoordelijk is voor de beschermingsreactie wordt de vecht-of-vluchtreactie genoemd. Hierbij speelt het sympathisch zenuwstelsel een belangrijke rol. Het sympathisch zenuwstelsel is het deel van het zenuwstelsel dat reageert op prikkels van buitenaf (bijvoorbeeld geluid of temperatuur). Dit zenuwstelsel veroorzaakt dan bijvoorbeeld gevoelens van angst, onrust of spanning. Alles wat het gevoel van welzijn (sociale status, opvattingen, ego of verlangens) aanvalt of bedreigt, kan een reden zijn voor het in gang zetten van de vecht-of-vluchtreactie. In een vecht-of-vluchtsituatie zorgt het sympathisch zenuwstelsel er binnen enkele seconden voor dat:

 • de stofwisseling, de hartcapaciteit en de spierspanning toenemen;
 • de ademhaling versnelt en omhooggaat;
 • de bloeddruk omhooggaat; er diverse stresshormonen vrijkomen (bijvoorbeeld adrenaline);
 • de bloedtoevoer naar vitale organen toeneemt, ten koste van de spijsverteringsorganen en huid;
 • de zintuiglijke waarneming toeneemt en we alerter worden;
 • de fascie samentrekt.

Alle energie gaat efficiënt naar de lichaamsfuncties die noodzakelijk zijn om te overleven. Het lichaam verkeert in de opperste staat van paraatheid. Dit zenuwstelsel wordt ook wel het gaspedaal van het lichaam genoemd. De stof die hierbij hoort is adrenaline en het sleutelwoord is: ACTIE.

schermafbeelding-2016-12-17-om-00-55-37

HET PARASYMPATHISCH ZENUWSTELSEL Wanneer het gevaar geweken is, moet een ander deel van het zenuwstelsel in actie komen: het parasympathisch zenuwstelsel. Dit moet zorgen voor de ontspanning. Als het ‘rempedaal’ of de ‘acculader’ van het lichaam is de parasympathicus de tegenspeler van de sympathicus. Het parasympathisch zenuwstelsel is verantwoordelijk voor herstel, reparatie, opbouw en rust. Het zorgt voor de daling van de hartslag en de bloeddruk en daarmee krijgen spieren en organen weer voldoende bloed en zuurstof. Het sleutelwoord is: HERSTEL

Jullie begrijpen natuurlijk wel dat er iets gebeurd met die organen als we steeds op de vlucht zijn!
Therapie:
Lees verder

img_7362Alie Wouda
Afspraak maken? info@natuurpraktijkaurora.nl

Wat is burn-out
Het draagkracht-draaglast model
Vecht-of-vluchtreactie
SYMPTOMEN Bij een burn-out
Test je kans op stress en daardoor burn-out.
Stress – Lichamelijke Symptomen Test
Wat gebeurt er in je hoofd en je lijf bij burn-out?
Wat kan je er aan doen? a) Mindfulness